Ρύθμιση επιλογών γραμματικής και στυλ γραφής στο Office 2016

Σε αυτό το άρθρο εξηγούνται οι επιλογές γραμματικής και στυλ γραφής που μπορείτε να επιλέξετε στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις γραμματικής για το Microsoft Word και το Microsoft Outlook.

Σημείωση: 19 Ιουλίου 2016: Κατά την πρόσβαση στο μενού επιλογών Αρχείο > Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος > Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας και γραμματικής στο Word > Στυλ γραφής στο Word 2016, η επιλογή Γραμματική και στυλ απουσιάζει. Γνωρίζουμε αυτό το πρόβλημα και σχεδιάζουμε να το διορθώσουμε σε μια μελλοντική ενημέρωση. Όταν η ενημέρωση είναι διαθέσιμη, θα δημοσιεύσουμε εδώ πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να τη λάβετε.

Σημείωση:  Εάν επιλέξετε ρυθμίσεις για κείμενο που είναι γραμμένο σε γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα της έκδοσης του Word και του Outlook που διαθέτετε, τότε οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ορισμένα ονόματα ομάδων ίσως να είναι διαφορετικά και κάποια άλλα, όπως το Απαιτείται, ίσως να μην εμφανίζονται.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ρυθμίσεις γραμματικής"

Επιλογή τρόπου εντοπισμού σφαλμάτων στίξης

Επιλογή των σφαλμάτων γραμματικής που θα εντοπίζονται

Επιλογή των σφαλμάτων στυλ που πρέπει να εντοπίζονται

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων κανόνα

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ρυθμίσεις γραμματικής"

Outlook

 1. Δημιουργήστε ή ανοίξτε ένα στοιχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία και κατόπιν στο στοιχείο Επιλογές προγράμματος επεξεργασίας.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 5. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας στο Outlook, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις.

Αρχή της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Στην περιοχή Κατά τη διόρθωση ορθογραφίας και γραμματικής στο Word, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή τρόπου εντοπισμού σφαλμάτων στίξης

Αφού εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις γραμματικής", μπορείτε να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

 • Comma required before last list item

Επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • don't check    Ορίστε αυτήν την επιλογή, εάν δεν θέλετε να γίνει γραμματικός έλεγχος για αυτό το ζήτημα.

 • never    Κάντε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε ο γραμματικός έλεγχος να επισημαίνει ως σφάλματα τις προτάσεις που περιέχουν κόμμα πριν από το τελευταίο στοιχείο. Παρακάτω εμφανίζεται ένα παράδειγμα πρότασης την οποία ο γραμματικός έλεγχος θεωρεί εσφαλμένη σύμφωνα με αυτήν τη ρύθμιση: Please buy milk, crackers, and bananas.

 • always    Κάντε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε ο γραμματικός έλεγχος να επισημαίνει ως σφάλματα τις προτάσεις που παραλείπουν το κόμμα πριν από το τελευταίο στοιχείο. Παρακάτω εμφανίζεται ένα παράδειγμα πρότασης την οποία ο γραμματικός έλεγχος θεωρεί εσφαλμένη σύμφωνα με αυτήν τη ρύθμιση: Please buy milk, crackers and bananas.

 • Punctuation required with quotes

Επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • don't check      Ορίστε αυτήν την επιλογή, εάν δεν θέλετε να γίνει γραμματικός έλεγχος για αυτό το ζήτημα.

 • inside      Κάντε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε ο γραμματικός έλεγχος να επισημαίνει ως σφάλματα τις φράσεις που περιέχονται μέσα σε εισαγωγικά και το κόμμα βρίσκεται έξω από τα εισαγωγικά. Παρακάτω εμφανίζεται ένα παράδειγμα πρότασης την οποία ο γραμματικός έλεγχος θεωρεί εσφαλμένη σύμφωνα με αυτήν τη ρύθμιση: While critics call the acting "inspired", they point out inconsistencies in the plot.

 • outside      Κάντε αυτή την επιλογή, εάν θέλετε ο γραμματικός έλεγχος να επισημαίνει ως σφάλματα τις φράσεις που περιέχονται μέσα σε εισαγωγικά και το κόμμα βρίσκεται μέσα στα εισαγωγικά. Παρακάτω εμφανίζεται ένα παράδειγμα πρότασης την οποία ο γραμματικός έλεγχος θεωρεί εσφαλμένη σύμφωνα με αυτήν τη ρύθμιση: While critics call the acting "inspired," they point out inconsistencies in the plot.

  • Spaces required between sentences

Επιλέξτε ένα από τα εξής:

 • don't check      Ορίστε αυτήν την επιλογή, εάν δεν θέλετε να γίνει γραμματικός έλεγχος για αυτό το ζήτημα.

