Ρύθμιση προσωπικών επιλογών

Επιλογές που καλύπτονται σε αυτό το θέμα

Ο λογαριασμός μου

Κατάσταση

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

Ο λογαριασμός μου

 • Όνομα εισόδου     Πληκτρολογήστε το όνομα του δικού σας λογαριασμού χρήστη. Για παράδειγμα: someone@example.com.

 • Για προχωρημένους     Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσής σας στο Microsoft Office Communications Server. Οι ρυθμίσεις παραμέτρων κατά κανόνα ρυθμίζονται αυτόματα ή ρυθμίζονται για εσάς από το διαχειριστή του συστήματός σας.

 • Αυτόματη έναρξη του Communicator κατά τη σύνδεση στα Windows     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για την βελτιστοποίηση της εκκίνησης, της αυτόματης εισόδου και της έναρξης του Communicator κάθε φορά που συνδέεστε στα Windows.

 • Αυτόματο άνοιγμα της λίστας επαφών κατά την έναρξη του Communicator     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να ανοίγει η λίστα επαφών του Communicator κάθε φορά που ξεκινάτε τον Communicator. Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο του Communicator στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows (γραμμή εργασιών) κατά την έναρξη του Communicator.

Αρχή της σελίδας

Κατάσταση

 • Ένδειξη "Ανενεργός", όταν ο υπολογιστής είναι ανενεργός για αυτήν τη χρονική περίοδο     Επιλέξτε τη διάρκεια του χρόνου αδράνειας, σε λεπτά, ο οποίος θέλετε να καλύπτεται πριν να εμφανίζεται η ένδειξη "Ανενεργός" στην κατάσταση της παρουσίας σας. Ο χρόνος αδράνειας καταγράφεται όταν ο υπολογιστής δεν λαμβάνει καταχωρήσεις χρήστη - από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι ή από φωνητικές εντολές. Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορείτε να εισαγάγετε είναι 60 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας, δείτε την ενότητα Οδηγός επιβίωσης για την παρουσία.

 • Ένδειξη "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή", όταν η κατάστασή μου είναι ανενεργή για αυτήν τη χρονική περίοδο     Επιλέξτε τη διάρκεια του χρόνου αδράνειας, σε λεπτά, ο οποίος θέλετε να καλύπτεται πριν να εμφανίζεται η ένδειξη "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" στην κατάσταση της παρουσίας σας. Ο χρόνος "Ανενεργός" καταγράφεται όταν ο υπολογιστής δεν λαμβάνει καταχωρήσεις χρήστη - από το πληκτρολόγιο, το ποντίκι ή από φωνητικές εντολές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παρουσίας, δείτε την ενότητα Οδηγός επιβίωσης για την παρουσία.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση προσωπικών πληροφοριών

 • Microsoft Office Outlook     Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή χρησιμοποιείται από τη δυνατότητα "Αναζήτηση" του Communicator η λίστα επαφών του Office Outlook ως προέλευση επαφών, επιπρόσθετα με την καθολική λίστα διευθύνσεων. Επιπλέον, όταν επιλέγετε το Microsoft Office Outlook ως πρόγραμμα διαχείρισης των προσωπικών σας πληροφοριών, γίνονται διαθέσιμες όλες οι επιλογές του πλαισίου προγράμματος διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών, όπως περιγράφεται πιο κάτωσε αυτό το θέμα.

  • Εμφάνιση της πληροφορίας "Εκτός γραφείου" του Outlook σε επαφές των επιπέδων πρόσβασης "Προσωπικό", "Ομάδα" και "Εταιρεία".     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να εμφανίζεται το μήνυμα "Εκτός γραφείου" του Outlook στο πλαίσιο Προσωπική σημείωση του Communicator και να μένει διαθέσιμο το μήνυμα "Εκτός γραφείου" στους άλλους. Το μήνυμα "Εκτός γραφείου" μπορεί να ρυθμιστεί ανοίγοντας το Outlook, κάνοντας κλικ στην επιλογή Εργαλεία και, κατόπιν, κάνοντας κλικ στην επιλογή Βοηθός Εκτός γραφείου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή και έχετε καθορίσει ένα μήνυμα "Εκτός γραφείου", το μήνυμα είναι ορατό σε άλλες επαφές με επίπεδα πρόσβασης "Προσωπικό", "Ομάδα" ή "Εταιρεία". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επίπεδα πρόσβασης, δείτε την ενότητα Οδηγός επιβίωσης για την παρουσία.

  • Ενημέρωση της παρουσίας μου βάσει του ημερολογίου του Outlook    Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ενημερώσετε την κατάσταση της παρουσίας σας βάσει του χρονοδιαγράμματος του Outlook. Για παράδειγμα, αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η κατάσταση της παρουσίας σας μεταβαίνει αυτόματα σε "Απασχολημένος" στη διάρκεια των προγραμματισμένων συσκέψεων. Μετά την πάροδο της προγραμματισμένης σύσκεψης, η κατάσταση της παρουσίας σας ενημερώνεται αυτόματα για την απεικόνιση της νέας κατάστασης παρουσίας.

