Ρύθμιση επιλογών Τυπικής ή Στοχευμένης κυκλοφορίας στο Office 365

Με το Office 365, λαμβάνετε νέες ενημερώσεις και δυνατότητες του προϊόντος καθώς γίνονται διαθέσιμες, αντί να πραγματοποιείτε δαπανηρές ενημερώσεις κάθε λίγα χρόνια. Μπορείτε να διαχειριστείτε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σας θα λαμβάνει αυτές τις ενημερώσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να εγγραφείτε για μια πρώιμη κυκλοφορία, ώστε η εταιρεία σας να λαμβάνει πρώτη τις ενημερώσεις. Μπορείτε να καθορίσετε να λαμβάνουν τις ενημερώσεις μόνο συγκεκριμένα άτομα. Εναλλακτικά, μπορείτε να παραμείνετε στο προεπιλεγμένο χρονοδιάγραμμα κυκλοφοριών και να λαμβάνετε τις ενημερώσεις αργότερα. Σε αυτό το άρθρο επεξηγούνται οι διαφορετικές επιλογές κυκλοφορίας και πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για την εταιρεία σας.

Σημαντικό: Οι ενημερώσεις του Office 365 που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο ισχύουν για το Office 365, το SharePoint Online και το Exchange Online. Δεν ισχύουν για το Skype για επιχειρήσεις και τις σχετικές υπηρεσίες. Αυτές οι επιλογές εκδόσεων αποτελούν στοχευμένες, βέλτιστες προσπάθειες για τη διάθεση αλλαγών για το Office 365, αλλά δεν είναι εγγυημένες ανά πάσα στιγμή ή για όλες τις ενημερώσεις.

Τρόπος λειτουργίας - επικύρωση κυκλοφορίας

Οποιαδήποτε νέα κυκλοφορία ελέγχεται και επικυρώνεται πρώτα από την ομάδα δυνατότητας, στη συνέχεια από ολόκληρη την ομάδα δυνατοτήτων του Office 365 και τέλος από ολόκληρη τη Microsoft. Μετά τον εσωτερικό έλεγχο και την επικύρωση, το επόμενο βήμα είναι μια Στοχευμένη κυκλοφορία (παλαιότερα γνωστή ως Πρώτη κυκλοφορία) για τους πελάτες που επιλέγουν να συμμετάσχουν. Σε κάθε κύκλο κυκλοφορίας, η Microsoft συλλέγει τα σχόλια και επικυρώνει περαιτέρω την ποιότητα παρακολουθώντας τα βασικά μετρικά χρήσης. Αυτή η ακολουθία προοδευτικής επικύρωσης εφαρμόζεται έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι όσο τον δυνατόν πιο αξιόπιστη. Οι κυκλοφορίες απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.

Κύκλοι επικύρωσης κυκλοφορίας για το Office 365.

Για σημαντικές ενημερώσεις, οι πελάτες του Office αρχικά ειδοποιούνται από τον δημόσιο χάρτη του Office 365. Καθώς μια ενημέρωση πλησιάζει στην ημερομηνία κυκλοφορίας, αυτό ανακοινώνεται μέσω του Κέντρου μηνυμάτων του Office 365.

Τυπική κυκλοφορία

Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση όπου εσείς και οι χρήστες σας λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις όταν κυκλοφορήσουν ευρέως σε όλους τους πελάτες του Office 365.

Μια καλή πρακτική είναι να αφήσετε την πλειονότητα των χρηστών στην Τυπική κυκλοφορία και τους επαγγελματίες IT και τους έμπειρους χρήστες στη Στοχευμένη κυκλοφορία για να αξιολογούν τις νέες δυνατότητες και να προετοιμάζουν τις ομάδες για την υποστήριξη των επιχειρησιακών χρηστών και διοικητικών στελεχών.

Σημείωση: Εάν επιστρέψετε από τη στοχευμένη κυκλοφορία ξανά στην τυπική κυκλοφορία, οι χρήστες σας μπορεί να χάσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δυνατότητες που δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμη στην τυπική κυκλοφορία.

Στοχευμένη κυκλοφορία

Με αυτή την επιλογή, εσείς και οι χρήστες σας μπορείτε να είστε οι πρώτοι που θα βλέπετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις και θα συμβάλετε στη διαμόρφωση του προϊόντος, παρέχοντας πρώιμα σχόλια. Μπορείτε να επιλέξετε την πρώιμη λήψη ενημερώσεων από μεμονωμένα άτομα ή από ολόκληρη την εταιρεία.

Σημαντικό: Οι μεγάλες ή σύνθετες ενημερώσεις μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από άλλες, ώστε κανένας χρήστης να μην επηρεαστεί δυσμενώς.Δεν υπάρχει εγγύηση για το ακριβές χρονοδιάγραμμα μιας κυκλοφορίας.

