Ρύθμιση παραμέτρων μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που μπορεί να συμπληρώνουν οι χρήστες σε έναν υπολογιστή που δεν έχει αυτήν τη στιγμή η συνδεσιμότητα του δικτύου ή το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων για τη φόρμα δεν είναι διαθέσιμη, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας ώστε να αποθηκεύει προσωρινά φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας δεδομένα από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων κάθε φορά που η φόρμα χρησιμοποιεί αυτήν τη σύνδεση δεδομένων.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρότυπο φόρμας κύρια σύνδεση δεδομένων σε cache δεδομένα από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων. Η κύρια σύνδεση δεδομένων σε μια φόρμα μπορεί να λάβει δεδομένα μόνο αν τη φόρμα είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Ρύθμιση παραμέτρων της σύνδεσης δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Αλλαγή της συμπεριφοράς χωρίς σύνδεση του προτύπου φόρμας

Επισκόπηση

Μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας μπορεί να περιέχει δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων που λήψη δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων που χρειάζεται ο χρήστης να συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο ή όταν η φόρμα δεν μπορεί να συνδεθεί σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων από τους υπολογιστές, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε σε φόρμες για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων σε wheneve υπολογιστές των χρηστών είναι η φόρμα χρησιμοποιεί της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων. Όταν τα δεδομένα από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων είναι προσωρινά, ο χρήστης έχει πρόσβαση στα δεδομένα, ακόμα και αν υπολογιστή δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο ή εξωτερική προέλευση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη.

Σημείωση ασφαλείας: Πριν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε σε φόρμες για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, εξετάστε το ενδεχόμενο τι μπορεί να συμβεί στα δεδομένα, εάν ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής. Εάν χρησιμοποιείτε μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για να λάβετε ευαίσθητα δεδομένα, ίσως δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση που ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής. Αν η φόρμα είναι ανάκτηση ευαίσθητα δεδομένα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για τη λήψη δεδομένων μόνο αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Εάν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέπεται σε φόρμες η προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα στο cache στον υπολογιστή του χρήστη κάθε φορά που η φόρμα χρησιμοποιεί οποιοδήποτε δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων. Εάν έχετε περισσότερες, στη συνέχεια, μία δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας, πρέπει να ρυθμίζετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας στο cache δεδομένων από όλες τις συνδέσεις δεδομένων. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας σε cache δεδομένα από μόνο συγκεκριμένες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων.

Από προεπιλογή, το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε στις φόρμες cache αυτά τα δεδομένα απεριόριστο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρότυπο φόρμας ώστε στις φόρμες μπορούν να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα στο cache για μόνο ένα καθορισμένο αριθμό ημερών. Εάν ρυθμίζετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε να αποθηκεύονται στις φόρμες του αυτά τα δεδομένα στο cache για ένα καθορισμένο αριθμό ημερών, το InfoPath αποτρέπει χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στο cache μετά την πάροδο αυτόν τον αριθμό των ημερών της φόρμας. Τα δεδομένα στο cache παραμένουν στον υπολογιστή του χρήστη μέχρι το InfoPath αντικαθιστά τα παλιά δεδομένα στο cache με νέα δεδομένα ή ο χρήστης να καταργήσει τη φόρμα από τον υπολογιστή τους μέσω του παραθύρου διαλόγου Γρήγορα αποτελέσματα. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Γρήγορα αποτελέσματα κατά την εκκίνηση του InfoPath.

Σημείωση ασφαλείας: Τα δεδομένα στο cache αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ως απλό κείμενο που μπορεί να διαβαστεί σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο. Εάν χρησιμοποιείτε μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για να λάβετε ευαίσθητα δεδομένα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για τη λήψη δεδομένων μόνο αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

Από προεπιλογή, το InfoPath επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες, ακόμα και αν δεν είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων από τις δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων στη φόρμα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να εμποδίζει τους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες, εάν δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που λαμβάνει μόνο δεδομένων όταν ο χρήστης πρώτο άνοιγμα της φόρμας και δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη όταν ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα και, στη συνέχεια, κλείστε Το InfoPath.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων κατά τη δημιουργία της σύνδεσης δεδομένων ή μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας μέσω του παραθύρου διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κάνοντας κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων στο μενού Εργαλεία. Από προεπιλογή, το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε οι χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας χωρίς δεδομένα από τη δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων και να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε δεδομένα από μια σύνδεση δεδομένων για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν την προεπιλεγμένη συμπεριφορά μέσω του παραθύρου διαλόγου "Επιλογές φόρμας".

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας

Παρόλο που μπορείτε να ρυθμίσετε μια πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης για να επιτρέψετε σε φόρμες για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων από ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων, μόνο στις φόρμες που συμπληρώνονται στο InfoPath μπορούν να προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων. Φόρμες που συμπληρώνονται σε πρόγραμμα περιήγησης Web δεν είναι δυνατό να προσωρινή αποθήκευση δεδομένων από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων της σύνδεσης δεδομένων για χρήση χωρίς σύνδεση

Αν έχετε ήδη ρυθμίσει το πρότυπο φόρμας για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη διαδικασία και απλώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά χωρίς σύνδεση των φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας.

Σημείωση ασφαλείας: Πριν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε σε φόρμες για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων, εξετάστε το ενδεχόμενο τι μπορεί να συμβεί στα δεδομένα, εάν ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής. Εάν χρησιμοποιείτε μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για να λάβετε ευαίσθητα δεδομένα, ίσως δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για την προστασία των δεδομένων σε περίπτωση που ο υπολογιστής χαθεί ή κλοπής. Αν η φόρμα είναι ανάκτηση ευαίσθητα δεδομένα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων για τη λήψη δεδομένων μόνο αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων.

  2. Στη λίστα συνδέσεων δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή της δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων που θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για χρήση χωρίς σύνδεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  3. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο μέχρι να δείτε μια σελίδα με το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφου των δεδομένων στο πρότυπο φόρμας.

  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφου των δεδομένων στο πρότυπο φόρμας.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, έως ότου κλείσει ο οδηγός.

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για οποιαδήποτε άλλη δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων που θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για χρήση χωρίς σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της συμπεριφοράς χωρίς σύνδεση του προτύπου φόρμας

Από προεπιλογή, το InfoPath επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας, ακόμα και εάν τα δεδομένα από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη. Το InfoPath επίσης κάνει τα δεδομένα στο cache διαθέσιμη απεριόριστο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες μόνο αν τα δεδομένα είναι διαθέσιμα από τη δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα όριο στο χρονικό διάστημα τα δεδομένα στο cache πρέπει να είναι διαθέσιμη.

  1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

  2. Στη λίστα κατηγορία, στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας", κάντε κλικ στο κουμπί χωρίς σύνδεση.

  3. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας μόνο εάν είναι διαθέσιμα τα δεδομένα από μια σύνδεση δεδομένων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να συμπληρώνουν αυτήν τη φόρμα εάν δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη. Εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο και τη σύνδεση δεδομένων έχει ρυθμιστεί για τη λήψη δεδομένων όταν ο χρήστης δημιουργεί μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, ο χρήστης θα δείτε ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Αφού ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί OK, κλείνει το InfoPath.

  4. Για να διαθέσετε τα δεδομένα από μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων για ένα καθορισμένο αριθμό ημερών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση δεδομένα που επιστρέφονται από ερωτήματα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή αποθηκευμένα ερωτήματα λήγουν μετά από αυτόν τον αριθμό των ημερών, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ο αριθμός των ημερών.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×