Ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης σε τοποθεσία

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Στις δυνατότητες περιήγησης τοποθεσίας περιλαμβάνονται η Γρήγορη εκκίνηση και η επάνω γραμμή συνδέσεων. Αυτές οι δυνατότητες διευκολύνουν τους χρήστες της τοποθεσίας σας να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η εύκολη εύρεση πληροφοριών στην τοποθεσία σας είναι το κλειδί για την επιτυχία της.

Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους περιήγησης για την τοποθεσία σας. Σε αυτό το άρθρο, παρέχονται πληροφορίες για την προσθήκη και την κατάργηση στοιχείων από τη Γρήγορη εκκίνηση και την επάνω γραμμή συνδέσεων. Το άρθρο περιγράφει, επίσης, τον τρόπο εμφάνισης της προβολής δέντρου για την εμφάνιση του περιεχομένου και της ιεραρχίας της τοποθεσίας.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Ρύθμιση παραμέτρων τοποθεσιών και δικαιώματα

Περιήγηση δυναμικής διαδρομής

Ρύθμιση παραμέτρων τη Γρήγορη εκκίνηση

Απόκρυψη ή εμφάνιση της γρήγορης εκκίνησης

Προσθήκη ή κατάργηση μιας λίστας ή βιβλιοθήκης από τη Γρήγορη εκκίνηση

Προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή μιας επικεφαλίδας της γρήγορης εκκίνησης

Προσθήκη μιας σύνδεσης της γρήγορης εκκίνησης

Επεξεργασία, μετακίνηση ή διαγραφή μιας σύνδεσης της γρήγορης εκκίνησης

Αλλαγή της σειράς των στοιχείων στη Γρήγορη εκκίνηση

Ρύθμιση παραμέτρων την επάνω γραμμή συνδέσεων

Ρύθμιση παραμέτρων την επάνω γραμμή συνδέσεων για μια τοποθεσία

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση σύνδεσης από την επάνω γραμμή συνδέσεων

Αναδιάταξη συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων

Εμφάνιση ή απόκρυψη της προβολής δέντρου

Πριν ξεκινήσετε

Ρύθμιση παραμέτρων τοποθεσιών και δικαιώματα

Ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίστηκαν οι παράμετροι της τοποθεσίας σας κατά την εγκατάστασή της και τα δικαιώματα που έχετε σε αυτήν, επηρεάζουν το εάν και το πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους περιήγησης για την τοποθεσία.

Έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για τη ρύθμιση παραμέτρων περιήγησης για την τοποθεσία σας, εάν ισχύουν τα εξής:

 • Ρυθμίσεις τοποθεσίας είναι μια επιλογή από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" .

  Μενού τοποθεσίας 'Ρυθμίσεις τοποθεσίας'

 • Επάνω γραμμή συνδέσεων γρήγορης εκκίνησης και προβολή δέντρου είναι επιλογές στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας.
  Εμφάνιση και αίσθηση

Περιήγηση δυναμικής διαδρομής

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την περιήγηση δυναμικής διαδρομής. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της περιήγηση δυναμικής διαδρομής.
Δυναμική διαδρομή

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων της Γρήγορης εκκίνησης

Η Γρήγορη εκκίνηση εμφανίζεται στο πλάι των περισσότερων σελίδων μιας τοποθεσίας από προεπιλογή. Περιέχει συνδέσεις προς τις λίστες και τις βιβλιοθήκες της τοποθεσίας. Προαιρετικά, μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς δευτερεύουσες τοποθεσίες της τρέχουσας τοποθεσίας.

Γρήγορη εκκίνηση

Όταν χρησιμοποιείτε τις σελίδες ρυθμίσεων για κάθε λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να επιλέξετε ποιες λίστες και βιβλιοθήκες θα εμφανίζονται στη Γρήγορη εκκίνηση. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη σειρά των συνδέσεων, να προσθέσετε ή να διαγράψετε συνδέσεις χωρίς μετάβαση στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη και να προσθέσετε ή να διαγράψετε ενότητες, όλα μέσω ενός προγράμματος περιήγησης συμβατού με τις τεχνολογίες SharePoint. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε συνδέσεις με τοποθεσίες, σελίδες, περιεχόμενο στο intranet της εταιρείας σας και περιεχόμενο στο Internet.

