Πώς λειτουργεί ο προγραμματισμός στο Project

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, το Project παρέχει μια εναλλακτική λύση για αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες και προσφέρει στον διαχειριστή έργου μεγαλύτερο έλεγχο του χρονοδιαγράμματος.

Σε αυτό το άρθρο

Η μεγάλη εικόνα: πώς προγραμματίζεται ένα έργο;

Πώς η ημερομηνία έναρξης του έργου επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα;

Πώς οι περιορισμοί στις αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα;

Πώς οι προθεσμίες επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα;

Πώς τα ημερολόγια επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα;

Πώς οι αναθέσεις πόρων καθοδηγούν το χρονοδιάγραμμα;

Η μεγάλη εικόνα: πώς προγραμματίζεται ένα έργο;

Ο μη αυτόματος προγραμματισμός παρέχει στους χρήστες τον πλήρη έλεγχο του τρόπου με τον οποίο προγραμματίζονται οι εργασίες. Ας δούμε αυτό πιο προσεκτικά, ώστε να μην χάνετε καμία από τις βασικές δυνατότητες.

Το Project μπορεί να προγραμματίσει εργασίες χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους: μη αυτόματος προγραμματισμός και αυτόματος προγραμματισμός με μη αυτόματο προγραμματισμό, οι αλλαγές σε παράγοντες όπως οι εξαρτήσεις εργασιών, οι περιορισμοί και τα ημερολόγια έργου δεν προσαρμόζουν αυτόματα τις ημερομηνίες των εργασιών.

Σημείωση: Οι εργασίες προγραμματίζονται με μη αυτόματο τρόπο από προεπιλογή. Οι διαχειριστές έργου που έχουν συνηθίσει τον αυτόματο προγραμματισμό μπορούν να απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα μη αυτόματου προγραμματισμού για συγκεκριμένες εργασίες ή για ολόκληρο το έργο. Ορισμένα έργα, ειδικά τα σύνθετα, ενδέχεται να απαιτήσουν την ισχυρή μηχανή προγραμματισμού του Project για να πραγματοποιήσουν τον προγραμματισμό εκ μέρους σας.

Μη αυτόματα και αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες

1. δύο μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες. Η διάρκεια είναι μια τιμή κειμένου και όχι ένας αριθμός. Δεδομένου ότι η διάρκεια είναι μια τιμή κειμένου, η ημερομηνία έναρξης δεν έχει καθοριστεί αυτόματα από το Project.

2. δύο αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες. Η διάρκεια είναι μια αριθμητική τιμή. Δεδομένου ότι η διάρκεια είναι μια αριθμητική τιμή, μια ημερομηνία έναρξης έχει καθοριστεί αυτόματα από το Project και εμφανίζεται μια γραμμή.

Μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία τοποθετημένη οπουδήποτε στο πρόγραμμά σας και το Project δεν θα το μετακινήσει. Αυτή η νέα δυνατότητα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος.

Γιατί ενδιαφέρεσαι; Λοιπόν, κατά καιρούς τα χρονοδιαγράμματα των έργων είναι συχνά πολύ άτυπα. Ξεκινούν ως απλές λίστες ημερομηνιών από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από συσκέψεις με ενδιαφερόμενους ή από μια συνομιλία διαδρόμου. Οι διαχειριστές έργου πολύ συχνά δεν έχουν πλήρεις πληροφορίες για τα στοιχεία εργασίας. Για παράδειγμα, μπορεί να γνωρίζουν μόνο πότε πρέπει να ξεκινήσει μια εργασία, αλλά όχι τη διάρκειά της μέχρι να έχουν μια εκτίμηση από τα μέλη της ομάδας τους. Επίσης, μπορεί να γνωρίζουν πόσο χρόνο θα διαρκέσει μια εργασία, αλλά δεν γνωρίζουν ότι μπορεί να ξεκινήσει μέχρι να έχουν έγκριση από τη διαχείριση πόρων.

Ακολουθούν κάποια πράγματα που θα πρέπει να έχετε υπόψη σας σχετικά με τις μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες.

 • Θα είστε πάντα ενημερωμένοι. Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες διαθέτουν τους δικούς τους δείκτες και γραμμές εργασιών για να σας βοηθούν να τις ξεχωρίζετε από τις "κλασικές" αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες.

 • Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείτε να το κάνετε. Όταν μια εργασία είναι σε μη αυτόματα προγραμματισμένη λειτουργία, οι στήλες "Έναρξη", "Λήξη" και "Διάρκεια" μπορεί να είναι κενές ή να περιλαμβάνουν τιμές κειμένου εκτός από αναγνωρίσιμες ημερομηνίες.

 • Εναλλαγή λειτουργιών προγραμματισμού Μπορείτε να αλλάξετε μια εργασία από μη αυτόματα προγραμματισμένη σε αυτόματα προγραμματισμένη και το αντίστροφο. Να είστε προσεκτικοί ωστόσο. Όταν αλλάζετε μια εργασία από μη αυτόματα προγραμματισμένη σε αυτόματα προγραμματισμένη, το Project πρέπει να πάρει ορισμένες αποφάσεις. Εάν η διάρκεια μιας εργασίας ήταν "δεκαπενθήμερο", το Project θα χρησιμοποιήσει από προεπιλογή μια εκτιμώμενη διάρκεια του "1 Day?" Εάν η εργασία έχει οριστεί σε αυτόματα προγραμματισμένη. Μετά από όλα, μπορείτε να αναμένετε ότι το Project θα γνωρίζει ότι το δεκαπενθήμερο διαρκεί δύο εβδομάδες.

 • Έλεγχος απώλειας χρόνου Εάν μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία πρέπει να καθυστερήσει λόγω απώλειας χρόνου, οι εξαρτώμενες εργασίες δεν θα μετατίθενται αυτόματα. Οι διαχειριστές έργου μπορεί να αποφασίσουν να διατηρήσουν τις αρχικές ημερομηνίες, εάν οι πόροι τους έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν σύμφωνα με το σχεδιασμό, ή να καθυστερήσουν τις εξαρτώμενες εργασίες, εάν υπάρχουν αυστηρές εξαρτήσεις.

 • Επιδράσεις εργασιών που απαιτούν προσπάθεια    Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες δεν μπορούν να οριστούν με γνώμονα την προσπάθεια. Η διάρκεια μιας μη αυτόματα προγραμματισμένης εργασίας δεν θα αλλάξει καθώς τους έχουν ανατεθεί πόροι

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται και χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά του Project για τον προγραμματισμό μη αυτόματα και αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών.

Στοιχείο

Μη αυτόματος προγραμματισμός

Αυτόματος προγραμματισμός

Διάρκεια

Αριθμός, ημερομηνία ή πληροφορίες κειμένου, όπως "14 ημέρες" ή "δεκαπενθήμερο". Δεν χρησιμοποιούνται από το Project για τη διευκόλυνση προγραμματισμού του έργου.

Μόνο οι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν χρονικό όριο και μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως "14 ημέρες" ή "2 μήνες".

Εργασία

Μόνο οι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν χρονικό όριο και μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως "14 ημέρες" ή "2 μήνες".

Μόνο οι αριθμοί που αντιπροσωπεύουν χρονικό όριο και μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως "14 ημέρες" ή "2 μήνες".

Πόροι

Μπορούν να ανατεθούν σε εργασίες. Δεν χρησιμοποιείται από το Project για να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε το έργο.

Μπορούν να ανατεθούν σε εργασίες. Χρησιμοποιούνται από το Project για τον καθορισμό του βέλτιστου χρονοδιαγράμματος. Θα αλλάξει η διάρκεια εργασιών εάν οι εργασίες έχουν οριστεί σε "Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας", σε αντίθεση με μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες.

Ημερομηνία έναρξης

Μπορεί να είναι αριθμός, ημερομηνία ή πληροφορίες κειμένου, όπως "30 Ιαν." ή "Κάποια στιγμή σύντομα". Δεν χρησιμοποιούνται από το Project για τη διευκόλυνση προγραμματισμού του έργου.

Μόνο οι πληροφορίες ημερομηνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ημερομηνία λήξης

Μπορεί να είναι μια ημερομηνία ή πληροφορίες κειμένου, όπως "30 Ιαν." ή "Κάποια στιγμή σύντομα". Δεν χρησιμοποιούνται από το Project για τη διευκόλυνση προγραμματισμού του έργου.

