Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Σελίδα ιδιοτήτων ευρετήρια/κλειδιά (ADP)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτή η σελίδα ιδιοτήτων περιέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων για τα ευρετήρια, πρωτεύοντα κλειδιά και μοναδικούς περιορισμούς που συνδέονται με τους πίνακες στο διάγραμμα βάσης δεδομένων ή στη σχεδίαση πίνακα. Τα ευρετήρια και τους περιορισμούς δεν γραφική αντιπροσωπεύονται σε διαγράμματα βάσεων δεδομένων.

Όνομα πίνακα

Εμφανίζει το όνομα του πίνακα στη σχεδίαση πίνακα ή τον επιλεγμένο πίνακα στο διάγραμμα βάσης δεδομένων. Εάν έχετε επιλέξει περισσότερους από έναν πίνακα στο διάγραμμα βάσης δεδομένων, μόνο το όνομα του πρώτου πίνακα είναι ορατό.

Επιλεγμένο ευρετήριο

Εμφανίζει το όνομα του πρώτου ευρετηρίου για τον πίνακα στο πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα ή τον επιλεγμένο πίνακα στο διάγραμμα βάσης δεδομένων. Εάν έχετε επιλέξει περισσότερους από έναν πίνακα στο διάγραμμα βάσης δεδομένων, μόνο το όνομα του πρώτου ευρετηρίου για τον πρώτο πίνακα είναι ορατό. Για να εμφανιστούν οι ιδιότητες για ένα διαφορετικό ευρετήριο, αναπτύξτε την αναπτυσσόμενη λίστα.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο αντικειμένου ευρετήριο ή το κλειδί για τον επιλεγμένο πίνακα: index, πρωτεύον κλειδί ή μοναδικό περιορισμό.

Δημιουργία

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε ένα νέο ευρετήριο, κλειδί ή μοναδικό περιορισμό για το επιλεγμένο πίνακα βάσης δεδομένων.

Διαγραφή

Επιλέξτε αυτό το κουμπί για να καταργήσετε το επιλεγμένο ευρετήριο, κλειδί ή περιορισμό από τον πίνακα.

Σημείωση: Εάν προσπαθείτε να διαγράψετε ένα πρωτεύον κλειδί, το οποίο συμμετέχει σε σχέσεις, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ρωτά εάν θέλετε να διαγράψετε όλες τις σχέσεις, πολύ. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα πρωτεύον κλειδί χωρίς την πρώτη τη διαγραφή των σχέσεων όπου συμμετέχει.

Όνομα ευρετηρίου

Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου ευρετηρίου. Μπορείτε να μετονομάσετε το ευρετήριο εισάγοντας ένα νέο όνομα στο πλαίσιο.

Όνομα/ταξινόμηση στήλης

(Microsoft SQL Server 2000 μόνο.) Εμφανίζει τις στήλες που χρησιμοποιούνται για το ευρετήριο, πρωτεύον κλειδί ή μοναδικό περιορισμό, μαζί με το αν έχουν τακτοποιηθεί τις τιμές κάθε στήλης σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά μέσα στο στοιχείο. Μπορείτε να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε ονόματα στηλών σε αυτήν τη λίστα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη ρύθμιση αύξουσας/φθίνουσας ταξινόμησης για κάθε στήλη.

Ομάδα αρχείων ευρετηρίου

Επιλέξτε το όνομα της ομάδας αρχείων με την οποία θέλετε να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο ευρετήριο. Πρέπει να έχετε τουλάχιστον μία ομάδα αρχείων που ορίζονται από το χρήστη για αυτήν τη ρύθμιση για να ενεργοποιηθεί. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για SQL Server 7.0 ή νεότερη έκδοση βάσεις δεδομένων. Εάν δημιουργήσετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων και δεν καθορίσετε την ομάδα αρχείων, SQL Server θα το αντιστοιχίσει στην προεπιλεγμένη ομάδα αρχείων. Αρχικά, η προεπιλεγμένη ομάδα αρχείων είναι η ομάδα αρχείων Primary.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και χρήση ομάδων αρχείων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του SQL Server.

Δημιουργία ΜΟΝΑΔΙΚΈΣ

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό περιορισμό ή ένα ευρετήριο για το επιλεγμένο πίνακα βάσης δεδομένων. Καθορίστε αν θα δημιουργήσετε έναν περιορισμό ή ένα ευρετήριο, επιλέγοντας το κουμπί του περιορισμού ή ευρετηρίου.

