Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εάν το Excel δεν μπορεί να επιλύσει έναν τύπο που προσπαθείτε να δημιουργήσετε, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος όπως το εξής:

Εικόνα του παραθύρου διαλόγου του Excel "Πρόβλημα με αυτόν τον τύπο"

Δυστυχώς, αυτό σημαίνει ότι το Excel δεν μπορεί να "κατανοήσει" τι προσπαθείτε να κάνετε, επομένως μπορείτε απλώς να σταματήσετε και να ξεκινήσετε από την αρχή.

Ξεκινήστε κάνονας κλικ στο κουμπί OK ή πατήστε το πλήκτρο ESC για να κλείσετε το μήνυμα σφάλματος.

Θα επιστρέψετε στο κελί που περιέχει τον εσφαλμένο τύπο, το οποίο θα βρίσκεται σε λειτουργία επεξεργασίας, και το Excel θα επισημάνει το σημείο όπου υπάρχει το πρόβλημα. Εάν εξακολουθείτε να μην ξέρετε τι πρέπει να κάνετε από αυτό το σημείο και θέλετε να ξεκινήσετε από την αρχή, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ESC ξανά, ή να κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο στη γραμμή τύπων, ενέργεια που θα σας βγάλει από τη λειτουργία επεξεργασίας.

Εικόνα του κουμπιού "Άκυρο" στη Γραμμή τύπων

Εάν θέλετε να μετακινηθείτε προς τα εμπρός, η παρακάτω λίστα ελέγχου παρέχει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε τι μπορεί να έχει πάει στραβά.

Το Excel παρουσιάζει διάφορα σφάλματα δίεσης (#) όπως #VALUE!, #REF!, #NUM, #N/A, #DIV/0!, #NAME?, και #NULL!, για να υποδείξετε ότι κάτι στον τύπο σας δεν λειτουργεί σωστά. Για παράδειγμα, το #VALUE! το σφάλμα προκαλείται από εσφαλμένη μορφοποίηση ή μη υποστηριζόμενους τύπους δεδομένων στα ορίσματα. Διαφορετικά, θα δείτε το #REF! σφάλμα εάν ένας τύπος αναφέρεται σε κελιά που έχουν διαγραφεί ή αντικατασταθεί με άλλα δεδομένα. Η καθοδήγηση αντιμετώπισης προβλημάτων θα διαφέρει για κάθε σφάλμα.

Σημείωση: Το #### δεν είναι κάποιο σφάλμα που σχετίζεται με τον τύπο. Σημαίνει απλώς ότι η στήλη δεν έχει αρκετό πλάτος ώστε να εμφανίζονται τα περιεχόμενα του κελιού. Απλώς σύρετε τη στήλη για να τη διευρύνετε ή μεταβείτε στην επιλογή Κεντρική > Μορφοποίηση > Αυτόματη Προσαρμογή στο πλάτος της στήλης.

Εικόνα για την Κεντρική > Μορφοποίηση > Αυτόματη προσαρμογή πλάτους στηλών

Ανατρέξτε σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω θέματα που αντιστοιχούν στο σφάλμα λίρας που βλέπετε:

Κάθε φορά που ανοίγετε ένα υπολογιστικό φύλλο που περιέχει τύπους που αναφέρονται σε τιμές σε άλλα υπολογιστικά φύλλα, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε τις αναφορές ή να τις αφήσετε ως έχουν.

Παράθυρο διαλόγου κατεστραμμένων αναφορών στο Excel

Το Excel εμφανίζει το παραπάνω παράθυρο διαλόγου για να βεβαιωθείτε ότι οι τύποι του τρέχοντος υπολογιστικού φύλλου πάντα οδηγούν στην πιο ενημερωμένη τιμή σε περίπτωση που η τιμή αναφοράς έχει αλλάξει. Μπορείτε να επιλέξετε να ενημερώσετε τις αναφορές ή να παραλείψετε, αν δεν θέλετε να τις ενημερώσετε. Ακόμα και αν επιλέξετε να μην ενημερώσετε τις αναφορές, μπορείτε να ενημερώσετε τις συνδέσεις στο υπολογιστικό φύλλο ανά πάσα στιγμή με μη αυτόματο τρόπο.

