Σάρωση εκτίμηση μετεγκατάστασης: InfoPath

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μάθετε πώς μπορείτε να συμβάλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων με το InfoPath κατά τη διάρκεια της μετεγκατάστασης.

Επισκόπηση

Το InfoPath επιτρέπει στους προγραμματιστές για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες για την αποδοχή εισαγωγή από το χρήστη σε διάφορα σημεία του SharePoint. Ως μέρος της μετεγκατάστασης στο περιβάλλον προορισμού, υπάρχουν ορισμένες πτυχές των φορμών του InfoPath που δεν υποστηρίζονται στο περιβάλλον προορισμού.

Μετεγκατάσταση δεδομένων

Φόρμες του InfoPath (XSN αρχεία) θα μετεγκατασταθεί, αλλά ορισμένες φόρμες ενδέχεται να μην λειτουργεί χωρίς αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας.

Σημαντικό: Οποιαδήποτε τοποθεσία που έχει ρυθμιστεί ως "Χωρίς πρόσβαση" (κλειδωμένο), στο SharePoint θα παραλειφθούν. Για να δείτε μια λίστα των κλειδωμένων τοποθεσία συλλογών ανατρέξτε στις τοποθεσίες κλειδωμένα σάρωση εξόδου.

Προετοιμασία για μετεγκατάσταση

Αρχεία XSN που αξιοποιήσετε τα ακόλουθα σενάρια θα πρέπει να είναι remediated. Εάν δεν συμβεί αυτό αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας, αυτές οι φόρμες θα αποτύχει δημοσίευση μετεγκατάστασης. Τα κοινά σενάρια είναι οι εξής:

  • XSN ή UDCX πραγματοποιεί κλήσεις SOAP που δεν υποστηρίζονται στο περιβάλλον προορισμού. Αυτές οι φόρμες θα πρέπει να ενημερωθούν για να καλέσετε υποστηριζόμενες τελικά σημεία.

  • XSN αξιοποιεί διαχειριζόμενο κώδικα που θα απαιτούν αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας. Διαχειριζόμενο κώδικα δεν υποστηρίζεται για την πλατφόρμα προορισμού.

  • Φόρμες του InfoPath που αξιοποιήσετε πεδία επιλογή άτομα. Αυτά τα πεδία πρέπει να είναι ενημερωθεί με τη νέα μετεγκατάσταση δημοσίευση ταυτότητα.

Δημοσίευση μετεγκατάστασης

Βεβαιωθείτε ότι η ενημερωμένη συνάρτηση φόρμες InfoPath σωστά κατά τη φάση δοκιμών μετεγκατάστασης χρήστη αποδοχής.

Αποτέλεσμα αναφορές σάρωσης

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις στήλες της αναφοράς InfoPath detail.csv .

Αυτή η αναφορά σάρωση περιέχει φόρμες του InfoPath που θα απαιτούν αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας πριν από την μετεγκατάσταση ή, τουλάχιστον, επικύρωσης στη νέα πλατφόρμα.

Στήλη

Περιγραφή

Αναγνωριστικό τοποθεσίας

Μοναδικό αναγνωριστικό της συλλογής τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteURL

Διεύθυνση URL για τη συλλογή τοποθεσιών επηρεαζόμενη.

SiteOwner

Κάτοχος της συλλογής τοποθεσιών.

SiteAdmins

Λίστα των ατόμων που αναφέρονται ως διαχειριστές της συλλογής τοποθεσιών.

SiteSizeInMB

Μέγεθος της συλλογής μέγεθος σε megabyte [MB]

NumOfWebs

Αριθμός των περιεχομένων Web που υπάρχουν στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBName

Το όνομα της βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

ContentDBServerName

SQL Server που φιλοξενεί τη βάση δεδομένων περιεχομένου.

ContentDBSizeInMB

Μέγεθος βάσης δεδομένων περιεχομένου φιλοξενίας στη συλλογή τοποθεσιών.

