Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Σελίδα ιδιοτήτων στηλών (ADP)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτή η σελίδα ιδιοτήτων περιέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων για μια στήλη μέσα σε έναν πίνακα ή για το σύνολο των στηλών εξόδου μέσα σε μια συνάρτηση προβολή ή σε γραμμή.

Όνομα πίνακα

Αυτή η ιδιότητα δεν εμφανίζεται εάν εργάζεστε σε μια προβολή ή τη συνάρτηση σε γραμμή. Εμφανίζει το όνομα του πίνακα που περιέχει τη στήλη του οποίου τις ιδιότητες προβάλλετε. Η επιλογή όνομα πίνακα είναι επεξεργάσιμο μόνο μέσα στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων — όχι από στη σχεδίαση πίνακα. Εάν έχετε επιλέξει περισσότερους από έναν πίνακα στο διάγραμμά σας, μόνο το όνομα του πρώτου πίνακα είναι ορατό.

Όνομα αντικειμένου

Αυτή η ιδιότητα δεν εμφανίζεται εάν εργάζεστε με έναν πίνακα. Εμφανίζει το όνομα της προβολής ή της συνάρτησης σε γραμμή που περιέχει τη στήλη εξόδου του οποίου τις ιδιότητες προβάλλετε. Η επιλογή όνομα αντικειμένου δεν είναι δυνατή η επεξεργασία.

Όνομα στήλης

Εμφανίζει το όνομα της επιλεγμένης στήλης. Για να εμφανιστούν οι ιδιότητες για μια διαφορετική στήλη, αναπτύξτε τη λίστα όνομα στήλης.

Εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα, η επιλογή αυτή εμφανίζει το όνομα μίας από τις στήλες του πίνακα. Εάν εργάζεστε σε μια προβολή ή τη συνάρτηση σε γραμμή, η επιλογή αυτή εμφανίζει το όνομα μιας στήλης εξόδου.

Παράσταση

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε μια προβολή ή τη συνάρτηση σε γραμμή. Εμφανίζει την έκφραση βάσης δεδομένων για τη στήλη εξόδου — τη στήλη που εμφανίζεται στο αποτέλεσμα της συνάρτησης προβολή ή σε γραμμή. Εάν η στήλη αντιστοιχεί απευθείας σε μια στήλη προέλευσης, η παράσταση θα εμφανίσει το όνομα κατόχου, το όνομα πίνακα και όνομα στήλης. Για παράδειγμα, εάν η προβολή ή η συνάρτηση περιλαμβάνει τη στήλη qty από τον πίνακα sales , η παράσταση είναι dbo.sales.qty.

Εάν η στήλη αντιστοιχεί σε μια στήλη που προέρχονται που ορίζονται από την προβολή ή τη συνάρτηση σε γραμμή, η παράσταση εμφανίζει την πηγή. Για παράδειγμα, μια στήλη που ονομάζεται profit θα μπορούσε να έχει μια παράσταση revenue-expenses.

Περιγραφή

(Microsoft SQL Server 2000 μόνο.) Εμφανίζει την περιγραφή της επιλεγμένης στήλης. Η τιμή είναι αποθηκευμένη ως εκτεταμένη ιδιότητα SQL Server.

Τύπος δεδομένων

Εμφανίζει τον τύπο δεδομένων της επιλεγμένης στήλης.

Εάν εργάζεστε σε μια προβολή ή τη συνάρτηση σε γραμμή, Τύπος δεδομένων ισχύει μόνο για στήλες εξόδου που αντιστοιχούν απευθείας στις στήλες στο υποκείμενο πίνακα, προβολή ή συνάρτηση. Με άλλα λόγια, εάν η στήλη εξόδου προέρχεται, την ιδιότητα " Τύπος δεδομένων " είναι κενό. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτήν την ιδιότητα για προβολή ή συνάρτηση σε γραμμή.

Μήκος

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει το μήκος της επιλεγμένης στήλης.

Τύπο Nullable

Καθορίζει αν μπορείτε να εισαγάγετε τιμές Null στη στήλη.

 • Τιμή NULL     Επιτρέπονται τιμές null.

 • Δεν είναι NULL     Δεν επιτρέπονται τιμές null.