Απόκρυψη ή εμφάνιση της Γρήγορης εκκίνησης

Η Γρήγορη εκκίνηση εμφανίζεται από προεπιλογή στις περισσότερες τοποθεσίες, όταν τις δημιουργείτε. Μπορείτε να επιλέξετε την απόκρυψη ή την εμφάνιση της Γρήγορης εκκίνησης, ανάλογα με τις ανάγκες της τοποθεσίας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε να εμφανίζεται η Γρήγορη εκκίνηση στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου και να είναι κρυφή στις δευτερεύουσες.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή δέντρου.
  Εμφάνιση και αίσθηση

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για την απόκρυψη της Γρήγορης εκκίνησης, καταργήστε την επιλογή από το στοιχείο Ενεργοποίηση Γρήγορης εκκίνησης.

  • Για την εμφάνιση της Γρήγορης εκκίνησης, επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση Γρήγορης εκκίνησης.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη ή κατάργηση λίστας ή βιβλιοθήκης από τη Γρήγορη εκκίνηση

Όταν δημιουργείτε μια λίστα ή μια βιβλιοθήκη, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της, ώστε να προστεθεί αυτόματα μια σύνδεση προς αυτή στη Γρήγορη εκκίνηση της τοποθεσίας. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή, με επεξεργασία στις ρυθμίσεις της τοποθεσίας.

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

 3. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα λίστα ή βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.
  Ρυθμίσεις λίστας

  Σημείωση: Το όνομα της καρτέλας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο λίστας ή βιβλιοθήκης. Για παράδειγμα, η λίστα ημερολογίου διαθέτει μια καρτέλα Ημερολόγιο.

 4. Στη σελίδα "Ρυθμίσεις λίστας" ή "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης", στη στήλη Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο στοιχείο Τίτλος, περιγραφή και περιήγηση.

 5. Στη σελίδα "Γενικές ρυθμίσεις", στην ενότητα Περιήγηση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε το στοιχείο στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Ναι.

  • Για να καταργήσετε το στοιχείο από τη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή όχι.
   Εμφάνιση λίστας στη Γρήγορη εκκίνηση

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Προσθήκη σχολίου σε μια επικεφαλίδα της Γρήγορης εκκίνησης

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορη εκκίνηση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια νέα επικεφαλίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα επικεφαλίδα, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και μια περιγραφή για την επικεφαλίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η διεύθυνση URL μπορεί να οδηγεί σε οποιαδήποτε έγκυρη διαδρομή, όπως σε ένα φάκελο της τοποθεσίας, σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο του intranet της εταιρείας ή σε μια σύνδεση με μια θέση του Internet.

  • Για να επεξεργαστείτε μια επικεφαλίδα, κάντε κλικ στην επιλογή η Επεξεργασία κουμπί Επεξεργασία δίπλα στην επικεφαλίδα. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να τη διεύθυνση URL και την περιγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να διαγράψετε μια επικεφαλίδα, κάντε κλικ στην επιλογή η Επεξεργασία κουμπί Επεξεργασία δίπλα στην επικεφαλίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη μιας σύνδεσης στη Γρήγορη εκκίνηση

Εκτός από τη συμπερίληψη συνδέσεων με λίστες ή βιβλιοθήκες στην τοποθεσία σας, μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες συνδέσεις στη Γρήγορη εκκίνηση. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια σύνδεση με πληροφορίες που χρησιμοποιείτε συχνά εσείς ή μέλη της εταιρείας σας, όπως ένα έγγραφο, ένα συμβάν ημερολογίου, μια άλλη τοποθεσία ή μια σύνδεση με μια θέση στο Internet.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορη εκκίνηση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα σύνδεση περιήγησης.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL, όπως η http://contoso/shared%20documents/vision.docx και μια περιγραφή για τη σύνδεση.

 5. Στη λίστα Επικεφαλίδα, επιλέξτε την επικεφαλίδα κάτω από την οποία θέλετε να εμφανίζεται η σύνδεση.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επεξεργασία, μετακίνηση ή διαγραφή μιας σύνδεσης της Γρήγορης εκκίνησης

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην ενότητα Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορη εκκίνηση.

