Ρύθμιση Κέντρου eDiscovery στο SharePoint Online

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Δεν θα μπορείτε πλέον να δημιουργείτε νέες υποθέσεις eDiscovery στο SharePoint Online (στα μεμονωμένα προγράμματα Office 365 και SharePoint Online). Για να δημιουργήσετε υποθέσεις eDiscovery και διατηρήσεις του eDiscovery, ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας του Office 365. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το θέμα Διαχείριση υποθέσεων eDiscovery στο Κέντρο ασφάλειας και συμμόρφωσης. Έχετε υπόψη ότι θα εξακολουθείτε να μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχουσες υποθέσεις eDiscovery στο SharePoint Online.

Πρέπει να είστε Office 365 καθολικός διαχειριστής στην εταιρεία σας Office 365 για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους eDiscovery και ρύθμιση του κέντρου eDiscovery στο SharePoint Online. Μετά τη ρύθμιση του eDiscovery, οι χρήστες με τα απαραίτητα δικαιώματα μπορεί να δημιουργία υποθέσεων eDiscovery τοποθετήσετε περιεχόμενο σε αναμονή, εκτελέστε αναζητήσεις eDiscovery και εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Ακολουθούν τα βήματα για τη ρύθμιση κέντρου eDiscovery στο Office 365:

Βήμα 1: Δημιουργία κέντρου eDiscovery

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του Exchange Online ως μια προέλευση αποτελεσμάτων

Βήμα 3: Δημιουργήστε μια ομάδα ασφαλείας για eDiscovery διαχειριστές

Βήμα 4: Εκχώρηση δικαιωμάτων eDiscovery στο SharePoint Online

Βήμα 5: Εκχώρηση δικαιωμάτων eDiscovery στο Exchange Online

Βήμα 1: Δημιουργία κέντρου eDiscovery

Στο SharePoint Online, ένα κέντρο eDiscovery δημιουργείται ως μια συλλογή τοποθεσιών και είναι η ριζική τοποθεσία από αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών. eDiscovery περιπτώσεις δημιουργούνται ως δευτερεύουσες τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια συλλογή τοποθεσιών του κέντρου eDiscovery.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών στο Office 365 επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > SharePoint.

 4. Στην καρτέλα Συλλογές τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιωτική συλλογή τοποθεσιών.

 5. Στη σελίδα Νέα συλλογή τοποθεσιών, ολοκληρώστε τα ακόλουθα πλαίσια ή ενότητες:

  • Τίτλος: Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συλλογή τοποθεσιών eDiscovery; Για παράδειγμα, Contoso κέντρου eDiscovery.

  • Διεύθυνση τοποθεσίας Web: κάντε τα εξής για να δημιουργήσετε τη διεύθυνση της τοποθεσίας web για το Κέντρο eDiscovery:

   • Στην αναπτυσσόμενη λίστα για το όνομα τομέα, επιλέξτε ένα όνομα τομέα.

   • Στην αναπτυσσόμενη λίστα για τη διαδρομή διεύθυνσης URL, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε /sites/ ή να καθορίσετε οποιαδήποτε διαχειριζόμενης διαδρομής.

   • Στο πλαίσιο Όνομα διεύθυνσης URL, πληκτρολογήστε ένα όνομα διεύθυνσης URL για το Κέντρο eDiscovery. Για παράδειγμα, eDiscovery.

  • Επιλογή προτύπου: σε αυτήν την ενότητα, κάντε τα εξής:

   • Επιλέξτε μια γλώσσα για τη συλλογή τοποθεσιών.

   • Στην περιοχή Επιλογή προτύπου, κάντε κλικ στην επιλογή για μεγάλες επιχειρήσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κέντρο eDiscovery.

  • Ζώνη ώρας: Επιλέξτε μια ζώνη ώρας από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  • Διαχειριστής: Πληκτρολογήστε το όνομα ενός ατόμου που θα είναι ο διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών για το Κέντρο eDiscovery. Μπορείτε να επιλέξετε Έλεγχος ονομάτων ή Πραγματοποιήστε αναζήτηση για να βρείτε ένα άτομο. Εξετάστε το ενδεχόμενο να επιλέγοντας ένα άτομο στην εταιρεία σας που θα είναι υπεύθυνος για τη Διαχείριση eDiscovery θέτει σε αναμονή και ερωτήματα αναζήτησης.

