Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #Δ/Υ στη συνάρτηση VLOOKUP

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το θέμα περιγράφει τους πιο κοινούς λόγους για έναν εσφαλμένο αποτέλεσμα για τη συνάρτηση VLOOKUP και παρέχει προτάσεις για τη χρήση των συναρτήσεων INDEX και MATCH αντί για αυτό.

Συμβουλή: Επίσης, να ανατρέξετε το κάρτα γρήγορης αναφοράς: συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων VLOOKUP που παρουσιάζει τα συνηθισμένων λόγων για θέματα #NA σε ένα αρχείο PDF εύκολη. Μπορείτε να μοιραστείτε το αρχείο PDF με άλλους ή να εκτυπώσετε για δική σας αναφορά.

Πρόβλημα: Η τιμή αναζήτησης δεν είναι στην πρώτη στήλη του ορίσματος Πίνακας

Έναν περιορισμό της συνάρτησης VLOOKUP είναι ότι μπορεί να βλέπει μόνο για τις τιμές στην πιο αριστερή στήλη του πίνακα. Εάν την τιμή αναζήτησης δεν είναι στην πρώτη στήλη του πίνακα, θα δείτε το σφάλμα # δ/υ.

Στον παρακάτω πίνακα, θέλουμε να ανακτήσετε τον αριθμό μονάδων που πωλήθηκαν για γογγυλοκράμβες.

#NA σφάλμα στη συνάρτηση VLOOKUP: τιμή αναζήτησης δεν είναι στην πρώτη στήλη του πίνακα

Επειδή η τιμή αναζήτησης "Γογγυλοκράμβες" εμφανίζεται στη δεύτερη στήλη (αγροτικά προϊόντα) από το όρισμα Πίνακας A2:C10 ως αποτέλεσμα το σφάλμα # δ/υ. Σε αυτήν την περίπτωση, Excel αναζητά το στη στήλη A, στήλη B.

Λύση: μπορείτε να δοκιμάσετε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, προσαρμόζοντας το VLOOKUP για να αναφέρετε τη σωστή στήλη. Εάν που δεν είναι δυνατό, στη συνέχεια, δοκιμάστε να μετακινήσετε τις στήλες σας. Που επίσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυνατό στην πράξη, εάν έχετε μεγάλη ή σύνθετη υπολογιστικά φύλλα όπου τιμές κελιών είναι αποτελέσματα άλλους υπολογισμούς — ή μήπως υπάρχουν άλλους λόγους λογική γιατί απλώς δεν μπορείτε να μετακινήσετε τις στήλες γύρω από. Η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό των συναρτήσεων INDEX και MATCH, που μπορούν να αναζητήσετε μια τιμή σε μια στήλη ανεξάρτητα από τη θέση του θέση στον πίνακα αναζήτησης. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντί για αυτό το ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ/MATCH

Συναρτήσεις INDEX και MATCH είναι καλή επιλογές για πολλές περιπτώσεις στις οποίες VLOOKUP δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Το βασικό πλεονέκτημα της ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH είναι ότι μπορείτε να αναζητήσετε μια τιμή σε μια στήλη σε οποιαδήποτε θέση στον πίνακα αναζήτησης. Η συνάρτηση INDEX επιστρέφει μια τιμή από ένα καθορισμένο πίνακας/περιοχή — σύμφωνα με τη θέση του. ΤΑΊΡΙΑΣΜΑ επιστρέφει τη σχετική θέση μιας τιμής σε ένα πίνακας/περιοχή. Χρησιμοποιήστε συναρτήσεις INDEX και MATCH μαζί σε έναν τύπο για να αναζητήσετε μια τιμή σε έναν πίνακα, καθορίζοντας τη σχετική θέση της τιμής του πίνακα.

