Ρύθμιση παραμέτρων μιας βιβλιοθήκης τοποθεσίας, ώστε να απαιτεί ανάληψη ελέγχου των αρχείων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένες εταιρείες καθιερώνουν την απαίτηση να έχει αναληφθεί ο έλεγχος των αρχείων για να είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Αυτή η απαίτηση αποτρέπει πολλούς χρήστες από το να αντικαταστήσουν ο ένας τις αλλαγές του άλλου και παρέχει ένα καθαρό ιστορικό εκδόσεων όταν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση εκδόσεων των αρχείων.

Τι θέλετε να ξέρετε;

Τι συμβαίνει όταν μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας έχει απαίτηση ανάληψης ελέγχου;

Πώς ρυθμίζονται οι παράμετροι μιας βιβλιοθήκης τοποθεσίας, ώστε να απαιτεί ανάληψη ελέγχου;

Πώς καταργείται η απαίτηση ανάληψης ελέγχου από μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας;

Τι συμβαίνει όταν μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας έχει απαίτηση ανάληψης ελέγχου;

Ένας τρόπος να ελέγξετε τη συνεργασία επάνω σε ένα έγγραφο είναι να απαιτείται ανάληψη ελέγχου των αρχείων, ειδικά όταν πολλοί χρήστες έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη. Εάν αναλάβετε τον έλεγχο ενός αρχείου, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του από άλλους χρήστες. Ωστόσο, επίσης αποτρέπετε άλλους χρήστες από το να προβάλουν τις πιο πρόσφατες αλλαγές ή από το να πραγματοποιούν αλλαγές οι ίδιοι, οπότε είναι σημαντικό να μεταβιβάζετε τον έλεγχο πίσω έγκαιρα.

Σημαντικό:  Μην ρυθμίζετε τις παραμέτρους της βιβλιοθήκης τοποθεσίας, ώστε να απαιτεί ανάληψη ελέγχου σε περίπτωση που οι χρήστες σχεδιάζουν να συντάξουν από κοινού έγγραφα στη βιβλιοθήκη. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εργασία σε έγγραφα όταν είναι ενεργοποιημένη η απαίτηση ανάληψης ελέγχου.

Όταν εργάζεστε σε μια βιβλιοθήκη που απαιτεί ανάληψη ελέγχου των αρχείων, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την επίδραση των ενεργειών σας.

If μπορείτε κάντε το εξής...

Συμβαίνει αυτό…

Δημιουργία ή προσθήκη αρχείου σε βιβλιοθήκη τοποθεσίας

Αρχικά, αναλαμβάνετε τον έλεγχο του αρχείου. Πρέπει να μεταβιβάσετε τον έλεγχο πίσω στη βιβλιοθήκη για να είναι δυνατή η προβολή και η εργασία από άλλους.

Άνοιγμα αρχείου για επεξεργασία

Αναλαμβάνετε αυτόματα τον έλεγχο του αρχείου όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Επεξεργασία <όνομα εφαρμογής>. Ένα πλαίσιο μηνύματος σας ειδοποιεί ότι πρόκειται να αναλάβετε τον έλεγχο του αρχείου και σας προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας του αρχείου στον τοπικό σας φάκελο με πρόχειρα.

Μήνυμα ανάληψης ελέγχου αρχείου του SharePoint

Μετά την ανάληψη ελέγχου, το εικονίδιο του αρχείου καλύπτεται με ένα πράσινο βέλος προς τα κάτω που δείχνει Εικόνα εικονιδίου , που υποδεικνύει ότι το αρχείο είναι τώρα ανάληψη ελέγχου. Να μην μπορεί κάποιος άλλος να αλλάξετε το αρχείο και κανένας άλλος να δείτε τις αλλαγές σας, ενώ έχετε αναλάβει τον έλεγχό του.

Πραγματοποίηση αλλαγών στις πληροφορίες σχετικά με το αρχείο (τις ιδιότητες)

Εάν δεν έχετε αναλάβει ακόμα τον έλεγχο του αρχείου, πρέπει να τον αναλάβετε για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις ιδιότητες, όπως ο τίτλος, το όνομα συντάκτη, η προθεσμία, η καταμέτρηση των λέξεων κ.τ.λ. Οι αλλαγές σας δεν θα εφαρμοστούν μέχρι να μεταβιβάσετε τον έλεγχο του αρχείου πίσω.

Απόπειρα ανοίγματος ενός αρχείου τον έλεγχο του οποίου έχει αναλάβει κάποιος άλλος

Οι επιλογές Ανάληψη ελέγχου και Μεταβίβαση ελέγχου δεν είναι διαθέσιμες. Δεν είναι δυνατή η ανάληψη ελέγχου ενός αρχείου που κάποιος άλλος έχει αναλάβει τον έλεγχό του. Εάν προσπαθήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, ένα μήνυμα θα σας ενημερώσει ότι κάποιος άλλος έχει αναλάβει τον έλεγχο του αρχείου.

Μήνυμα ενημέρωσης σχετικά με το κλείδωμα του αρχείου από κάποιον άλλο

Ωστόσο, μπορείτε να διαπιστώσετε ποιος έχει τον έλεγχο του αρχείου με κατάδειξη με το δείκτη του ποντικιού επάνω στο εικονίδιο του αρχείου. Το όνομα του χρήστη που έχει αναλάβει τον έλεγχο εμφανίζεται στη συμβουλή οθόνης.