Μπορείτε, όποτε θέλετε, να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου κατά την εκκίνηση. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην επιλογή Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους > Γενικά και καταργήστε την επιλογή Ερώτηση για την ενημέρωση αυτόματων συνδέσεων

Εικόνα της επιλογής "Ερώτηση για την ενημέρωση αυτόματης σύνδεσης"

Σημαντικό: Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που εργάζεστε με κατεστραμμένες συνδέσεις σε τύπους, αν χρειάζεστε μια υπενθύμιση σχετικά με την επίλυση κατεστραμμένων συνδέσεων ή αν δεν γνωρίζετε αν θέλετε να ενημερώσετε τις αναφορές, ανατρέξτε στο θέμα Έλεγχος του τρόπου ενημέρωσης των εξωτερικών αναφορών (συνδέσεων).

Αν ο τύπος δεν εμφανίζει την τιμή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Βεβαιωθείτε ότι το Excel έχει ρυθμιστεί για την εμφάνιση των τύπων στο υπολογιστικό φύλλο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι και, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση τύπων.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl + ` (το πλήκτρο επάνω από το πλήκτρο Tab). Όταν κάνετε κάτι τέτοιο, οι στήλες θα διευρυνθούν αυτόματα ώστε να εμφανιστούν οι τύποι σας, αλλά μην ανησυχείτε, όταν επιστρέψετε σε κανονική προβολή, το μέγεθος των στηλών θα αλλάξει ξανά.

 • Εάν το παραπάνω βήμα δεν επιλύσει και πάλι το πρόβλημα, είναι πιθανό το κελί να έχει μορφοποίηση κειμένου. Μπορείτε να κάνετε δεξιό κλικ στο κελί και να επιλέξετε Μορφοποίηση κελιών > ΓενικάCtrl + 1), και, στη συνέχεια, πατήστε F2 > Enter για να αλλάξετε τη μορφοποίηση.

 • Εάν έχετε μια μεγάλη περιοχή κελιών σε μια στήλη τα οποία έχουν μορφοποίηση κειμένου, τότε μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή, να εφαρμόσετε τη μορφή αριθμών της επιλογής σας και να μεταβείτε στις επιλογές Δεδομένα > Κείμενο σε στήλη > Τέλος. Με αυτή την ενέργεια, η μορφοποίηση θα εφαρμοστεί σε όλα τα επιλεγμένα κελιά.

  Εικόνα του παράθυρου διαλόγου Δεδομένα > Κείμενο σε στήλες

Όταν δεν γίνεται υπολογισμός ενός τύπου, πρέπει να ελέγξετε αν έχει ενεργοποιηθεί στο Excel ο αυτόματος υπολογισμός. Οι τύποι δεν θα υπολογίζονται, αν είναι ενεργοποιημένος ο μη αυτόματος υπολογισμός. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε για τον Αυτόματο υπολογισμό:

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατηγορία Τύποι.

 2. Στην ενότητα Επιλογές υπολογισμού, στην περιοχή Υπολογισμός βιβλίου εργασίας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Αυτόματος.

  Εικόνα των επιλογών "Αυτόματος υπολογισμός" και "Μη αυτόματος υπολογισμός"

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους υπολογισμούς, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή νέου υπολογισμού τύπου, επανάληψης ή ακρίβειας.

Μια κυκλική αναφορά προκύπτει όταν ένας τύπος αναφέρεται στο κελί στο οποίο βρίσκεται. Η λύση είναι είτε να μετακινήσετε τον τύπο σε ένα άλλο κελί είτε να αλλάξετε τη σύνταξη του τύπου, ώστε να αποφύγετε τις κυκλικές αναφορές. Ωστόσο, σε ορισμένα σενάρια, ίσως χρειάζεστε κυκλικές αναφορές, επειδή έχουν ως αποτέλεσμα την επανάληψη των συναρτήσεων σας, έως ότου ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη αριθμητική συνθήκη. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Κατάργηση ή αποδοχή μιας κυκλικής αναφοράς

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κυκλικές αναφορές, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση ή αποδοχή κυκλικής αναφοράς

Εάν η καταχώρηση δεν ξεκινά με ένα σύμβολο ίσον, δεν είναι τύπος και δεν θα γίνει υπολογισμός της — πρόκειται για ένα συχνό λάθος.

