Ρύθμιση ιδιοτήτων συμπεριφοράς πίνακα για τις αναφορές Power View

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν χρησιμοποιείτε το Power View, μπορείτε να ορίζετε ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα για να αλλάξετε τη συμπεριφορά ομαδοποίησης των γραμμών λεπτομερειών και παρέχει μια καλύτερη προεπιλεγμένη τοποθέτηση των πληροφοριών αναγνώρισης (όπως ονόματα, αναγνωριστικά φωτογραφιών ή εικόνες λογότυπου) σε δοχεία, κάρτες και γραφήματα πλακιδίων.

Σημείωση:  Πρέπει να καθορίσετε ένα αναγνωριστικό γραμμής για να μπορέσετε να καθορίσετε άλλες ιδιότητες.

 1. Ανοίξτε το Power Pivot. Ανατρέξτε στο θέμα εκκίνηση του Power Pivot στο Microsoft Excel 2013 Add-in για λεπτομέρειες.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα του πίνακα στο κάτω μέρος του παραθύρου για να επιλέξετε τον πίνακα για τον οποίο ρυθμίζετε τις ιδιότητες.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή συμπεριφορά πίνακαγια προχωρημένους >.

 4. Στο αναγνωριστικό γραμμής, επιλέξτε μια στήλη στον πίνακα που περιέχει μόνο μοναδικές τιμές και χωρίς κενές τιμές. Ο ορισμός ενός αναγνωριστικού γραμμής είναι το πρώτο βήμα για τον καθορισμό άλλων ιδιοτήτων.

 5. Στο πλαίσιο διατήρηση μοναδικΏν γραμμών, επιλέξτε τις στήλες που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μοναδικές, ακόμα και αν είναι διπλότυπες (για παράδειγμα, όνομα υπαλλήλου και επώνυμο, για περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότεροι υπάλληλοι έχουν το ίδιο όνομα).

 6. Η προεπιλεγμένη στήλη ετικετών παρέχει ένα εμφανιζόμενο όνομα για την απεικόνιση δεδομένων γραμμής (για παράδειγμα, όνομα υπαλλήλου σε εγγραφή υπαλλήλου).

  Σε ορισμένες απεικονίσεις του Power View, όπως οι κάρτες, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται σε μια μεγαλύτερη γραμματοσειρά. Εάν έχετε επίσης ρυθμίσει μια προεπιλεγμένη εικόνα, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται κάτω από την προεπιλεγμένη εικόνα στις καρτέλες ενός κοντέινερ πλακιδίων.

 7. Στην προεπιλεγμένη εικόνα, επιλέξτε μια στήλη που παρέχει μια εικόνα που αναπαριστά τα δεδομένα γραμμής (για παράδειγμα, ένα αναγνωριστικό φωτογραφίας σε μια εγγραφή υπαλλήλου).

Σε αυτό το άρθρο

Γιατί να ορίσω ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα;

Προεπιλεγμένα πεδία

Η ιδιότητα "Αναγνωριστικό γραμμής"

Η ιδιότητα "διατήρηση μοναδικών γραμμών"

Προεπιλεγμένες ετικέτες

Προεπιλεγμένες εικόνες

Βελτιστοποίηση για συγκεκριμένες διατάξεις

Λείπουν εικόνες

Για να υποδείξετε ότι μια στήλη περιέχει διευθύνσεις URL εικόνων

Για να υποδείξετε ότι μια στήλη περιέχει δυαδικές εικόνες

Λείπουν μία ή περισσότερες γραμμές από τους πίνακες

Η διάταξη πίνακα έχει πολύ κόσμο

Γράφημα που εμφανίζει πάρα πολλά στοιχεία και επίπεδα στον άξονα

Επόμενα βήματα

Δείτε επίσης

Γιατί να ορίσω ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα;

Τα στοιχεία των ομάδων του Power View βασίζονται αυτόματα στα πεδία και τη μορφή παρουσίασης που χρησιμοποιείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προεπιλεγμένη ομαδοποίηση δημιουργεί ένα βέλτιστο αποτέλεσμα. Αλλά για ορισμένους πίνακες, κυρίως αυτούς που περιέχουν λεπτομερή δεδομένα, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης ορισμένες φορές ομαδοποιεί τις γραμμές που δεν πρέπει να ομαδοποιούνται (για παράδειγμα, οι εγγραφές υπαλλήλου ή πελάτη που πρέπει να αναφέρονται μεμονωμένα, ειδικά όταν δύο ή περισσότερα άτομα κοινή χρήση του ίδιου ονόματος και του επώνυμου). Για τέτοιους πίνακες, μπορείτε να ορίζετε ιδιότητες που προκαλούν την ατομική λίστα των γραμμών αντί να ομαδοποιούνται μαζί.

