Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συσκευή BlackBerry

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν χρησιμοποιείτε μια συσκευή BlackBerry 10, ρυθμίστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας με χρήστη του Microsoft Exchange ActiveSync. Το Exchange ActiveSync σάς επιτρέπει να συγχρονίζετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο και τις επαφές, τις εργασίες και τα υπομνήματά σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συσκευή BlackBerry χρησιμοποιώντας μια σύνδεση POP3 ή IMAP4 στο λογαριασμό σας. Αυτό σημαίνει ότι θα μόνο μπορείτε να συγχρονίσετε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συσκευή σας.

Σημειώσεις: 

Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Exchange ActiveSync σε συσκευή BlackBerry 10

Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή BlackBerry 10, ρυθμίστε το λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Exchange ActiveSync. Το Exchange ActiveSync σας επιτρέπει να συγχρονίζετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο, τις επαφές, τις εργασίες και τα υπομνήματα με το λογαριασμό σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η συσκευή σας θα ρυθμίσει το λογαριασμό σας σε λίγα απλά βήματα.

 1. Στην αρχική οθόνη του BlackBerry 10, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Στη σελίδα System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί). Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη λογαριασμούς, επιλέξτε Add Account (Προσθήκη λογαριασμού).

 3. Στη σελίδα Add Account (Προσθήκη λογαριασμού), επιλέξτε Email, Calendar, and Contacts (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και επαφές).

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Next (Επόμενο).

 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Next (Επόμενο). Εμφανίζεται το μήνυμα Looking up connection information (Αναζήτηση πληροφοριών σύνδεσης). Η συσκευή επιχειρεί να ρυθμίσει το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αυτόματα.

  Εάν εντοπίσει τις πληροφορίες σύνδεσης, καθορίστε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονιστούν με το λογαριασμό σας, και επιλέξτε Done (Ολοκληρώθηκε). Θα δείτε το λογαριασμό σας στη λίστα Accounts (Λογαριασμοί). Μεταβείτε στην ενότητα BlackBerry Hub για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  Εάν δεν μπορέσει να βρει τις πληροφορίες σύνδεσης, θα δείτε ένα μήνυμα που συνιστά να χρησιμοποιήσετε βήματα εγκατάστασης για προχωρημένους. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στην επόμενη διαδικασία.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για να ρυθμίσετε τη σύνδεση του Exchange ActiveSync στο λογαριασμό σας.

 1. Στην αρχική οθόνη του BlackBerry 10, επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).

 2. Στη σελίδα System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί). Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμη λογαριασμούς, επιλέξτε Add Account (Προσθήκη λογαριασμού).

 3. Για να μεταβείτε στη ρύθμιση για προχωρημένους, στη σελίδα Add Account (Προσθήκη λογαριασμού), επιλέξτε Email, Calendar, and Contacts (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και επαφές). Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο μενού κάτω από το πλαίσιο Email Address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης για προχωρημένους.

 4. Στη σελίδα Advanced Setup (Ρύθμιση για προχωρημένους), επιλέξτε Microsoft Exchange ActiveSync.

 5. Καταχωρήστε τις ρυθμίσεις για το λογαριασμό σας ως εξής. Εάν είχατε μόλις δοκιμάσει την προηγούμενη διαδικασία, ορισμένες από αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί ήδη να έχουν εισαχθεί για εσάς.

  • Στο πεδίο Description (Περιγραφή), δώστε ένα όνομα στο λογαριασμό σας.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Office 365, αφήστε το πεδίο Domain (Τομέας) κενό. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Office 365 και ο διαχειριστής σας έδωσε μια ρύθμιση τομέα, πληκτρολογήστε την στο πλαίσιο Domain (Τομέας).

  • Στο πεδίο Email Address (Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  • Στο πεδίο Username (Όνομα χρήστη), πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  • Στο πεδίο Password (Κωδικός πρόσβασης), πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

  • Στο πεδίο Server address (Διεύθυνση διακομιστή), εάν χρησιμοποιείτε το Office 365, πληκτρολογήστε outlook.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Office 365, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση διακομιστή που σας έδωσε ο διαχειριστής.

 6. Επιλέξτε Next (Επόμενο). Εμφανίζεται το μήνυμα Checking for supported services and policy information (Έλεγχος για υποστηριζόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες πολιτικής).

 7. Στην επόμενη σελίδα, καθορίστε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονιστούν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Done (Ολοκληρώθηκε). Εμφανίζεται το μήνυμα Saving and verifying your settings (Αποθήκευση και επαλήθευση των ρυθμίσεων σας).