Όταν πληκτρολογείτε κάτι όπως SUM(A1:A10), το Excel εμφανίζει τη συμβολοσειρά κειμένου SUM(A1:A10) αντί για ένα αποτέλεσμα του τύπου. Εναλλακτικά, εάν πληκτρολογήσετε 11/2, το Excel εμφανίζει μια ημερομηνία, όπως 2-Nov ή 11/02/2009, αντί για διαίρεση 11 επί 2.

Για να αποφύγετε αυτά τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα, ξεκινάτε πάντα τη συνάρτηση με το σύμβολο ίσον. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε: =SUM(A1:A10) και =2/11

Όταν χρησιμοποιείτε μια συνάρτηση σε έναν τύπο, κάθε αριστερή παρένθεση χρειάζεται μια δεξιά παρένθεση για να λειτουργεί σωστά η συνάρτηση, επομένως, βεβαιωθείτε ότι όλες οι παρενθέσεις αποτελούν μέρος ενός αντίστοιχου ζεύγους. Για παράδειγμα, ο τύπος =IF(B5<0);"Μη έγκυρο";B5*1,05) δεν θα λειτουργεί, καθώς υπάρχουν δύο δεξιές αλλά μόνο μία αριστερή παρένθεση. Ο σωστός τύπος θα είχε την εξής μορφή: =IF(B5<0;"Μη έγκυρο";B5*1,05).

Οι συναρτήσεις του Excel έχουν ορίσματα, δηλαδή τιμές που πρέπει να παρέχετε για να λειτουργεί η συνάρτηση. Λίγες μόνο συναρτήσεις (όπως η PI ή η TODAY) δεν λαμβάνουν ορίσματα. Ελέγξτε τη σύνταξη του τύπου που εμφανίζεται όταν αρχίσετε να πληκτρολογείτε τη συνάρτηση, για να βεβαιωθείτε ότι η συνάρτηση θα διαθέτει τα απαιτούμενα ορίσματα.

Για παράδειγμα, η συνάρτηση UPPER αποδέχεται μόνο μία συμβολοσειρά κειμένου ή αναφορά κελιού ως όρισμά της: =UPPER("γεια") ή =UPPER(C2)

Σημείωση: Θα δείτε τα ορίσματα της συνάρτησης να εμφανίζονται σε μια αιωρούμενη γραμμή εργαλείων αναφοράς συνάρτησης κάτω από τον τύπο, καθώς τον πληκτρολογείτε.

Στιγμιότυπο οθόνης της γραμμής εργαλείων αναφοράς συνάρτησης

Επίσης, ορισμένες συναρτήσεις, όπως η SUM, απαιτούν μόνο αριθμητικά ορίσματα, ενώ άλλες συναρτήσεις, όπως η REPLACE, απαιτούν τιμή κειμένου για τουλάχιστον ένα από τα ορίσματά τους. Εάν χρησιμοποιείτε εσφαλμένο τύπο δεδομένων, οι συναρτήσεις μπορεί να επιστρέψουν μη αναμενόμενα αποτελέσματα ή να εμφανίσουν ένα #VALUE! Error.

Αν θέλετε να αναζητήσετε γρήγορα τη σύνταξη μιας συγκεκριμένης συνάρτησης, ανατρέξτε στη λίστα των συναρτήσεων του Excel (ανά κατηγορία).

Μην εισαγάγετε αριθμούς που έχουν μορφοποιηθεί με σύμβολα δολαρίου ($) ή διαχωριστικά δεκαδικών (,) σε τύπους, επειδή τα σύμβολα δολαρίου υποδηλώνουν απόλυτες αναφορές και τα κόμματα είναι διαχωριστικά ορισμάτων. Αντί να εισέλθετε στο $1.000, εισαγάγετε το 1000 στον τύπο.