Σημείωση: Μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά σε πίνακες που λειτουργούν ως πίνακας αναζήτησης (όπως έναν πίνακα ημερομηνιών, έναν πίνακα κατηγοριών προϊόντων ή έναν πίνακα τμημάτων, όπου ο πίνακας αποτελείται από έναν σχετικά μικρό αριθμό γραμμών και στηλών) ή συνοπτικούς πίνακες που περιέχουν γραμμές που είναι μόνο ενδιαφέρουσες όταν συνοψίζονται (για παράδειγμα, δεδομένα απογραφής που αναδιπλώνονται ανά φύλο, ηλικία ή γεωγραφία). Για τους πίνακες αναζήτησης και σύνοψης, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης δημιουργεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

Αρχή της σελίδας

Προεπιλεγμένα πεδία

Μπορείτε να καθορίσετε ποια πεδία θα προστίθενται αυτόματα στο Power View, εάν κάποιος κάνει κλικ στο όνομα του πίνακα στη λίστα πεδίων του Power View. Ένας πίνακας μπορεί να έχει πολλά πεδία, αλλά ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνται πιθανότατα συχνότερα από άλλους.

 1. Στο παράθυρο Power Pivot > Advanced Tab _GT_ προεπιλεγμένου συνόλου πεδίων.

 2. Επιλέξτε ένα πεδίο στα πεδία του πίνακα και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 3. Μετακινείται σε προεπιλεγμένα πεδία, με τη σειρά.

 4. Αφού έχετε όλα τα πεδία που θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται. Επιλέξτε ένα πεδίο και κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Η ιδιότητα "Αναγνωριστικό γραμμής"

Μέσα στον πίνακα, το αναγνωριστικό γραμμής καθορίζει μια μεμονωμένη στήλη που περιέχει μόνο μοναδικές τιμές και όχι κενές τιμές. Η ιδιότητα "Αναγνωριστικό γραμμής" χρησιμοποιείται για την αλλαγή της ομαδοποίησης, ώστε η ομάδα να μην βασίζεται στη σύνθεση πεδίου μιας γραμμής, αλλά σε μια σταθερή στήλη που χρησιμοποιείται πάντα για τη μοναδική αναγνώριση μιας γραμμής, ανεξάρτητα από τα πεδία που χρησιμοποιούνται σε μια συγκεκριμένη διάταξη αναφοράς.

Η ρύθμιση αυτής της ιδιότητας αλλάζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης από τη δυναμική ομαδοποίηση με βάση τις στήλες που υπάρχουν στην προβολή, σε μια σταθερή συμπεριφορά ομαδοποίησης που συνοψίζει με βάση το αναγνωριστικό γραμμής. Η αλλαγή της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς ομαδοποίησης είναι σχετική για τις διατάξεις αναφοράς, όπως ένας πίνακας, που διαφορετικά θα ομαδοποιήσει (ή θα εμφανίσει μερικά αθροίσματα) για κάθε στήλη της γραμμής.

Ο ορισμός ενός αναγνωριστικού γραμμής ενεργοποιεί τις ακόλουθες πρόσθετες ιδιότητες: διατήρηση της ιδιότητας μοναδικές γραμμές , προεπιλεγμένη ιδιότητα ετικέτας και προεπιλεγμένη ιδιότητα εικόνας , κάθε μία από τις οποίες επηρεάζει τη συμπεριφορά πεδίου στο Power View.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αναγνωριστικό γραμμής μόνο του, ως μεμονωμένη ιδιότητα, για να ενεργοποιήσετε τα εξής:

 • Χρήση δυαδικών εικόνων σε μια αναφορά. Καταργώντας την ασάφεια γύρω από τη μοναδικότητα της γραμμής, το Power View μπορεί να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένες εικόνες και προεπιλεγμένες ετικέτες για μια δεδομένη γραμμή.

