Σημειώσεις έκδοσης του προγράμματος Insider για το PowerPoint 2016 για υπολογιστή Windows

Αυτό το άρθρο περιέχει μια συλλογή των σημαντικότερων αλλαγών στην τελευταία δομή του προγράμματος Insider για το PowerPoint για υπολογιστή Windows. Στην πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λίστα όλων των επιδιορθώσεων στη δομή. Θεωρήστε το ως μια επισήμανση ενδιαφερουσών νέων δυνατοτήτων, σημαντικών επιδιορθώσεων και οποιωνδήποτε σημαντικών ζητημάτων για τα οποία θέλουμε να σας ενημερώσουμε.

Για να δείτε σημειώσεις έκδοσης για άλλες εφαρμογές υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Σημειώσεις έκδοσης για δομές Insider του Office 2016 για υπολογιστή Windows

Τελευταία ενημέρωση

Έκδοση 1803 (Δομή 9213.2031)

Στις 28 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9213.2031) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Δεν υπάρχουν επιδιορθώσεις αυτή την εβδομάδα.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Προηγούμενες ενημερώσεις

Για να δείτε σημειώσεις έκδοσης για παλαιότερες δομές Insider, κάντε κλικ στην παρακάτω λίστα. Για να δείτε το ιστορικό ενημερώσεων για τα επίπεδα Insider και Μηνιαίο κανάλι (Στοχευμένο), ανατρέξτε στο θέμα Ιστορικό ενημερώσεων για το πρόγραμμα Office Insider για υπολογιστή με Windows.

Στις 21 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την έκδοση 1803 (Δομή 9213.2031) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα κατά το οποίο η διαγραφή της τελευταίας διαφάνειας μιας παρουσίασης είχε ως αποτέλεσμα λανθασμένη εστίαση στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών διαφάνειας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 13 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9208.2010) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 9 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9201.2008) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Επιλύει ένα πρόβλημα όπου, κατά την επιλογή ενός μεμονωμένου αντικειμένου/πίνακα και, στη συνέχεια, κατά τη χρήση της επιλογής "Shift+Αριστερό βέλος" γίνεται συρρίκνωση του αντικειμένου, αλλά, κατά την επιλογή πολλών αντικειμένων, τα αντικείμενα/πίνακες μετακινούνται, αντί να συρρικνώνονται.

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 2 Μαρτίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9127.2004) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9120.2015) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1803 (Δομή 9115.2007) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (Δομή 9110.2002) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

 • Επιλύει ένα πρόβλημα λόγω του οποίου το άνοιγμα ορισμένων αρχείων στην εφαρμογή Web του PowerPoint και, στη συνέχεια, το ταυτόχρονο άνοιγμα στο πρόγραμμα-πελάτη έχει ως αποτέλεσμα ένα λανθασμένο σφάλμα ότι το αρχείο είναι κλειδωμένο και η επεξεργασία του δεν είναι δυνατή.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 2 Φεβρουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (Δομή 9026.2006) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 27 Ιανουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1802 (δομή 9020.2003) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Διάφορες επιδιορθώσεις επιδόσεων και σταθερότητας.

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 16 Ιανουαρίου 2018, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1801 (δομή 9001.2068) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

 • Δεν υπάρχουν νέες δυνατότητες για επισήμανση αυτή την εβδομάδα.


Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Στις δομές από τη 16.0.8922.1000 και μετά έχει επιλυθεί ένα πρόβλημα επιδόσεων με την προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο ενός θέματος στα Windows RS3.


Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1801 (δομή 8911.2016) στα μέλη του προγράμματος Insider. 

Νέες δυνατότητες

 • Στην οθόνη Αρχείο > Λογαριασμός, ο αριθμός έκδοσης και δομής έχει μετακινηθεί. Αναζητήστε τον δίπλα στο κουμπί Πληροφορίες για την εφαρμογή <όνομα εφαρμογής>.

  Ένα στιγμιότυπο οθόνης δείχνει τον αριθμό έκδοσης και δομής δίπλα στο κουμπί "Πληροφορίες για το PowerPoint"

Κορυφαίες επιδιορθώσεις

 • Δεν υπάρχουν νέες επιδιορθώσεις

Γνωστά προβλήματα

 • Δεν υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε αυτήν τη δομή. Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Σχόλια και ενημερώστε μας. Όταν συντάσσετε την αναφορά σας, είναι χρήσιμο να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένοι και να περιλαμβάνετε στιγμιότυπα οθόνης και διαγνωστικά δεδομένα, εάν είστε εξοικειωμένοι με αυτά. Εάν παρέχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η ομάδα του PowerPoint μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά με την παρακολούθηση του προβλήματος.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1801 (δομή 8828.2010) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Νέες δυνατότητες

Κινήσεις 3D: Δώστε ζωή στα μοντέλα 3D με κινήσεις όπως ήπια ταλάντευση ή αναπήδηση και περιστροφή.

Ένα στιγμιότυπο οθόνης δείχνει την καρτέλα "Κινήσεις" με επιλεγμένη την κίνηση 3D "Αιώρηση" στο PowerPoint.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2122) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2117) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8730.2102) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 20 Νοεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1712 (δομή 8813.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider. Ωστόσο, εντοπίσαμε ένα σημαντικό πρόβλημα στη δομή 8813.1000, έτσι αποφασίσαμε να θέσουμε σε κυκλοφορία μια προγενέστερη, πιο σταθερή δομή.

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1711 (δομή 8711.2037) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 20 Οκτωβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8625.2055) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8613.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2017, κυκλοφορήσαμε την Έκδοση 1710 (δομή 8530.1000) στα μέλη του προγράμματος Insider.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Για να αναφέρετε προβλήματα ή για να στείλετε σχόλια απευθείας στην ομάδα μας, κάντε κλικ στο γελαστό πρόσωπο στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μου αρέσει κάτι ή Δεν μου αρέσει κάτι.

 • Εάν θέλετε να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη έκδοση που λειτουργούσε, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα Πίνακας Ελέγχου\Εφαρμογές\Προγράμματα και δυνατότητες, να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 365 και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στη σελίδα του λογαριασμού σας στο Office.com για να εγκαταστήσετε ξανά την τρέχουσα έκδοση που δεν ανήκει στο πρόγραμμα Insider. Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office πριν από την εγκατάσταση της παλαιότερης έκδοσης.

 • Συνδεθείτε μαζί μας και με άλλα μέλη του προγράμματος Insider μέσω της Κοινότητας του Office Insider ή επικοινωνώντας μέσω Twitter.

 • Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Office Insider, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το Office Insider;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×