Εάν χρησιμοποιείτε μορφοποιημένα νούμερα στα ορίσματα, θα λάβετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα υπολογισμού, αλλά μπορεί επίσης να δείτε το σφάλμα #NUM! . Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε τον τύπο = ABS (-2.134) για να εντοπίσετε την απόλυτη τιμή-2134, το Excel εμφανίζει το #NUM! σφάλμα, επειδή η συνάρτηση ABS αποδέχεται μόνο ένα όρισμα και βλέπει το-2 και το 134 ως ξεχωριστά ορίσματα.

Σημείωση: Μπορείτε να μορφοποιήσετε το αποτέλεσμα του τύπου με διαχωριστικά χιλιάδων και σύμβολα νομισματικών μονάδων μετά την εισαγωγή του τύπου, χρησιμοποιώντας μη μορφοποιημένους αριθμούς (σταθερές). Σε γενικές γραμμές, η τοποθέτηση σταθερών σε τύπους δεν είναι καλή ιδέα, καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να τις εντοπίσετε αν πρέπει να τις ενημερώσετε αργότερα και είναι πιο πιθανό να πληκτρολογηθούν εσφαλμένα. Είναι προτιμότερο να τοποθετήσετε τις σταθερές σε κελιά, όπου θα είναι εμφανείς και θα είναι εύκολο να γίνει αναφορά σε αυτές.

Ο τύπος μπορεί να μην επιστρέψει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αν ο τύπος δεδομένων του κελιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε έναν απλό τύπο =2+3 σε ένα κελί που έχει μορφοποιηθεί ως κείμενο, το Excel δεν μπορεί να υπολογίσει τα δεδομένα που εισαγάγατε. Το μόνο που θα δείτε στο κελί είναι =2+3. Για να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, αλλάξτε τον τύπο δεδομένων του κελιού από Κείμενο σε Γενική ως εξής:

 1. Επιλέξτε το κελί.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Μορφή αριθμών (ή πατήστε Ctrl + 1) και επιλέξτε Γενική.

 3. Πατήστε το πλήκτρο F2 για να θέσετε το κελί σε κατάσταση επεξεργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να αποδεχθείτε τον τύπο.

Μια ημερομηνία που πληκτρολογείτε σε ένα κελί που χρησιμοποιεί τον τύπο δεδομένων Αριθμός μπορεί να εμφανίζεται ως αριθμητική τιμή ημερομηνίας και όχι ως ημερομηνία. Για να εμφανίσετε αυτόν τον αριθμό ως ημερομηνία, επιλέξτε μορφή Ημερομηνία στη συλλογή Μορφή αριθμών.

Είναι πολύ συνηθισμένη η χρήση του x ως τελεστή πολλαπλασιασμού σε έναν τύπο, αλλά το Excel αποδέχεται μόνο τον αστερίσκο (*) για πολλαπλασιασμό. Αν χρησιμοποιείτε σταθερές στον τύπο σας, το Excel εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος και μπορεί να διορθώσει τον τύπο για εσάς, αντικαθιστώντας το x με τον αστερίσκο (*).

Πλαίσιο μηνύματος που ζητά να αντικαταστήσετε το x με * για τον πολλαπλασιασμό

Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε αναφορές κελιών, το Excel θα επιστρέψει μια #NAME; .

Σφάλμα #ΟΝΟΜΑ? κατά τη χρήση του x με αναφορές κελιών αντί για * για τον πολλαπλασιασμό

Εάν δημιουργείτε έναν τύπο που περιλαμβάνει κείμενο, περικλείστε το κείμενο σε εισαγωγικά.

Για παράδειγμα, ο τύπος ="Σήμερα είναι " & TEXT(TODAY();"ηηηη ηη μμμμ") συνδυάζει το κείμενο "Σήμερα είναι" με τα αποτελέσματα των συναρτήσεων TEXT και TODAY και επιστρέφει, για παράδειγμα, ένα αποτέλεσμα όπως Σήμερα είναι Δευτέρα 30 Μαΐου.