Στοχευμένη κυκλοφορία για ολόκληρο τον οργανισμό

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε σε αυτή την επιλογή, όλοι οι χρήστες σας θα αποκτήσουν την εμπειρία Στοχευμένης κυκλοφορίας. Για οργανισμούς με περισσότερους από 300 χρήστες, συνιστάται η χρήση μιας δοκιμαστικής εγγραφής για αυτή την επιλογή. Για πληροφορίες σχετικά με τη δοκιμαστική εγγραφή, επικοινωνήστε με την επαφή σας Microsoft.

Στοχευμένη κυκλοφορία για επιλεγμένους χρήστες

Εάν επιλέξετε να συμμετέχετε σε αυτή την επιλογή, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένους χρήστες, συνήθως έμπειρους χρήστες, για τη λήψη πρώιμης πρόσβασης σε δυνατότητες και λειτουργίες.

Πλεονεκτήματα Στοχευμένης κυκλοφορίας

Η Στοχευμένη κυκλοφορία επιτρέπει στους διαχειριστές, στους υπεύθυνους αλλαγών ή σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο για τις ενημερώσεις του Office 365 να προετοιμαστούν για τις επερχόμενες αλλαγές δίνοντάς τους τη δυνατότητα:

 • Να ελέγξουν και να επικυρώσουν νέες ενημερώσεις, προτού κυκλοφορήσουν για όλους τους χρήστες στον οργανισμό.

 • Να προετοιμάσουν ειδοποιήσεις χρηστών και τεκμηρίωση πριν από την κυκλοφορία των ενημερώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

 • Να προετοιμάσουν εσωτερική υπηρεσία βοήθειας για τις επερχόμενες αλλαγές.

 • Να μεταβούν σε αναθεωρήσεις συμμόρφωσης και ασφάλειας.

 • Να χρησιμοποιήσουν στοιχεία ελέγχου δυνατοτήτων, ανάλογα με την περίπτωση, για τον έλεγχο της κυκλοφορίας των ενημερώσεων στους τελικούς χρήστες.

Ρύθμιση της επιλογής κυκλοφορίας στο Κέντρο διαχείρισης Office 365

Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σας λαμβάνει ενημερώσεις του Office 365, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Πρέπει να είστε καθολικός διαχειριστής στο Office 365 για να επιλέξετε να συμμετάσχετε.

Σημαντικό: Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 24 ώρες για να τεθούν οι παρακάτω αλλαγές σε ισχύ στο Office 365. Εάν καταργήσετε τη στοχευμένη κυκλοφορία μετά την ενεργοποίησή της, οι χρήστες μπορεί να χάσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε δυνατότητες που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε προγραμματισμένη κυκλοφορία.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365 με τον εταιρικός ή σχολικός λογαριασμός σας.

 2. Μεταβείτε στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365.

 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προφίλ οργανισμού.

  Στο Κέντρο διαχείρισης, μεταβείτε στην επιλογή "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Προφίλ οργανισμού".
 4. Δίπλα στις Προτιμήσεις κυκλοφορίας, κάντε κλικ στην Επεξεργασία.

 5. Για να απενεργοποιήσετε τη στοχευμένη κυκλοφορία, επιλέξτε Τυπική κυκλοφορία, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και, στη συνέχεια, πείτε Ναι στο παράθυρο επιβεβαίωσης. Μεταβείτε στο τελευταίο βήμα.

 6. Για να ενεργοποιήσετε τη στοχευμένη κυκλοφορία για όλους τους χρήστες στον οργανισμό σας, επιλέξτε Στοχευμένη κυκλοφορία για όλους τους χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και, στη συνέχεια, πείτε Ναι στο παράθυρο επιβεβαίωσης. Μεταβείτε στο τελευταίο βήμα.

 7. Για να ενεργοποιήσετε τη στοχευμένη κυκλοφορία για ορισμένα άτομα στον οργανισμό σας, επιλέξτε Στοχευμένη κυκλοφορία για επιλεγμένους χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και, στη συνέχεια, πείτε Ναι στο παράθυρο επιβεβαίωσης.

 8. Επιλέξτε Προσθήκη ατόμων για να προσθέσετε χρήστες μεμονωμένα. Αναζητήστε τα ονόματά τους και κάντε κλικ στο κουμπί + για Προσθήκη.

 9. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη χρηστών, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και, στη συνέχεια, Κλείσιμο.

Για να προσθέσετε χρήστες μαζικά

 1. Δίπλα στις προτιμήσεις κυκλοφορίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες > + Μαζική προσθήκη ατόμων για την πρώτη κυκλοφορία κάτω από την επικεφαλίδα "Τυπική κυκλοφορία".

 2. Επιλέξτε Αναζήτηση για να επιλέξετε ένα αρχείο που περιέχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε ατόμου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και, στη συνέχεια, Κλείσιμο.

Για να εγκαταστήσετε μια δομή στοχευμένης κυκλοφορίας του Office, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Έτσι εξασφαλίζετε πρόσβαση από νωρίς στις νέες δυνατότητες του Office 2016 για υπολογιστές Windows.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με επερχόμενες ενημερώσεις και κυκλοφορίες του Office 365 στο δημόσιο χάρτη του Office 365, καθώς και με τις ειδοποιήσεις που λαμβάνετε στο Κέντρο μηνυμάτων του Office 365.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×