Μόνο οι πληροφορίες ημερομηνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Περιορισμοί

Παραβλέπονται από το Project.

Χρησιμοποιούνται από το Project για τον καθορισμό του βέλτιστου χρονοδιαγράμματος.

Εξαρτήσεις (συνδέσεις)

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν θα αλλάξουν τον προγραμματισμό της εργασίας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά δεν θα αλλάξει τον προγραμματισμό της εργασίας.

Ημερολόγια έργου και πόρων

Παραβλέπονται από το Project.

Χρησιμοποιούνται από το Project για τον καθορισμό του βέλτιστου χρονοδιαγράμματος.

Αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες

Οι αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο το Project προγραμματίζει τις εργασίες σας. Ο αυτόματος προγραμματισμός παρέχει έναν αυστηρά δομημένο και συστηματικό τρόπο διαχείρισης των χρονοδιαγραμμάτων του έργου. Με βάση τις καταχωρήσεις των χρηστών, όπως η διάρκεια εργασίας, η προγραμματισμένη εργασία, ο αριθμός των πόρων και οι ημερομηνίες περιορισμού, το Project υπολογίζει τη νωρίτερη και την τελευταία ημερομηνία εργασιών για το βέλτιστο χρονοδιάγραμμα.

Το Project προγραμματίζει ένα έργο με βάση τις πληροφορίες που καταχωρείτε σχετικά με τα εξής:

 • Το γενικό έργο.

 • Τα μεμονωμένα στοιχεία εργασίας (ονομάζονται εργασίες) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

 • Εάν είναι απαραίτητο, τους πόρους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών.

Εάν αλλάξει κάτι στο έργο σας μετά τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματός σας, μπορείτε να ενημερώσετε τις εργασίες ή τους πόρους και το Project προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα για εσάς.

Για κάθε εργασία, μπορείτε να καταχωρήσετε ένα ή όλα τα ακόλουθα:

 • Διάρκειες

 • Εξαρτήσεις εργασιών

 • Περιορισμοί

Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, το Project υπολογίζει την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης για κάθε εργασία.

Μπορείτε να καταχωρήσετε πόρους στο έργο σας και, στη συνέχεια, να τους αναθέσετε σε εργασίες για να υποδείξετε ποιος πόρος είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση κάθε ανάθεση. Αυτό όχι μόνο σας βοηθά στο σχεδιασμό του προσωπικού του έργου αλλά μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τον αριθμό των μηχανημάτων που απαιτούνται ή την ποσότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. Εάν καταχωρήσετε πόρους, τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών βελτιστοποιούνται περισσότερο σύμφωνα με τις παρακάτω πληροφορίες πόρων:

 • Εργασία

 • Μονάδες

 • Χρόνοι εργασίας που έχουν εισαχθεί στα ημερολόγια

Άλλα στοιχεία, όπως το χρονική προήγηση και το χρονική υστέρηση, οι τύποι εργασιών, ο πόρος διαθεσιμότητα και το πόρος καθοδήγησης, μπορούν να επηρεάσουν τον προγραμματισμό, ώστε η κατανόηση των επιπτώσεων αυτών των στοιχείων να σας βοηθήσει να διατηρήσετε και να προσαρμόσετε το πρόγραμμά σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σημείωση: Το Project υπολογίζει τη διάρκεια των αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών με βάση τους ορισμούς των μονάδων διάρκειας στην καρτέλα " ημερολόγιο " του παραθύρου διαλόγου " Επιλογές ". Ακριβώς όπως σε ένα κανονικό μηνιαίο ημερολόγιο, το έτος αρχίζει τον Ιανουάριο και κάθε εβδομάδα ξεκινά την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Από προεπιλογή, όταν το Project υπολογίζει μονάδες διάρκειας, μία ημέρα ισούται με 8 ώρες, μία εβδομάδα ισούται με 40 ώρες και ένας μήνας ισούται με 20 εργάσιμες ημέρες. Εάν καταχωρήσετε ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εργασιών και δεν καταχωρήσετε ώρες έναρξης και λήξης, το Project χρησιμοποιεί τις 8:00 π.μ. ως προεπιλεγμένη ώρα έναρξης και τις 5:00 μ.μ. ως προεπιλεγμένη ώρα λήξης.