 • 1 (space)     Ορίστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε ο γραμματικός έλεγχος να επισημαίνει ως σφάλματα τις προτάσεις που περιέχουν περισσότερα από ένα διαστήματα μετά την τελεία.

 • 2 (spaces)     Ορίστε αυτήν την επιλογή, εάν θέλετε ο γραμματικός έλεγχος να επισημαίνει ως σφάλματα τις προτάσεις που περιέχουν ένα ή περισσότερα από δύο διαστήματα μετά την τελεία.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή των σφαλμάτων γραμματικής που θα εντοπίζονται

Αφού εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις γραμματικής", μπορείτε να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Capitalization    Προβλήματα χρήσης πεζών-κεφαλαίων, όπως στα κύρια ονόματα (το "Mr. jones" θα έπρεπε να είναι "Mr. Jones") ή οι τίτλοι που προηγούνται κύριων ονομάτων (το "aunt Helen" θα έπρεπε να είναι "Aunt Helen"). Επίσης, εντοπίζει υπερβολική χρήση κεφαλαίων.

Fragments and run-ons    Διάσπαση προτάσεων και σύνδεση προτάσεων.

Misused words    Λανθασμένη χρήση επιθέτων και επιρρημάτων, συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού, "like" ως συμπλεκτικού συνδέσμου, "nor" αντί του "or", "what" αντί του "which", "who" αντί του "whom", μονάδων μέτρησης, συμπλεκτικών συνδέσμων, προθέσεων και αντωνυμιών.

Negation    Χρήση πολλών αρνήσεων.

Noun phrases    Λανθασμένες ονοματικές προτάσεις. Λανθασμένη χρήση του αορίστου άρθρου. Προβλήματα συμφωνίας αριθμού σε ονοματικές προτάσεις ("five machine" αντί για "five machines").

Possessives and plurals    Χρήση κτητικής αντί πληθυντικού αριθμού και το αντίστροφο. Επίσης εντοπίζει τις αποστρόφους που παραλείπονται στην κτητική.

Punctuation    Λανθασμένη στίξη, όπως κόμματα, άνω κάτω τελείες, στίξη τέλους πρότασης, στίξη μέσα σε εισαγωγικά, πολλαπλά διαστήματα μεταξύ λέξεων ή ελληνικό ερωτηματικό αντί για κόμμα ή άνω κάτω τελεία.

Questions    Μη τυπικές ερωτήσεις όπως, "He asked if there was any coffee left?", "Which makes an offer a good solution?" και "She asked did you go after all?".

Relative clauses    Λανθασμένη χρήση αναφορικών αντωνυμιών και στίξης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του "who" στη θέση του "which" για αναφορά σε αντικείμενα, του "which" στη θέση του "who" για αναφορά σε πρόσωπα, άσκοπη χρήση του "that" με το "whatever" και το "whichever" ή του "that's" στη θέση του "whose".

Subject-verb agreement    Ασυμφωνία μεταξύ του υποκειμένου και του ρήματός του, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας υποκειμένου-ρήματος με αντωνυμίες και ποσοτικούς προσδιορισμούς (για παράδειγμα, "All of the students has left" αντί του "All of the students have left").

Verb phrases    Λανθασμένες ρηματικές προτάσεις, λανθασμένοι χρόνοι ρημάτων, μεταβατικά ρήματα που χρησιμοποιούνται ως αμετάβατα.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή των σφαλμάτων στυλ που πρέπει να εντοπίζονται

Αφού εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις γραμματικής", μπορείτε να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

Cliches, colloquialisms, and jargon

 • Λέξεις ή φράσεις που χαρακτηρίζονται στο λεξικό ως στερεότυπες (κλισέ).

 • Προτάσεις που περιέχουν λέξεις ή φράσεις της καθομιλουμένης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων "real", "awfully" και "plenty" που χρησιμοποιούνται ως επιρρήματα, δύο συνεχόμενων κτητικών, το "get" που χρησιμοποιείται ως παθητικό ρήμα, το "kind of" που χρησιμοποιείται στη θέση του "somewhat", το "scared of" που χρησιμοποιείται στη θέση του "afraid of" και το "how come" που χρησιμοποιείται στη θέση του "why".

 • Χρήση τεχνικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής ορολογίας.

Contractions    Χρήση συντμήσεων που πρέπει να γράφονται ολογράφως ή θεωρούνται υπερβολικά ανεπίσημες για ένα συγκεκριμένο στυλ γραφής - για παράδειγμα, "We won't leave 'til tomorrow" αντί του "We will not leave until tomorrow."

Τμήμα - στυλιστικές προτάσεις    Φράσεις που ενδεχομένως θέλετε να αποφύγετε όταν γράφετε με επίσημο ύφος, όπως "A beautiful day!" ή "Why?".