 • Κατάργηση ανεπιθύμητων μερικών αθροισμάτων από μια αναφορά πίνακα. Η προεπιλεγμένη ομαδοποίηση στο επίπεδο πεδίου δημιουργεί ένα μερικό άθροισμα για κάθε πεδίο. Εάν θέλετε μόνο ένα μερικό άθροισμα που υπολογίζεται στο επίπεδο γραμμής, η ρύθμιση του αναγνωριστικού γραμμής δημιουργεί αυτό το αποτέλεσμα.

Δεν μπορείτε να καθορίσετε ένα αναγνωριστικό γραμμής για πίνακες που έχουν επισημανθεί ως πίνακες ημερομηνιών. Για τους πίνακες ημερομηνιών, το αναγνωριστικό γραμμής καθορίζεται όταν επισημαίνετε τον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σήμανση ως παραθύρου διαλόγου "πίνακας ημερομηνιών".

Αρχή της σελίδας

Η ιδιότητα "διατήρηση μοναδικών γραμμών"

Αυτή η ιδιότητα σάς επιτρέπει να καθορίσετε ποιες στήλες μεταβιβάζουν πληροφορίες ταυτότητας (όπως ένα όνομα υπαλλήλου ή έναν κωδικό προϊόντος) με τρόπο που διακρίνει τη μία γραμμή από την άλλη. Σε περιπτώσεις όπου οι γραμμές εμφανίζονται πανομοιότυπες (όπως δύο πελάτες με το ίδιο όνομα), οι στήλες που καθορίζετε για αυτήν την ιδιότητα επαναλαμβάνονται στον πίνακα αναφοράς.

Ανάλογα με τις στήλες που προσθέτετε σε μια αναφορά, μπορείτε να εντοπίσετε γραμμές που αντιμετωπίζονται ως πανομοιότυπες γραμμές, επειδή οι τιμές σε κάθε γραμμή φαίνεται να είναι ίδιες (για παράδειγμα, δύο πελάτες με το όνομα Jon Yang). Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή άλλες στήλες που παρέχουν διαφοροποίηση (όπως το μεσαίο όνομα, η διεύθυνση ή η ημερομηνία γέννησης) δεν περιλαμβάνονται στην προβολή αναφοράς. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά είναι να συμπτύξετε τις πανομοιότυπες γραμμές σε μία γραμμή, συνοψίζοντας τις υπολογισμένες τιμές σε ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τις συνδυασμένες γραμμές.

Ορίζοντας την ιδιότητα διατήρηση μοναδικΏν γραμμών , μπορείτε να ορίσετε μία ή περισσότερες στήλες που θα πρέπει να επαναλαμβάνονται πάντα, ακόμα και αν υπάρχουν διπλότυπες παρουσίες, κάθε φορά που προσθέτετε τη συγκεκριμένη στήλη στην προβολή αναφοράς. Οι υπολογισμένες τιμές που σχετίζονται με τη γραμμή τώρα θα εκχωρούνται με βάση κάθε μεμονωμένη γραμμή αντί για τη συνάθροιση σε μία γραμμή.

Σημείωση:  Επειδή οι στήλες που επιλέγει ο τελικός χρήστης μπορούν να επηρεάσουν την ομαδοποίηση, η οποία αλλάζει το περιβάλλον φιλτραρίσματος για υπολογισμούς έκφρασης, οι σχεδιαστές μοντέλων πρέπει να φροντίζουν να δημιουργούν μέτρα που επιστρέφουν τα σωστά αποτελέσματα.

Αρχή της σελίδας

Προεπιλεγμένες ετικέτες

Αυτή η ιδιότητα καθορίζει μια ετικέτα που εμφανίζεται ευδιάκριτα σε μια κάρτα ή γράφημα ή μαζί με την προεπιλεγμένη εικόνα στην λωρίδα περιήγησης μιας αναφοράς πλακιδίου. Όταν χρησιμοποιείται με μια προεπιλεγμένη εικόνα, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται κάτω από την εικόνα. Όταν επιλέγετε μια προεπιλεγμένη ετικέτα, επιλέξτε τη στήλη που μεταφέρει τις περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γραμμή (για παράδειγμα, ένα όνομα).

