Ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για να καθορίσετε φωνητικές υπηρεσίες, ειδοποιήσεις, επιλογές προσβασιμότητας, καθώς και ρυθμίσεις επαφών και άλλες επιλογές για το Lync 2013 για Windows Phone.

Για να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερα () στο κάτω μέρος μιας οθόνης του Lync και, στη συνέχεια, πατήστε ρυθμίσεις.

Ποιες ρυθμίσεις θέλετε να δείτε;

Προώθηση κλήσεων

Ρυθμίσεις φωνής

Απαιτείται Wi-Fi για βίντεο ή περιεχόμενο σύσκεψης

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Ειδοποιήσεις push

Φωτογραφίες

Πρόσβαση τηλεφωνικού καταλόγου

Exchange

Διακομιστής μεσολάβησης HTTP

TTY

Θέμα υψηλής αντίθεσης

Μεγεθυντικός φακός οθόνης

Καταγραφή

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync

Αποστολή αρχείων καταγραφής εισόδου

Ηλεκτρονική βοήθεια

Προώθηση κλήσεων

Για λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις επιλογές προώθησης κλήσεων, ανατρέξτε στο θέμα Προώθηση κλήσεων και ταυτόχρονη κλήση. Ωστόσο, έχετε υπόψη τα εξής:

Σημαντικό: Υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε εάν αλλάξετε οποιαδήποτε από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

 • Οι ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων είναι καθολικές και θα εφαρμοστούν αυτόματα σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Lync (υπολογιστής, Outlook OWA, κινητό τηλέφωνο). Εάν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις σε κάποιον από τους συνδεδεμένους υπολογιστές ή συσκευές με Lync, αυτή η ρύθμιση δεν θα εφαρμοστεί σε όλα αυτά -- όπως λειτουργεί και η Παρουσία Lync. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις φωνής εφαρμόζονται μόνο στην τρέχουσα συσκευή.

 • Όταν είστε βέβαιοι ότι έχετε τον σωστό συνδυασμό ρυθμίσεων προώθησης κλήσεων, πατήστε το σημάδι ελέγχου στο κάτω μέρος της οθόνης. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται όλες μαζί, οπότε δεν έχετε τελειώσει εάν δεν πατήσετε το σημάδι ελέγχου. Μην το ξεχάσετε!

Προσοχή: Η δυνατότητα Ταυτόχρονη κλήση χρησιμοποιείται επίσης από τις ρυθμίσεις φωνής ως ανακατεύθυνση, προκειμένου να εξακολουθείτε να μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις εάν το Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο ή εάν η επιλογή "Ρυθμίσεις φωνής > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας" είναι ενεργοποιημένη. Εάν απενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων ή/και απενεργοποιήσετε την επιλογή Ταυτόχρονη κλήση, ενώ η επιλογή "Ρυθμίσεις φωνής > Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας" είναι Ενεργοποιημένη, δεν θα λαμβάνετε κλήσεις Lync ακόμη και εάν έχετε σύνδεση Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ρυθμίσεις φωνής

Σημείωση:  Οι ρυθμίσεις φωνής είναι διαθέσιμες μόνο για Windows Phone 8.1--και μόνο εάν η εταιρεία σας έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους της εταιρικής φωνητικής επικοινωνίας στον Lync Server. Εάν έχετε εγκατεστημένα τα Windows Phone 8.1, αλλά δεν βλέπετε αυτές τις επιλογές, η εταιρεία σας ενδέχεται να μην έχει ρυθμίσει τις παραμέτρους της εταιρικής φωνητικής επικοινωνίας.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση φωνής είναι Πάντα VoIP και το Lync θα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει πρώτα το Wi-Fi για την πραγματοποίηση κλήσεων φωνής μέσω IP ή κλήσεων Lync, αλλά, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi, το Lync θα χρησιμοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Εάν επιλέξετε VoIP μόνο μέσω Wi-Fi, όταν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi, το Lync θα προσπαθεί πρώτα να χρησιμοποιήσει το Wi-Fi για εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις Lync. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, οι ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων θα οριστούν επίσης για ταυτόχρονη κλήση του αριθμού του κινητού σας -- έτσι ώστε, όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση Lync ενώ δεν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi, ο αριθμός του κινητού σας θα καλείται και θα συνδέεστε με την κλήση. Σε αυτό το σενάριο, η κλήση γίνεται μέσω δικτύου φωνής κινητής τηλεφωνίας, επομένως το βίντεο δεν θα είναι διαθέσιμο. Θα χρησιμοποιεί επίσης το χρόνο του προγράμματος φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.

Σημείωση: Εάν απενεργοποιήσετε την επιλογή ταυτόχρονης κλήσης αφού ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή (VoIP μόνο μέσω Wi-Fi), δεν θα λαμβάνετε κλήσεις Lync μέσω του αριθμού του κινητού σας όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε Wi-Fi .