 3. Επιλέξτε την Επεξεργασία κουμπί Επεξεργασία δίπλα στη σύνδεση που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επεξεργαστείτε τη σύνδεση, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να μετακινήσετε τη σύνδεση σε μια διαφορετική τοποθεσία στη Γρήγορη εκκίνηση, στη λίστα Επικεφαλίδα, επιλέξτε τη νέα επικεφαλίδα κάτω από την οποία θέλετε να εμφανίζεται η σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να διαγράψετε τη σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αλλαγή της σειράς των στοιχείων στη Γρήγορη εκκίνηση

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι επικεφαλίδες ή οι συνδέσεις στη Γρήγορη εκκίνηση, αλλά μπορείτε να αλλάξετε μόνο τη σειρά των συνδέσεων κάτω από μια δεδομένη επικεφαλίδα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μια επικεφαλίδα που ονομάζεται "Συνδέσεις" και περιέχει συνδέσεις για τη λίστα Ημερολόγιο και Εργασίες. Μπορείτε να μετακινήσετε την επικεφαλίδα Λίστες σε μια διαφορετική τοποθεσία στη Γρήγορη εκκίνηση, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά της λίστας Ημερολόγιο και εργασίες μόνο κάτω από την επικεφαλίδα "Λίστες". Για να μετακινήσετε τη λίστα Ημερολόγιο ή Εργασίες σε μια διαφορετική επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να επεξεργαστείτε τη σύνδεση για να την εκχωρήσετε σε διαφορετική επικεφαλίδα.

 1. Το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , επιλέξτε Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορη εκκίνηση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή σειράς.

 4. Κάντε κλικ στις επιλογές στις λίστες για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι επικεφαλίδες και οι συνδέσεις.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων της επάνω γραμμής συνδέσεων

Την επάνω γραμμή συνδέσεων παρέχει κάποιο τρόπο για τους χρήστες της τοποθεσίας σας για να μεταβείτε σε άλλες τοποθεσίες του συλλογή τοποθεσιών, εμφανίζοντας μια σειρά από καρτέλες στο επάνω μέρος των σελίδων στην τοποθεσία. Την επάνω γραμμή συνδέσεων εμφανίζεται από προεπιλογή για τους περισσότερους τύπους των τοποθεσιών.

Επάνω γραμμή συνδέσεων

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία μπορείτε να επιλέξετε εάν θα συμπεριλαμβάνεται στην επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας και εάν θα χρησιμοποιείται η επάνω γραμμή συνδέσεων από τη γονική τοποθεσία. Σας παρέχει τρεις διαφορετικές επιλογές ρύθμισης παραμέτρων για την τοποθεσία:

 • Μεταβίβαση και συμπερίληψη στην γονική     Η τοποθεσία συμπεριλαμβάνεται ως στηλοθέτης στην άνω γραμμή σύνδεσης και χρησιμοποιεί την ίδια άνω γραμμή σύνδεσης με την γονική τοποθεσία. Η άνω γραμμή σύνδεσης δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το επίπεδο χωρίς πρώτα να σπάσει την μεταβίβαση από την γονική τοποθεσία.

 • Μεταβίβαση χωρίς συμπερίληψη στην γονική     Η τοποθεσία χρησιμοποιεί την ίδια άνω γραμμή σύνδεσης με την γονική τοποθεσία, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται ως στηλοθέτης στην άνω γραμμή σύνδεσης της γονικής τοποθεσίας. Η άνω γραμμή σύνδεσης δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το επίπεδο χωρίς πρώτα να σπάσει την μεταβίβαση από την γονική τοποθεσία.

 • Μοναδική     Η τοποθεσία δεν συμπεριλαμβάνεται ως στηλοθέτης στην άνω γραμμή σύνδεσης και δεν χρησιμοποιεί την ίδια άνω γραμμή σύνδεσης με την γονική τοποθεσία. Η άνω γραμμή σύνδεσης μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτό το επίπεδο και είναι απόλυτα ξεχωριστή από την γονική τοποθεσία.

Σημείωση: Εάν η τοποθεσία μετονομαστεί από τη σελίδα "Γενικές ρυθμίσεις", το όνομα της τοποθεσίας δεν ενημερώνεται στην άνω γραμμή σύνδεσης. Για να αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται στην άνω γραμμή σύνδεσης πρέπει να επεξεργαστείτε την άνω γραμμή σύνδεσης.