   • Εμφάνιση θέματος και θέσης σύσκεψης σε επαφές του επιπέδου πρόσβασης "Ομάδα"     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε οι επαφές (στις οποίες έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης "Ομάδα") να βλέπουν το θέμα και τη θέση της σύσκεψης στις συσκέψεις του Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επίπεδα πρόσβασης, δείτε την ενότητα Οδηγός επιβίωσης για την παρουσία.

  • Αποθήκευση των συνομιλιών άμεσων μηνυμάτων στον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να εμφανίζονται οι συνομιλίες άμεσων μηνυμάτων στον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Oulook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook, δείτε την ενότητα Χρήση του Communicator με το Office Outlook 2007 και το Office OneNote 2007.

  • Αποθήκευση όλων των αρχείων καταγραφής κλήσεων στον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε μια καταγραφή των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων να αποθηκεύεται στον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook, δείτε την ενότητα Χρήση του Communicator με το Office Outlook 2007 και το Office OneNote 2007.

  • Τι είναι μια συνομιλία ή μια κλήση και ποια είναι τα κριτήρια για τον αν θα εμφανίζονται στον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook;

   Τι είναι μια συνομιλία;

   Κάθε απόπειρα εκτέλεσης μιας συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων θεωρείται συνομιλία και προκαλεί την αποθήκευση ενός στοιχείου στον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας" του Outlook. Για παράδειγμα, αν στείλετε ένα άμεσο μήνυμα σε κάποιον και δεν απαντήσει, το στοιχείο συνομιλίας καταγράφεται στον φάκελο "Ιστορικό συνομιλίας".

   Τι είναι μια κλήση;

   Μια κλήση είναι μια περίοδος λειτουργίας που περιλαμβάνει κάθε είδους ήχο. Οι απόπειρες εκτέλεσης μιας κλήσης, ήχου ή βίντεο, ή κάθε απόπειρα κλιμάκωσης σε περίοδο λειτουργίας ήχου στη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων θεωρείται κλήση, ακόμη και αν η κλήση μείνει αναπάντητη.

   Πότε ξεκινάει μια συνομιλία ή μια κλήση;

   Μια συνομιλία ή μια κλήση ξεκινούν όταν κάνετε ένα από τα εξής:

   • Αποστολή πρόσκλησης άμεσων μηνυμάτων σε κάποιον άλλο χρήστη

   • Αποδοχή πρόσκλησης άμεσων μηνυμάτων από κάποιον άλλο χρήστη

   • Λήψη μιας κλήσης ήχου ή βίντεο (ανεξάρτητα από το αν την αποδεχτείτε)

   • Εκτέλεση μιας κλήσης ήχου ή βίντεο

    Πότε τελειώνει μια συνομιλία ή κλήση;

    Μια συνομιλία ή μια κλήση τελειώνει όταν συμβεί ένα από τα παρακάτω:

   • Κλείσιμο του παραθύρου συνομιλίας (με χρήση του κουμπιούΑρχείο/Κλείσιμο ή Κλείσιμο).

   • Λήξη της συνομιλίας μετά από 10 λεπτά.

   • Λήξη ή προώθηση μιας κλήσης ήχου ή βίντεο.

   • Έξοδος από τον Communicator ή διακοπή της σύνδεσης με το διακομιστή.

 • Βιβλίο διευθύνσεων των Windows     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να χρησιμοποιείτε το βιβλίο διευθύνσεων των Windows ως προέλευση επαφών κατά την αναζήτηση επαφών με τη δυνατότητα "Αναζήτηση" του Communicator. Εάν επιλέξετε το βιβλίο διευθύνσεων των Windows αντί για το Microsoft Office Outlook ως πρόγραμμα διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών, τότε από τη δυνατότητα "Αναζήτηση" του Communicator χρησιμοποιείται το βιβλίο διευθύνσεων των Windows αντί για τη λίστα επαφών του Microsoft Office ως εναλλακτική προέλευση επαφών κατά τη χρήση της δυνατότητας "Αναζήτηση" του Communicator. Η επιλογή του βιβλίου διευθύνσεων των Windows δεν αντικαθιστά την καθολική λίστα διευθύνσεων του Communicator ως κύρια προέλευση επαφών.

 • Κανένα     Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή μόνο αν θέλετε η δυνατότητα "Αναζήτηση" του Communicator να επιστρέφει επαφές από την καθολική λίστα επαφών. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, από τη δυνατότητα "Αναζήτηση" του Communicator χρησιμοποιείται είτε το βιβλίο διευθύνσεων των Windows είτε η λίστα επαφών του Outlook, ως εναλλακτική προέλευση για τη δυνατότητα "Αναζήτηση".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×