  • Όριο χώρου αποθήκευσης: Πληκτρολογήστε τον αριθμό των megabyte (MB) που θέλετε να εκχωρήσετε σε αυτήν τη συλλογή τοποθεσιών. Μόνο τα μετα-δεδομένα σχετικά με τις υποθέσεις eDiscovery, ερωτήματα αναζήτησης και στοιχεία αποθηκεύονται σε σχέση με το όριο χώρου αποθήκευσης συλλογής τοποθεσιών. Τα αποτελέσματα αναζήτησης πραγματική δεν αποθηκεύονται στη συλλογή τοποθεσιών του κέντρου eDiscovery. Συνιστάται 1 GB χώρου αποθήκευσης (περίπου 1024 MB).

  • Όριο πόρων διακομιστή: διατήρηση της προεπιλεγμένης τιμής 300 για τη συλλογή τοποθεσιών του κέντρου eDiscovery.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να δημιουργήσετε τη νέα συλλογή τοποθεσιών.

Μετά από μερικά λεπτά, τη νέα συλλογή τοποθεσιών του κέντρου eDiscovery εμφανίζεται στη λίστα των συλλογών τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Ρύθμιση παραμέτρων του Exchange Online ως μια προέλευση αποτελεσμάτων

Για να αναζητήσετε γραμματοκιβώτια Exchange Online από ένα κέντρο eDiscovery, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αναζήτησης για συμπερίληψη Exchange Online ως μια προέλευση αποτελεσμάτων για τη συλλογή τοποθεσιών του κέντρου eDiscovery. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση προελεύσεων αποτελεσμάτων.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Exchange Online ως μια προέλευση αποτελεσμάτων για το Κέντρο eDiscovery που ρυθμίζετε.

 1. Μεταβείτε στο νέο κέντρο eDiscovery που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web που έχετε καθορίσει; Για παράδειγμα, https://contoso.com/sites/eDiscovery.

 2. Μεταβείτε στο > Ρυθμίσειςγια την τοποθεσία.

 3. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προελεύσεις αποτελεσμάτων αναζήτησης.

 4. Στη σελίδα Διαχείριση προελεύσεων αποτελεσμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση αποτελέσματος.

 5. Στην ενότητα Γενικές πληροφορίες, στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε Exchange Online και, προαιρετικά, πληκτρολογήστε μια περιγραφή.

 6. Στην ενότητα πρωτόκολλο, επιλέξτε Exchange.

 7. Στην ενότητα Exchange διεύθυνση URL προέλευσης, κάντε κλικ στην επιλογή τη Χρήση αυτόματου εντοπισμούτο πλαίσιο ελέγχου.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αφού ρυθμίσετε Exchange Online ως μια προέλευση αποτελεσμάτων για το Κέντρο eDiscovery, οι διαχειριστές eDiscovery να πραγματοποιήσετε αναζήτηση Exchange Online γραμματοκιβώτια χρησιμοποιώντας το Κέντρο eDiscovery.

Σημείωση: Φροντίστε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Exchange Online ως μια προέλευση αποτελεσμάτων για τη συλλογή τοποθεσιών του κέντρου eDiscovery. Εάν ρυθμίσετε το επίπεδο δευτερεύουσας τοποθεσίας ή eDiscovery πεζών-κεφαλαίων, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση Exchange Online γραμματοκιβώτια.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Δημιουργήστε μια ομάδα ασφαλείας για eDiscovery διαχειριστές

Οι διαχειριστές eDiscovery πρέπει τα απαραίτητα δικαιώματα για αναζήτηση περιεχομένου σε τοποθεσίες SharePoint Online και τα γραμματοκιβώτια Exchange Online, τοποθετήσετε περιεχόμενο σε αναμονή και εξαγωγή τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ένας καλός τρόπος για να εκχωρήσετε δικαιώματα σε μια ομάδα ατόμων είναι να δημιουργήσετε μια ομάδα ασφαλείας στο Exchange Online, να προσθέσετε μέλη στην ομάδα ασφαλείας και, στη συνέχεια, να εκχωρήσετε δικαιώματα που σχετίζονται με το eDiscovery για την ομάδα ασφαλείας στο SharePoint Online και Exchange Online.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε μια ομάδα ασφαλείας στο Exchange Online.

 1. Είσοδος στο Office 365, με τον λογαριασμό καθολικού διαχειριστή.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών στο Office 365 επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365, επιλέξτε > διαχείρισηςExchange.

 4. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange (EAC), μεταβείτε στη παραλήπτες > ομάδες.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία > ομάδα ασφαλείας.