Αλλαγή λειτουργιών προγραμματισμού εργασιών

Μπορείτε να αλλάξετε τον προγραμματισμό μιας εργασίας πέρα δώθε από αυτόματη σε μη αυτόματη. Όταν αλλάζετε τις λειτουργίες εργασιών, να λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

 • Μια εργασία η οποία αλλάζει σε αυτόματο προγραμματισμό θα έχει τη διάρκεια και τις ημερομηνίες που ορίστηκαν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Project. Για παράδειγμα, το Project θα αλλάξει μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία με μια διάρκεια "μιας εβδομάδας ζευγών" την προεπιλεγμένη τιμή "1 Day?" Η μη αυτόματα καταχωρημένη ημερομηνία έναρξης "αύριο" μιας εργασίας θα αλλάξει σύμφωνα με την ημερομηνία έναρξης του έργου όταν αλλάζει σε αυτόματα προγραμματισμένη εργασία.

 • Μια εργασία η οποία αλλάζει σε μη αυτόματα προγραμματισμένη θα διατηρήσει τη διάρκεια και τις ημερομηνίες της. Ωστόσο, αφού η εργασία οριστεί σε προγραμματισμό με μη αυτόματο τρόπο, η διάρκεια και οι ημερομηνίες μπορούν να είναι οποιοσδήποτε αριθμός, κείμενο ή τιμή ημερομηνίας.

Αρχή της σελίδας

Πώς η ημερομηνία έναρξης του έργου επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα;

Εάν εισαγάγετε μια ημερομηνία έναρξης για το έργο, από προεπιλογή, το Project προγραμματίζει τις εργασίες ώστε να ξεκινούν την ημερομηνία έναρξης του έργου και υπολογίζει το ημερομηνία λήξης του έργου με βάση την τελευταία εργασία που θα ολοκληρωθεί.

Για αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, καθώς εισάγετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εργασίες, όπως εξαρτήσεις εργασιών, διάρκειες και περιορισμούς, το Project προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα ώστε να απεικονίζει πιο ακριβείς ημερομηνίες για τις εργασίες.

Σημείωση: Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες δεν θα μετακινηθούν εάν αλλάξει η ημερομηνία έναρξης του έργου.

Πριν και μετά τη δημιουργία εξάρτησης εργασίας

Εικόνα κουμπιού Όταν δημιουργείτε ένα νέο έργο, καταχωρείτε πρώτα την ημερομηνία έναρξης του έργου. Όταν προγραμματίζετε ένα έργο από την ημερομηνία έναρξης, όλες οι εργασίες ξεκινούν από την ημερομηνία έναρξης του έργου, εκτός εάν καθορίσετε διαφορετικά.

Εικόνα κουμπιού Για μη αυτόματα και αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες, χωρίς εξαρτήσεις εργασιών ή περιορισμούς, η διάρκεια του έργου είναι ίδια με τη διάρκεια της μεγαλύτερης εργασίας. Με άλλα λόγια, η ημερομηνία λήξης του έργου είναι ίδια με την ημερομηνία λήξης της μεγαλύτερης εργασίας.

Εικόνα κουμπιού Οι αλληλεξαρτήσεις εργασιών, όπως η εξάρτηση από λήξη σε έναρξη μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εργασίας (όπως φαίνεται εδώ), μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία λήξης του έργου.

Σχεδόν όλα τα έργα θα πρέπει να προγραμματίζονται από μια γνωστή ημερομηνία έναρξης. Ακόμη και όταν γνωρίζετε την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο, ο προγραμματισμός με βάση μια ημερομηνία έναρξης σάς παρέχει τη μέγιστη ευελιξία.

Ωστόσο, ενδέχεται να θέλετε να προγραμματίσετε με βάση μια ημερομηνία λήξης όταν:

 • Πρέπει να ορίσετε πότε πρέπει να ξεκινήσει ένα έργο, ώστε να ολοκληρωθεί σε μια συγκεκριμένη απαιτούμενη ημερομηνία.

