Πώς μπορείτε να διορθώσετε ένα σφάλμα # δ/υ στη συνάρτηση VLOOKUP

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το θέμα περιγράφει τις πιο συνηθισμένες αιτίες ως προς γιατί ενδέχεται να αποτυγχάνει σας VLOOKUP.

Συμβουλή: Αναφορά σε κάρτα γρήγορης αναφοράς: συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων VLOOKUP που περιγράφει το συνηθισμένων λόγων για θέματα #NA με τη συνάρτηση VLOOKUP σε ένα εύχρηστο αρχείο PDF (Portable Document Format). Μπορείτε να μοιραστείτε το αρχείο PDF με άλλους ή να εκτυπώσετε για δική σας αναφορά.

Πρόβλημα: Η τιμή αναζήτησης δεν είναι στην πρώτη στήλη του ορίσματος Πίνακας

Ένας από τους περιορισμούς μεγαλύτερων της συνάρτησης VLOOKUP είναι ότι μπορεί να βλέπει μόνο για τις τιμές στην πιο αριστερή στήλη του πίνακα. Επομένως, εάν την τιμή αναζήτησης δεν είναι στην πρώτη στήλη του πίνακα, θα δείτε το σφάλμα # δ/υ.

Στον παρακάτω πίνακα, θέλουμε να ανακτήσετε τον αριθμό μονάδων που πωλήθηκαν για γογγυλοκράμβες.

#NA σφάλμα στη συνάρτηση VLOOKUP: τιμή αναζήτησης δεν είναι στην πρώτη στήλη του πίνακα

Το σφάλμα είναι επειδή η τιμή αναζήτησης "Γογγυλοκράμβες" είναι στη δεύτερη στήλη (αγροτικά προϊόντα) στο A2:C10 το όρισμα Πίνακας , ώστε να Excel αναζητά το στη στήλη A, στήλη B.

Λύση: μπορείτε να δοκιμάσετε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα, προσαρμόζοντας το VLOOKUP για να αναφέρετε τη σωστή στήλη. Εάν που δεν είναι δυνατό, στη συνέχεια, δοκιμάστε να μετακινήσετε γύρω από τις στήλες. Που ενδέχεται να μην είναι ιδιαίτερα πρακτική, εάν έχετε μεγάλη ή σύνθετη υπολογιστικά φύλλα όπου τιμές κελιών είναι αποτελέσματα άλλους υπολογισμούς ή ίσως υπάρχουν άλλες λογικές λόγοι για ποιο λόγο δεν μπορείτε απλώς να μετακινήσετε τις στήλες γύρω από. Η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό των συναρτήσεων INDEX και MATCH, που μπορούν να αναζητήσετε μια τιμή σε μια στήλη ανεξάρτητα από τη θέση του θέση στον πίνακα αναζήτησης.

Χρησιμοποιήστε ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH αντί για VLOOKUP

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ/MATCH μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η συνάρτηση VLOOKUP δεν καλύπτει τις ανάγκες σας. Το πλεονέκτημα μεγαλύτερων ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/αντιστοίχισης είναι ότι μπορείτε να αναζητήσετε μια τιμή σε μια στήλη σε οποιαδήποτε θέση στον πίνακα αναζήτησης. Η συνάρτηση INDEX επιστρέφει μια τιμή από μια καθορισμένη βάση τη θέση του πίνακας/περιοχή, και MATCH επιστρέφει τη σχετική θέση μιας τιμής σε ένα πίνακας/περιοχή. Χρήση συναρτήσεων INDEX και MATCH μαζί σε έναν τύπο, μπορείτε να αναζητήσετε μια τιμή σε έναν πίνακα, καθορίζοντας τη σχετική θέση της τιμής του πίνακα.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα της χρήσης ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH επάνω από τη συνάρτηση VLOOKUP:

  • Με συναρτήσεις INDEX και MATCH, την τιμή επιστροφής δεν πρέπει να την ίδια στήλη ως τη στήλη αναζήτησης, σε αντίθεση με τη συνάρτηση VLOOKUP, όπου η τιμή που επιστρέφεται πρέπει να είναι στην καθορισμένη περιοχή. Πώς γνωρίζει το θέμα αυτό; Με τη συνάρτηση VLOOKUP, πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό στήλης που περιέχει την τιμή επιστροφής. Ενώ αυτό ακούγεται όπως κανείς, μπορεί να είναι εύκολα όταν έχετε μια μεγάλη πίνακα και πρέπει να μετρήσετε τον αριθμό των στηλών. Επίσης, εάν θέλετε να προσθέσετε/κατάργηση μιας στον πίνακά σας, πρέπει να Επανάληψη καταμέτρησης και να ενημερώσετε το όρισμα αριθμός_δείκτη_στήλης. Με συναρτήσεις INDEX και MATCH, μετρώντας δεν απαιτείται ως τη στήλη αναζήτησης είναι διαφορετική από τη στήλη που περιέχει την τιμή επιστροφής.

