Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ρύθμιση εσοχών και διαστημάτων

Επιλογές παραθύρου διαλόγου "διερεύνηση παραγράφου"

Υπάρχουν γενικές επιλογές, εσοχές και διαστήματα που είναι διαθέσιμες στις επιλογές του παραθύρου διαλόγου " παράγραφος ". Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου, μπορείτε να δείτε μια Προεπισκόπηση των επιλογών πριν από την εφαρμογή τους.

Γενικά    

Στοίχιση

Επιλέξτε Left για να στοιχίσετε κείμενο στα αριστερά με ακανόνιστη δεξιά άκρη (ή χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου, CTRL + L).

Επιλέξτε κεντράρισμα στο κέντρο κειμένου με ακανόνιστη αριστερή και δεξιά άκρη (Ctrl + E).

Επιλέξτε " δεξιά " για να στοιχίσετε το κείμενο στα δεξιά με ακανόνιστη αριστερή άκρη (CTRL + R).

Επιλέξτε "Στοίχιση" για να στοιχίσετε το κείμενο τόσο αριστερά όσο και δεξιά, προσθέτοντας κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων (CTRL + J).

Επίπεδο διάρθρωσης

Το επίπεδο στο οποίο η παράγραφος εμφανίζεται σε προβολή διάρθρωσης. 

Επιλέξτε Σύμπτυξη από προεπιλογή εάν θέλετε το έγγραφο να ανοίγει με τις επικεφαλίδες συμπτυγμένες από προεπιλογή. Ανατρέξτε στο θέμα Σύμπτυξη ή ανάπτυξη τμημάτων εγγράφου για να μάθετε περισσότερα.

Εσοχές

Αριστερά

Δημιουργεί εσοχές στην παράγραφο στα αριστερά κατά το ποσό που επιλέγετε.

Δεξιό βέλος

Δημιουργεί εσοχές στην παράγραφο στα δεξιά κατά το ποσό που επιλέγετε.

Ειδική

Επιλέξτε Πρώτη γραμμή > Κατά για να δημιουργήσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου. Για να δημιουργήσετε γρήγορα μια εσοχή πρώτης γραμμής χρησιμοποιώντας το χάρακα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής.

Επιλέξτε Προεξοχή > Κατά, για να δημιουργήσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής. Για να δημιουργήσετε γρήγορα μια προεξοχή πρώτης γραμμής χρησιμοποιώντας το χάρακα, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία προεξοχής πρώτης γραμμής.

Αντικριστές εσοχές

Όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, οι επιλογές Αριστερά και Δεξιά γίνονται Εσωτερικά και Εξωτερικά αντίστοιχα. Αυτό είναι για εκτύπωση σε στυλ βιβλίου.

Διάστημα    

Πριν

Ρυθμίζει το μέγεθος του διαστήματος πριν από μια παράγραφο.

Μετά

Ρυθμίζει το μέγεθος του διαστήματος μετά από μια παράγραφο.

Διάστιχο

Επιλέξτε μονό σε κείμενο μονού διαστήματος. Για να εφαρμόσετε γρήγορα μονό διάστιχο σε ολόκληρο το έγγραφό σας, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός μονού διάστιχου σε ένα έγγραφο.

Επιλέξτε 1,5 γραμμή για να εφαρμόσετε διάστιχο μιάμιση φορά μεγαλύτερο από το μονό διάστιχο.

Επιλέξτε Διπλό για να εφαρμόσετε διπλό διάστιχο σε κείμενο. Για να εφαρμόσετε γρήγορα διπλό διάστιχο σε ολόκληρο το έγγραφό σας, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός διπλού διάστιχου σε ένα έγγραφο.

Επιλέξτε Τουλάχιστον > Σε για να ορίσετε την ελάχιστη απόσταση που απαιτείται για να χωρέσει τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά ή γραφικό στη γραμμή.

Επιλέξτε ακριβώς > για να ορίσετε σταθερό διάστιχο, εκφρασμένο σε σημεία. Για παράδειγμα, εάν το κείμενο έχει γραμματοσειρά 10 στιγμών, μπορείτε να ορίσετε το διάστιχο στις 12 στιγμές.

Επιλέξτε Πολλαπλό > Σε για να ορίσετε το διάστιχο ως πολλαπλάσιο εκφρασμένο σε αριθμούς μεγαλύτερους από 1. Για παράδειγμα, ορίζοντας το διάστιχο σε 1,15 το διάστημα θα αυξηθεί κατά 15 τοις εκατό και ορίζοντας το διάστιχο σε 3, το διάστημα αυξάνεται κατά 300 τοις εκατό (τριπλό διάστημα).