Στη διάταξη της λωρίδας καρτελών για ένα κοντέινερ πλακιδίων, με τη λωρίδα περιήγησης στην κορυφή, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται στην περιοχή τίτλου κάτω από μια εικόνα, όπως ορίζεται από την προεπιλεγμένη ιδιότητα Image. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια λίστα με υπαλλήλους, μπορείτε να κάνετε παράθεση πληροφοριών υπαλλήλου, χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό φωτογραφιών τους ως την προεπιλεγμένη εικόνα και το όνομα υπαλλήλου ως προεπιλεγμένη ετικέτα. Η προεπιλεγμένη στήλη ετικετών εμφανίζεται πάντα κάτω από την εικόνα στην περιήγηση της λωρίδας καρτελών ενός κοντέινερ πλακιδίων, ακόμα και αν δεν την επιλέξετε ρητά στη λίστα πεδίων της αναφοράς.

Στη διάταξη της ροής εξωφύλλου ενός κοντέινερ πλακιδίων, με την περιήγηση στο κάτω μέρος των πλακιδίων, η προεπιλεγμένη εικόνα εμφανίζεται χωρίς την προεπιλεγμένη ετικέτα.

Σε μια διάταξη κάρτας, η προεπιλεγμένη ετικέτα εμφανίζεται σε μια μεγαλύτερη γραμματοσειρά στην περιοχή τίτλου στο επάνω μέρος κάθε κάρτας. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια λίστα με υπαλλήλους, μπορείτε να δημιουργήσετε κάρτες με πληροφορίες υπαλλήλου, χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό της φωτογραφίας τους ως την προεπιλεγμένη εικόνα και το όνομα υπαλλήλου ως προεπιλεγμένη ετικέτα.

Αρχή της σελίδας

Προεπιλεγμένες εικόνες

Αυτή η ιδιότητα καθορίζει μια εικόνα που εμφανίζεται από προεπιλογή στην περιήγηση της λωρίδας καρτελών μιας αναφοράς πλακιδίων ή ευδιάκριτα κάτω από την προεπιλεγμένη ετικέτα στα αριστερά μιας κάρτας. Μια προεπιλεγμένη εικόνα πρέπει να είναι το οπτικό περιεχόμενο. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ένα αναγνωριστικό φωτογραφίας στον πίνακα "υπάλληλοι", ένα λογότυπο πελάτη σε έναν πίνακα πελατών ή ένα σχήμα χώρας σε έναν πίνακα γεωγραφίας.

Σημείωση:  Οι εικόνες μπορούν να προέρχονται από διευθύνσεις URL σε ένα αρχείο εικόνας σε ένα διακομιστή Web ή ως δυαδικά δεδομένα ενσωματωμένα στο βιβλίο εργασίας. Εάν η εικόνα βασίζεται σε μια διεύθυνση URL, βεβαιωθείτε ότι έχετε επίσης ρυθμίσει τη στήλη ως τύπο εικόνας, έτσι ώστε το Power View να ανακτά την εικόνα αντί να εμφανίσει τη διεύθυνση URL ως δεδομένα κειμένου στην αναφορά.

Αρχή της σελίδας

Βελτιστοποίηση για συγκεκριμένες διατάξεις

Αυτή η ενότητα περιγράφει το αποτέλεσμα της ρύθμισης ιδιοτήτων συμπεριφοράς πίνακα από την άποψη μιας συγκεκριμένης μορφής παρουσίασης και χαρακτηριστικών των δεδομένων. Εάν προσπαθείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη διάταξη μιας αναφοράς πίνακα, για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να καταλάβετε πώς να βελτιώσετε μια παρουσίαση πίνακα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες συμπεριφοράς πίνακα στο μοντέλο.

Λείπουν εικόνες

Οι ιδιότητες που ορίζετε στο μοντέλο καθορίζουν εάν οι εικόνες θα εμφανίζονται σε μια αναφορά ή θα εκπροσωπούνται ως τιμές κειμένου στην αναφορά. Στο παρακάτω παράδειγμα, οι εικόνες λείπουν από την αναφορά. Όπου πρέπει να εμφανίζεται μια εικόνα, εμφανίζεται αντ ' αυτού η θέση ΔΙΕΎΘΥΝΣΗς URL του αρχείου εικόνας. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται επειδή το κείμενο στο μοντέλο ερμηνεύεται ως κείμενο στην αναφορά. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά ορίζοντας ιδιότητες σε μια στήλη που περιέχει μια διεύθυνση URL εικόνας. Η ιδιότητα καθοδηγεί το Power View να χρησιμοποιήσει την τιμή της στήλης ως διεύθυνση URL αντί να την εμφανίσει ως κείμενο.