Προεπιλεγμένη τιμή

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει την προεπιλογή για αυτήν τη στήλη, κάθε φορά που έχει εισαχθεί μια γραμμή με καμία τιμή για αυτήν τη στήλη στον πίνακα. Η τιμή αυτού του πεδίου μπορεί να είναι η τιμή του περιορισμού προεπιλεγμένη SQL Server ή το όνομα του καθολικού περιορισμού στην οποία είναι συνδεδεμένη η στήλη. Η αναπτυσσόμενη λίστα περιέχει όλες τις προεπιλογές καθολικού που ορίζονται από το στη βάση δεδομένων. Για να συνδέσετε τη στήλη σε έναν προεπιλεγμένο καθολικό, επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Εναλλακτικά, για να δημιουργήσετε έναν προεπιλεγμένο περιορισμό για τη στήλη, εισαγάγετε την προεπιλεγμένη τιμή απευθείας ως κείμενο.

Ακρίβεια

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει τον μέγιστο αριθμό ψηφίων για τις τιμές αυτής της στήλης.

Scale

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει τον μέγιστο αριθμό ψηφίων που μπορούν να εμφανίζονται στα δεξιά της υποδιαστολής για τις τιμές αυτής της στήλης.

Ταυτότητα

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Δείχνει εάν η στήλη χρησιμοποιείται από τον SQL Server ως στήλη ταυτότητας. Πιθανές τιμές είναι:

 • Όχι     Η στήλη δεν χρησιμοποιείται ως στήλη ταυτότητας.

 • Ναι     Η στήλη χρησιμοποιείται ως στήλη ταυτότητας.

 • Ναι (όχι για αναπαραγωγή)     Η στήλη χρησιμοποιείται ως στήλη ταυτότητας, εκτός από κατά έναν παράγοντα αναπαραγωγής εισαγωγή δεδομένων σε πίνακα.

Φύτρο ταυτότητας

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει την αρχική τιμή μιας στήλης ταυτότητας. Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για στήλες του οποίου η ταυτότητα επιλογή έχει οριστεί σε Ναι ή Ναι (δεν για αναπαραγωγή).

Βήμα ταυτότητας

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει την τιμή προσαύξησης μιας στήλης ταυτότητας. Αυτή η επιλογή ισχύει μόνο για στήλες του οποίου η ταυτότητα επιλογή έχει οριστεί σε Ναι ή Ναι (δεν για αναπαραγωγή).

Είναι RowGuid

Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Δείχνει εάν η στήλη χρησιμοποιείται από τον SQL Server ως στήλη ROWGUID. Μπορείτε να ορίσετε αυτήν την τιμή στην τιμή Ναι μόνο για μια στήλη η οποία είναι στήλη ταυτότητας.

Τύπος

(SQL Server 7.0 ή ανώτερη έκδοση μόνο.) Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Εμφανίζει τον τύπο για μια υπολογιζόμενη στήλη.

Συρραφή

(SQL Server 2000 μόνο.) Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Δείχνει τη σειρά ταξινόμησης που SQL Server εφαρμόζει από προεπιλογή στη στήλη κάθε φορά που οι τιμές της στήλης χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των γραμμών του αποτέλεσμα του ερωτήματος. Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης για τη βάση δεδομένων, επιλέξτε < προεπιλεγμένη βάση δεδομένων >.

Μορφοποίηση

(SQL Server 2000 μόνο.) Εμφανίζει τη μορφή εμφάνισης για τη στήλη. Για να αλλάξετε τη μορφή, επιλέξτε μια μορφή από τη λίστα.

Δεκαδικά ψηφία

Εμφανίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θα χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση τιμών στη στήλη. Εάν επιλέξετε αυτόματης, τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που καθορίζεται από την τιμή που επιλέγετε στη μορφή.

Μάσκα εισαγωγής

(SQL Server 2000 μόνο.) Για να αλλάξετε τη μάσκα εισαγωγής, κάντε κλικ σε αυτό το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί που εμφανίζεται δίπλα.

Λεζάντα

(SQL Server 2000 μόνο.) Εμφανίζει την ετικέτα κειμένου που εμφανίζεται από προεπιλογή σε φόρμες που χρησιμοποιούν αυτήν τη στήλη.

Με ευρετήριο

(SQL Server 2000 μόνο.) Ισχύει μόνο εάν εργάζεστε σε έναν πίνακα. Δείχνει αν υπάρχει ευρετήριο στη στήλη. Πιθανές τιμές είναι:

 • Όχι     Ευρετήριο δεν υπάρχει στη στήλη.

