Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων για εταιρικές υπηρεσίες φωνής

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων που είναι διαθέσιμες με τις εταιρικές υπηρεσίες φωνής ενοποιημένων επικοινωνιών.

Σημείωση:  Οι δυνατότητες προώθησης κλήσεων και τηλεφωνητή είναι διαθέσιμες μόνο αν οι παράμετροι του οργανισμού σας έχουν ρυθμιστεί να υποστηρίζουν αυτές τις δυνατότητες. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις δυνατότητες του Office Communicator 2007 που είναι ενεργοποιημένες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Για τη ρύθμιση των παραμέτρων προώθησης κλήσεων στον Communicator 2007, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Για το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων

 • Στην επάνω δεξιά γωνία του κύριου παραθύρου του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί προώθησης κλήσεων και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

Οι δυνατότητες προώθησης κλήσεων για τις εταιρικές υπηρεσίες φωνής είναι ως εξής:

Εφαρμογή μόνο αυτών των ρυθμίσεων στη διάρκεια των ωρών εργασίας μου που καθορίζονται στο Outlook

Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή μόνο αυτών των ρυθμίσεων στη διάρκεια των ωρών εργασίας μου που καθορίζονται στο Outlook για την εφαρμογή ρυθμίσεων προώθησης κλήσεων στη διάρκεια των ωρών εργασίας που καθορίζονται στο ημερολόγιο εργασίας του Outlook. Πριν να ενεργοποιήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, προβάλλετε το ημερολόγιο εργασίας του Outlook. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, για παράδειγμα, αν θέλετε να λαμβάνετε κλήσεις στο σπίτι στη διάρκεια εργάσιμων ωρών, αλλά δεν θέλετε να διακόπτεστε με επαγγελματικές κλήσεις στο σπίτι στη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών.

Για την προβολή και τη ρύθμιση παραμέτρων του ημερολογίου εργασίας του Outlook

 1. Ανοίξτε το παράθυρο του Office Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις, στην ενότητα Ημερολόγιο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές ημερολογίου.

 3. Στο στοιχείο Εργάσιμη εβδομάδα ημερολογίου, ρυθμίστε τις παραμέτρους των εργάσιμων ημερών και ωρών εβδομάδας και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Να μην γίνεται προώθηση κλήσεων

 • Ενεργοποιήστε την επιλογή Να μην γίνεται προώθηση κλήσεων για να απενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων και ακυρώστε την επιλογή Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού.

  Σημείωση: Με την απενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων γίνεται επίσης επαναφορά της επιλογής Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων σε Τηλεφωνητής.

Προώθηση κλήσεων σε

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Προώθηση κλήσεων σε, η επιλογή Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού απενεργοποιείται και η επιλογή Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων γίνεται μη διαθέσιμη.

Για τη ρύθμιση των επιλογών προώθησης κλήσεων

 • Ενεργοποιήστε την επιλογή Προώθηση κλήσεων σε και, κατόπιν, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Τηλεφωνητής για την προώθηση κλήσεων στον τηλεφωνητή σας.

  • Κάντε κλικ σε έναν αριθμό για την προώθηση κλήσεων σε αυτόν τον αριθμό. Οι διαθέσιμοι αριθμοί τηλεφώνου βασίζονται στους αριθμούς που είναι παραμετροποιημένοι στην καρτέλα Τηλέφωνα στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Communicator ή σε νέους αριθμούς που έχουν ήδη καταχωρηθεί και που καθορίζονται στην επιλογή Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος αριθμός και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στη δεξιά πλευρά της αναπτυσσόμενης λίστας. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πλαίσιο Αριθμός τηλεφώνου και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Για οδηγίες μορφής κατά την εισαγωγή ενός νέου αριθμού, δείτε την ενότητα Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στη δεξιά πλευρά της αναπτυσσόμενης λίστας και, κατόπιν, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το όνομα ενός ατόμου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο Αναζήτηση. Εάν καθορίσατε προηγουμένως μια επαφή, το όνομα αυτής της επαφής θα εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα Προώθηση κλήσεων σε.

Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού γίνεται επίσης διαθέσιμη η επιλογή Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού μαζί με την επιλογή Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων , ώστε να καλείται πρώτα ο αριθμός εργασίας και ένας πρόσθετος αριθμός, και, αν δεν απαντηθεί η κλήση, να γίνεται ανακατεύθυνση της κλήσης σε τηλεφωνητή, άλλον αριθμό ή άλλη επαφή. Συνοπτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων για την κλήση ενός πρόσθετου αριθμού, σε περίπτωση που δεν απαντηθεί κανείς από τους άλλους αριθμούς κλήσης.

Για την ενεργοποίηση των επιλογών Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού και, κατόπιν, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε έναν υπάρχοντα αριθμό από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος αριθμός, εισαγάγετε έναν καινούργιο αριθμό στο πλαίσιο Αριθμός τηλεφώνου και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Για οδηγίες μορφής κατά την εισαγωγή ενός νέου αριθμού, δείτε την ενότητα Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου.

Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού, μπορείτε επίσης να καθορίσετε ρυθμίσεις για την επιλογήΑνακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων. Για παράδειγμα, αν ο προεπιλεγμένος αριθμός εργασίας και ο πρόσθετος αριθμός δεν απαντηθούν μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να ανακατευθύνετε την κλήση σε τηλεφωνητή, άλλον αριθμό ή σε άλλη επαφή.

Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων για να ανακατευθύνετε μια κλήση αφού δεν απαντηθεί στον κύριο αριθμό εργασίας ή στον πρόσθετο προορισμό που καθορίζεται στην επιλογή Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού.

Για την ενεργοποίηση των επιλογών "Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων"

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Ανακατεύθυνση αναπάντητων κλήσεων και, κατόπιν, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Τηλεφωνητής για την ανακατεύθυνση των αναπάντητων κλήσεων στον τηλεφωνητή σας.

  • Κάντε κλικ σε έναν υπάρχοντα αριθμό στην αναπτυσσόμενη λίστα. Οι διαθέσιμοι αριθμοί βασίζονται σε αριθμούς τηλεφώνου που είναι παραμετροποιημένοι στην καρτέλα Τηλέφωνα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές ή σε νέους αριθμούς που καθορίζονται ως τμήμα της ρύθμισης παραμέτρων του στοιχείου Ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος αριθμός και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στη δεξιά πλευρά της αναπτυσσόμενης λίστας. Εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στο πλαίσιο Αριθμός τηλεφώνου και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στη δεξιά πλευρά της αναπτυσσόμενης λίστας και, κατόπιν, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το όνομα ενός ατόμου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

Κλήση για τον συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων πριν από την ανακατεύθυνση

Χρησιμοποιήστε την επιλογή Κλήση για τον συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων πριν από την ανακατεύθυνση για να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να παρέλθει πριν να γίνει ανακατεύθυνση μιας αναπάντητης κλήσης σε τηλεφωνητή, άλλον αριθμό ή σε άλλη επαφή.

Για την ενεργοποίηση του χρονικού διαστήματος της επιλογής "Κλήση για τον συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων πριν από την ανακατεύθυνση"

 • Στο πλαίσιο Κλήση για τον συγκεκριμένο αριθμό δευτερολέπτων πριν από την ανακατεύθυνση, κάντε κλικ στο επάνω ή στο κάτω βέλος για την αύξηση ή μείωση του χρονικού διαστήματος. Το ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι πέντε δευτερόλεπτα. Το μέγιστο χρονικό διάστημα είναι 59 δευτερόλεπτα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×