  • Με συναρτήσεις INDEX και MATCH, μπορείτε να καθορίσετε μια γραμμή ή μια στήλη ενός πίνακα ή να καθορίσετε και τα δύο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε αναζήτηση τιμών κατακόρυφα και οριζόντια.

  • Συναρτήσεις INDEX και MATCH μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση τιμών σε οποιαδήποτε στήλη. Σε αντίθεση με τη συνάρτηση VLOOKUP, όπου μπορείτε να κάνετε μόνο αναζήτηση σε μια τιμή στην πρώτη στήλη σε έναν πίνακα, INDEX και MATCH θα λειτουργεί εάν την τιμή αναζήτησης βρίσκεται στην πρώτη στήλη, η τελευταία ή οπουδήποτε στο μεταξύ.

  • Συναρτήσεις INDEX και MATCH προσφέρει την ευελιξία της αναφοράς δυναμικής στη στήλη που περιέχει την τιμή επιστροφής. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε στήλες του πίνακα και INDEX και MATCH δεν θα καταργήσει. Από την άλλη πλευρά, η συνάρτηση VLOOKUP αλλαγές εάν είχατε για να προσθέσετε μια στήλη στον πίνακα, καθώς κάνει μια στατική αναφορά στον πίνακα.

  • Συναρτήσεις INDEX και MATCH προσφέρει περισσότερη ευελιξία με συμφωνίες. Συναρτήσεις INDEX και MATCH να βρείτε μια ακριβή αντιστοιχία, τιμή μεγαλύτερη ή μικρότερη από την τιμή αναζήτησης. Η συνάρτηση VLOOKUP θα είναι μόνο για μια μοιάζει περισσότερο με μια τιμή (από προεπιλογή) ή μια ακριβή τιμή. Η συνάρτηση VLOOKUP προϋποθέτει επίσης από προεπιλογή, ότι η πρώτη στήλη του πίνακα έχει ταξινομηθεί με αλφαβητική σειρά και ας υποθέσουμε ότι ο πίνακας δεν έχει ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο, η συνάρτηση VLOOKUP θα επιστρέψει στην πρώτη πλησιέστερη στον πίνακα, η οποία μπορεί να μην είναι τα δεδομένα που αναζητάτε.

Σύνταξη

Για να δημιουργήσετε μια σύνταξη για ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ/MATCH, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το όρισμα πίνακα/αναφορά από τη συνάρτηση INDEX και να κάνετε ένθεση τη σύνταξη MATCH μέσα σε αυτό. Έτσι μοιάζει κάπως:

= INDEX(array or reference, MATCH(lookup_value,lookup_array,[match_type])

Ας χρησιμοποιήσουμε ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH για να αντικαταστήσετε VLOOKUP στο παραπάνω παράδειγμα. Η σύνταξη θα μοιάζει κάπως έτσι:

= INDEX(C2:C10,MATCH(B13,B2:B10,0))

Στην απλή Αγγλικά, αυτό σημαίνει ότι:

= INDEX (θέλω η τιμή που επιστρέφεται από C2:C10, που θα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ (γογγυλοκράμβες, το οποίο είναι κάπου στον πίνακα B2: B10, όπου η τιμή που επιστρέφεται είναι η πρώτη τιμή που αντιστοιχεί σε γογγυλοκράμβες))

Συναρτήσεις INDEX και MATCH μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση σε συνάρτηση VLOOKUP

Ο τύπος έχει για την πρώτη τιμή στη C2:C10 που αντιστοιχεί σε γογγυλοκράμβες (σε B7) και επιστρέφει την τιμή σε C7 (100), που είναι η πρώτη τιμή που αντιστοιχεί γογγυλοκράμβες.

Πρόβλημα: Τα ακριβή αντιστοιχία δεν βρέθηκε

Όταν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης είναι FALSE, και η συνάρτηση VLOOKUP δεν είναι δυνατό να βρείτε μια ακριβή αντιστοιχία στα δεδομένα σας, επιστρέφει την τιμή σφάλματος # δ/υ.