 • Δεν είστε βέβαιοι για το πότε θα ξεκινήσει το έργο σας (για παράδειγμα, λαμβάνετε εργασία από άλλη προέλευση που ενδέχεται να καθυστερήσει).

 • Η μεθοδολογία διαχείρισης του έργου σας απαιτεί να προγραμματίσετε με βάση μια ημερομηνία λήξης.

Όταν εργάζεστε με το έργο σας που είναι προγραμματισμένο με βάση μια ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να έχετε υπόψη τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο το Project χειρίζεται ορισμένες ενέργειες:

 • Όταν καταχωρείτε μια αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, το Project αντιστοιχίζει αυτόματα τον περιορισμό "Το αργότερο δυνατό" στην ημερομηνία λήξης της εργασίας. Θα πρέπει να ορίζετε άλλους περιορισμούς μόνο όταν είναι απαραίτητο.

 • Εάν σύρετε μια γραμμή Gantt για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας, το Project αντιστοιχίζει αυτόματα έναν περιορισμό "Λήξη όχι αργότερα από" σε μια αυτόματα προγραμματισμένη εργασία.

 • Εάν αλλάξετε το έργο σας ώστε να προγραμματιστεί με βάση μια ημερομηνία λήξης ενώ είχε προηγουμένως προγραμματιστεί με βάση μια ημερομηνία έναρξης, θα καταργήσετε όλες τις καθυστερήσεις ισοστάθμισης και τις διαιρέσεις ισοστάθμισης από εργασίες και αναθέσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτόματα. Οι εργασίες που είναι μη αυτόματα προγραμματισμένες δεν επηρεάζονται.

 • Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόματη ισοστάθμιση για να μειώσετε τις υπερβολικές αναθέσεις πόρων στο έργο σας, το Project θα προσθέσει μια καθυστέρηση ισοστάθμισης μετά από μια εργασία και όχι πριν από μια εργασία.

Αρχή της σελίδας

Πώς οι περιορισμοί στις αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα;

Όταν πρέπει να ελέγξετε την ημερομηνία έναρξης ή λήξης μιας εργασίας αυτόματου προγραμματισμού, μπορείτε να αλλάξετε τον περιορισμό της εργασίας. Οι ευέλικτοι περιορισμοί λειτουργούν με τις εξαρτήσεις εργασιών για να κάνετε μια εργασία να εμφανίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα ή τόσο αργά όσο θα επιτρέπει η εξάρτηση εργασιών. Για παράδειγμα, μια εργασία με περιορισμό το ταχύτερο δυνατό (ASAP) και μια εξάρτηση από λήξη σε έναρξη θα προγραμματιστεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη εργασία. Από προεπιλογή, όλες οι εργασίες σε ένα έργο που είναι προγραμματισμένο με βάση την ημερομηνία έναρξης έχουν τον περιορισμό "Το ταχύτερο δυνατό". Παρομοίως, από προεπιλογή, όλες οι εργασίες σε ένα έργο που είναι προγραμματισμένο με βάση την ημερομηνία λήξης έχουν τον περιορισμό "Το αργότερο δυνατό".

Σημείωση: Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες δεν επηρεάζονται από τους περιορισμούς εργασίας. Εάν αλλάξετε μια λειτουργία προγραμματισμού εργασιών από μη αυτόματα προγραμματισμένη για αυτόματο προγραμματισμό, ο περιορισμός εργασιών θα οριστεί σε όσο το δυνατόν πιο αργά (ALAP).

Οι περιορισμοί με μεσαία ευελιξία προγραμματισμού θα περιορίζουν την έναρξη ή τη λήξη μιας εργασίας πριν ή μετά από μια ημερομηνία που θα επιλέξετε. Για παράδειγμα, μια εργασία με περιορισμό "Έναρξη όχι νωρίτερα από" για τις 15 Ιουνίου και εξάρτηση από λήξη σε έναρξη με μια άλλη εργασία μπορεί να ξεκινήσει στις 15 Ιουνίου εάν η προαπαιτούμενη εργασία έχει ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου (ή αργότερα, αν η προαπαιτούμενη εργασία ολοκληρώνεται μετά τις 15 Ιουνίου), ωστόσο δεν είναι δυνατό να προγραμματιστεί πριν από τις 15 Ιουνίου.