Υπάρχουν διάφορα πλεονεκτήματα της χρήσης του ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH αντί η συνάρτηση VLOOKUP:

  • Με INDEX και MATCH, την τιμή επιστροφής δεν πρέπει να στην ίδια στήλη ως τη στήλη αναζήτησης. Αυτό είναι διαφορετικό από τη συνάρτηση VLOOKUP, στις οποίες έχει την τιμή επιστροφής να ενσωματωθεί η καθορισμένη περιοχή. Πώς γνωρίζει το θέμα αυτό; Με τη συνάρτηση VLOOKUP, πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό στήλης που περιέχει την τιμή επιστροφής. Ενώ αυτή δεν μπορεί να φαίνεται ενδιαφέρουσα, μπορεί να είναι εύκολα όταν έχετε μια μεγάλη πίνακα και πρέπει να μετρήσετε τον αριθμό των στηλών. Επίσης, εάν έχετε Προσθήκη/κατάργηση μιας στήλης στον πίνακά σας, πρέπει να Επανάληψη καταμέτρησης και να ενημερώσετε το όρισμα αριθμός_δείκτη_στήλης . Με συναρτήσεις INDEX και MATCH, μετρώντας δεν απαιτείται ως τη στήλη αναζήτησης είναι διαφορετική από τη στήλη που περιέχει την τιμή επιστροφής.

  • Με συναρτήσεις INDEX και MATCH, μπορείτε να καθορίσετε μια γραμμή ή μια στήλη ενός πίνακα — ή να καθορίσετε και τα δύο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε αναζήτηση τιμών κατακόρυφα και οριζόντια.

  • INDEX και MATCH μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση τιμών σε οποιαδήποτε στήλη. Σε αντίθεση με τη συνάρτηση VLOOKUP — στο οποίο μπορείτε μόνο να εντοπίσετε μια τιμή στην πρώτη στήλη σε έναν πίνακα — INDEX και MATCH θα λειτουργεί εάν την τιμή αναζήτησης βρίσκεται στην πρώτη στήλη, η τελευταία ή οπουδήποτε στο μεταξύ.

  • INDEX και MATCH προσφέρουν την ευελιξία της αναφοράς δυναμικής στη στήλη που περιέχει την τιμή επιστροφής. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε στήλες στον πίνακά σας χωρίς διακοπή INDEX και MATCH. Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση VLOOKUP αλλαγές εάν θέλετε να προσθέσετε μια στήλη στον πίνακα — επειδή έχει μια στατική αναφορά στον πίνακα.

  • INDEX και MATCH προσφέρει περισσότερη ευελιξία με συμφωνίες. Συναρτήσεις INDEX και MATCH να βρείτε μια ακριβή αντιστοιχία ή μια τιμή που είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από την τιμή αναζήτησης. Η συνάρτηση VLOOKUP θα είναι μόνο για μια μοιάζει περισσότερο με μια τιμή (από προεπιλογή) ή μια ακριβή τιμή. Η συνάρτηση VLOOKUP προϋποθέτει επίσης από προεπιλογή, ότι η πρώτη στήλη του πίνακα έχει ταξινομηθεί με αλφαβητική σειρά και ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας δεν έχει ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο, η συνάρτηση VLOOKUP θα επιστρέψει στην πρώτη πλησιέστερη στον πίνακα, η οποία μπορεί να μην είναι τα δεδομένα που αναζητάτε.

Σύνταξη

Για να δημιουργήσετε σύνταξη για ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ/MATCH, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το όρισμα πίνακα/αναφορά από τη συνάρτηση INDEX και να κάνετε ένθεση τη σύνταξη MATCH μέσα σε αυτό. Αυτή η επιλογή λήψη της φόρμας:

= INDEX(array or reference, MATCH(lookup_value,lookup_array,[match_type])

Ας χρησιμοποιήσουμε ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH για να αντικαταστήσετε VLOOKUP από το παραπάνω παράδειγμα. Η σύνταξη θα μοιάζει κάπως έτσι:

= INDEX(C2:C10,MATCH(B13,B2:B10,0))

Στην απλή Αγγλικά, αυτό σημαίνει ότι:

= INDEX (επιστρέφουν μια τιμή από C2:C10, που θα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ (γογγυλοκράμβες, που βρίσκεται σε ένα σημείο στον πίνακα B2: B10, όπου η τιμή επιστροφής είναι η πρώτη τιμή που αντιστοιχεί σε γογγυλοκράμβες))

Συναρτήσεις INDEX και MATCH μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση σε συνάρτηση VLOOKUP

Ο τύπος έχει για την πρώτη τιμή στη C2:C10 που αντιστοιχεί σε γογγυλοκράμβες (σε B7) και επιστρέφει την τιμή σε C7 (100), που είναι η πρώτη τιμή που αντιστοιχεί γογγυλοκράμβες.