 • Ναι (επιτρέπονται διπλότυπα OK)     Υπάρχει ένα μη μοναδικό ευρετήριο μίας στήλης στη στήλη.

 • Ναι (δεν επιτρέπονται διπλότυπα)     Υπάρχει ένα μοναδικό ευρετήριο μίας στήλης στη στήλη.

Υπερ-σύνδεση

(SQL Server 2000 μόνο.) Υποδεικνύει εάν οι τιμές σε αυτήν τη στήλη μπορεί να θεωρηθούν υπερ-συνδέσεις.

Κατάσταση λειτουργίας IME

(SQL Server 2000 μόνο.) Καθορίζει την κατάσταση IME (Input Method Editor) της στήλης, όταν οι χρήστες να εισάγουν τιμές σε αυτήν τη στήλη. Οι επιλογές σας είναι:

 • Χωρίς έλεγχο     Δεν υπάρχει στοιχείο ελέγχου είναι η προεπιλεγμένη.

 • Στην     Υποδεικνύει το πρόγραμμα IME είναι ενεργοποιημένη και συγκεκριμένους χαρακτήρες για τα Κινεζικά, ιαπωνικά ή κορεατικά μπορεί να εισαχθεί ως τιμές για αυτήν τη στήλη.

 • Απενεργοποίηση Υποδεικνύει το πρόγραμμα IME είναι απενεργοποιημένη. Όταν οι χρήστες εισαγάγουν τιμές στη στήλη, το πληκτρολόγιο συμπεριφέρεται σαν λειτουργία στα Αγγλικά καταχώρησης.

 • Απενεργοποίηση     Παρόμοια σε "Απενεργοποίηση", με τη διαφορά ότι "Απενεργοποίηση" εμποδίζει τους χρήστες να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα IME.

 • Χιραγκάνα     Ισχύει για ιαπωνικό IME μόνο.

 • Κατακάνα     Ισχύει για ιαπωνικό IME μόνο.

 • Κατακάνα μισού Ισχύει για ιαπωνικό IME μόνο.

 • Άλφα πλήρους     Ισχύει για μόνο IME, ιαπωνικά και κορεατικά.

 • Άλφα Ισχύει για μόνο IME, ιαπωνικά και κορεατικά.

 • Πλήρης Χανγκίλ     Ισχύει για κορεατικά IME μόνο.

 • Μετατροπή Χανγκίλ     Ισχύει για κορεατικά IME μόνο.

Κατάσταση λειτουργίας προτάσεων IME

(SQL Server 2000 μόνο.) Καθορίζει ποιες επιπλέον μετατροπή IME εφαρμόζεται από προεπιλογή, όταν οι χρήστες να εισαγάγουν τιμές στη στήλη. Οι επιλογές σας είναι:

 • Φάση πρόβλεψης     Υποδεικνύει ένα βασικό επίπεδο της μετατροπής. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη.

 • Όρος πληθυντικό     Υποστηρίζει μετατροπή χρησιμοποιώντας πρόσθετες λεξικά με όνομα, γεωγραφικά και ταχυδρομικούς δεδομένα.

 • Συνομιλία     Υποστηρίζει μετατροπής που αναγνωρίζει φιλική γλώσσας.

 • Κανένας     Απενεργοποιεί μετατροπή χαρακτήρων.

Φουρίγγανα

(SQL Server 2000 μόνο.) Υποδεικνύει μια στήλη στην οποία είναι αποθηκευμένο το αντίστοιχο Φουρίγγανα του κειμένου που εισάγονται από το χρήστη. Όταν ο χρήστης εισαγάγει μια τιμή σε αυτήν τη στήλη, τιμή που είναι αποθηκευμένη και, επίσης, είναι αποθηκευμένο το ισοδύναμο Φουρίγγανα του κειμένου που έχει εισαχθεί στη στήλη με το όνομα σε αυτό το στοιχείο ελέγχου.

Ταχυδρομική διεύθυνση

(SQL Server 2000 μόνο.) Καθορίζει ένα στοιχείο ελέγχου ή πεδίο, το οποίο εμφανίζει είτε μια διεύθυνση που αντιστοιχεί σε ένα καταχώρησης ταχυδρομικού κώδικα ή πελατών γραμμικού κώδικα αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση που εισάγονται.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×