Ρύθμιση επιλογών τηλεφώνου

Σε αυτό το θέμα

Αριθμοί τηλεφώνου

Έλεγχος της πρόσβασης στους αριθμούς τηλεφώνου

Πληροφορίες για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και γιατί δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η κατάργηση δημοσίευσης κάποιων αριθμών τηλεφώνου

Ενοποίηση τηλεφώνου

Αριθμοί τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές Αριθμοί τηλεφώνου και δημοσιεύστε ή καταργήστε την δημοσίευση αριθμών τηλεφώνου. Οι αριθμοί τηλεφώνου αποτελούν μέρος των πληροφοριών παρουσίας και χρησιμοποιούνται από άλλους χρήστες του Communicator για την επικοινωνία μαζί σας. Όταν δημοσιεύετε αριθμούς τηλεφώνου, μπορείτε και θα πρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση σε αυτούς τους αριθμούς τηλεφώνου, ρυθμίζοντας επίπεδα πρόσβασης. Εκχωρώντας επίπεδα πρόσβασης στις επαφές σας, μπορείτε να κάνετε τον αριθμό του κινητού σας ή της οικίας σας διαθέσιμο στους πιο κοντινούς συνεργάτες σας, για παράδειγμα, αλλά όχι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες της εταιρείας. Για οδηγίες, ανατρέξτε Έλεγχος της πρόσβασης στους αριθμούς τηλεφώνου πιο κάτω σε αυτό το θέμα.

 • Τηλέφωνο εργασίας     Εμφανίζει τον αριθμό του τηλεφώνου εργασίας σας. Εάν αυτός ο αριθμός παρέχεται μέσω της υπηρεσίας καταλόγου Microsoft Active Directory, δεν θα έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας και θα είναι απενεργοποιημένο το κουμπί Τηλέφωνο εργασίας. Το τηλέφωνο εργασίας είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του Communicator μέσα στην εταιρεία. Για να δημοσιεύσετε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου ως τμήμα του προφίλ παρουσίας σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημοσίευση αυτού του αριθμού τηλεφώνου δίπλα στον αριθμό.

 • Κινητό τηλέφωνο     Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επιλογή Κινητό τηλέφωνο. Για να δημοσιεύσετε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου ως τμήμα του προφίλ παρουσίας σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημοσίευση αυτού του αριθμού τηλεφώνου δίπλα στον αριθμό. Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου εμφανίζεται σε όλες τις επαφές στις οποίες έχετε εκχωρήσει επίπεδα πρόσβασης "Προσωπικό" ή "Ομάδα".

 • Τηλέφωνο οικίας     Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν αριθμό οικίας, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλέφωνο οικίας. Για να δημοσιεύσετε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου ως τμήμα του προφίλ παρουσίας σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημοσίευση αυτού του αριθμού τηλεφώνου δίπλα στον αριθμό. Ο αριθμός οικίας εμφανίζεται σε όλες τις επαφές στις οποίες έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης "Προσωπικό".

 • Άλλο τηλέφωνο     Για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλο τηλέφωνο. Αυτός ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να είναι κάποιος αριθμός για ένα προσωρινό γραφείο ή ένας εναλλακτικός αριθμός κινητού τηλεφώνου. Για να δημοσιεύσετε αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου ως τμήμα του προφίλ παρουσίας σας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δημοσίευση αυτού του αριθμού τηλεφώνου δίπλα στον αριθμό. Αυτός ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται σε όλες τις επαφές στις οποίες έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης "Προσωπικό".

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος της πρόσβασης στους αριθμούς τηλεφώνου

Μετά τη δημοσίευση ενός αριθμού τηλεφώνου, ειδικά ενός αριθμού οικίας ή κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι τα επίπεδα πρόσβασης έχουν οριστεί σε:

 • Διαθεσιμότητα του αριθμού στις επαφές που θέλετε να έχουν πρόσβαση στον αριθμό

 • Μη διαθεσιμότητα του αριθμού στις επαφές που δεν θέλετε να έχουν πρόσβαση στον αριθμό

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα επίπεδα πρόσβασης που πρέπει να εκχωρηθούν σε μια επαφή για να έχει πρόσβαση στον σχετιζόμενο αριθμό τηλεφώνου. Από προεπιλογή, στις επαφές εκχωρείται το επίπεδο πρόσβασης "Εταιρεία" κατά την προσθήκη τους στη λίστα επαφών, το οποίο σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση μόνο στον αριθμό τηλεφώνου εργασίας.

