Ρύθμιση παραμέτρων του προτύπου φόρμας στην ανίχνευση της κατάστασης σύνδεσης μιας φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας του οποίου οι φόρμες βασίζονται σε μια σύνδεση δικτύου για την επεξεργασία ή την επιστροφή δεδομένων και τις οποίες είστε εξοικειωμένοι με τη σύνταξη δέσμης ενεργειών, μπορείτε να συντάξετε μια δέσμη ενεργειών που εντοπίζει την κατάσταση σύνδεσης δικτύου των φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών για να ελέγξετε αν μια νέα φόρμα είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο και εάν η φόρμα να συνδεθείτε με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων πριν από τη φόρμα στέλνει ένα ερώτημα με την εξωτερική προέλευση δεδομένων του Microsoft Office InfoPath. Σε αυτό το άρθρο παρέχει Microsoft JScript και παραδείγματα Visual Basic Scripting Edition (VBScript) για τον καθορισμό εάν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο και εάν αυτές τις φόρμες μπορούν να συνδεθούν με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Παράδειγμα JScript

Παράδειγμα VBScript

Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα δέσμης ενεργειών σε ένα πρότυπο φόρμας

Επισκόπηση

Για να προσδιορίσετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα MachineOnlineState του αντικειμένου Application . Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο IsDestinationReachable του ίδιου αντικειμένου εφαρμογής για να προσδιορίσετε εάν η φόρμα μπορεί να βρει εξωτερική προέλευση δεδομένων. Η ιδιότητα MachineOnlineState περιέχει μια τιμή που αντιπροσωπεύει την κατάσταση σύνδεσης της φόρμας. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να έχει τις ακόλουθες τιμές:

Τιμή

Περιγραφή

0

Ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Η ιδιότητα μπορεί να έχει αυτή την τιμή, εάν ο υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο ή εάν είναι απενεργοποιημένη η κάρτα δικτύου του υπολογιστή.

1

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου, αυτή η τιμή υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής είναι σε ένα δίκτυο. Εάν ο υπολογιστής έχει μια κάρτα ασύρματο δίκτυο εργασία, αυτή η τιμή υποδεικνύει ότι λειτουργεί η κάρτα ασύρματο δίκτυο. Ωστόσο, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην είστε συνδεδεμένοι σε ασύρματο δίκτυο.

2

Ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο, αλλά οι παράμετροι του Windows Internet Explorer έχουν ρυθμιστεί για εργασία χωρίς σύνδεση. Όταν οι παράμετροι του Internet Explorer έχουν ρυθμιστεί για εργασία χωρίς σύνδεση, η σύνδεση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Αφού έχετε προσδιορίσει ότι ο υπολογιστής του χρήστη είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο IsDestinationReachable για να καθορίσετε εάν η φόρμα μπορούν να επικοινωνούν με την εξωτερική προέλευση δεδομένων. Αυτή η μέθοδος λαμβάνει το Uniform Resource Locator (URL) ή Uniform Resource Name (URN) από την εξωτερική προέλευση δεδομένων με την παράμετρο και επιστρέφει μία από τις παρακάτω τιμές Boolean:

True    Η φόρμα περιλαμβάνει βρίσκεται στην εξωτερική προέλευση δεδομένων στο δίκτυο.

False    Στη φόρμα, δεν μπορείτε να βρείτε την εξωτερική προέλευση δεδομένων. Εξωτερική προέλευση δεδομένων ενδέχεται να είναι χωρίς σύνδεση ή μπορεί να είναι στο δίκτυο, αλλά μη διαθέσιμο.