Λύση: Εάν είστε βέβαιοι ότι υπάρχει τα σχετικά δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο και VLOOKUP δεν αλίευση αυτό, βεβαιωθείτε ότι τα κελιά αναφοράς δεν έχουν κρυφά κενά διαστήματα ή μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι τα κελιά ακολουθήστε τον σωστό τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, τα κελιά με αριθμούς πρέπει να μορφοποιηθούν ως αριθμός και όχι κείμενο.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση CLEAN ή ΑΠΟΚΟΠΉ για να καθαρίσετε τα δεδομένα σε κελιά.

Πρόβλημα: Η τιμή αναζήτησης είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή σε έναν πίνακα

Εάν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης έχει οριστεί στην τιμή TRUE και την τιμή αναζήτησης είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή σε έναν πίνακα, θα δείτε το σφάλμα # δ/υ. Εμφάνιση TRUE για μια κατά προσέγγιση αντιστοιχούν σε έναν πίνακα και επιστρέφει το πλησιέστερα τιμή μικρότερη από την τιμή αναζήτησης.

Στο παρακάτω παράδειγμα, την τιμή αναζήτησης είναι 100, αλλά υπάρχουν τιμές της περιοχής B2:C10 που είναι μικρότερο από 100. ως εκ τούτου το σφάλμα.

Δ/υ σφάλματος στη συνάρτηση VLOOKUP όταν η τιμή αναζήτησης είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή σε πίνακα

Λύση:

  • Διορθώστε την τιμή αναζήτησης, όπως απαιτείται.

  • Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή αναζήτησης και χρειάζεστε μεγαλύτερη ευελιξία με τιμές που ταιριάζουν, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH αντί για VLOOKUP. Με ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ/ΑΝΤΙΣΤΟΊΧΙΣΗ, μπορείτε να αναζητήσετε τιμές μεγαλύτερες από, μικρότερο βαθμό να ή ίση με την τιμή αναζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ΕΥΡΕΤΗΡΊΟΥ/MATCH αντί για VLOOKUP, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα σε αυτό το θέμα.

Πρόβλημα: Δεν ταξινομείται στήλη αναζήτησης με την αύξουσα σειρά

Εάν το όρισμα περιοχή_αναζήτησης έχει οριστεί στην τιμή TRUE και μία από τις στήλες αναζήτησης δεν ταξινομούνται με την αύξουσα σειρά (A-Ω), θα δείτε το σφάλμα # δ/υ.

Λύση:

  • Αλλάξτε τη συνάρτηση VLOOKUP για να αναζητήσετε μια ακριβή αντιστοιχία. Για να το κάνετε, ορίστε το όρισμα περιοχή_αναζήτησης σε FALSE. Δεν υπάρχει ταξινόμησης χωρίς να απαιτείται για την τιμή FALSE.

  • Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση INDEX/MATCH για την αναζήτηση μιας τιμής σε μη ταξινομημένο πίνακα.

Πρόβλημα: Η τιμή είναι μια μεγάλη αριθμός κινητής υποδιαστολής

Εάν έχετε τιμές ώρας ή μεγάλη δεκαδικοί αριθμοί στα κελιά, το Excel επιστρέφει το σφάλμα # δ/υ λόγω αιωρούμενη ακρίβεια σημείο. Αριθμοί κινητής υποδιαστολής είναι αριθμοί που ακολουθούν μετά την υποδιαστολή. (Σημειώστε ότι το Excel αποθηκεύει τιμές ώρας ως αιωρούμενα αριθμούς σημείου.) Excel δεν μπορούν να αποθηκευτούν αριθμοί με μεγάλο αιωρούμενη σημεία, ώστε να για τη συνάρτηση για να λειτουργήσει σωστά, το κινητής υποδιαστολής αριθμών θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε 5 δεκαδικά ψηφία.

Λύση: συντομεύσετε τους αριθμούς από τους στρογγυλοποίησης έως και πέντε δεκαδικά ψηφία, με τη συνάρτηση ROUND .

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με τη συνάρτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice.

Δείτε επίσης

CORRECT ένα σφάλμα # δ/υ

Η συνάρτηση VLOOKUP: δεν υπάρχει περισσότερες #NA

HLOOKUP, συνάρτηση VLOOKUP, ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ επιστρέφει εσφαλμένες τιμές στο Excel

Αριθμητικός κινητής υποδιαστολής μπορεί να σας δώσει ακριβή αποτελέσματα στο Excel

Κάρτα γρήγορης αναφοράς: συνοπτική παρουσίαση της VLOOKUP

Συνάρτηση VLOOKUP

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Χρήση ελέγχου σφαλμάτων για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε τύπους

Συναρτήσεις όλο το Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις όλο το Excel (ανά κατηγορία)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×