Χωρίς προσθήκη

Επιλέξτε Χωρίς προσθήκη διαστημάτων μεταξύ παραγράφων όταν δεν θέλετε επιπλέον διάστημα μεταξύ των παραγράφων.

Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που επιλέξατε ως προεπιλογή, επιλέξτε ρύθμιση ως προεπιλογής.

Επιλογές παραθύρου διαλόγου "Παράγραφος"

Ορίστε μία από αυτές τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Παράγραφος. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου, το πλαίσιο Προεπισκόπηση δείχνει πώς θα εμφανίζονται οι επιλογές προτού τις εφαρμόσετε.

Γενικά    

Στοίχιση

Επιλέξτε Left για να στοιχίσετε το κείμενο στα αριστερά με ακανόνιστη δεξιά άκρη (ή χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου, COMMAND + L).

Επιλέξτε κεντράρισμα για να κεντράρετε το κείμενο με ακανόνιστη αριστερή και δεξιά άκρη ( COMMAND + ε).

Επιλέξτε " δεξιά " για να στοιχίσετε το κείμενο στα δεξιά με ακανόνιστη αριστερή άκρη ( COMMAND + R).

Επιλέξτε δικαιολογημένη για να στοιχίσετε το κείμενο τόσο αριστερά όσο και δεξιά, προσθέτοντας κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων ( COMMAND + J).

Επίπεδο διάρθρωσης

Επιλέξτε το επίπεδο στο οποίο θα εμφανίζεται η παράγραφος σε προβολή διάρθρωσης.

Εσοχές

Αριστερά

Μετακινείται στην αριστερή πλευρά της παραγράφου κατά την τιμή που επιλέγετε.

Δεξιά

Μετακινείται στη δεξιά πλευρά της παραγράφου κατά την τιμή που επιλέγετε.

Ειδική

Επιλέξτε την πρώτη γραμμή για να δημιουργήσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου και, στη συνέχεια, καθορίστε το μέγεθος της εσοχής στο by.

Επιλέξτε " κρέμασμα " για να δημιουργήσετε μια προεξοχή πρώτης γραμμής και, στη συνέχεια, καθορίστε το μέγεθος της εσοχής στο by.

Αυτόματη προσαρμογή

Όταν επιλέγετε Αυτόματη προσαρμογή της δεξιάς εσοχής όταν έχει οριστεί το πλέγμα εγγράφου, η δεξιά εσοχή προσαρμόζεται αυτόματα για την παράγραφο όταν ορίζεται ένα πλέγμα εγγράφου.

Διάστημα    

Πριν

Ρυθμίζει το μέγεθος του διαστήματος πριν από μια παράγραφο.

Μετά

Ρυθμίζει το μέγεθος του διαστήματος μετά από μια παράγραφο.

Διάστιχο

Επιλέξτε μονό σε κείμενο μονού διαστήματος.

Επιλέξτε τις γραμμές του 1,5 στο διάστημα με το κείμενο ενός και ενός ημιχρόνου φορές του μοναδικού διάστιχου.

Επιλέξτε διπλασιασμός για διπλασιασμό του διαστήματος κειμένου.

Επιλέξτε τουλάχιστον > στο για να ορίσετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να χωρέσει η μεγαλύτερη γραμματοσειρά ή γραφικό στη γραμμή.

Επιλέξτε ακριβώς > για να ορίσετε ένα σταθερό διάστιχο, εκφρασμένο σε σημεία. Για παράδειγμα, εάν το κείμενο έχει γραμματοσειρά 10 στιγμών, μπορείτε να ορίσετε το διάστιχο στις 12 στιγμές.

Επιλέξτε πολλά > για να ορίσετε διάστιχο ως πολλαπλή εκφρασμένη σε αριθμούς μεγαλύτερους του 1. Για παράδειγμα, ορίζοντας το διάστιχο σε 1,15 το διάστημα θα αυξηθεί κατά 15 τοις εκατό και ορίζοντας το διάστιχο σε 3, το διάστημα αυξάνεται κατά 300 τοις εκατό (τριπλό διάστημα).

Χωρίς προσθήκη

Επιλέξτε να μην προστίθεται διάστημα μεταξύ των παραγράφων του ίδιου στυλ όταν θέλετε να εξαιρέσετε ορισμένες παραγράφους, όπως παραγράφους σε μια λίστα με κουκκίδες, από το διάστημα που έχει καθοριστεί πριν και μετά.

Συγκράτηση σε

Επιλέξτε Συγκράτηση στο πλέγμα όταν έχει οριστεί το πλέγμα εγγράφου για να στοιχίσετε πιο εύκολα το κείμενο με το πλέγμα του εγγράφου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×