Στον τύπο, η τιμή "Σήμερα είναι " έχει κενό διάστημα πριν από το τελικό εισαγωγικό. Αυτό παρέχει το κενό διάστημα που θέλετε να υπάρχει μεταξύ των λέξεων "Σήμερα είναι" και "Δευτέρα 30 Μαΐου"..

Μπορείτε να συνδυάσετε (ή να κάνετε ένθεση για) έως 64 επίπεδα συναρτήσεων μέσα σε έναν τύπο.

Για παράδειγμα, ο τύπος =IF(SQRT(PI())<2;"Λιγότερο από δύο!";"Περισσότερο από δύο!") έχει 3 επίπεδα συναρτήσεων: Η συνάρτηση PI είναι ένθετη στη συνάρτηση SQRT, η οποία με τη σειρά της είναι ένθετη στη συνάρτηση IF.

Όταν πληκτρολογείτε μια αναφορά σε τιμές ή κελιά σε ένα άλλο φύλλο εργασίας και το όνομα αυτού του φύλλου έχει ένα μη αλφαβητικό χαρακτήρα (όπως ένα κενό διάστημα), θα πρέπει να περικλείετε το όνομα σε μονά εισαγωγικά (').

Για παράδειγμα, για να επιστρέψετε την τιμή από το κελί D3 σε ένα φύλλο εργασίας που ονομάζεται τριμηνιαία δεδομένα στο βιβλίο εργασίας σας, πληκτρολογήστε: = ' τριμηνιαία δεδομένα '! D3. Χωρίς τα εισαγωγικά γύρω από το όνομα του φύλλου, ο τύπος εμφανίζει το #NAME; σφάλμα.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στις τιμές ή τα κελιά σε ένα άλλο φύλλο, για να τα αναφέρετε στον τύπο σας. Στη συνέχεια, το Excel προσθέτει αυτόματα τα εισαγωγικά γύρω από τα ονόματα των φύλλων.

Όταν πληκτρολογείτε μια αναφορά σε τιμές ή κελιά σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε το όνομα του βιβλίου εργασίας μέσα σε αγκύλες ([]) ακολουθούμενο από το όνομα του φύλλου εργασίας που έχει τις τιμές ή τα κελιά.

Για παράδειγμα, για να κάνετε παραπομπή στα κελιά a1 έως a8 στο φύλλο πωλήσεων του βιβλίου εργασίας Q2 Operations Open in Excel, πληκτρολογήστε: = [Q2 Operations. xlsx] Sales! A1: A8. Χωρίς τις αγκύλες, ο τύπος εμφανίζει το #REF! Error.

Εάν το βιβλίο εργασίας δεν είναι ανοιχτό στο Excel, πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή του αρχείου.

Για παράδειγμα, =ROWS('C:\Τα έγγραφά μου\[Δραστηριότητες Τ2.xlsx]Πωλήσεις'!A1:A8).

Σημείωση: Εάν η πλήρης διαδρομή έχει χαρακτήρες διαστήματος, πρέπει να περικλείσετε τη διαδρομή σε μονά εισαγωγικά (στην αρχή της διαδρομής και μετά το όνομα του φύλλου εργασίας, πριν από το θαυμαστικό).

Συμβουλή: Ο ευκολότερος τρόπος για να λάβετε τη διαδρομή προς το άλλο βιβλίο εργασίας είναι να ανοίξετε το άλλο βιβλίο εργασίας, στη συνέχεια, από το αρχικό βιβλίο εργασίας, να πληκτρολογήσετε = και έπειτα να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Tab για να μεταβείτε στο άλλο βιβλίο εργασίας και να επιλέξετε οποιοδήποτε κελί θέλετε μέσα στο φύλλο. Στη συνέχεια, κλείστε το βιβλίο εργασίας προέλευσης. Ο τύπος θα ενημερωθεί αυτόματα ώστε να εμφανίσει την πλήρη διαδρομή αρχείου και το όνομα του φύλλου μαζί με την απαιτούμενη σύνταξη. Μπορείτε ακόμη να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τη διαδρομή και να τη χρησιμοποιείτε κάθε φορά που τη χρειάζεστε.

