Ρύθμιση των διαστημάτων κειμένου και των αλλαγών γραμμής σε πρότυπα φόρμας που περιέχουν ταυτόχρονα κείμενο ανατολικής Ασίας και κείμενο δυτικής γραφής

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει ταυτόχρονο κείμενο ανατολικής Ασίας και κείμενο δυτικής γραφής, και θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση του προτύπου φόρμας ελέγχοντας τα διαστήματα μεταξύ των δύο τύπων κειμένου, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας σας ώστε να προσαρμόζει αυτόματα τα διαστήματα μεταξύ αυτών των δύο τύπων κειμένου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας ώστε οι αλλαγές γραμμής να εμφανίζονται με χαρακτήρες κανονικού πλάτους ή μισού πλάτους για μια συγκεκριμένη γραμμή κειμένου ή για οποιαδήποτε γραμμή κειμένου σε φόρμες οι οποίες βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Ρύθμιση παραμέτρων των προγραμμάτων του Microsoft Office για χρήση άλλης γλώσσας

Ρύθμιση παραμέτρων κειμένου απόσταση μεταξύ των γλωσσών Ανατολικής Ασίας και Λατινικά κειμένου

Ρύθμιση των αλλαγών γραμμής σε κείμενο Ανατολικής Ασίας

Πριν ξεκινήσετε

Για να ρυθμίσετε τα διαστήματα κειμένου και τις αλλαγές γραμμής σε πρότυπα φόρμας που περιέχουν κείμενο ανατολικής Ασίας και κείμενο δυτικής γραφής, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft Office Language Pack 2007 για τη γλώσσα ανατολικής Ασίας που θέλετε, το οποίο περιέχει το λεξικό και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για αυτήν τη γλώσσα.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων προγραμμάτων του Microsoft Office για χρήση άλλης γλώσσας

Για να χρησιμοποιήσετε μια γλώσσα ανατολικής Ασίας σε κάποιο πρόγραμμα του Microsoft Office, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλώσσας και, στη συνέχεια, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προγραμμάτων του Microsoft Office για αποδοχή και εμφάνιση κειμένου ανατολικής Ασίας, καθώς και για χρήση των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου για αυτήν τη γλώσσα. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ότι έχετε ήδη εγκαταστήσει το κατάλληλο πακέτο γλώσσας.

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, μετά στην επιλογή Microsoft Office, κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις γλώσσας του Microsoft Office 2007.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες επεξεργασίας.

 3. Στη λίστα διαθέσιμες γλώσσες επεξεργασίας, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 4. Στη λίστα Κύρια γλώσσα επεξεργασίας, κάντε κλικ στην κύρια γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σας.

  Σημείωση: Όταν κάποια γλώσσα έχει οριστεί ως κύρια γλώσσα επεξεργασίας, δεν μπορείτε να την καταργήσετε από τη λίστα Ενεργοποιημένες γλώσσες επεξεργασίας. Για να καταργήσετε την κύρια γλώσσα επεξεργασίας από αυτήν τη λίστα, πρέπει πρώτα να επιλέξετε κάποια άλλη γλώσσα στη λίστα Κύρια γλώσσα επεξεργασίας.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση διαστημάτων κειμένου μεταξύ κειμένου ανατολικής Ασίας και κειμένου δυτικής γραφής

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε ένα πακέτο γλώσσας στον υπολογιστή σας. Η εντολή Ασιατική τυπογραφία στο μενού Μορφή εμφανίζεται μόνο αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε ένα πακέτο γλώσσας ανατολικής Ασίας ή δυτικής γραφής.

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής μεταξύ του κειμένου ανατολικής Ασίας και του κειμένου δυτικής γραφής για τα οποία θέλετε να προσαρμόσετε το διάστημα.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ασιατική τυπογραφία.

 3. Για να εμπλουτίσετε την εμφάνιση των φορμών με βάση αυτό το πρότυπο φόρμας προσθέτοντας αυτόματα επιπλέον διαστήματα μεταξύ του κειμένου ανατολικής Ασίας και του κειμένου δυτικής γραφής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ρύθμιση διαστήματος μεταξύ κειμένου ασιατικής και δυτικής γραφής.