Ρύθμιση παραμέτρων της άνω γραμμής σύνδεσης για μια τοποθεσία

Όταν δημιουργείτε μια δευτερεύουσα τοποθεσία, εμφανίζεται από προεπιλογή στην επάνω γραμμή συνδέσεων από το γονική τοποθεσία και έχει μια μοναδική άνω γραμμή σύνδεσης. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή η ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους γραμμής επάνω συνδέσεων για μια δευτερεύουσα τοποθεσία:

 1. Από τη δευτερεύουσα τοποθεσία, στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή επάνω γραμμή συνδέσεων.
  Εμφάνιση και αίσθηση

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες συνδέσεις για τη δευτερεύουσα τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή μεταβίβασης συνδέσεων.

  • Για να χρησιμοποιείτε τις ίδιες συνδέσεις με τη γονική τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση συνδέσεων από το γονικό στοιχείο.

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση μιας σύνδεσης από την επάνω γραμμή συνδέσεων

Εάν η τοποθεσία σας έχει μια μοναδική επάνω γραμμή συνδέσεων, μπορείτε να προσαρμόσετε τις συνδέσεις που εμφανίζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων για την τοποθεσία. Οποιεσδήποτε τοποθεσίες δημιουργούνται κάτω από μια γονική τοποθεσία μπορούν να εμφανίζονται στην επάνω γραμμή συνδέσεων, με την προϋπόθεση ότι έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι των τοποθεσιών, ώστε να μεταβιβάζεται σε αυτές η επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας. Μπορείτε, επίσης, να συμπεριλάβετε συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες εκτός της συλλογής τοποθεσιών σας.

 1. Από την τοποθεσία, στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω γραμμή συνδέσεων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σύνδεση περιήγησης. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL, όπως η http://contoso/marketing/ProjectA και μια περιγραφή για τη σύνδεση.

  • Για να επεξεργαστείτε μια σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή η Επεξεργασία κουμπί Επεξεργασία δίπλα στη σύνδεση. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να την περιγραφή.

  • Για να καταργήσετε μια σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή η Επεξεργασία κουμπί Επεξεργασία δίπλα στη σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αναδιάταξη των συνδέσεων στην επάνω γραμμή συνδέσεων

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι καρτέλες στην επάνω γραμμή συνδέσεων. Όποιες αλλαγές κάνετε στη σειρά των στοιχείων στην επάνω γραμμή συνδέσεων μιας γονικής τοποθεσίας, αυτές εμφανίζονται στις δευτερεύουσες τοποθεσίες στις οποίες μεταβιβάζεται η επάνω γραμμή συνδέσεων από τη συγκεκριμένη γονική τοποθεσία.

 1. Από την τοποθεσία, στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω γραμμή συνδέσεων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή σειράς.

 4. Στη στήλη Σειρά σύνδεσης, κάντε κλικ στις επιλογές στις λίστες για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι συνδέσεις στην άνω γραμμή σύνδεσης.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη της προβολής δέντρου

Η προβολή δέντρου είναι μια επιλογή περιήγησης, η οποία παρέχει μια ιεραρχική προβολή για τις λίστες, τις βιβλιοθήκες και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες της τρέχουσας τοποθεσίας. Η προβολή δέντρου μπορεί να διευκολύνει τους χρήστες της τοποθεσίας σας κατά την περιήγησή τους στην ιεραρχία της τοποθεσίας, όπως σε μια βιβλιοθήκη της τρέχουσας τοποθεσίας και σε μια λίστα που βρίσκεται σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η προβολή δέντρου εμφανίζεται στο πλάι των περισσότερων σελίδων μιας τοποθεσίας.

Προβολή δέντρου

Σημείωση: Για να διαχειριστείτε περιήγησης για μια τοποθεσία που πρέπει να έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα τους σχεδιαστές τοποθεσιών του SharePoint για την τοποθεσία. Εάν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδα ρυθμίσεων τοποθεσίες για την τοποθεσία και βλέπετε την εντολή Προβολή δέντρου στην περιοχή Εμφάνιση και αίσθηση, έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα.

 1. Από την τοποθεσία, στην το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Μενού "Ενέργειες τοποθεσίας" , κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη στήλη Εμφάνιση και αίσθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δομής.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε την προβολή δέντρου, επιλέξτε το στοιχείο Ενεργοποίηση προβολής δέντρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να αποκρύψετε την προβολή δέντρου, καταργήστε την επιλογή από το στοιχείο Ενεργοποίηση προβολής δέντρου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×