Αριθμός τηλεφώνου

Αποκλεισμός

Δημόσιο

Εταιρεία

Ομάδα

Προσωπικό

Τηλέφωνο εργασίας *

X

X

X

Κινητό τηλέφωνο *

X

X

Τηλέφωνο οικίας *

X

Άλλο τηλέφωνο *

X

Σημείωση: * Οι αριθμοί τηλεφώνου που καθορίζονται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory είναι ορατοί για όλες τις επαφές στην εταιρεία σας με επίπεδα πρόσβασης "Εταιρεία", "Ομάδα" ή "Προσωπικό". Δεν είναι ορατοί σε χρήστες με επίπεδα πρόσβασης "Αποκλεισμός" ή "Δημόσιο". Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία στην καρτέλα Τηλέφωνα των αριθμών τηλεφώνου που καθορίζονται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

Εκχώρηση επιπέδου πρόσβασης σε επαφή

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στη λίστα επαφών, κάντε δεξιό κλικ στην επαφή, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή επιπέδου πρόσβασης και, κατόπιν, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης. Για παράδειγμα, αν θέλετε μια επαφή να έχει πρόσβαση στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, εκχωρήστε στην επαφή το επίπεδο πρόσβασης "Ομάδα" ή "Προσωπικό".

 • Στο παράθυρο του Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής των επαφών σας, ενεργοποιήστε την επιλογή Επίπεδα πρόσβασης και, κατόπιν, σύρετε τις επαφές στο κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης.

 • Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση από τον Communicator ότι κάποια επαφή σάς έχει προσθέσει στη λίστα επαφών της, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης στην αναπτυσσόμενη λίστα Επίπεδο πρόσβασης αυτού του ατόμου.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory και γιατί δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η κατάργηση δημοσίευσης κάποιων αριθμών τηλεφώνου

Οι αριθμοί τηλεφώνου που παρέχονται στον Communicator από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory της Microsoft εμφανίζονται στην καρτέλα Τηλέφωνα ως ανενεργά πεδία και δεν είναι δυνατή η επεξεργασία τους. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η κατάργηση της δημοσίευσης αυτών των αριθμών. Η απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου Δημοσίευση για αριθμούς που παρέχονται από την υπηρεσία καταλόγου δεν προκαλεί την κατάργηση της δημοσίευσης του αριθμού.

Αρχή της σελίδας

Ενοποίηση τηλεφώνου

 • Ενεργοποίηση της ενοποίησης με το τηλεφωνικό σας σύστημα     Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, για να ενοποιήσετε τον Communicator με το επιτραπέζιο τηλέφωνό σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η ενοποίηση τηλεφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Communicator για να ελέγχετε το επιτραπέζιο τηλέφωνό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις κάνοντας κλικ στο κουμπί του τηλεφώνου στη λίστα επαφών ή μπορείτε να αποδεχτείτε μια κλήση κάνοντας κλικ στο παράθυρο αναδυόμενης ειδοποίησης στην οθόνη του υπολογιστή σας. Η ενοποίηση τηλεφώνου ρυθμίζεται κατά κανόνα για εσάς από το διαχειριστή του συστήματος. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν είναι διαθέσιμη η ενοποίηση τηλεφώνου μέσα στην εταιρεία σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

 • Για προχωρημένους     Ενεργοποιήστε την επιλογή Για προχωρημένους για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων ενοποίησης τηλεφώνου για προχωρημένους, στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα το URI (Uniform Resource Identifier - Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου) απομακρυσμένου ελέγχου κλήσης και το URI τηλεφώνου. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων εκτελείται κατά κανόνα από το διαχειριστή του συστήματός σας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×