Ρύθμιση παραμέτρων των υπηρεσιών InfoPath Forms Services

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

InfoPath Forms Services στο SharePoint Online σάς επιτρέπει να αναπτύξετε φόρμες της εταιρείας σας σε τοποθεσίες, οι χρήστες η ενεργοποίηση συμπληρώνουν αυτές τις φόρμες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web. Μπορείτε να ρυθμίσετε InfoPath Forms Services με πολλούς τρόπους, ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Σημείωση: InfoPath Forms Services 2013 είναι η τελευταία έκδοση του InfoPath Forms Services. Microsoft PowerApps είναι η προτεινόμενη λύση για τη δημιουργία και την εκτέλεση προσαρμοσμένων φορμών για λίστες SharePoint Online. Δημιουργήστε νέες φόρμες με PowerApps από τη γραμμή εντολών ή στο κουμπί Προσαρμογή σε SharePoint Online φορμών λίστας. Η υποστήριξη για InfoPath Forms Services θα ταιριάζουν με την υποστήριξη κύκλου ζωής για SharePoint Server 2016.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ρύθμιση παραμέτρων για πρότυπα φόρμας χρήστη με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης

Ρύθμιση παραμέτρων εξαιρούμενους παράγοντες χρήστη

Επισκόπηση

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι ρυθμίσεις που αφορούν μόνο τα πρότυπα φόρμας χρήστη, τα οποία είναι πρότυπα φόρμας που δεν αναπτύσσονται από προγραμματιστές μέσω λύσεων φίλτρου. Τα πρότυπα φόρμας χρήστη δεν απαιτούν πλήρη αξιοπιστία και δεν περιέχουν κώδικα ή κάποια άλλη επιχειρηματική λογική.

Οι σχεδιαστές φορμών να δημοσιεύσετε πρότυπα φόρμας χρήστη σε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη φορμών σε μια συλλογή τοποθεσιών SharePoint Online. Επειδή τα πρότυπα φόρμας χρήστη μπορεί να αναπτυχθεί από πολλούς χρήστες, ένα διακομιστή ενδεχομένως να φιλοξενήσετε χιλιάδες πρότυπα φόρμας χρήστη. Στο μεγάλο αριθμό, πρότυπα φόρμας ακόμα και που περιέχουν καμία επιχειρηματικής λογικής να τοποθετήσετε ένα φόρτο εργασίας στο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων για πρότυπα φόρμας χρήστη με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης

Όταν προτύπων φόρμας έχουν δημοσιευτεί σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, να επιλέξετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας για να κάνετε το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να συμπληρώστε τη φόρμα σε πρόγραμμα περιήγησης web.

Ως διαχειριστής μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής παραμέτρους για τα πρότυπα φόρμας χρήστη με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης:

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δημοσίευσης προτύπων φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης.    Εάν απενεργοποιήσετε δημοσίευση, οι σχεδιαστές φορμών να δημοσιεύσετε μόνο τα πρότυπα φόρμας που δεν έχουν δυνατότητα προγράμματος περιήγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, όλες οι δυνατότητες συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι απενεργοποιημένες στο πρότυπο φόρμας.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση απόδοσης προτύπων φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης.    Εάν απενεργοποιήσετε την απόδοση, οι χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να συμπληρώσουν τη φόρμα και πρέπει να χρησιμοποιήσουν το Microsoft InfoPath Filler 2013 για να ανοίξουν τη φόρμα.

Από προεπιλογή, μπορεί να γίνει δημοσίευση και απόδοση των προτύπων φόρμας χρήστη με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης.

Για να ρυθμίσετε παραμέτρους για πρότυπα φόρμας χρήστη με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης

 1. Επαληθεύστε ότι ο λογαριασμός χρήστη ο οποίος εκτελεί τη διαδικασία είναι μέλος της ομάδας "Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών" του SharePoint.

 2. Στη σελίδα Κέντρο διαχείρισης του SharePoint, κάντε κλικ στην επιλογή InfoPath.

 3. Στην ενότητα Πρότυπα φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης χρήστη, καθορίστε πώς θέλετε πρότυπα φόρμας χρήστη προς επεξεργασία, με InfoPath Forms Services ολοκληρώνοντας τα παρακάτω βήματα:

  Σημείωση: Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μόνο σε πρότυπα φόρμας δημοσιευμένα σε βιβλιοθήκες φορμών. Τα πρότυπα φόρμας της ροής εργασίας και οι φόρμες λιστών δεν επηρεάζονται.

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στους χρήστες η ενεργοποίηση της δυνατότητας χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης των προτύπων φόρμας για να επιτρέψετε στους χρήστες τη δημοσίευση προτύπων φόρμας με δυνατότητα χρήσης προγράμματος περιήγησης.

   Σημείωση: Η κατάργηση αυτού του πλαισίου ελέγχου απενεργοποιεί τα πρότυπα φόρμας με δυνατότητα χρήσης προγράμματος περιήγησης σε ολόκληρη τη συλλογή τοποθεσιών.

  2. Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόδοση προτύπων φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης από το χρήστη, για να επιτρέπεται η απόδοση των προτύπων φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης τα οποία δημοσιεύουν οι χρήστες από πρόγραμμα περιήγησης Web.

   Σημείωση: Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιημένη, οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν πρότυπα φόρμας συμβατά με το πρόγραμμα περιήγησης σε βιβλιοθήκες φορμών, αλλά αυτά τα πρότυπα φόρμας δεν μπορούν να συμπληρωθούν με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης Web.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων για εξαιρούμενους παράγοντες χρήστη

Για την ταχύτερη και ευκολότερη δημιουργία ευρετηρίου για αυτές τις φόρμες InfoPath, μπορείτε να καθορίσετε παράγοντες χρήστη που θα εξαιρούνται από τη λήψη μιας ολόκληρης ιστοσελίδας για τη δημιουργία ευρετηρίου. Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένας παράγοντας χρήστη που έχει εξαιρεθεί συναντά φόρμες InfoPath, η φόρμα θα επιστρέφεται ως αρχείο XML (που μοιάζει με ιεραρχικό αρχείο κειμένου) και όχι ως ολόκληρη ιστοσελίδα. Μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή και να συμπληρώσετε τη λίστα παραγόντων.

 1. Επαληθεύστε ότι ο λογαριασμός χρήστη ο οποίος εκτελεί τη διαδικασία είναι μέλος της ομάδας "Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών" του SharePoint.

 2. Στη σελίδα Κέντρο διαχείρισης του SharePoint, κάντε κλικ στην επιλογή InfoPath.

 3. Στην ενότητα Εξαίρεση παραγόντων χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσαρμογή της λίστας εξαιρούμενων παραγόντων χρηστών και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 4. Για να προσθέσετε έναν παράγοντα χρήστη στη λίστα εξαιρέσεων, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Για να καταργήσετε έναν παράγοντα χρήστη από τη λίστα, επιλέξτε το όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×