Ρύθμιση επιλογών ήχων κουδουνίσματος και ήχων στο Lync 2010 Attendee

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές για να ορίσετε ήχους κουδουνίσματος για το τηλέφωνο και άλλους ήχους, π.χ. για τις ειδοποιήσεις.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προβολή επιλογών ήχων κουδουνίσματος και ήχων

Αντιστοίχιση ήχων κουδουνίσματος σε κλήσεις

Επιλογή ήχων

Καθορισμός συγκεκριμένων ήχων

Προβολή επιλογών ήχων κουδουνίσματος και ήχων

Για να δείτε τις επιλογές Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι, κάντε ένα από τα εξής:

 • Προτού συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη, κάντε κλικ με τη σειρά στις επιλογές Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Lync 2010 Attendee και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι. Στο παράθυρο διαλόγου Lync Attendee - Επιλογές , κάντε κλικ στην επιλογή Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι.

 • Όταν βρίσκεστε ήδη σε μια σύσκεψη, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές ανά πάσα στιγμή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι.

Αρχή της σελίδας

Αντιστοίχιση ήχων κουδουνίσματος σε κλήσεις

Το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync 2010 Attendee παρέχει μια επιλογή ήχων κουδουνίσματος και μπορείτε να καθορίσετε διαφορετικούς ήχους για διάφορους τύπους κλήσης. Επίσης μπορείτε να καθορίσετε υπό ποιες συνθήκες θέλετε να ακούγονται οι ήχοι.

 • Στις επιλογές Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι, στην ενότητα Ήχοι κουδουνίσματος, στη λίστα Κλήσεις προς, κάντε κλικ στον τύπο κλήσης, στον οποίο θέλετε να εφαρμόσετε έναν ήχο κουδουνίσματος.

 • Στη λίστα Ήχος κουδουνίσματος, κάντε κλικ στον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε. Το Lync Attendee 2010 αναπαράγει ένα δείγμα του ήχου κουδουνίσματος.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή ήχων

Από προεπιλογή, το Attendee εκτελεί αναπαραγωγή των ήχων σε συγκεκριμένα συμβάντα.

Στις επιλογές Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι, στην ενότητα Ήχοι, εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή ήχων στο Lync (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κουδουνίσματος για εισερχόμενες κλήσεις και των ειδοποιήσεων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων) , το Attendee εκτελεί αναπαραγωγή του επιλεγμένου ήχου κουδουνίσματος, όταν κτυπά το τηλέφωνο. Εάν δεν θέλετε να ακούτε τους ήχους ειδοποίησης ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σίγαση ήχων ειδοποίησης ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων κατά την προβολή μιας συνομιλίας με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. Θα ακούτε επίσης τους ήχους του Attendee που είναι επιλεγμένοι στο παράθυρο διαλόγου Ήχοι (για να τους αλλάξετε, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ήχων ).

Για να διακόψετε όλους τους ήχους του Attendee, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή ήχων στο Lync (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κουδουνίσματος για εισερχόμενες κλήσεις και των ειδοποιήσεων ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων) .

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός συγκεκριμένων ήχων

Για να ορίσετε συγκεκριμένους ήχους, κάντε τα εξής:

 1. Στις επιλογές Ήχοι κουδουνίσματος και ήχοι, στην ενότητα Ήχοι, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ήχων.

 2. Από την καρτέλα Ήχοι, στη λίστα Συμβάντα προγραμμάτων, κάντε κύλιση στην επιλογή Microsoft Lync 2010 Attendee.

 3. Στην ενότητα Microsoft Lync 2010 Attendee, κάντε κλικ σε ένα συμβάν (π.χ. Η κλήση τερματίστηκε).

 4. Στη λίστα Ήχοι, κάντε κλικ σε ένα αρχείο ήχου. Για να το ακούσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Δοκιμή.

Το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις ήχων" περιλαμβάνει αρκετές καρτέλες από τις οποίες μπορείτε να διαλέξετε, συμπεριλαμβανομένης της καρτέλας Ήχοι που μόλις περιγράφηκε παραπάνω. Ο βέλτιστος δυνατός συνδυασμός ρυθμίσεων ήχων έχει επιλεγεί αυτόματα προς χρήση για μια ηλεκτρονική σύσκεψη. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μέσω της καρτέλας Αναπαραγωγή (π.χ. ηχεία) ή μέσω της καρτέλας Εγγραφή (π.χ. μικρόφωνο).

Χρησιμοποιώντας μια τέταρτη καρτέλα, την καρτέλα Επικοινωνίες, μπορείτε να ορίσετε τι θέλετε να συμβαίνει, όταν εντοπίζεται κάποια δραστηριότητα επικοινωνιών, όπως οι ειδοποιήσεις. Η ένταση των διαφόρων ήχων, όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή ως τηλέφωνο, ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τις ακόλουθες επιλογές:

 • Σίγαση όλων των άλλων ήχων

 • Μείωση της έντασης των άλλων ήχων κατά 80%

 • Μείωση της έντασης των άλλων ήχων κατά 50%

 • Καμία ενέργεια

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×