Πριν και μετά την εφαρμογή περιορισμού

Εικόνα κουμπιού Με την προεπιλεγμένη σχέση εργασιών από λήξη σε έναρξη και με την εφαρμογή ενός περιορισμού "Το ταχύτερο δυνατό" σε αυτές τις εργασίες, η εξαρτώμενη εργασία (η δεύτερη) είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει αμέσως μόλις η προαπαιτούμενη εργασία (η πρώτη) έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί.

Εικόνα κουμπιού Με την εφαρμογή ενός περιορισμού "Έναρξη όχι νωρίτερα από", η εξαρτώμενη εργασία δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την ημερομηνία περιορισμού, ακόμα και εάν (όπως φαίνεται εδώ) η προαπαιτούμενη εργασία έχει ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία περιορισμού.

Οι άκαμπτοι περιορισμοί παρακάμπτουν τις εξαρτήσεις εργασιών από προεπιλογή και περιορίζουν μια εργασία σε μια ημερομηνία που επιλέγετε. Για παράδειγμα, μια εργασία με περιορισμό "Πρέπει να ξεκινήσει στις" για τις 30 Σεπτεμβρίου και εξάρτηση από λήξη σε έναρξη με μια άλλη εργασία θα είναι πάντα προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα από το αν η προαπαιτούμενη εργασία ολοκληρωθεί νωρίς ή αργά.

Εάν μια εργασία που περιορίζεται σε μια ημερομηνία έχει μια προαπαιτούμενη εργασία που ολοκληρώνεται πολύ αργά για να ξεκινήσει η εξαρτώμενη ημερομηνία από την ημερομηνία που καθορίζεται στον περιορισμό, μπορεί να προκύψει αρνητικό αδράνεια.

Για να εξετάσετε ή να αλλάξετε τον περιορισμό σε μια εργασία, κάντε δεξί κλικ στην εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες ή Πληροφορίες εργασίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους . Οι πληροφορίες περιορισμού βρίσκονται στα πλαίσια Τύπος περιορισμού και Ημερομηνία περιορισμού.

Αρχή της σελίδας

Πώς οι προθεσμίες επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα;

Οι προθεσμίες συνήθως δεν επηρεάζουν τον προγραμματισμό των εργασιών. Χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν μια ημερομηνία-στόχο την οποία δεν θέλετε να χάσετε, χωρίς να χρειάζεται να ορίσετε έναν περιορισμό εργασίας που θα μπορούσε να επηρεάσει τον προγραμματισμό εάν αλλάξουν οι προαπαιτούμενη εργασία εργασίες. Μια εργασία με προθεσμία έχει προγραμματιστεί όπως οποιαδήποτε άλλη εργασία, ωστόσο, όταν μια εργασία ολοκληρώνεται μετά την προθεσμία της, το Project εμφανίζει μια ένδειξη εργασίας που σας ειδοποιεί ότι η εργασία ήταν εκπρόθεσμη.

Οι προθεσμίες μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική αδράνεια σε εργασίες. Εάν καταχωρήσετε μια προθεσμία πριν από τη λήξη της συνολικής αδράνειας της εργασίας, η συνολική αδράνεια θα υπολογίζεται εκ νέου χρησιμοποιώντας την προθεσμία αντί της τελευταίας ημερομηνίας λήξης της εργασίας. Η εργασία γίνεται κρίσιμη εάν η συνολική αδράνεια φτάσει στο μηδέν.

Μπορείτε να ορίσετε προθεσμίες για εργασίες σύνοψης καθώς και για μεμονωμένες εργασίες. Εάν προκύψει διένεξη της προθεσμίας της εργασίας με οποιαδήποτε από τις δευτερεύουσες εργασίες, η ένδειξη προθεσμίας υποδεικνύει μια χαμένη προθεσμία μεταξύ των δευτερευουσών εργασιών.

Ωστόσο, οι προθεσμίες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται οι εργασίες εάν ορίσετε μια προθεσμία σε μια εργασία με έναν περιορισμό "Το αργότερο δυνατό". Η εργασία έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την ημερομηνία της προθεσμίας, παρόλο που η εργασία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μετά την προθεσμία, εάν οι προαπαιτούμενες εργασίες έχουν απόκλιση.