 6. Στη σελίδα νέα ομάδα ασφαλείας, ολοκληρώστε τα παρακάτω πλαίσια:

  • Εμφανιζόμενο όνομα: αυτό το όνομα εμφανίζεται στο κοινόχρηστο βιβλίο διευθύνσεων και στη λίστα ομάδων στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange. Χρησιμοποιήστε ένα όνομα που προσδιορίζει το σκοπό της ομάδας. Για παράδειγμα, Οι διαχειριστές eDiscovery.

  • Alias: Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο για την ομάδα ασφαλείας. Πρέπει να είναι μοναδικό στην εταιρεία σας Office 365.

  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: το όνομα που πληκτρολογήσατε στο πεδίο " ψευδώνυμο " χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία το τμήμα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται στα αριστερά του το σύμβολο @. Μπορείτε να αλλάξετε το ψευδώνυμο τμήμα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν είναι απαραίτητο.

  • Περιγραφή: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο για να περιγράψετε το σκοπό που σχετίζονται με το eDiscovery της ομάδας ασφαλείας.

 7. Στην περιοχή μέλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 8. Επιλέξτε τα άτομα που θέλετε να είναι μέλη αυτής της ομάδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη μελών, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στη σελίδα νέα ομάδα ασφαλείας.

 9. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου απαιτείται έγκριση του κατόχου, έτσι ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε την ιδιότητα μέλους σε αυτό ομάδας και να ελέγχετε ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο eDiscovery.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 4: Εκχώρηση δικαιωμάτων eDiscovery στο SharePoint Online

Το επόμενο βήμα είναι να εκχωρήσετε δικαιώματα για τα μέλη της ομάδας ασφαλείας που δημιουργήσατε στο βήμα 3, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Κέντρο eDiscovery και αναζήτηση περιεχομένου σε τοποθεσίες του SharePoint. Αυτό απαιτεί τρεις αναθέσεις διαφορετικά δικαιώματα:

 • Εκχωρήστε δικαιώματα κατόχου για την ομάδα ασφαλείας διαχειριστών eDiscovery για το Κέντρο eDiscovery που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Ως κάτοχοι συλλογής τοποθεσιών, οι διαχειριστές eDiscovery θα μπορείτε να δημιουργήσετε περιπτώσεις, να τοποθετήσετε περιεχόμενο προελεύσεων σε αναμονή και εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης. Τους κατόχους συλλογών τοποθεσιών επίσης να δώσετε άλλους χρήστες πρόσβαση σε συγκεκριμένη eDiscovery περιπτώσεις.

 • Κάντε το eDiscovery διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών ομάδας ασφαλείας διαχειριστών για όλες τις συλλογές τοποθεσιών στην εταιρεία σας SharePoint Online που περιέχουν περιεχομένου με δυνατότητα αναζήτησης. Αυτό σας επιτρέπει να eDiscovery οι διαχειριστές έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο στην εταιρεία σας SharePoint Online και να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης του κέντρου eDiscovery.

 • Δώστε τους διευθυντές eDiscovery ανάγνωσης δικαιώματα ομάδα ασφαλείας για τα αρχεία καταγραφής ανίχνευσης για την εταιρεία σας SharePoint Online. Αυτό σας επιτρέπει να προβάλετε σφάλματα αρχείου καταγραφής ανίχνευσης, που περιλαμβάνονται σε μια αναφορά κατά την εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης eDiscovery διαχειριστές eDiscovery.

Σημαντικό: Εάν εσείς ή μια διαχείριση eDiscovery έχει για να αναζητήσετε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε τοποθεσίες OneDrive για επιχειρήσεις, πρέπει να εκχωρήσετε συγκεκριμένα δικαιώματα για αυτήν την εργασία. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση δικαιωμάτων eDiscovery στο το Office 365 ασφάλειας & κέντρο συμμόρφωσης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε τα μέλη της ομάδας ασφαλείας της τοποθεσίας τους κατόχους συλλογών του κέντρου eDiscovery.

 1. Στο κέντρο eDiscovery, μεταβείτε στη > Ρυθμίσειςγια την τοποθεσία.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή χρήστες και δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματα τοποθεσίας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή <όνομα της συλλογής τοποθεσιών> ομάδας " κάτοχοι " για τη συλλογή τοποθεσιών.

 4. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρηστών.