Ιδιότητα αναφοράς

Για να υποδείξετε ότι μια στήλη περιέχει διευθύνσεις URL εικόνων

 • Στο παράθυρο του PowerPivot > Advanced Tab > ιδιότητες αναφοράς , επιλέξτε για να δείτε ότι η κατηγορία δεδομένων έχει καθοριστεί σε URL εικόνας (προτείνεται).

 • Εάν όχι, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος για την κατηγορία δεδομένων _GT_ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕς κατηγορίες> URL εικόνας.

Για να υποδείξετε ότι μια στήλη περιέχει δυαδικές εικόνες

 • Στο παράθυρο του PowerPivot > Advanced Tab _GT_ ιδιότητες αναφοράς section> συμπεριφορά πίνακα.

 • Για το αναγνωριστικό γραμμής, επιλέξτε μια στήλη που περιέχει μοναδικές τιμές.

Λείπουν μία ή περισσότερες γραμμές από τους πίνακες

Ορισμένες φορές, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης έχει ως αποτέλεσμα ένα αποτέλεσμα που είναι αντίθετο από αυτό που είχατε σκοπό να κάνετε. Συγκεκριμένα, οι γραμμές λεπτομερειών που υπάρχουν στο μοντέλο δεν εμφανίζονται στην αναφορά. Από προεπιλογή, οι ομάδες του Power View στις στήλες που προσθέτετε στην προβολή. Εάν προσθέσετε ένα όνομα χώρας στην αναφορά, κάθε χώρα εμφανίζεται μία φορά στην προβολή, παρόλο που ο υποκείμενος πίνακας μπορεί να περιέχει χιλιάδες γραμμές που περιλαμβάνουν πολλές παρουσίες για κάθε όνομα χώρας. Σε αυτήν την περίπτωση, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης δημιουργεί το σωστό αποτέλεσμα.

Ωστόσο, εξετάστε ένα διαφορετικό παράδειγμα όπου μπορεί να θέλετε να εμφανίζονται πολλές παρουσίες μιας γραμμής, επειδή στην πραγματικότητα οι υποκείμενες γραμμές περιέχουν δεδομένα σχετικά με διαφορετικές οντότητες. Σε αυτό το παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο πελάτες με το όνομα Jon Yang. Χρησιμοποιώντας την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης, θα εμφανιστεί μόνο μία παρουσία του Jon Yang στην αναφορά. Επιπλέον, επειδή μόνο μία παρουσία εμφανίζεται στη λίστα, το ετήσιο εισόδημα μέτρησης είναι το άθροισμα αυτής της τιμής και για τους δύο πελάτες. Σε αυτήν την περίπτωση, όπου οι πελάτες που έχουν το ίδιο όνομα είναι στην πραγματικότητα διαφορετικά άτομα, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης δημιουργεί ένα λανθασμένο αποτέλεσμα.

Παράδειγμα αναφοράς που δείχνει μοναδικές τιμές

Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ομαδοποίησης, ορίστε το αναγνωριστικό γραμμής και διατηρήστε τις μοναδικές ιδιότητες γραμμών . Στο πλαίσιο διατήρηση μοναδικΏν γραμμών, επιλέξτε τη στήλη επώνυμο, ώστε αυτή η τιμή να επαναλαμβάνεται για μια γραμμή, ακόμα και αν εμφανίζεται ήδη σε διαφορετική γραμμή. Μετά την αλλαγή των ιδιοτήτων και την αναδημοσίευση του βιβλίου εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε την ίδια αναφορά, μόνο που αυτή τη φορά θα δείτε και τους δύο πελάτες με το όνομα Jon Yang, με το ετήσιο εισόδημα να εκχωρείται σωστά σε κάθε μία από αυτές.