Συμβουλή εργαλείου που εμφανίζεται κάτω από το εικονίδιο του αρχείου για το οποίο έγινε ανάληψη ελέγχου. Ενημερώνει το χρήστη σχετικά με το όνομα του αρχείου και το άτομο που έχει αναλάβει τον έλεγχό του.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτό το άτομο για να ζητήσετε τη μεταβίβαση ελέγχου, σε περίπτωση που το χρειάζεστε άμεσα.

Μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου

Σας ζητείται να εισαγάγετε ένα σχόλιο σχετικά με τις αλλαγές που έχετε πραγματοποιήσει. Εάν η βιβλιοθήκη σας παρακολουθεί τις εκδόσεις, το σχόλιό σας αποτελεί μέρος του ιστορικού εκδόσεων. Εάν παρακολουθούνται οι κύριες και οι δευτερεύουσες εκδόσεις, σας ζητείται να επιλέξετε τον τύπο έκδοσης στον οποίο θα κάνετε μεταβίβαση ελέγχου. Ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης του συγκεκριμένου άρθρου για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση εκδόσεων.

Διατήρηση ανάληψης ελέγχου για μεγάλο χρονικό διάστημα

Κανείς άλλος δεν μπορεί να δει τις αλλαγές σας ή να επεξεργαστεί το αρχείο ενώ έχετε αναλάβει εσείς τον έλεγχο. Ενώ αυτό είναι χρήσιμο κατά την πραγματοποίηση των αλλαγών, ίσως αποτρέπει τους άλλους από την εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. Είναι καλή επαγγελματική πρακτική, αλλά και θέμα κοινής ευγένειας να μεταβιβάζετε και πάλι πίσω τον έλεγχο του αρχείου όσο το δυνατό πιο γρήγορα μετά την ανάληψη του ελέγχου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να επιβάλει μεταβίβαση ελέγχου του αρχείου ο διαχειριστής.

Αρχή της σελίδας

Πώς ρυθμίζονται οι παράμετροι μιας βιβλιοθήκης τοποθεσίας, ώστε να απαιτεί ανάληψη ελέγχου;

Μόνο οι χρήστες με δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" και "Σχεδίαση" μπορούν να ρυθμίσουν τις βιβλιοθήκες ώστε να απαιτούν ανάληψη ελέγχου των αρχείων.

Για να απαιτείται ανάληψη ελέγχου αρχείων

Σημείωση: Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν ταιριάζουν με αυτό που βλέπετε, ενδέχεται να χρησιμοποιείτε το Office 365 μετά την αναβάθμιση υπηρεσίας. Προσπαθήστε να ρυθμίσετε μια βιβλιοθήκη ώστε να απαιτεί ανάληψη ελέγχου των αρχείων για να βρείτε τις πληροφορίες που ισχύει για εσάς.

 1. Περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη στην οποία σχεδιάζετε να εργαστείτε. Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται στη γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Όλο το περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Εργαλεία βιβλιοθήκης, επιλέξτε την καρτέλα Βιβλιοθήκη.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης Κουμπί Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης στην Κορδέλα της βιβλιοθήκης του SharePoint Foundation .

 4. Στη σελίδα Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης, στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

 5. Στην ενότητα Απαίτηση ανάληψης ελέγχου, στην ερώτηση Να απαιτείται ανάληψη ελέγχου των εγγράφων για επεξεργασία;, επιλέξτε Ναι.

 6. Επιλέξτε OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να επιστρέψετε στη σελίδα Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

Αρχή της σελίδας

Πώς καταργείται η απαίτηση ανάληψης ελέγχου από μια βιβλιοθήκη τοποθεσίας;

Εάν, μετά από λίγο, η εταιρεία σας αποφασίσει ότι δεν είναι απαραίτητη η απαίτηση ανάληψης ελέγχου, μπορείτε να καταργήσετε την απαίτηση εάν διαθέτετε δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" ή "Σχεδίαση".

To Κατάργηση της απαίτησης για να ελέγξετε αρχεία

Σημείωση: Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν ταιριάζουν με αυτό που βλέπετε, ενδέχεται να χρησιμοποιείτε το Office 365 μετά την αναβάθμιση υπηρεσίας. Προσπαθήστε να ρυθμίσετε μια βιβλιοθήκη ώστε να απαιτεί ανάληψη ελέγχου των αρχείων για να βρείτε τις πληροφορίες που ισχύει για εσάς.

 1. Περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη στην οποία σχεδιάζετε να εργαστείτε. Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται στη γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή Όλο το περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Εργαλεία βιβλιοθήκης, επιλέξτε την καρτέλα Βιβλιοθήκη.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης Κουμπί Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης στην Κορδέλα της βιβλιοθήκης του SharePoint Foundation .

 4. Στη σελίδα Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης, στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ρυθμίσεις διαχείρισης εκδόσεων.

 5. Στην ενότητα Απαίτηση ανάληψης ελέγχου, στην ερώτηση Να απαιτείται ανάληψη ελέγχου των εγγράφων για επεξεργασία;, επιλέξτε Όχι.

 6. Επιλέξτε OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου και να επιστρέψετε στη σελίδα Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×