 5. Στο πλαίσιο Πρόσκληση ατόμων, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας ασφαλείας διαχειριστών eDiscovery και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε τα μέλη του eDiscovery διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών ομάδας ασφαλείας διαχειριστών για μια συλλογή τοποθεσιών. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε συλλογή τοποθεσιών της εταιρείας σας SharePoint Online.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην περιοχή Χρήστες και δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών.

 3. Πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας ασφαλείας διαχειριστών eDiscovery στο πλαίσιο διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δώσετε τα μέλη της ομάδας ασφαλείας eDiscovery διαχειριστές δικαιώματα ανάγνωσης για την ανίχνευση πληροφορίες αρχείου καταγραφής για την εταιρεία σας.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών στο Office 365 επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο αριστερό παράθυρο, επιλέξτε Κέντρα διαχείρισης > SharePoint.

 4. Στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 5. Στη σελίδα διαχείρισης αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα αρχείου καταγραφής ανίχνευσης.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Δικαιώματα αρχείου καταγραφής ανίχνευσης, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας ασφαλείας διαχειριστών eDiscovery και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 5: Εκχώρηση δικαιωμάτων eDiscovery στο Exchange Online

Το τελευταίο βήμα είναι να εκχωρήσετε δικαιώματα eDiscovery στο Exchange Online για την ομάδα ασφαλείας που δημιουργήσατε στο βήμα 3. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, προσθέτοντας την ομάδα ασφαλείας με την ομάδα ρόλων διαχείρισης εντοπισμού διαχείρισης στο Exchange Online. Αυτό θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο eDiscovery για αναζήτηση γραμματοκιβώτια, τοποθετήσετε σε αναμονή και εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης γραμματοκιβωτίου τα μέλη της ομάδας ασφαλείας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκχωρήσετε δικαιώματα eDiscovery στο Exchange Online στην ομάδα ασφαλείας διαχειριστών eDiscovery.

 1. Είσοδος στο Office 365, με τον λογαριασμό καθολικού διαχειριστή.

 2. Επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών στο Office 365 επάνω αριστερά και επιλέξτε Διαχειριστής, για να ανοίξετε το Κέντρο διαχείρισης του Office 365. (Εάν δεν βλέπετε το πλακίδιο "Διαχειριστής", δεν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για το Office 365 στον οργανισμό σας.)

 3. Στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365, επιλέξτε > διαχείρισηςExchange.

 4. Στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange, μεταβείτε στη > δικαιώματαρόλων διαχειριστή.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εντοπισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 6. Στην περιοχή μέλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 7. Επιλέξτε την ομάδα ασφαλείας που δημιουργήσατε για διαχειριστές eDiscovery, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Η ομάδα ασφαλείας διαχειριστών eDiscovery παρατίθεται στην περιοχή μέλη στο παράθυρο λεπτομερειών.

Αρχή της σελίδας

Επόμενα βήματα

Μετά τη ρύθμιση του eDiscovery στον οργανισμό σας Office 365, οι διαχειριστές eDiscovery να χρησιμοποιήσετε το Κέντρο eDiscovery για τη δημιουργία υποθέσεων eDiscovery, να τοποθετήσετε το περιεχόμενο και γραμματοκιβώτια σε αναμονή, εκτελέστε αναζητήσεις eDiscovery και εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση αυτών των εργασιών, ανατρέξτε στα θέματα:

Προγραμματισμός και διαχείριση υποθέσεων eDiscovery

Προσθήκη περιεχομένου σε μια υπόθεση eDiscovery και θέση προελεύσεων σε διατήρηση

Αναζήτηση και χρήση λέξεων-κλειδιών στο eDiscovery

Δημιουργία και εκτέλεση ερωτημάτων eDiscovery

Εξαγωγή περιεχομένου eDiscovery και δημιουργία αναφορών

Περισσότερες πληροφορίες

 • Χωρίς επιπλέον βήματα είναι απαραίτητα για τη ρύθμιση του Lync Online για το eDiscovery. Από προεπιλογή, συνομιλίες του Lync αποθηκεύονται στο φάκελο Ιστορικό συνομιλίας στο γραμματοκιβώτιο Exchange Online ενός ατόμου και θα επιστραφεί στα αποτελέσματα αναζήτησης eDiscovery αν πληρούνται τα κριτήρια αναζήτησης. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να διαγράψετε στοιχεία στο φάκελο Ιστορικό συνομιλίας ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση που αποθηκεύει συνομιλίες του Lync για το γραμματοκιβώτιό. Εάν θέλετε να διατηρήσετε συνομιλίες του Lync για eDiscovery, θα πρέπει να τοποθετήσετε μια επιτόπια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ή μια λόγω διενέξεων κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σε γραμματοκιβώτια των χρηστών. Ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή κατάργηση διατήρησης στην ίδια θέση.