Gender-specific words    Λέξεις με συγκεκριμένο γένος, όπως "councilman" και "councilwoman".

Hyphenated and compound words    Λέξεις που συνδέονται με ενωτικό και δεν πρέπει να χωρίζονται και το αντίστροφο. Επίσης, εντοπίζει ενωμένες σύνθετες λέξεις που πρέπει να χωριστούν και το αντίστροφο.

Λέξεις με λανθασμένη χρήση - στυλιστικές προτάσεις    Μη τυπικές λέξεις, όπως το "ain't", καθώς και διάφορες άλλες χρήσεις, όπως το "angry at" αντί του "angry with".

Αριθμοί    Αριθμητικοί προσδιορισμοί που πρέπει να γραφτούν ολογράφως (χρήση του "nine" αντί του "9") και το αντίστροφο (χρήση του "12" αντί του "twelve"). Επίσης, εντοπίζει τη λανθασμένη χρήση του συμβόλου "%" αντί της λέξης "percentage".

Passive sentences    Προτάσεις που είναι γραμμένες σε παθητική φωνή. Όταν είναι δυνατό, οι υποδείξεις γράφονται ξανά σε ενεργητική φωνή.

Κτητικά και πληθυντικός - στυλιστικές προτάσεις    Αμφισβητούμενη αλλά όχι απαραίτητα λανθασμένη χρήση της κτητικής πτώσης, όπως "Her memory is like an elephant's" ή "I stopped by John's".

Στίξη - στυλιστικές προτάσεις    Άσκοπη χρήση κομμάτων σε φράσεις ημερομηνίας, ανεπίσημα, συνεχόμενα σημεία στίξης και κόμματα που λείπουν πριν από εισαγωγικά - για παράδειγμα, "She said 'He is due at noon.'"

Αναφορικές δευτερεύουσες προτάσεις - στυλιστικές προτάσεις    Αμφισβητούμενη χρήση του "that" ή του "which".

Sentence length (more than 60 words)    Προτάσεις που περιλαμβάνουν περισσότερες από 60 λέξεις.

Sentence structure    Τμήματα προτάσεων, συνέχεια προτάσεων, υπερβολική χρήση συμπλεκτικών συνδέσμων (όπως το "and" και το "or"), μη παράλληλη δομή προτάσεων (όπως η εναλλαγή μεταξύ ενεργητικής και παθητικής φωνής μέσα σε μια πρόταση), λανθασμένη δομή ερωτηματικών προτάσεων και λανθασμένη τοποθέτηση προσδιορισμών.

Sentences beginning with "And," "But," or "Hopefully"    Χρήση συμπλεκτικών συνδέσμων και επιρρημάτων στην αρχή μιας πρότασης ή χρήση του "plus" ως συμπλεκτικού συνδέσμου μεταξύ δύο ανεξάρτητων προτάσεων.

Successive nouns (more than three)    Ακολουθίες με πολλά ουσιαστικά που ενδέχεται να μην είναι σαφείς - για παράδειγμα, "The income tax office business practices remained the same."

Successive prepositional phrases (more than three)    Ακολουθίες προθετικών φράσεων - για παράδειγμα, "The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out."

Unclear phrasing    Διφορούμενη διατύπωση - για παράδειγμα, το "more" που ακολουθείται από επίθετο και πληθυντικό αριθμό ή περιληπτικό ουσιαστικό ("We need more thorough employees", αντί του "We need more employees who are thorough") - ή προτάσεις που περιέχουν περισσότερα από ένα αναφορικά για μια αντωνυμία ("All of the departments did not file a report" αντί του "Not all of the departments filed a report").

Use of first person    Οι αντωνυμίες "I" και "me", οι οποίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κείμενο με επιστημονικό ή τεχνικό ύφος.

Ρηματικές φράσεις - στυλιστικές προτάσεις    Χρήση ρημάτων στην οριστική ενώ είναι προτιμότερη η υποτακτική, διάσπαση ρηματικών φράσεων και παθητικές ρηματικές φράσεις - για παράδειγμα, "The pepper is able to be chopped without burning fingers."

Wordiness    Μακροσκελείς αναφορικές προτάσεις ή ασαφείς προσδιορισμοί (όπως το "fairly" ή "pretty"), πληθώρα επιρρημάτων, υπερβολικά πολλές αρνήσεις, άσκοπη χρήση του "or not" στη φράση "whether or not", ή χρήση του "possible … may" στη θέση του "possible … will".

Words in split infinitives (more than one)    Δύο ή περισσότερες λέξεις μεταξύ του "to" και ενός ρήματος ως απαρεμφάτου - για παράδειγμα, "to very boldly enter the market."

Αρχή της σελίδας

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων κανόνα

Αφού εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις γραμματικής" και τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις, ίσως θελήσετε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στην προεπιλεγμένη κατάστασή τους. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×