Πρόβλημα: Τα ακριβή αντιστοιχία δεν βρέθηκε

Όταν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι FALSE — και VLOOKUP είναι δυνατό να βρείτε μια ακριβή αντιστοιχία στα δεδομένα σας — επιστρέφει την τιμή σφάλματος # δ/υ.

Λύση: Εάν είστε βέβαιοι ότι υπάρχει τα σχετικά δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο σας και η συνάρτηση VLOOKUP δεν αλίευση το, αναλάβετε τον χρόνο για να βεβαιωθείτε ότι τα κελιά αναφοράς δεν έχουν κρυφά κενά διαστήματα ή μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα κελιά ακολουθήστε τον σωστό τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, τα κελιά με αριθμούς πρέπει να μορφοποιηθούν ως αριθμόςκαι όχι κείμενο.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τη συνάρτηση CLEAN ή ΑΠΟΚΟΠΉ συνάρτηση για να καθαρίσετε τα δεδομένα σε κελιά.

Πρόβλημα: Η τιμή αναζήτησης είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή σε έναν πίνακα

Εάν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης έχει οριστεί στην τιμή TRUE — και την τιμή αναζήτησης είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή σε έναν πίνακα, θα δείτε το σφάλμα # δ/υ. Εμφάνιση TRUE για μια κατά προσέγγιση αντιστοιχούν σε έναν πίνακα και επιστρέφει το πλησιέστερα τιμή μικρότερη από την τιμή αναζήτησης.

Στο παρακάτω παράδειγμα, την τιμή αναζήτησης είναι 100, αλλά υπάρχουν τιμές της περιοχής B2:C10 που είναι μικρότερο από 100. ως εκ τούτου το σφάλμα.

Δ/υ σφάλματος στη συνάρτηση VLOOKUP όταν η τιμή αναζήτησης είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή σε πίνακα

Λύση:

  • Διορθώστε την τιμή αναζήτησης, όπως απαιτείται.

  • Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή αναζήτησης και χρειάζεστε μεγαλύτερη ευελιξία με τιμές που ταιριάζουν, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH αντί για VLOOKUP — ανατρέξτε στην ενότητα επάνω σε αυτό το άρθρο. Με ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ/ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΗ, μπορείτε να αναζητήσετε τιμές μεγαλύτερες από, μικρότερο βαθμό να ή ίση με την τιμή αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH αντί για VLOOKUP, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα σε αυτό το θέμα.

Πρόβλημα: Δεν ταξινομείται στήλη αναζήτησης με την αύξουσα σειρά

Εάν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης έχει οριστεί στην τιμή TRUE — και μία από τις στήλες αναζήτησης δεν είναι ταξινομημένος κατά την αύξουσα σειρά (A-Ω), θα εμφανιστεί το σφάλμα # δ/υ.

Λύση:

  • Αλλάξτε τη συνάρτηση VLOOKUP για να αναζητήσετε μια ακριβή αντιστοιχία. Για να το κάνετε, ορίστε το όρισμα περιοχή_αναζήτησης σε FALSE. Η ταξινόμηση δεν είναι απαραίτητες για την τιμή FALSE.

  • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση INDEX/MATCH για την αναζήτηση μιας τιμής σε μη ταξινομημένο πίνακα.

Πρόβλημα: Η τιμή είναι μια μεγάλη αριθμός κινητής υποδιαστολής

Εάν έχετε τιμές ώρας ή μεγάλη δεκαδικοί αριθμοί στα κελιά, το Excel επιστρέφει το σφάλμα # δ/υ λόγω αιωρούμενη ακρίβεια σημείο. Αριθμοί κινητής υποδιαστολής είναι αριθμοί που ακολουθούν μετά την υποδιαστολή. (Excel αποθηκεύει τιμές ώρας ως αριθμοί κινητής υποδιαστολής.) Excel δεν μπορούν να αποθηκευτούν αριθμοί με πολύ μεγάλες αιωρούμενη σημεία, ώστε να για τη συνάρτηση για να λειτουργήσει σωστά, το κινητής υποδιαστολής αριθμών θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε 5 δεκαδικά ψηφία.

Λύση: συντομεύσετε τους αριθμούς από τους στρογγυλοποίησης έως και πέντε δεκαδικά ψηφία, με τη συνάρτηση ROUND .

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×