 • Ένας διαχειριστής SharePoint Online να ρυθμίσετε τις παραμέτρους προελεύσεις αποτελεσμάτων για όλες τις συλλογές τοποθεσιών και τοποθεσιών στον οργανισμό τους SharePoint Online. Ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών ή κάτοχος τοποθεσίας μπορεί να Διαχείριση προελεύσεων αποτελεσμάτων για μια συλλογή τοποθεσιών ή σε μια τοποθεσία, αντίστοιχα.

 • Γιατί να χρησιμοποιήσω μια ομάδα ασφαλείας στο Exchange Online; Εάν δημιουργήσετε μια ομάδα ασφαλείας στο Exchange Online, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ίδια ομάδα για να εκχωρήσετε δικαιώματα σε SharePoint Online και Exchange Online. Επίσης, εκχώρηση δικαιωμάτων σε ομάδα αντί για ανάθεσή τους σε μεμονωμένους χρήστες σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε εύκολα πρόσβαση στο κέντρο eDiscovery. Για παράδειγμα, για να δώσετε μια νέα πρόσβασης υπαλλήλου στο κέντρο eDiscovery, μόνο που έχετε να κάνετε είναι να προσθέσετε τους ως μέλος της ομάδας ασφαλείας διαχειριστών eDiscovery.

 • Για να ανιχνεύσιμα, πρέπει να γίνει ανίχνευση περιεχομένου σε τοποθεσίες του SharePoint ή σε άλλες τοποθεσίες web από μια υπηρεσία αναζήτησης που σχετίζεται με ένα κέντρο eDiscovery. Περιεχόμενο που δεν είναι δυνατό να ανιχνευτούν δεν θα περιλαμβάνονται στο τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης eDiscovery.

 • Γιατί δώσει δικαιώματα ανάγνωσης στο SharePoint Online πληροφορίες αρχείου καταγραφής ανίχνευσης, όπως περιγράφεται παραπάνω στο βήμα 4 διαχειριστές eDiscovery; Το αρχείο καταγραφής ανίχνευσης παρακολουθεί πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ανιχνευμένου περιεχομένου. Σφάλματα αρχείου καταγραφής ανίχνευσης λήψη ως μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, σε ένα αρχείο Excel με το όνομα σφάλματα ευρετηρίου του SharePoint, που βρίσκεται στο φάκελο αναφορών. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε τα σφάλματα σχετικά με τη δημιουργία ευρετηρίου αποτυχίας διαχειριστές eDiscovery.

 • Τους κατόχους συλλογών τοποθεσιών έχουν πλήρη έλεγχο του κέντρου eDiscovery και όλες τις τοποθεσίες sub υπόθεσης eDiscovery. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν eDiscovery πεζών-κεφαλαίων δευτερεύουσες τοποθεσίες. Επομένως, οι κάτοχοι κέντρου eDiscovery να δημιουργήσετε υποθέσεων eDiscovery και να επιλέξετε να εκχωρείτε μοναδικά δικαιώματα για κάθε μία. Αυτό σας επιτρέπει να έναν κάτοχο δώσετε μια συγκεκριμένη eDiscovery διαχείριση ή ασφάλεια ομάδα πλήρη έλεγχο σε μια υπόθεση eDiscovery συγκεκριμένες αναθέτοντας σε αυτά δικαιώματα κατόχου.

 • Εάν είναι ο βασικός σκοπός της ομάδας ασφαλείας που δημιουργήσατε στο βήμα 3 για να εκχωρήσετε δικαιώματα eDiscovery για μια ομάδα χρηστών, που μπορεί να θέλετε να αποκρύψετε αυτήν την ομάδα στο βιβλίο διευθύνσεων της εταιρείας σας. Για να κάνετε αυτό, επιλέξτε την ομάδα στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Στη σελίδα " Γενικά ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη αυτής της ομάδας από λίστες διευθύνσεων και, στη συνέχεια, αποθηκεύσετε την αλλαγή. Άτομα να εξακολουθεί να σας στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ομάδας στο το σε: πλαίσιο, αλλά η ομάδα δεν θα εμφανιστεί στο βιβλίο διευθύνσεων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×