Ρύθμιση των επιλογών προώθησης κλήσεων στο Skype για επιχειρήσεις

Ρύθμιση των επιλογών προώθησης κλήσεων στο Skype για επιχειρήσεις

H Προώθηση κλήσεων σάς επιτρέπει να καθορίζετε πώς θέλετε το Skype για επιχειρήσεις να χειρίζεται τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο εργασίας σας ή όταν θέλετε κάποιος άλλος να λαμβάνει τις κλήσεις σας.

Σημειώσεις: 

 • Εάν πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, όλοι οι κανόνες προώθησης κλήσεων που έχετε ορίσει απενεργοποιούνται για 120 λεπτά, ώστε το προσωπικό βοήθειας να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση των επιλογών "Προώθηση κλήσεων" οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο μενού προώθησης κλήσεων στην κάτω αριστερή γωνία του κύριου παραθύρου του Skype για επιχειρήσεις.

 • Όταν ρυθμίζετε την "Προώθηση κλήσεων" στο Skype για επιχειρήσεις, ο αριθμός στον οποίο ορίσατε να προωθούνται οι κλήσεις σας θα εμφανιστεί στο άτομο που σας κάλεσε.Αυτό ισχύει μόνο για κλήσεις από Skype για επιχειρήσεις σε Skype για επιχειρήσεις.

Επιλογές προώθησης κλήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Skype για επιχειρήσεις ώστε να διαχειρίζεστε τις εισερχόμενες κλήσεις σας με τους εξής τρόπους:

Απενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων

Ορίστε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να δέχεστε κλήσεις μόνο στο τηλέφωνο εργασίας σας ή στο Skype για επιχειρήσεις.

Προώθ. κλήσεών μου σε

Εάν θέλετε οι κλήσεις να προωθούνται αμέσως και να μην χτυπά καθόλου το τηλέφωνο της εργασίας σας, ορίστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις επιλογές από το αναπτυσσόμενο μενού:

 • Φωνητικό ταχυδρομείο: Στέλνει τις κλήσεις σας απευθείας στο φωνητικό ταχυδρομείο σας, αν έχει ρυθμιστεί.

 • Κινητό: Στέλνει τις κλήσεις σας στο κινητό σας τηλέφωνο, εάν ο αριθμός έχει καταγραφεί στο παράθυρο Skype για επιχειρήσεις - Επιλογές > Τηλέφωνα.

 • Οικία: Στέλνει τις κλήσεις σας στο τηλέφωνο οικίας σας, εάν ο αριθμός έχει καταγραφεί στο παράθυρο Skype για επιχειρήσεις - Επιλογές > Τηλέφωνα.

 • Νέος αριθμός ή επαφή: Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στον οποίο μπορούν να σας καλούν ή επιλέξτε μια επαφή Skype για επιχειρήσεις η οποία θέλετε να δέχεται τις κλήσεις σας.

 • Οι πληρεξούσιοί μου: Εάν έχετε ορίσει τους πληρεξούσιούς σας, εκείνοι λαμβάνουν τις κλήσεις σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληρεξούσιους από αυτό το παράθυρο εάν δεν τους έχετε επιλέξει ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας πληρεξουσίων μου στο παράθυρο διαλόγου Προώθηση κλήσεων για να διαχειριστείτε τα μέλη.

Ταυτόχρονη κλήση

Εάν θέλετε να δέχεστε κλήσεις στον αριθμό του τηλεφώνου εργασίας σας και σε κάποιον άλλον αριθμό, ορίστε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις επιλογές από το αναπτυσσόμενο μενού:

 • Κινητό: Οι κλήσεις σας σάς ειδοποιούν στην εργασία σας και στο κινητό σας τηλέφωνο εάν ο αριθμός οικίας σας έχει καταγραφεί στο παράθυρο Skype για επιχειρήσεις - Επιλογές > Τηλέφωνα.

 • Οικία: Οι κλήσεις σας σάς ειδοποιούν στην εργασία σας και στον αριθμό οικίας σας εάν ο αριθμός οικίας σας έχει καταγραφεί στο παράθυρο Skype για επιχειρήσεις - Επιλογές > Τηλέφωνα.

 • Νέος αριθμός: καταχωρήστε έναν αριθμό, εκτός από τον αριθμό της εργασίας σας, όπου θέλετε να δέχεστε τις κλήσεις σας.