Για να εξετάσετε ή να αλλάξετε μια προθεσμία εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες ή Πληροφορίες εργασίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους . Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Προθεσμία.

Αρχή της σελίδας

Πώς τα ημερολόγια επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα;

Τα ημερολόγια προσδιορίζουν το τυπικό χρόνος εργασίας και το χρόνος εκτός εργασίας, όπως τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες, για το έργο.

Σημείωση: Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες δεν επηρεάζονται από τα ημερολόγια έργου ή πόρου.

Τα ημερολόγια έργου χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της διαθεσιμότητας πόρων, τον τρόπο προγραμματισμού των πόρων που έχουν ανατεθεί σε εργασίες και τον τρόπο προγραμματισμού των ίδιων των εργασιών. Για τον προγραμματισμό των εργασιών, χρησιμοποιούνται τα ημερολόγια έργου και τα ημερολόγια εργασίας και, σε περίπτωση που πόροι ανατίθενται σε εργασίες, χρησιμοποιούνται επίσης και τα ημερολόγια πόρων.

Τα ημερολόγια που αναφέρονται στο Project είναι τα εξής:

 • Ημερολόγια βάσης    Αυτά είναι οι βάσεις για άλλους τύπους ημερολογίων. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε ένα ημερολόγιο βάσης ως ημερολόγιο έργου και μπορείτε να εφαρμόσετε ένα ημερολόγιο βάσης σε εργασίες ως ημερολόγιο εργασίας ή ως τις προεπιλεγμένες ώρες για ένα ημερολόγιο πόρου. Το Project παρέχει τρία βασικά ημερολόγια: τα ημερολόγια Standard, 24 ωρών και νυχτερινής βάρδιας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το δικό σας ημερολόγιο βάσης χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα ημερολόγια βάσης που παρέχονται.

 • Ημερολόγια έργου    Αυτά ορίζουν τους τυπικούς εργάσιμους και μη εργάσιμους χρόνους για το έργο ως σύνολο. Εάν δεν χρησιμοποιούνται ημερολόγια πόρων ή ημερολόγια εργασίας, οι εργασίες προγραμματίζονται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου στο ημερολόγιο έργου από προεπιλογή.

 • Ημερολόγια πόρων    Αυτά είναι βασισμένα στο τυπικό ημερολόγιο από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε τον εργάσιμο ή τον μη εργάσιμο χρόνο για συγκεκριμένους πόρους ή για ένα σύνολο πόρων, εξασφαλίζοντας ότι οι πόροι προγραμματίζονται μόνο όταν είναι διαθέσιμοι για εργασία. Εάν έχετε αλλάξει τον εργάσιμο ή τον μη εργάσιμο χρόνο σε ένα ημερολόγιο πόρου και ο πόρος έχει εκχωρηθεί σε μια εργασία, η εργασία προγραμματίζεται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου χρόνου στο ημερολόγιο πόρου.

 • Ημερολόγια εργασίας    Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσετε ώρες εργασίας για εργασίες εκτός των ωρών εργασίας στο ημερολόγιο έργου. Όταν ένα ημερολόγιο εργασίας ανατίθεται σε μια εργασία και ο πόρος που έχει ανατεθεί στην εργασία έχει διαφορετικές ώρες εργασίας στο ημερολόγιο πόρου του, η εργασία είναι προγραμματισμένη για τον επικαλυπτόμενο εργάσιμο χρόνο των δύο ημερολογίων. Ωστόσο, μπορείτε να καθορίσετε μια επιλογή εργασίας για να παραβλέψετε τα ημερολόγια πόρων και να προγραμματίσετε την εργασία μέσω του μη εργάσιμου χρόνου του πόρου.

Για να εργαστείτε με ημερολόγια, κάντε κλικ στην καρτέλα έργο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ώρας εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Πώς οι αναθέσεις πόρων καθοδηγούν το χρονοδιάγραμμα;

Εάν δεν εκχωρείτε πόρους σε εργασίες του έργου σας, το Project υπολογίζει το χρονοδιάγραμμα χρησιμοποιώντας διάρκειες, εξαρτήσεις εργασίας, περιορισμούς και πληροφορίες ημερολογίου έργου και εργασίας. Εάν εκχωρείτε πόρους, οι εργασίες προγραμματίζονται σύμφωνα με τα ημερολόγια των πόρων και τις μονάδες ανάθεσης, παρέχοντας ακριβέστερο προγραμματισμό.