Εάν επιλέξετε Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια κλήση Lync, το Lync θα σας καλέσει ξανά στον αριθμό του κινητού που έχετε καθορίσει. Το βίντεο δεν θα είναι διαθέσιμο σε αυτό το σενάριο. Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση Lync, αυτή η μέθοδος θα χρησιμοποιεί δεδομένα Wi-Fi (ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, εάν το Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο) για να αποκαταστήσει τη σύνδεση με τους διακομιστές Lync. Έπειτα, θα χρησιμοποιεί τον χρόνο του προγράμματος κλήσεων φωνής κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε για τη διάρκεια της κλήσης. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, οι ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων θα ορίζονται επίσης για ταυτόχρονη κλήση του αριθμού του κινητού σας. Η ταυτόχρονη κλήση επιτρέπει στο Lync να κάνει επιστροφή κλήσης στον αριθμό του κινητού σας.

Προσοχή: 

 • Εάν απενεργοποιήσετε την ταυτόχρονη κλήση αφού ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή (Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας), δεν θα λαμβάνετε κλήσεις Lync μέσω του αριθμού του κινητού σας ανεξάρτητα από το εάν έχετε σύνδεση Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

 • Επίσης, αν χρησιμοποιείτε το Lync στο Windows Phone αλλά δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε και πάλι να συμμετέχετε σε συσκέψεις ανώνυμα--απλώς δεν θα χρησιμοποιείται η επιλογή "Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας".

Απαιτείται Wi-Fi για βίντεο ή περιεχόμενο σύσκεψης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στο θέμα Προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήσης δεδομένων.

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Πατήστε Αριθμός κινητού τηλεφώνου και εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας με κωδικούς χώρας/περιοχής. Όταν το Lync δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Wi-Fi ή το δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για την πραγματοποίηση μιας κλήσης ήχου ή βίντεο, το Lync θα σας καλέσει σε αυτόν τον αριθμό για να σας συνδέσει με το ηχητικό τμήμα της κλήσης Lync.

Ειδοποιήσεις push

Οι ειδοποιήσεις push σας ενημερώνουν για μια νέα ή αναπάντητη κλήση βίντεο ή ήχου, άμεσο μήνυμα ή ειδοποίηση όταν έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο Lync αλλά δεν είστε ενεργοί στην κινητή συσκευή σας. Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις push, ορίστε τη ρύθμιση Ειδοποιήσεις push σε Ενεργοποίηση.

Φωτογραφίες

Για να εμφανίζεται η φωτογραφία σας και να βλέπετε τις φωτογραφίες άλλων επαφών στην κινητή συσκευή σας, ορίστε τη ρύθμιση Εμφάνιση φωτογραφιών σε Ενεργοποίηση.

Πρόσβαση τηλεφωνικού καταλόγου

Για να επιτρέψετε στο Lync την πρόσβαση στις επαφές του κινητού σας τηλεφώνου, ορίστε τη ρύθμιση Τηλεφωνικός κατάλογος σε Ενεργοποίηση.

Exchange

Η οθόνη Exchange είναι το σημείο όπου μεταβαίνετε εάν πρέπει να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που ενημερώνουν το Lync για τον τρόπο σύνδεσης με τους διακομιστές που υποστηρίζουν συσκέψεις και φωνητικό ταχυδρομείο.

Σημαντικό: Κανονικά δεν χρειάζεται να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Μην απενεργοποιήσετε τις επιλογές Χρήση διαπιστευτηρίων του Lync ή Αυτόματος εντοπισμός διακομιστή εκτός εάν η ομάδα υποστήριξης σάς κατευθύνει ότι μπορείτε να το κάνετε και σας δώσει τις σωστές τιμές για εισαγωγή.

Εάν σας κατευθύνουν να αλλάξετε τα διαπιστευτήρια του Exchange Server:

 1. Ρυθμίστε την επιλογή Χρήση διαπιστευτηρίων του Lync σε Απενεργοποίηση.

 2. Πατήστε τα κατάλληλα πεδία και πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε και, στη συνέχεια, κλείστε την οθόνη.

Εάν σας κατευθύνουν να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Αυτόματος εντοπισμός διακομιστή":

 1. Ρυθμίστε την επιλογή Αυτόματος εντοπισμός διακομιστή σε Απενεργοποίηση.

 2. Πατήστε το κενό πεδίο και εισαγάγετε το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (FQDN) ή τη διεύθυνση URL του Exchange Web Server, ακριβώς όπως σας δόθηκε από την ομάδα υποστήριξης. Στη συνέχεια, κλείστε την οθόνη.

Διακομιστής μεσολάβησης HTTP

Οι πληροφορίες του στοιχείου Διακομιστής μεσολάβησης HTTP μπορεί να είναι απαραίτητες εάν είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi που απαιτεί πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης. Εάν δεν ρυθμίσετε τις παραμέτρους των πληροφοριών διακομιστή μεσολάβησης, θα μπορείτε να συνδέεστε και να στέλνετε άμεσα μηνύματα ή να καλείτε χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Αλλά για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, θα χρειαστεί να καθορίσετε τις πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης στις Ρυθμίσεις. Η εφαρμογή δεν μπορεί να ανακαλύψει το διακομιστή μεσολάβησης από τις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, επομένως θα πρέπει να προσθέσετε τις πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής Lync. Για να προσθέσετε πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης, κάντε τα εξής:

 1. Στο κάτω μέρος, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα (…) και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις.