Η διαίρεση ενός κελιού με ένα άλλο κελί με μηδενική (0) ή χωρίς τιμή έχει ως αποτέλεσμα ένα #DIV/0! σφάλμα.

Για να αποφύγετε αυτό το σφάλμα, μπορείτε να το λύσετε απευθείας και να ελέγξετε για την ύπαρξη του παρονομαστή.

=IF(B1;A1/B1;0)

Αυτό σημαίνει IF(το B1 υπάρχει, τότε να διαιρεθεί το A1 δια B1, διαφορετικά να επιστραφεί 0).

Πάντα να βλέπετε εάν έχετε τύπους που αναφέρονται σε δεδομένα σε κελιά, περιοχές, καθορισμένα ονόματα, φύλλα εργασίας ή βιβλία εργασίας, πριν από τη διαγραφή οποιουδήποτε στοιχείου. Στη συνέχεια, μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτούς τους τύπους με τα αποτελέσματά τους πριν από την κατάργηση των αναφορών δεδομένων.

Εάν δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τους τύπους με τα αποτελέσματά τους, διαβάστε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα και τις πιθανές λύσεις:

 • Εάν ένας τύπος αναφέρεται σε κελιά που έχουν διαγραφεί ή αντικατασταθεί με άλλα δεδομένα και επιστρέφει ένα #REF! σφάλμα, επιλέξτε το κελί με το #REF! . Στη γραμμή τύπων, επιλέξτε #REF! και διαγράψτε το. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ξανά την περιοχή για τον τύπο.

 • Εάν λείπει ένα καθορισμένο όνομα και ένας τύπος που αναφέρεται σε αυτό το όνομα επιστρέφει ένα #NAME; σφάλμα, ορίστε ένα νέο όνομα που αναφέρεται στην περιοχή που θέλετε ή αλλάξτε τον τύπο για να αναφερθείτε απευθείας στην περιοχή κελιών (για παράδειγμα, a2: D8).

 • Εάν λείπει ένα φύλλο εργασίας και ένας τύπος που αναφέρεται σε αυτό επιστρέφει το σφάλμα #ΑΝΑΦ!, δεν υπάρχει τρόπος διόρθωσης αυτού του προβλήματος. Δυστυχώς, πρόκειται για φύλλο εργασίας που έχει διαγραφεί και δεν μπορεί να ανακτηθεί.

 • Εάν λείπει ένα βιβλίο εργασίας, ένας τύπος που αναφέρεται σε αυτό παραμένει ανέπαφος μέχρι να ενημερώσετε τον τύπο.

  Για παράδειγμα, εάν ο τύπος σας είναι = [Βιβλίο1. xlsx] Φύλλο1 '! A1 και δεν έχετε πλέον το Βιβλίο1. xlsx, οι τιμές που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο εργασίας παραμένουν διαθέσιμες. Ωστόσο, εάν επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε έναν τύπο που αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο εργασίας, το Excel εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου " τιμές ενημέρωσης " και σας ζητά να εισαγάγετε ένα όνομα αρχείου. Κάντε κλικ στην επιλογή Άκυροκαι, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι αυτά τα δεδομένα δεν χάνονται, αντικαθιστώντας τους τύπους που αναφέρονται στο βιβλίο εργασίας που λείπει με τα αποτελέσματα του τύπου.

Ορισμένες φορές, όταν αντιγράφετε τα περιεχόμενα ενός κελιού, θέλετε να επικολλήσετε μόνο την τιμή και όχι τον υποκείμενο τύπο που εμφανίζεται στη γραμμή τύπων.

Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να αντιγράψετε την τιμή που προκύπτει από έναν τύπο σε ένα κελί σε άλλο φύλλο εργασίας. Ή μπορεί να θέλετε να διαγράψετε τις τιμές που χρησιμοποιήσατε σε έναν τύπο, μετά την αντιγραφή της τιμής που προκύπτει σε ένα άλλο κελί στο φύλλο εργασίας. Και οι δύο αυτές ενέργειες προκαλούν την εμφάνιση σφάλματος μη έγκυρης αναφοράς κελιού (#ΑΝΑΦ!) στο κελί προορισμού, επειδή δεν είναι πλέον δυνατή η αναφορά στα κελιά που περιέχουν τις τιμές που χρησιμοποιήσατε στον τύπο.

Μπορείτε να αποφύγετε αυτό το σφάλμα επικολλώντας τις τιμές που προκύπτουν από έναν τύπο χωρίς τον τύπο στα κελιά προορισμού.

 1. Σε ένα φύλλο εργασίας, επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τις τιμές που προκύπτουν από έναν τύπο που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου: Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 3. Επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχή επικόλλησης.

  Συμβουλή: Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μια επιλογή σε διαφορετικό φύλλο ή βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ σε μια άλλη καρτέλα φύλλου εργασίας ή μεταβείτε σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχής επικόλλησης

 4. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο , κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση τιμώνή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT > E > S > V > enter για Windows ή Option > Command > v > v > ENTER σε Mac.

Για να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ένας σύνθετος ή ένθετος τύπος υπολογίζει το τελικό αποτέλεσμα, μπορείτε να αξιολογήσετε τον τύπο.

 1. Επιλέξτε τον τύπο που θέλετε να αξιολογήσετε.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Τύποι > Υπολογισμός τύπου.

  Η ομάδα "Έλεγχος τύπου" στην καρτέλα "Τύποι"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή αξιολόγηση για να εξετάσετε την τιμή της υπογράμμισης αναφοράς. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εμφανίζεται με πλάγια γραφή.

  Παράθυρο διαλόγου "Υπολογισμός τύπου"

 4. Εάν το υπογραμμίζεται τμήμα του τύπου είναι μια αναφορά σε έναν άλλο τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή βήμα για να εμφανιστεί ο άλλος τύπος στο πλαίσιο αξιολόγηση . Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση έως το τέλος για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κελί και τον τύπο.

  Το κουμπί Βηματική εκτέλεση δεν είναι διαθέσιμο τη δεύτερη φορά που η αναφορά εμφανίζεται στον τύπο ή εάν ο τύπος αναφέρεται σε ένα κελί σε κάποιο άλλο βιβλίο εργασίας.

 5. Συνεχίστε μέχρι να γίνει ο υπολογισμός όλων των τμημάτων του τύπου.

  Το εργαλείο "Υπολογισμός τύπου" δεν θα σας υποδείξει απαραίτητα για ποιο λόγο είναι εσφαλμένος ο τύπος σας αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το σημείο πού είναι εσφαλμένος. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε μεγαλύτερους τύπους, όπου, σε άλλη περίπτωση, θα ήταν δύσκολο να εντοπιστεί το πρόβλημα.

  Σημειώσεις: 

  • Ορισμένα τμήματα των συναρτήσεων IF και CHOOSE δεν θα υπολογιστούν και μπορεί να εμφανιστεί το σφάλμα #Δ/Υ στο πλαίσιο Υπολογισμός.

  • Οι κενές αναφορές εμφανίζονται ως μηδενικές τιμές (0) στο πλαίσιο Υπολογισμός.

  • Συναρτήσεις που υπολογίζονται εκ νέου κάθε φορά που αλλάζει το φύλλο εργασίας. Αυτές οι συναρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συναρτήσεων Rand, περιοχές, ευρετήριο, μετατόπιση, κελί, έμμεση, γραμμές, στήλες, τώρα, σήμερακαι RANDBETWEEN , μπορούν να προκαλέσουν το παράθυρο διαλόγου Υπολογισμός τύπου για να εμφανίζουν αποτελέσματα που είναι διαφορετικά από τα πραγματικά αποτελέσματα στο κελί του φύλλου εργασίας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×