LastContentModifiedDate

Ημερομηνία/ώρα της συλλογής τοποθεσιών είχε περιεχόμενο που τροποποιήσατε.

TotalItemCount

Συνολικός αριθμός των στοιχείων που βρέθηκαν στη συλλογή τοποθεσιών.

Επισκέψεων

Αριθμός των αιτήσεων καταγραφεί για τη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DistinctUsers

Αριθμός διακριτών στους χρήστες που έχουν πρόσβαση στη συλλογή τοποθεσιών. Βασίζεται σε δεδομένα από την υπηρεσία καταγραφής χρήσης. Εάν η υπηρεσία καταγραφής χρήση είναι απενεργοποιημένη αυτή η γραμμή θα εμφανίσει δ/υ.

DaysOfUsageData

Αριθμός των ημερών της υπηρεσίας καταγραφής χρήση διατηρεί δεδομένα. Αυτό παρέχει περιβάλλοντος για επιτυχίες και DistinctUsers. Για παράδειγμα, εάν πρόκειται για 14 ημέρες, τα δεδομένα επιτυχίες και DistinctUsers είναι για τις τελευταίες 14 ημέρες.

Διεύθυνση URL

Θέσεις από το XSN.

URN

Μοναδικό αναγνωριστικό για το αρχείο XSN. Κάθε αρχείο XSN θα έχουν distinct URN.

UnsupportedSoapCalls

Κλήσεις SOAP που δεν ρητά παρατίθενται που υποστηρίζονται από το περιβάλλον προορισμού.

UnsupportedSoapCallsCount

Πλήθος των μη υποστηριζόμενες SOAP κλήσεων βρίσκεται στο αρχείο XSN.

UnsupportedDataConnectionTypes

Συνδέσεις δεδομένων που δεν υποστηρίζονται στη νέα πλατφόρμα.

UnsupportedDataConnectionCount

Αριθμός των συνδέσεων δεδομένων που δεν υποστηρίζεται.

ManagedCode

TRUE - το αρχείο XSN έχει διαχειριζόμενο κώδικα που έχει συσχετιστεί με αυτό. FALSE - το αρχείο XSN δεν έχει διαχειριζόμενο κώδικα που έχει συσχετιστεί με αυτό.

ManagedCodeState

ValidationRequired - διαχειριζόμενο κώδικα ενδέχεται να λειτουργούν στο περιβάλλον προορισμού. Απαιτείται επικύρωση κατά τη φάση δοκιμών μετεγκατάστασης για να βεβαιωθείτε ότι.

RemediationRequired - η φόρμα έχει διαχειριζόμενο κώδικα που θα απαιτούν αποκατάσταση εύρυθμης λειτουργίας.

Λειτουργία

Στη λειτουργία που δημοσιεύτηκε στη φόρμα. Για παράδειγμα, μια κατάσταση λειτουργίας των "Πελάτης" καταλήγει σε μια φόρμα του InfoPath που θα ανοίξετε μόνο στο πρόγραμμα-πελάτη του InfoPath. Ότι μια λειτουργία "Διακομιστή προγράμματος-πελάτη" θα ανοίξει στο πρόγραμμα περιήγησης και το πρόγραμμα-πελάτη του InfoPath. Φόρμες με λειτουργία ρύθμιση στον υπολογιστή-πελάτη δεν θα εμφανιστούν σε αυτήν την αναφορά.

PeoplePickerCount

Αριθμός των πεδίων επιλογής άτομα που υπάρχουν στη φόρμα.

SolutionFormatVersion

Αυτό το πεδίο δεν χρησιμοποιείται πλέον και μπορεί να αγνοηθεί.

ProductVersion

Η έκδοση του InfoPath που χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση της φόρμας.

ScanID

Μοναδικό αναγνωριστικό που έχουν εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη εκτέλεση του εργαλείου αξιολόγησης μετεγκατάστασης του SharePoint.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×