Τα παραδείγματα δέσμης ενεργειών σε αυτό το άρθρο καθορίζουν μόνο εάν η φόρμα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Σε αυτό το άρθρο, τα παραδείγματα δέσμης ενεργειών χρησιμοποιούνται όταν ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα για πρώτη φορά. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών κάθε φορά που θέλετε να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου πριν από την εκτέλεση μιας ενέργειας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα συγκεκριμένο κουμπί στη φόρμα για να προσδιορίσετε εάν υπάρχει μια σύνδεση δικτύου με την εξωτερική προέλευση δεδομένων. Ανεξάρτητα από το εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, μπορείτε επίσης να προσθέσετε δέσμη ενεργειών που εκτελεί μια ενέργεια, με βάση εάν η φόρμα είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο είτε όχι. Για παράδειγμα, εάν ο υπολογιστής είναι εκτός σύνδεσης ή δεν μπορεί να συνδεθεί με την εξωτερική προέλευση δεδομένων, μπορείτε να έχετε InfoPath εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο χρήστη που υποδεικνύει ότι δεν είναι διαθέσιμη στην εξωτερική προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μήνυμα προειδοποίησης για να ενημερώσετε τους χρήστες τι πρέπει να κάνετε εάν δεν είναι διαθέσιμο στην εξωτερική προέλευση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωρίζετε τους να προσπαθήσετε συμπληρώνει τη φόρμα αργότερα, ή ο χρήστης με την υπηρεσία υποστήριξης.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιήστε το παράδειγμα δέσμης ενεργειών σε ένα πρότυπο φόρμας

Εάν θέλετε να δοκιμάσετε ένα παράδειγμα δέσμης ενεργειών πριν να το χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα κενό πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, αντιγράψτε ένα από τα παραδείγματα δέσμης ενεργειών από αυτό το άρθρο για να του συμβάντος με Φόρτωση . Η δέσμη ενεργειών στο του συμβάντος με Φόρτωση εκτελείται κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του προτύπου φόρμας για να ελέγξετε το παράδειγμα δέσμης ενεργειών με τον υπολογιστή σας είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, αποσυνδεθείτε από το δίκτυο ή συνδεδεμένος στο δίκτυο, αλλά με τον Internet Explorer οριστεί σε λειτουργία χωρίς σύνδεση.

 1. Αντιγράψτε ένα από τα παραδείγματα δέσμης ενεργειών που αναφέρονται παραπάνω σε αυτό το θέμα και, στη συνέχεια, να την επικολλήσετε σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο της Microsoft.

  Σημείωση: Αντιγράψετε το παράδειγμα δέσμης ενεργειών σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, πριν να την προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας εμποδίζει την HTML Hypertext Markup Language () τα σημάδια εμφάνιση στη δέσμη ενεργειών μορφοποίησης.

 2. Στο InfoPath, στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 3. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου, στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στο Πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή κενό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Από προεπιλογή, τα νέα πρότυπα φόρμας έχουν ρυθμιστεί για χρήση JScript ως της γλώσσας δέσμης ενεργειών. Για να χρησιμοποιήσετε VBScript ως γλώσσα δέσμης ενεργειών, αλλάξτε τη γλώσσα δέσμης ενεργειών του προτύπου φόρμας.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

  2. Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή προγραμματισμού.

  3. Στη λίστα γλώσσα κώδικα προτύπου φόρμας στην περιοχή γλώσσα προγραμματισμού, κάντε κλικ στην επιλογή VBScript και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στο συμβάν φόρτωσης. Το Microsoft Script Editor ξεκινά με το δρομέα στην του συμβάντος με Φόρτωση .

 6. Στο του συμβάντος με Φόρτωση στο Microsoft Script Editor, αντικαταστήστε το // Write your code here (JScript) ή το κείμενο ' Write your code here (VBScript) με το παράδειγμα δέσμης ενεργειών που αντιγράψατε στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

 7. Τροποποιήστε το παράδειγμα δέσμης ενεργειών για να ταιριάζει στο περιβάλλον σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να τροποποιήσετε τα μηνύματα και να αλλάξετε http://example για τη διεύθυνση URL ή URN της εξωτερικής προέλευσης δεδομένων.

 8. Στο Microsoft Script Editor, στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 9. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×