Παράδειγμα αναφοράς που δείχνει συνδυασμένες τιμές

Η διάταξη πίνακα έχει πολύ κόσμο

Όταν παρουσιάζετε έναν πίνακα λεπτομερειών σε έναν πίνακα, η προεπιλεγμένη ομαδοποίηση παρέχει μια συνοπτική τιμή για κάθε στήλη. Ανάλογα με τους στόχους σας, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες συνοπτικές ενέργειες από αυτές που θέλετε. Για να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά, μπορείτε να καθορίσετε το αναγνωριστικό γραμμής. Δεν πρέπει να οριστούν πρόσθετες ιδιότητες. Απλώς ο ορισμός του αναγνωριστικού γραμμής επαρκεί για την αλλαγή της ομαδοποίησης, έτσι ώστε οι συνοψίζονται να υπολογίζονται για κάθε γραμμή με βάση το μοναδικό αναγνωριστικό γραμμής.

Συγκρίνετε τις ακόλουθες εικόνες πριν και μετά, οι οποίες εμφανίζουν το αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής της ιδιότητας για μια διάταξη πίνακα.

Πριν: προεπιλεγμένη ομαδοποίηση με βάση τα πεδία στον πίνακα

Ιδιότητα αναφοράς

Ιδιότητα αναφοράς

Γράφημα που εμφανίζει πάρα πολλά στοιχεία και επίπεδα στον άξονα

Οι αναφορές γραφήματος που εμφανίζουν λεπτομερή δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούν το αναγνωριστικό γραμμής ως άξονα. Χωρίς ένα αναγνωριστικό γραμμής, ο άξονας είναι απροσδιόριστος, με αποτέλεσμα μια διάταξη βέλτιστης εικασίας που μπορεί να μην έχει νόημα. Για να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά, μπορείτε να καθορίσετε το αναγνωριστικό γραμμής. Δεν πρέπει να οριστούν πρόσθετες ιδιότητες. Απλώς ο ορισμός του αναγνωριστικού γραμμής επαρκεί για την αλλαγή της ομαδοποίησης, έτσι ώστε οι συνοψίζονται να υπολογίζονται για κάθε γραμμή με βάση το μοναδικό αναγνωριστικό γραμμής.

Συγκρίνετε τις ακόλουθες εικόνες πριν και μετά, οι οποίες εμφανίζουν το αποτέλεσμα της ρύθμισης αυτής της ιδιότητας για μια διάταξη γραφήματος. Είναι η ίδια αναφορά, με πανομοιότυπα πεδία και παρουσίαση. Η μόνη διαφορά είναι ότι η κάτω εικόνα εμφανίζει μια αναφορά μετά την τιμή του αναγνωριστικΟύ γραμμής στον πίνακα στοιχεία.

Ιδιότητα αναφοράς

Ιδιότητα αναφοράς

Αρχή της σελίδας

Επόμενα βήματα

Αφού αξιολογήσετε τους πίνακες στο μοντέλο σας και ορίσετε τις ιδιότητες της συμπεριφοράς πίνακα σε αυτές που περιέχουν γραμμές λεπτομερειών που θα πρέπει να εμφανίζονται πάντα ως μεμονωμένα στοιχεία, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε περαιτέρω το μοντέλο μέσω πρόσθετων ιδιοτήτων ή ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Power View, ανατρέξτε στο θέμα πρόγραμμα εκμάθησης: βελτιστοποίηση του μοντέλου δεδομένων για αναφορές του Power View.

Σημειώσεις:  Πνευματικά δικαιώματα βίντεο:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • Οι εικόνες σημαιών αποτελούν ευγενική προσφορά του CIA Factbook (cia.gov)

 • Δεδομένα πληθυσμού με την ευγένεια των unData (data.un.org) στο Microsoft Azure Marketplace

 • Τα εικονογράμματα ολυμπιακών αθλημάτων από τους Thadius856 και Parutakupiu διανέμονται σύμφωνα με την άδεια χρήσης του Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Ιδιότητες αναφοράς PowerPivot για το Power View

PowerPivot: ισχυρή ανάλυση δεδομένων και μοντελοποίηση δεδομένων στο Excel

Πρόγραμμα εκμάθησης: Ανάλυση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα με χρήση μοντέλου δεδομένων στο Excel 2013

Βίντεο του Power View και του PowerPivot

Power View: Εξερεύνηση, απεικόνιση και παρουσίαση των δεδομένων σας

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×