Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου ή μη αναγνωσμένου

Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου ή μη αναγνωσμένου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στα Εισερχόμενα, τα μη αναγνωσμένα μηνύματα έχουν τίτλους με έντονη γραφή. Αφού κάνετε κλικ σε ένα μήνυμα και, στη συνέχεια, κάνετε κλικ σε κάτι άλλο, ο τίτλος του μηνύματος δεν έχει πλέον έντονη γραφή, υποδεικνύοντας ότι έχει διαβαστεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κατάσταση μηνύματος από ανάγνωση σε μη αναγνωσμένο "και" πίσω ξανά.

 • Κάντε δεξί κλικ στο μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Σήμανση ως αναγνωσμένου ή Σήμανση ως μη αναγνωσμένου. Διαφορετικά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Q για να το επισημάνετε ως αναγνωσμένο ή Ctrl+U για να το επισημάνετε ως μη αναγνωσμένο.

  Συμβουλή:  Για να επισημάνετε πολλά μηνύματα ταυτόχρονα ως αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα, κάντε κλικ στο πρώτο μήνυμα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ στα άλλα μηνύματα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Σήμανση όλων των μηνυμάτων ενός φακέλου ως αναγνωσμένων ή μη αναγνωσμένων

Μπορείτε γρήγορα να επισημάνετε όλα τα μηνύματα ενός φακέλου ως αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα.

 1. Στο παράθυρο φακέλων, κάντε κλικ στο φάκελο.

  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα φάκελο κάθε φορά.

 2. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα των μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία στο φάκελο.

 3. Κάντε δεξί κλικ τα επιλεγμένα μηνύματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση ως αναγνωσμένου ή Σήμανση ως μη αναγνωσμένου. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Q για να επισημάνετε τα μηνύματα ως αναγνωσμένα ή Ctrl + μπορείτε να επισημάνετε ως μη αναγνωσμένου.

Αλλαγή πώς και πότε επισημαίνονται τα μηνύματα ως αναγνωσμένα

Από προεπιλογή, το Outlook επισημαίνει ένα μήνυμα ως αναγνωσμένο, όταν επιλέγετε το μήνυμα και εμφανιστεί στο παράθυρο ανάγνωσης. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

  Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους

 2. Στην περιοχή παράθυρα του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο ανάγνωσης.

  Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές του παραθύρου ανάγνωσης.

 3. Καταργήστε την επιλογή των πλαισίων για Σήμανση στοιχείων ως αναγνωσμένων κατά την προβολή στο παράθυρο ανάγνωσης και το στοιχείο σήμανση ως ανάγνωση όταν αλλάξει η επιλογή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές για να επιστρέψετε στο Outlook.

Αυτόματη σήμανση μηνυμάτων ως αναγνωσμένων κατά τη διαγραφή

Εάν είστε μια Office κάτοχοι εμπιστευτικών και του φακέλου "Διαγραμμένα " εμφανίζει ότι έχετε μη αναγνωσμένα στοιχεία, υπάρχει πλέον μια γρήγορη επιδιόρθωση για να βεβαιωθείτε ότι όλα διαγραμμένων μηνυμάτων επισημαίνονται ως αναγνωσμένα.

 1. Επιλέξτε αρχείο > Επιλογές > αλληλογραφία.  Στην ενότητα άλλα , επιλέξτε Σήμανση μηνυμάτων ως αναγνωσμένων κατά τη διαγραφή.

  Επιλογές με σήμανση αλληλογραφίας κατά την ανάγνωση όταν διαγράφονται επισημασμένο

Αλλάξτε το πόσο γρήγορα επισημαίνονται τα μηνύματα ως αναγνωσμένα

Εάν θέλετε, μπορείτε να επιβραδύνετε τη σήμανση των μηνυμάτων ως αναγνωσμένων. Για παράδειγμα, όταν κάνετε κλικ σε ένα μήνυμα, μπορείτε να ορίσετε ότι το Outlook θα περιμένει 30 δευτερόλεπτα πριν να το επισημάνει ως αναγνωσμένο.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

  Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους

 2. Στην περιοχή παράθυρα του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Παράθυρο ανάγνωσης.

  Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές του παραθύρου ανάγνωσης.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση στοιχείων ως αναγνωσμένων κατά την προβολή στο παράθυρο ανάγνωσης.

 4. Στο πλαίσιο n δευτερολέπτων αναμονής πριν από το στοιχείο σήμανση ως αναγνωσμένου, πληκτρολογήστε τον αριθμό δευτερολέπτων που θέλετε να περιμένετε μεταξύ όταν κάνετε κλικ σε ένα μήνυμα στο παράθυρο ανάγνωσης και εμφανίζεται έχει επισημανθεί ως ανάγνωση.

Μη αυτόματη σήμανση μηνυμάτων ως αναγνωσμένων ή μη αναγνωσμένων

 1. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Πώς γίνεται αυτό;

  • Για να επιλέξετε γειτονικά στοιχεία, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στο τελευταίο στοιχείο.

  • Για να επιλέξετε μη γειτονικά στοιχεία, κάντε κλικ στο πρώτο στοιχείο και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στην επιλογή πρόσθετα στοιχεία.

  • Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία, στο μενού Επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

   Σημείωση: Αλλαγή του προβολή για τα στοιχεία μπορεί να επιλέγοντας πιο εύκολη συγκεκριμένα στοιχεία. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να επιλέξετε όλα τα μηνύματα που έχουν το ίδιο θέμα, στο φάκελο που περιέχει τα μηνύματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί συνομιλία. Επιλέξτε τα μηνύματα που θέλετε από την προβολή.

  Στο μενού Επεξεργασία, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επισημάνετε ένα μήνυμα ως αναγνωσμένο, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση ως αναγνωσμένου.

  • Για να επισημάνετε ένα μήνυμα ως μη αναγνωσμένο, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση ως μη αναγνωσμένου.

  • Σήμανση όλων των μηνυμάτων σε ένα φάκελο, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμανση όλων ως αναγνωσμένων.

Σημείωση: Εάν μπορείτε να επισημάνετε έχει απαντηθεί σε ή προώθηση μηνύματος ως μη αναγνωσμένο, το σύμβολο του μηνύματος εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ανοιχτό φάκελο. Ωστόσο, εξακολουθεί να θεωρείται μη αναγνωσμένο για την ταξινόμηση, ομαδοποίηση ή φιλτράρισμα.

Αυτόματη σήμανση μηνυμάτων ως αναγνωσμένων στο παράθυρο ανάγνωσης

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα άλλα.

 2. Κάντε κλικ στο παράθυρο ανάγνωσης.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σήμανση στοιχείων ως αναγνωσμένων κατά την προβολή στο παράθυρο ανάγνωσης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο n δευτερολέπτων αναμονής πριν από το στοιχείο σήμανση ως αναγνωσμένου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×