Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!

Πώς να διορθώσετε ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!

Το σφάλμα #ΑΝΑΦ! εμφανίζεται όταν ένας τύπος αναφέρεται σε ένα κελί που δεν είναι έγκυρο. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν γίνει διαγραφή ή επικόλληση κελιών στα οποία αναφέρονται τύποι.

Παράδειγμα - Σφάλμα #ΑΝΑΦ! που προκαλείται από τη διαγραφή μιας στήλης

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τον τύπο =SUM(B2,C2,D2) στη στήλη E.

Ένας τύπος που χρησιμοποιεί ρητές αναφορές κελιών, όπως =SUM(B2,C2,D2) μπορεί να προκαλέσει ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ! εάν διαγραφεί μια στήλη.

Εάν διαγράψετε τη στήλη B, C ή D θα προκληθεί ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!. Σε αυτήν την περίπτωση θα διαγράψουμε τη στήλη C (Πωλήσεις 2007), και τότε ο τύπος εμφανίζει =SUM(B2,#ΑΝΑΦ!,C2). Όταν χρησιμοποιείτε ρητές αναφορές κελιών όπως αυτή (όπου αναφέρετε κάθε κελί μεμονωμένα, διαχωρισμένο με κόμμα) και διαγράψετε μια γραμμή ή στήλη στην οποία γίνεται αναφορά, το Excel δεν μπορεί να το επιλύσει, επομένως επιστρέφει το σφάλμα #ΑΝΑΦ!. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν συνιστάται η χρήση ρητών αναφορών κελιών σε συναρτήσεις.

Παράδειγμα σφάλματος #ΑΝΑΦ! που προκαλείται από διαγραφή μιας στήλης.

Λύση

  • Εάν διαγράψετε κατά λάθος γραμμές ή στήλες, μπορείτε αμέσως να κάνετε κλικ στο κουμπί "Αναίρεση" στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης (ή να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Z) για να τις επαναφέρετε.

  • Προσαρμόστε τον τύπο έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μια αναφορά περιοχής αντί για μεμονωμένα κελιά, όπως =SUM(B2:D2). Τώρα μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε στήλη μέσα στην περιοχή αθροίσματος και το Excel θα προσαρμόσει αυτόματα τον τύπο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον τύπο =SUM(B2:B5) για ένα άθροισμα γραμμών.

Παράδειγμα - VLOOKUP με εσφαλμένες αναφορές περιοχής

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο τύπος =VLOOKUP(A8,A2:D5,5,FALSE) θα εμφανίσει ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ! επειδή αναζητά μια τιμή προς επιστροφή από τη στήλη 5, αλλά η περιοχή αναφοράς είναι A:D, που είναι μόνο 4 στήλες.

Παράδειγμα τύπου VLOOKUP με εσφαλμένη περιοχή.  Ο τύπος είναι =VLOOKU(A8,A2:D5,5,FALSE).  Δεν υπάρχει πέμπτη στήλη στην περιοχή VLOOKUP, επομένως το 5 προκαλεί σφάλμα #ΑΝΑΦ!.

Λύση

Προσαρμόστε την περιοχή ώστε να γίνει μεγαλύτερη ή μειώστε την τιμή αναζήτησης στήλης ώστε να ταιριάζει με την περιοχή αναφοράς. Το =VLOOKUP(A8,A2:E5,5,FALSE) θα ήταν μια έγκυρη περιοχή αναφοράς, όπως θα ήταν και το =VLOOKUP(A8,A2:D5,4,FALSE).

Παράδειγμα - INDEX με εσφαλμένη αναφορά γραμμής ή στήλης

Σε αυτό το παράδειγμα, ο τύπος =INDEX(B2:E5,5,5) επιστρέφει ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ! επειδή η περιοχή INDEX είναι 4 γραμμές επί 4 στήλες, αλλά ο τύπος ζητά να επιστρέψει αυτό που είναι στην 5η γραμμή και 5η στήλη.

Παράδειγμα τύπου INDEX με μη έγκυρη αναφορά περιοχής.  Ο τύπος είναι =INDEX(B2:E5,5,5), αλλά η περιοχή είναι μόνο 4 γραμμές με 4 στήλες.

Λύση

Προσαρμόστε τις αναφορές γραμμών ή στηλών, ώστε να βρίσκονται εντός της περιοχής αναζήτησης INDEX. Ο τύπος =INDEX(B2:E5,4,4) θα επέστρεφε ένα έγκυρο αποτέλεσμα.

Παράδειγμα – Αναφορά σε κλειστό βιβλίο εργασίας με το INDIRECT

Στο παρακάτω παράδειγμα, μια συνάρτηση INDIRECT επιχειρεί να αναφερθεί σε ένα βιβλίο εργασίας που είναι κλειστό, προκαλώντας ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!.

Παράδειγμα σφάλματος #ΑΝΑΦ! που προκαλείται από αναφορά INDIRECT σε κλειστό βιβλίο εργασίας.

Λύση

Ανοίξτε το αναφερόμενο βιβλίο εργασίας

Θέματα OLE/DDE

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει μια σύνδεση σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων (OLE) που επιστρέφει ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!, τότε ξεκινήστε το πρόγραμμα που ζητά η σύνδεση.

Σημείωση: Η σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων (OLE) είναι μια τεχνολογία που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την κοινή χρήση πληροφοριών μεταξύ προγραμμάτων.

Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ένα θέμα δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE) που επιστρέφει ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ!, βεβαιωθείτε ότι αναφέρεστε στο σωστό θέμα.

Σημείωση: Η δυναμική ανταλλαγή δεδομένων (DDE) είναι ένα καθιερωμένο πρωτόκολλο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ προγραμμάτων που βασίζονται στα Microsoft Windows.

Θέματα μακροεντολών

Εάν μια μακροεντολή εισαγάγει μια συνάρτηση στο φύλλο εργασίας που αναφέρεται σε ένα κελί επάνω από τη συνάρτηση και το κελί που περιέχει τη συνάρτηση βρίσκεται στη γραμμή 1, η συνάρτηση θα επιστρέψει ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ! επειδή δεν υπάρχουν κελιά επάνω από τη γραμμή 1. Ελέγξτε τη συνάρτηση για να δείτε εάν ένα όρισμα αναφέρεται σε ένα μη έγκυρο κελί ή σε μια μη έγκυρη περιοχή κελιών. Αυτό μπορεί να απαιτεί την επεξεργασία της μακροεντολής στην επεξεργασία της Visual Basic (VBE) για να ληφθεί υπόψη αυτή η κατάσταση.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε κατεστραμμένους τύπους

Χρήση του ελέγχου σφαλμάτων για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε τύπους

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×