  • Παράβλεψη διπλού κλειδιού     Εάν δημιουργήσετε ένα μοναδικό ευρετήριο, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιλογή για να ελέγξετε τον τρόπο SQL Server εισερχόμενη εισάγεται μια γραμμή των οποίων τιμής κλειδιού ισούται με μια υπάρχουσα τιμή κλειδιού κατά τη διάρκεια της μαζικής λειτουργίας εισαγωγής. Εάν επιλέξετε Παράβλεψη διπλού κλειδιού, SQL Server θα θεμάτων ένα προειδοποιητικό μήνυμα, παραβλέψτε την εισερχόμενη γραμμή που δημιουργεί και δοκιμάστε να εισαγάγετε τις υπόλοιπες γραμμές της μαζικής λειτουργίας εισαγωγής. Εάν δεν επιλέξετε Παράβλεψη διπλού κλειδιού, SQL Server θα θεμάτων ένα μήνυμα σφάλματος και να επαναφέρετε τη λειτουργία ολόκληρο μαζικής εισαγωγής.

Συμπλήρωση παράγοντα

Εμφανίζει τη συμπλήρωση παράγοντα που καθορίζει τον τρόπο πλήρους μπορεί να είναι κάθε σελίδα του ευρετηρίου. Εάν δεν έχει καθοριστεί παράγοντα συμπλήρωσης, χρησιμοποιείται παράγοντα συμπλήρωσης προεπιλογή της βάσης δεδομένων.

Ευρετήριο πληκτρολόγιο

Εάν έχετε καθορίσει συμπλήρωσης παράγοντα περισσότερες από μηδέν τοις εκατό και έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα μοναδικό ευρετήριο, μπορείτε να καταλάβετε SQL Server για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο ποσοστό που καθορίσατε στη συμπλήρωση παράγοντα ως το διάστημα για να αφήσετε ανοιχτό σε κάθε εσωτερικό κόμβο. Από προεπιλογή, το SQL Server ορίζει ένα μέγεθος ευρετηρίου δύο γραμμών.

Δημιουργία ως CLUSTERED

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε ένα συγκεντρωτικό ευρετήριο για το επιλεγμένο πίνακα βάσης δεδομένων.

Χωρίς αυτόματο νέο υπολογισμό στατιστικών στοιχείων

Ορίστε αυτήν την επιλογή για να υποδείξετε στο SQL Server να χρησιμοποιήσει προηγουμένως δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία. Αυτή η επιλογή, που είναι διαθέσιμη μόνο για το SQL Server 7.0 και νεότερη έκδοση βάσεις δεδομένων, μπορεί να μειώσει τις επιδόσεις του ερωτήματος, αλλά θα επιταχύνει τη λειτουργία δόμησης του ευρετηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την επιλογή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του SQL Server.

Κείμενο επικύρωσης

(SQL Server 2000 μόνο.) Εμφανίζει το κείμενο που εμφανίζεται στους χρήστες κάθε φορά που εισάγεται μια γραμμή που παραβιάζει το ευρετήριο, κλειδί ή περιορισμό.

Για τον SQL Server 6.5, εκτίθενται τις ακόλουθες επιλογές.

Επιλογές ταξινόμησης δεδομένων

Προσδιορίστε τον τρόπο διάταξης των δεδομένων στο ευρετήριο καθώς εγγραφές προστίθενται στο ευρετήριο.

  • Ταξινόμηση δεδομένων     Από προεπιλογή. Οργανώνουν δεδομένα με αύξουσα σειρά.

  • Δεδομένα ταξινομημένα ήδη     Αποδέχεται τη σειρά των υπαρχόντων δεδομένων.

  • Αναδιοργάνωση ταξινομημένων δεδομένων     Οργανώνει πάλι τις τα δεδομένα σε αύξουσα σειρά. Ορίστε αυτήν την επιλογή, για παράδειγμα, όταν το πίνακα ή για να αναδόμηση μη συγκεντρωτικών ευρετηρίων.

Επιλογές διπλών γραμμών

Προσδιορίστε τον τρόπο το ευρετήριο πρέπει να χειριστείτε διπλότυπες γραμμές.

  • Όχι διπλότυπες γραμμές     Από προεπιλογή. Αποτρέπει την αποθήκευση αν υπάρχουν διπλές γραμμές το ευρετήριο. Εάν υπάρχουν διπλές γραμμές, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

  • Παράβλεψη διπλότυπες γραμμές     Διαγράφει διπλότυπες γραμμές από το ευρετήριο που δημιουργείται.

  • Να επιτρέπονται διπλότυπες γραμμές     Δημιουργεί το ευρετήριο, ακόμα και αν υπάρχουν διπλές γραμμές.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×