 2. Πατήστε Διακομιστής μεσολάβησης HTTP στην οθόνη Διακομιστής μεσολάβησης HTTP, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης Wi-Fi και, στη συνέχεια, πατήστε Ορισμός διακομιστή μεσολάβησης.

Εάν δεν γνωρίζετε τις πληροφορίες του διακομιστή μεσολάβησης, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης.

TTY

Η λειτουργία τηλεφώνου κειμένου (TTY) χρησιμοποιείται για την αποστολή κειμένου μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Πρέπει να έχει συνδεθεί μια συσκευή TTY στο Windows Phone για την απόδοση του τροποποιημένου ήχου. Διαφορετικά, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να είναι κακή. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία TTY σε μια κλήση διάσκεψης ενδέχεται, επίσης, να προκύψουν θέματα ποιότητας ήχου.

 • Από προεπιλογή, το TTY είναι απενεργοποιημένο. Πατήστε Ενεργοποίηση για να το ενεργοποιήσετε.

Θέμα υψηλής αντίθεσης

Εάν χρησιμοποιείτε τις γενικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας για να επιλέξετε το θέμα υψηλής αντίθεσης, το Lync θα εμφανίζεται επίσης σε υψηλή αντίθεση. Η υψηλή αντίθεση αυξάνει την αντίθεση μεταξύ του κειμένου και του φόντου, ώστε να διευκολύνει την ανάγνωση και την περιήγηση στην οθόνη. Για να την ενεργοποιήσετε:

 1. Στη λίστα "Εφαρμογές", πατήστε Ρυθμίσεις>Διευκόλυνση πρόσβασης.

 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Υψηλή αντίθεση.

Μεγεθυντικός φακός οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε το μεγεθυντικό φακό της οθόνης του τηλεφώνου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινήσεις για να μεγεθύνετε οποιαδήποτε σελίδα προβάλλετε, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων του Lync. Για να την ενεργοποιήσετε:

 1. Στη λίστα "Εφαρμογές", πατήστε Ρυθμίσεις>Διευκόλυνση πρόσβασης.

 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Μεγεθυντικός φακός οθόνης.

 3. Σε οποιαδήποτε σελίδα θέλετε να μεγεθύνετε, κάντε ένα από τα εξής:

 4. Για το μέγιστο βαθμό μεγέθυνσης, πατήστε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα.

 5. Για να αλλάξετε τη μεγέθυνση, χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα, πατήστε δύο φορές και κρατήστε πατημένη την οθόνη και, στη συνέχεια, μετατοπίστε τα δάχτυλά σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη μεγέθυνση.

Καταγραφή

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές συστήματος για τη συλλογή, την ανάλυση και την αποθήκευση δεδομένων. Ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε την καταγραφή, για να εκτελέσει αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν δεν σας ζητηθεί, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με αυτήν την επιλογή.

 • Για να ενεργοποιήσετε την Καταγραφή διαγνωστικών, ρυθμίστε την επιλογή Καταγραφή διαγνωστικών σε Ενεργοποίηση.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync

Εάν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα, μπορείτε να αποφασίσετε να λάβετε μέρος στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP) της Microsoft. Όταν συμμετέχετε, το Windows Phone θα στέλνει αυτόματα βασικές, ανώνυμες πληροφορίες στη Microsoft σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα προγράμματα και τις συσκευές σας, τους τύπους και τον αριθμό των σφαλμάτων που αντιμετωπίζετε και την ταχύτητα των υπηρεσιών. Οι πληροφορίες αυτές συνδυάζονται με άλλα δεδομένα του CEIP, για να βοηθήσουν τη Microsoft στην επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των προϊόντων και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι πελάτες. Η Microsoft δεν συλλέγει πληροφορίες για το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα CEIP είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να συμμετάσχετε, πατήστε Ρυθμίσεις > Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Lync και μετακινήστε την επιλογή Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών στη θέση Ενεργοποίηση.

Αποστολή αρχείων καταγραφής εισόδου

Η δυνατότητα "Δημιουργία αναφοράς σφαλμάτων εισόδου" δημιουργεί αυτόματα μια αναφορά σφάλματος όταν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Lync.

Από την οθόνη Ρυθμίσεις, μπορείτε να επιλέξετε πότε θα γίνεται αποστολή μιας αναφοράς σφαλμάτων εισόδου στη Microsoft.

 1. Στο κάτω μέρος, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα (…) και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις.

 2. Πατήστε Αποστολή αρχείων καταγραφής εισόδου στην επόμενη οθόνη για να επιλέξετε πότε θέλετε να αποστέλλονται αρχεία καταγραφής των σφαλμάτων εισόδου.

Ηλεκτρονική βοήθεια

Για να δείτε θέματα στην ηλεκτρονική βοήθεια και βίντεο για τον τρόπο χρήσης του Lync στο Windows Phone, κάντε τα εξής:

 • Από οποιαδήποτε οθόνη, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα (…) στο κάτω μέρος, πατήστε Πληροφορίες και, στη συνέχεια, πατήστε Βοήθεια.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×