 • Οι πληρεξούσιοί μου: Οι κλήσεις σας προωθούνται στον αριθμό εργασίας σας και στους αριθμούς των πληρεξουσίων σας, εάν έχετε ορίσει. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληρεξούσιους από αυτό το παράθυρο εάν δεν τους έχετε επιλέξει ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας πληρεξουσίων μου.

 • Η ομάδα μου ομαδικών κλήσεων: Εάν έχετε ορίσει την ομάδα ομαδικών κλήσεών σας, οι κλήσεις σας προωθούνται και στα τηλέφωνά τους, καθώς και στον αριθμό εργασίας σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ή να καταργήσετε μέλη της ομάδας ομαδικών κλήσεων στο κάτω μέρος αυτού του παραθύρου. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας μου ομαδικών κλήσεων.

Αρχή της σελίδας

Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων

 1. Στην περιοχή Οι τρέχουσες ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων, κάντε κλικ στη σύνδεση δίπλα στην επιλογή Μεταφορά αναπάντητων σε.

 2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να προωθηθεί η κλήση. Για παράδειγμα, Φωνητικό ταχυδρομείο ή Νέος αριθμός ή επαφή.

 3. Στο μενού Δευτ/λεπτα κουδουνίσματος πριν την ανακατεύθυνση, επιλέξτε χρόνο καθυστέρησης πριν από την ανακατεύθυνση της κλήσης.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή OK για να επιστρέψετε στο παράθυρο Skype για επιχειρήσεις – Επιλογές > Προώθηση κλήσεων.

 5. Κάντε κλικ στη σύνδεση δίπλα στην επιλογή Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν και επιλέξτε Πάντα ή απλώς Ώρες εργασίας που ορίζονται στο Outlook.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία των μελών ομαδικής κλήσης

Μια ομάδα ομαδικών κλήσεων είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν στις κλήσεις εργασίας σας, με την προϋπόθεση ότι ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα και η ομάδα σας την υποστηρίζει. Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε μέλη και να επιλέξετε ποια μέλη μπορούν να λαμβάνουν κλήσεις εκ μέρους σας.

Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας μου ομαδικών κλήσεων και, στη συνέχεια, κάντε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

 • Για να προσθέσετε μέλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επαφή που θέλετε.

 • Για να διαγράψετε ένα μέλος, επιλέξτε την επαφή και κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 • Για να καθορίσετε την καθυστέρηση πριν από την κλήση των τηλεφώνων της ομάδας, επιλέξτε τη διάρκεια στο πεδίο Κλήση ομαδ. κλήσεων μετά από τόσα δευτ.

  Σημαντικό: Ο ορισμός της ομάδας ομαδικών κλήσεων δεν σημαίνει ότι οι κλήσεις σας προωθούνται αυτόματα σε αυτήν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή στην περιοχή Ταυτόχρονη κλήση ή Προώθ. κλήσεών μου σε, στο τμήμα προώθησης κλήσεων.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία πληρεξούσιων

Μπορείτε να προσθέσετε πληρεξούσιους και να επιλέξετε εάν θέλετε να λαμβάνουν κλήσεις εκ μέρους σας. Το Skype για επιχειρήσεις δημιουργεί μια ομάδα Πληρεξουσίων στη λίστα επαφών σας αυτόματα όταν προσθέτετε πληρεξούσιους.

Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία των μελών της ομάδας πληρεξουσίων μου και, στη συνέχεια, κάντε τις εξής ενέργειες:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επαφή που θέλετε να προσθέσετε ως πληρεξούσιο.

 2. Για να δώσετε τη δυνατότητα στους πληρεξουσίους σας να λαμβάνουν τις κλήσεις σας, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Λήψη κλήσεων.

 3. Για να καθορίσετε την καθυστέρηση πριν χτυπήσουν τα τηλέφωνα των πληρεξουσίων, επιλέξτε μια διάρκεια από το μενού Κλήση πληρεξουσίων μετά από τόσα δευτ..

 4. Για να διαγράψετε έναν πληρεξούσιο, επιλέξτε το όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  Σημαντικό: Ο ορισμός πληρεξουσίων δεν σημαίνει ότι οι κλήσεις σας προωθούνται αυτόματα σε αυτούς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή στην περιοχή Ταυτόχρονη κλήση ή Προώθ. κλήσεών μου σε, στο τμήμα προώθησης κλήσεων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×