Πώς μπορείτε να διορθώσετε ένα #VALUE!. Σφάλμα στη συνάρτηση SUMIF/SUMIFS

Αυτό το θέμα παραθέτει τις πιο συνηθισμένες αιτίες για το σφάλμα #ΤΙΜΗ! στις συναρτήσεις SUMIF και SUMIFS καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους.

Πρόβλημα: Ο τύπος αναφέρεται σε κελιά σε ένα κλειστό βιβλίο εργασίας

Οι συναρτήσεις SUMIF/SUMIFS που αναφέρονται σε ένα κελί ή μια περιοχή ενός κλειστού βιβλίου εργασίας θα έχουν ως αποτέλεσμα το σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Σημείωση: Αυτό είναι ένα γνωστό ζήτημα με πολλές άλλες συναρτήσεις του Excel όπως οι COUNTIF, COUNTIFS, COUNTBLANK, μεταξύ άλλων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οι συναρτήσεις SUMIF, COUNTIF και COUNTBLANK επιστρέφουν το σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Λύση: Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που αναφέρεται στον τύπο και πατήστε το πλήκτρο F9 για να ανανεώσετε τον τύπο.

Επίσης, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUM και IF μαζί σε έναν τύπο πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Οι συναρτήσεις SUMIF, COUNTIF και COUNTBLANK επιστρέφουν το σφάλμα #ΤΙΜΗ!.

Πρόβλημα: Η συμβολοσειρά κριτηρίων έχει περισσότερους από 255 χαρακτήρες

Οι συναρτήσεις SUMIF/SUMIFS επιστρέφουν εσφαλμένα αποτελέσματα όταν επιχειρείτε να αντιστοιχίσετε συμβολοσειρές μεγαλύτερες από 255 χαρακτήρες.

Λύση: Περιορίστε τους χαρακτήρες της συμβολοσειράς, αν είναι δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατό να την συντομεύσετε, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CONCATENATE ή τον τελεστή "Εμπορικό 'και'" (&) για να κατανείμετε την τιμή σε πολλές συμβολοσειρές. Για παράδειγμα:

= SUMIF(B2:B12,"μεγάλη συμβολοσειρά"&"άλλη μεγάλη συμβολοσειρά")

Πρόβλημα: Στη συνάρτηση SUMIFS, το όρισμα περιοχή_κριτηρίων δεν είναι συνεπές με το όρισμα περιοχή_αθροίσματος.

Τα ορίσματα περιοχής πρέπει να είναι πάντα τα ίδια στη συνάρτηση SUMIFS. Αυτό σημαίνει ότι τα ορίσματα περιοχή_κριτηρίων και περιοχή_αθροίσματος πρέπει να αναφέρουν τον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο τύπος πρέπει να επιστρέφει το άθροισμα των ημερήσιων πωλήσεων μήλων στο Μπέλβιου. Το όρισμα περιοχή_αθροίσματος (C2:C10) ωστόσο, δεν αντιστοιχεί στον ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών με τα ορίσματα περιοχή_κριτηρίων (A2:A12 & B2:B12). Η χρήση της σύνταξης =SUMIFS(C2:C10;A2:A12;A14;B2:B12;B14) θα έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του σφάλματος #ΤΙΜΗ!.

Ο εσφαλμένος τύπος είναι =SUMIFS(C2:C10;A2:A12;A14;B2:B12;B14), όπου τα C2:C10 πρέπει να είναι C2:C12
Στη συνάρτηση SUMIFs, το όρισμα περιοχή_κριτηρίων πρέπει να είναι συνεπές με το όρισμα περιοχή_αθροίσματος

Λύση: Μετά από αυτό το παράδειγμα, αλλάξτε το όρισμα περιοχή_αθροίσματος σε C2:C12 και δοκιμάστε ξανά τον τύπο.

Σημείωση:  Η συνάρτηση SUMIF μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές περιοχές μεγέθους.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Διόρθωση σφάλματος #ΤΙΜΗ!

Συνάρτηση SUMIF

Συνάρτηση SUMIFS

Βίντεο συνάρτησης IF για προχωρημένους

Επισκόπηση των τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Χρήση του ελέγχου σφαλμάτων για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε τύπους

Όλες οι συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Όλες οι συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×