Σημείωση: Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες δεν επηρεάζονται από τα ημερολόγια πόρων. Όταν εκχωρείται ένας πόρος σε μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, ο προγραμματισμός της εργασίας δεν αλλάζει.

Μια ανάθεση είναι η συσχέτιση μιας συγκεκριμένης εργασίας με έναν συγκεκριμένο πόρο που είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση της εργασίας. Σε μια εργασία μπορούν να ανατεθούν ένας ή περισσότεροι πόροι. Οι πόροι εργασίας, οι πόροι υλικού και οι πόροι κόστους μπορούν να ανατεθούν σε εργασίες. Σε αντίθεση με τους πόρους εργασίας, η εκχώρηση πόρων υλικού ή πόρων κόστους σε μια εργασία δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό των εργασιών.

Για παράδειγμα, στο έργο σας έχετε μια εργασία με το όνομα Ανάπτυξη προδιαγραφών. Έχετε επίσης έναν πόρο μηχανικής, το Γιάννη. Εάν αναθέσετε στο Γιάννη την εργασία Ανάπτυξη προδιαγραφών, ο προγραμματισμός αυτής της εργασίας θα εξαρτάται από το ημερολόγιο πόρων και τις μονάδες ανάθεσης του Γιάννη, επιπρόσθετα από τις πληροφορίες εργασίας, όπως η διάρκεια, οι εξαρτήσεις εργασίας, οι περιορισμοί και τα ημερολόγια.

Εκτός από τον προγραμματισμό σύμφωνα με τις πληροφορίες εργασίας, αφού έχετε εκχωρήσει πόρους σε εργασίες στο έργο σας, το Project διαθέτει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον πόρο και την ανάθεση, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των πληροφοριών προγραμματισμού όπως:

 • Ο όγκος εργασίας ή ο όγκος υπερωριών που έχει ανατεθεί στον πόρο και πώς αυτή η εργασία κατανέμεται σε ένα χρονικό διάστημα. Η κατανομή του όγκου εργασίας σε ένα χρονικό διάστημα μπορεί επίσης να επηρεαστεί από τις καμπύλες εργασίας.

 • Ο αριθμός των μονάδων ανάθεσης για τον πόρο στην εργασία, δηλαδή μερικής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης ή πολλαπλή.

 • Το τύπος εργασίας, το οποίο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα χρονοδιάγραμμα αλλάζει Εάν αναθεωρήσετε την υπάρχουσα ανάθεση. Οι τρεις τύποι εργασιών είναι σταθερές μονάδες, σταθερή διάρκεια και σταθερές εργασίες.

 • Εάν η εργασία γίνεται με καθοδήγηση μέσω προσπάθειας. Εάν μια εργασία γίνεται με καθοδήγηση μέσω προσπάθειας, καθώς προστίθενται ή καταργούνται πόροι από την ανάθεση, η εργασία παραμένει σταθερή για την εργασία και αναδιανέμεται στους πόρους. Για τις εργασίες σταθερής μονάδας, για παράδειγμα, ένα αποτέλεσμα είναι ότι, αν έχουν ανατεθεί περισσότεροι πόροι, απαιτείται μια πιο σύντομη διάρκεια για να ολοκληρωθεί η εργασία.

  Σημείωση:  Οι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες δεν μπορούν να οριστούν με γνώμονα την προσπάθεια. Η διάρκεια μιας μη αυτόματα προγραμματισμένης εργασίας δεν θα αλλάξει καθώς τους έχουν ανατεθεί πόροι.

 • Ημερολόγια πόρου. Το Project προγραμματίζει τους εκχωρημένους πόρους με βάση τον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο που υποδεικνύεται στα ημερολόγια πόρου τους.

Για να εκχωρήσετε πόρους σε εργασίες, κάντε κλικ στην καρτέλα πόρος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εκχώρηση πόρων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×