Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #ΟΝΟΜΑ;

Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #ΟΝΟΜΑ;

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο κύριος λόγος που εμφανίζεται το σφάλμα #ΟΝΟΜΑ; στον τύπο σας είναι επειδή υπάρχει ορθογραφικό λάθος στο όνομα του τύπου. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ; που προκαλείται από ορθογραφικό λάθος στη σύνταξη

Σημαντικό: Το σφάλμα #ΟΝΟΜΑ; σημαίνει ότι κάτι πρέπει να διορθωθεί στη σύνταξη, επομένως όταν εμφανιστεί το σφάλμα στον τύπο σας, διορθώστε το. Μη χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε συναρτήσεις χειρισμού σφαλμάτων, όπως IFERROR για την κάλυψη του σφάλματος.

Για να αποφύγετε ορθογραφικά λάθη σε ονόματα τύπων, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό τύπου στο Excel. Όταν αρχίζετε να πληκτρολογείτε ένα όνομα τύπου σε ένα κελί ή τη Γραμμή τύπων, εμφανίζεται μια αναπτυσσόμενη λίστα με τύπους που ταιριάζουν με τις λέξεις που έχετε εισαγάγει. Αφού εισαγάγετε το όνομα τύπου και την αριστερή παρένθεση, ο Οδηγός τύπου εμφανίζει τη σύνταξη ως κείμενο κατάδειξης.

Σύνταξη τύπου ως κείμενο κατάδειξης

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό συνάρτησης για να αποφύγετε τα συντακτικά λάθη. Επιλέξτε το κελί με τον τύπο και στην καρτέλα Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή συνάρτησης.

Το Excel θα φορτώσει αυτόματα τον οδηγό για εσάς.

Παράδειγμα του παράθυρου διαλόγου "Οδηγός τύπου".

Καθώς κάνετε κλικ σε κάθε όρισμα, το Excel θα σας δώσει τις κατάλληλες πληροφορίες για το κάθε ένα.

Παρακάτω παρουσιάζονται άλλες αιτίες εμφάνισης του σφάλματος #ΟΝΟΜΑ;

Όταν ο τύπος σας περιέχει αναφορά σε ένα όνομα που δεν έχει οριστεί στο Excel, εμφανίζεται το σφάλμα #ΟΝΟΜΑ;.

Δείτε το παρακάτω παράδειγμα μιας συνάρτησης SUM που αναφέρεται σε Κέρδος, το οποίο αποτελεί μη καθορισμένο όνομα στο βιβλίο εργασίας.

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ; που προκαλείται από αναφορά σε μη καθορισμένο όνομα στη σύνταξη

Λύση: Ορίστε ένα όνομα στη Διαχείριση ονομάτων και στη συνέχεια προσθέστε το όνομα στον τύπο. Για να το κάνετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Εάν έχετε ήδη τα δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο και θέλετε να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε συγκεκριμένα κελιά ή σε μια περιοχή κελιών, επιλέξτε πρώτα τα κελιά στο υπολογιστικό φύλλο. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα περιοχή, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

 2. Στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ονόματος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ονόματος.

 3. Εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα.

 4. Στην περιοχή Εύρος, επιλέξτε εάν θέλετε το όνομα να είναι διαθέσιμο μόνο μέσα στο φύλλο ή σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας.

 5. Εισαγάγετε ένα προαιρετικό σχόλιο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσετε το όνομα στον τύπο.

 7. Κρατήστε το δρομέα στη σύνταξη του τύπου, στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε το όνομα που μόλις δημιουργήσατε.

 8. Μεταβείτε στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση σε τύπο και στη συνέχεια, επιλέξτε το καθορισμένο όνομα που θέλετε να προσθέσετε.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Χρήση σε τύπο" για να προσθέσετε ένα καθορισμένο όνομα σε μια σύνταξη τύπου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση καθορισμένων ονομάτων, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός και χρήση ονομάτων σε τύπους.

Εάν η σύνταξη αναφέρεται εσφαλμένα σε ένα καθορισμένο όνομα, εμφανίζεται το σφάλμα #ΟΝΟΜΑ;.

Συνεχίζοντας με το προηγούμενο παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ένα καθορισμένο όνομα για το Κέρδος στο υπολογιστικό φύλλο. Στο παρακάτω παράδειγμα, το όνομα δεν είναι σωστά γραμμένο, επομένως η συνάρτηση εξακολουθεί να εμφανίζει το σφάλμα #ΟΝΟΜΑ;.

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ; που προκαλείται από ορθογραφικό λάθος στο καθορισμένο όνομα στη σύνταξη

Λύση: Διορθώστε το ορθογραφικό λάθος στη σύνταξη και δοκιμάστε ξανά τον τύπο.

Συμβουλή: Αντί να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο καθορισμένα ονόματα σε τύπους, μπορεί το Excel να το κάνει αυτό αυτόματα για εσάς. Για να γίνει αυτό, μεταβείτε στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Καθορισμένα ονόματα, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση σε τύπο και στη συνέχεια, επιλέξτε το καθορισμένο όνομα που θέλετε να προσθέσετε. Το Excel θα προσθέσει το όνομα στον τύπο.

Όταν περιλαμβάνετε κειμένου αναφορών σε τύπους, πρέπει να το κείμενο που περικλείεται σε εισαγωγικά, ακόμα και εάν χρησιμοποιείτε μόνο ένα κενό διάστημα. Εάν η σύνταξη παραλείπει διπλά εισαγωγικά "" για μια τιμή κειμένου, θα βλέπετε το σφάλμα #NAME. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα.

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ; που προκαλείται από διπλά εισαγωγικά που λείπουν σε τιμές κειμένου

Η σύνταξη σε αυτό το παράδειγμα δεν περιλαμβάνει διπλά εισαγωγικά για το έχει και για αυτό εμφανίζεται το σφάλμα.

Λύση: Επιστρέψτε στη σύνταξη και ελέγξτε με μη αυτόματο τρόπο για να βεβαιωθείτε ότι οι τιμές κειμένου περικλείονται από εισαγωγικά.

Εάν λείπει μια άνω και κάτω τελεία σε μια αναφορά περιοχής, ο τύπος εμφανίζει ένα σφάλμα #ΟΝΟΜΑ;.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο τύπος INDEX παρουσιάζει το σφάλμα #ΟΝΟΜΑ; επειδή λείπει μια άνω και κάτω τελεία από την περιοχή B2 έως B12.

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ; που προκαλείται από απουσία άνω και κάτω τελείας σε μια αναφορά περιοχής

Λύση: Ελέγξτε τη σύνταξή σας για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι αναφορές περιοχής περιλαμβάνουν την άνω και κάτω τελεία.

Υπάρχουν ορισμένες συναρτήσεις του Excel που λειτουργούν μόνο όταν είναι ενεργοποιημένα ορισμένα πρόσθετα. Διαφορετικά, κατά τη χρήση αυτών των συναρτήσεων εμφανίζεται ένα σφάλμα #ΟΝΟΜΑ;. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση EUROCONVERT, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το πρόσθετο Εργαλεία νομισματικής μονάδας ευρώ. Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένες συναρτήσεις ή μακροεντολές που απαιτούν το Πακέτο εργαλείων ανάλυσης, βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετο Πακέτο εργαλείων ανάλυσης είναι ενεργοποιημένο.

Για να ενεργοποιήσετε πρόσθετα στο Excel:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρόσθετα.

 3. Στο πλαίσιο Διαχείριση λίστας, επιλέξτε Πρόσθετα του Excel και κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση.

 4. Επιλέξτε το σχετικό πλαίσιο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×