  Εάν ο λογαριασμός σας έχει ρυθμιστεί, θα εμφανιστεί στη λίστα Accounts (Λογαριασμοί). Μεταβείτε στην ενότητα BlackBerry Hub για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  Εάν δείτε το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος ταυτότητας του λογαριασμού σας με την υπηρεσία παροχής που χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στο κουμπί OK, κάντε κλικ στο κουμπί Previous (Προηγούμενο) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP σε συσκευή BlackBerry

 1. Από την αρχική οθόνη του BlackBerry®, επιλέξτε BlackBerry Setup (Ρύθμιση του BlackBerry) > Set up Internet E-mail (Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Internet) > Add An Email Account (Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν επιλέξτε Next (Επόμενο).

 3. Το BlackBerry θα προσπαθήσει να ρυθμίσει το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας αυτόματα. Εάν η ρύθμιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν δεν είναι δυνατή η αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε I will provide the settings to add this email account (Θα δώσω τις ρυθμίσεις για την προσθήκη αυτού του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

  2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κατόπιν επιλέξτε Next (Επόμενο).

  3. Επιλέξτε Internet Service Provider Email (POP/IMAP) (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπηρεσίας παροχής Internet (POP/IMAP)) και κατόπιν επιλέξτε Next (Επόμενο).

  4. Πληκτρολογήστε την πλήρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το όνομα χρήστη.

  5. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Office 365, το όνομα του διακομιστή IMAP ή POP είναι outlook.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Office 365, ανατρέξτε στην ενότητα Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

   Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν συνδέεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας Office 365, το όνομα του διακομιστή IMAP ή POP είναι partner.outlook.cn. Εάν δεν χρησιμοποιείτε Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP αργότερα σε αυτό το άρθρο.

  6. Επιλέξτε Επόμενο.

  7. Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή εξερχόμενης. Εάν συνδέεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας Office 365, το όνομα του διακομιστή SMTP είναι smtp.office365.com. Εάν δεν χρησιμοποιείτε Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP παρακάτω.

   Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή εξερχόμενης. Εάν συνδέεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας Office 365, το όνομα του διακομιστή SMTP είναι partner.outlook.cn. Εάν δεν χρησιμοποιείτε Office 365, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP παρακάτω.

 4. Επιλέξτε ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Εύρεση των ρυθμίσεων διακομιστή POP και IMAP

Εάν συνδέεστε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Office 365, το όνομα του διακομιστή για IMAP και POP είναι outlook.office365.com και το όνομα του διακομιστή για SMTP είναι smtp.office365.com.

Εάν συνδέεστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας Office 365, το όνομα του διακομιστή για IMAP, POP και SMTP είναι partner.outlook.cn. Αυτές είναι οι Εάν χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office 365

Εάν συνδέεστε σε γραμματοκιβώτιο του Exchange και δεν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Office 365 ή εάν δεν είστε βέβαιοι εάν χρησιμοποιείτε Office 365 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε τα εξής για να αναζητήσετε τις ρυθμίσεις:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας το Outlook Web App.

 2. Στο Outlook Web App, στη γραμμή εργαλείων, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > POP και IMAP.

 3. Το όνομα του διακομιστή POP3, IMAP4 και SMTP, καθώς και άλλες ρυθμίσεις που ίσως χρειαστεί να καταχωρήσετε, παρατίθενται στη σελίδα Ρυθμίσεις για πρόσβαση POP και IMAP, στην περιοχή Ρύθμιση POP ή Ρύθμιση IMAP και Ρύθμιση SMTP.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

 • Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Μη διαθέσιμο στις περιοχές "Ρύθμιση POP", "Ρύθμιση IMAP" και "Ρύθμιση SMTP", ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με το άτομο που διαχειρίζεται το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, για να προσδιορίσετε το όνομα του διακομιστή Exchange ActiveSync.

 • Εάν το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ο τύπος που απαιτεί την καταχώρηση, θα πρέπει να καταχωρήσετε την πρώτη φορά που μπορείτε να εισέλθετε στο Outlook στο Web. Σύνδεση στο λογαριασμό σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω κινητού τηλεφώνου θα αποτύχει αν δεν έχετε εγγραφεί το λογαριασμό σας μέσω του Outlook στο Web. Αφού πραγματοποιήσετε είσοδο στο λογαριασμό σας, πραγματοποιήστε έξοδο. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο.

 • Εάν συνδέεστε στο λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας μια σύνδεση POP ή IMAP, μόνο θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και συγχρονισμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με μια ασύρματη σύνδεση. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές και το ημερολόγιο μεταξύ του BlackBerry και το λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας μια ενσύρματη σύνδεση, επικοινωνήστε με την υποστήριξη BlackBerry.

Λήψη περισσότερης βοήθειας...

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×