 4. Για να βελτιώσετε την εμφάνιση των φορμών με βάση αυτό το πρότυπο φόρμας προσθέτοντας αυτόματα επιπλέον διαστήματα μεταξύ κειμένου και αριθμών ανατολικής Ασίας και λατινικού κειμένου και αριθμών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ρύθμιση διαστήματος μεταξύ κειμένου ασιατικής γραφής και αριθμού.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση αλλαγών γραμμής σε κείμενο ανατολικής Ασίας

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε ένα πακέτο γλώσσας στον υπολογιστή σας. Η εντολή Ασιατική τυπογραφία στο μενού Μορφή εμφανίζεται μόνο αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός πακέτου γλώσσας.

Αφού εγκαταστήσετε και ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός πακέτου γλώσσας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας ώστε να γίνεται αλλαγή γραμμής στη φόρμα όταν μια συγκεκριμένη γραμμή αρχίζει ή τελειώνει με ένα χαρακτήρα κανονικού ή μισού πλάτους. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε να γίνεται αλλαγή γραμμής για οποιαδήποτε γραμμή στη φόρμα η οποία αρχίζει ή τελειώνει με ένα χαρακτήρα κανονικού ή μισού πλάτους.

Ρύθμιση της αλλαγής γραμμής για συγκεκριμένη γραμμή σε ένα πρότυπο φόρμας

 1. Τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στο κείμενο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε μια αλλαγή γραμμής.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ασιατική τυπογραφία.

 3. Στην περιοχή Αλλαγή γραμμής του παραθύρου εργασιών Ασιατική τυπογραφία, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ενεργοποιήσετε την αλλαγή γραμμής σε μια ιαπωνική ή κορεατική λέξη η οποία ξεκινά με χαρακτήρα κανονικού πλάτους, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

  • Για να ενεργοποιήσετε την αλλαγή γραμμής σε μια ιαπωνική λέξη η οποία τελειώνει με χαρακτήρα κανονικού πλάτους, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την αλλαγή γραμμής σε μια κορεατική λέξη η οποία τελειώνει με χαρακτήρα κανονικού πλάτους.

  • Για να ενεργοποιήσετε την αλλαγή γραμμής σε μια ιαπωνική ή κορεατική λέξη η οποία τελειώνει με χαρακτήρα κανονικού πλάτους, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

  • Για να ενεργοποιήσετε την αλλαγή γραμμής σε μια ιαπωνική λέξη η οποία αρχίζει ή τελειώνει με χαρακτήρα μισού πλάτους, κάντε κλικ στην επιλογή Βασική. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την αλλαγή γραμμής σε μια κορεατική λέξη η οποία τελειώνει με χαρακτήρα μισού πλάτους.

Ρύθμιση των αλλαγών γραμμής για όλες τις γραμμές σε ένα πρότυπο φόρμας

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές κάνοντας κλικ στο στοιχείο Επιλογές του παραθύρου εργασιών Ασιατική τυπογραφία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση.

 3. Στην περιοχή Αλλαγή γραμμής ασιατικής τυπογραφίας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν θέλετε να αλλάζουν όλες οι γραμμές σε μια ιαπωνική ή κορεατική λέξη η οποία ξεκινά με χαρακτήρα κανονικού πλάτους, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

  • Για να εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής έπειτα από μια ιαπωνική λέξη η οποία τελειώνει με χαρακτήρα κανονικού πλάτους, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας ώστε να επιτρέπει την αλλαγή μιας γραμμής σε μια κορεατική λέξη η οποία τελειώνει με χαρακτήρα κανονικού πλάτους.

  • Για να εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής έπειτα από μια ιαπωνική ή κορεατική λέξη η οποία τελειώνει με χαρακτήρα κανονικού πλάτους, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

  • Για να εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής έπειτα από μια ιαπωνική λέξη η οποία αρχίζει ή τελειώνει με χαρακτήρα κανονικού ή μισού πλάτους, κάντε κλικ στην επιλογή Βασική. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας ώστε να επιτρέπει την αλλαγή μιας γραμμής σε μια κορεατική λέξη η οποία τελειώνει με χαρακτήρα μισού πλάτους.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής για νέες φόρμες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×