Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου ή το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου στο SharePoint

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Υπάρχουν δύο τμήματα Web που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση δεδομένων σε μια τοποθεσία του SharePoint. Είναι παρόμοια: το Τμήμα Web περιεχομένου ερωτήματος (CQWP) και το Τμήμα Web περιεχομένου αναζήτησης (CSWP). Μόλις, εξετάζοντας τα ονόματά τους, δεν είναι σαφές για να διακρίνετε τη διαφορά μεταξύ των δύο.

Τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου και αναζήτησης περιεχομένου

Σε αυτό το άρθρο, θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα τμήματα Web και πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε το ένα τμήμα Web αντί του άλλου.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των δύο τμημάτων Web, επειδή με μια λανθασμένη επιλογή η τοποθεσία σας μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα απόδοσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο τμήματα Web για να εμφανίσετε περιεχόμενο που βασίζεται σε ένα ερώτημα. Σε μια απλοποιημένη εκδοχή, δείτε πώς μπορείτε να αποφασίσετε μεταξύ των δύο:

  • Χρησιμοποιήστε το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) όταν έχετε περιορισμένο όγκο περιεχομένου, το ερώτημά σας είναι απλό και δεν περιμένετε μεγάλη αύξηση του περιεχομένου σας στο μέλλον.

  • Χρησιμοποιήστε το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) σε όλα τα άλλα σενάρια, όταν θέλετε να εμφανίσετε περιεχόμενο που βασίζεται σε ένα ερώτημα.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια σύγκριση των δύο τμημάτων Web:

Συμπεριφορά τμήματος Web

Τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου

Τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου

Ρύθμιση παραμέτρων ερωτήματος

Εύκολη

Θα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με ορισμένες δυνατότητες αναζήτησης όπως Διαχείριση σχήματος αναζήτησης στο SharePoint Online.

Ερώτημα σε μεγάλους όγκους περιεχομένου

Περιορισμένη

Ναι

Χειρισμός σύνθετων ερωτημάτων

Περιορισμένη

Ναι

Κλιμάκωση για το χειρισμό μελλοντικής ανάπτυξης του περιεχομένου

Περιορισμένη

Ναι

Εμφάνιση περιεχομένου από άλλες συλλογές τοποθεσιών

Όχι

Ναι (ανατρέξτε στο θέμα χρήση του Τμήματος Web αναζήτησης περιεχομένου για να εμφανίσετε περιεχόμενο από άλλες συλλογή τοποθεσιών παρακάτω)

Δυνατότητα προσαρμογής της σχεδίασης των αποτελεσμάτων του ερωτήματος

Ναι, με τη χρήση XSLT.

Ναι, με τη χρήση HTML.

Κόστος συντήρησης σε σύνθετη αρχιτεκτονική τοποθεσίας

Υψηλό

Μικρό (ανατρέξτε στο θέμα χρήση το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου για διατήρηση του κόστους συντήρησης προς τα κάτω παρακάτω)

Περιορισμός των αποτελεσμάτων του ερωτήματος που εμφανίζονται στο τμήμα Web

Όχι

Ναι, σε συνδυασμό με το τμήμα Web τελειοποίησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο τμήματα Web για να εμφανίσετε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία. Η εμπειρία χρήστη για τους συντάκτες περιεχομένου και τους επισκέπτες της τοποθεσίας αρχικής σελίδας είναι πανομοιότυπη, ανεξάρτητα από το τμήμα Web που χρησιμοποιείτε. Η διαφορά μεταξύ των δύο τμημάτων Web είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) υποβάλλει ερωτήματα σε μια βάση δεδομένων, ενώ το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) στο ευρετήριο αναζήτησης.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται αυτά τα τμήματα Web. Στο παράδειγμα Α παρουσιάζεται μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ένα τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) για την εμφάνιση περιεχομένου από τη δευτερεύουσα τοποθεσία πωλήσεων που διαθέτει και στο παράδειγμα B παρουσιάζεται μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ένα τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) για την εμφάνιση περιεχομένου από τη δική της δευτερεύουσα τοποθεσία πωλήσεων.

Τρόπος εμφάνισης περιεχομένου από το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) και το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP)

Επεξήγηση εικόνας

Παράδειγμα α:
Τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου

Παράδειγμα β:
Τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου

1

Συντάσσετε περιεχόμενο σε λίστα.

Συντάσσετε περιεχόμενο σε λίστα.

2

Τα στοιχεία της λίστας αποθηκεύονται αμέσως σε μια βάση δεδομένων.

Σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, τα στοιχεία της λίστας ανιχνεύονται αυτόματα και προστίθενται στο ευρετήριο αναζήτησης.

3

Ένας επισκέπτης βλέπει την αρχική σελίδα της τοποθεσίας. Το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) εξέδωσε αυτόματα ένα ερώτημα στη βάση δεδομένων.

Ένας επισκέπτης βλέπει την αρχική σελίδα της τοποθεσίας. Το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) εκδίδει αυτόματα ένα ερώτημα στο ευρετήριο αναζήτησης.

4

Η βάση δεδομένων επιστρέφει το αποτέλεσμα του ερωτήματος και το εμφανίζει στο τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP).

Το ευρετήριο αναζήτησης επιστρέφει το αποτέλεσμα του ερωτήματος και το εμφανίζει στο τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP).

Επειδή τα τμήματα Web χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες, οι περιπτώσεις χρήσης στις οποίες θα πρέπει να επιλέξετε το ένα τμήμα Web αντί του άλλου διαφέρουν. Μια περίπτωση χρήσης είναι συχνά πιο σύνθετη από το απλό παράδειγμα που παρουσιάζεται στην προηγούμενη ενότητα. Πριν αποφασίσετε ποιο τμήμα Web θα χρησιμοποιήσετε, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τα εξής:

  • Πόσο περιεχόμενο έχω;

  • Πόσο σύνθετο θα είναι το ερώτημά μου;

  • Πού πρόκειται να αποθηκευτεί το περιεχόμενό μου;

  • Πόσο θα αυξηθεί το περιεχόμενό μου με την πάροδο του χρόνου;

  • Πόσο θα αυξηθεί το κόστος συντήρησης με την πάροδο του χρόνου;

Συνιστάται να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα θέματα ως σύνολο και όχι ξεχωριστά.

Σημείωση:  Εάν εξετάζετε τη μετακίνηση από μια τοποθεσία SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης σε μια τοποθεσία του SharePoint Online και χρησιμοποιείτε τμήματα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) στην τοποθεσία SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης, ίσως αντιμετωπίσετε μερικά προβλήματα απόδοσης. Στο SharePoint Online δεν θα είναι δυνατή η κλιμάκωση του μισθωτή σας για τη βελτίωση της απόδοσης. Επίσης, η λειτουργικότητα προσωρινής αποθήκευσης συμπεριφέρεται διαφορετικά στο SharePoint Online σε σχέση με το SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης.

Τι επηρεάζει τις επιδόσεις του το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου

Στο προηγούμενο παράδειγμα, εάν η λίστα "Ειδήσεις" περιέχει λιγότερα από 5000 στοιχεία, η απόδοση του τμήματος Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) θα είναι πιθανότατα πολύ καλή. Ωστόσο, εάν η λίστα "Ειδήσεις" υπερβαίνει τα 5000 στοιχεία, και το ερώτημα στο τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) είναι σύνθετο, το τμήμα Web μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα απόδοσης. Είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τι είναι ακριβώς ένα σύνθετο ερώτημα, αλλά μια Προέλευση που εκτείνεται σε όλες τις τοποθεσίες στη συλλογή τοποθεσιών σας είναι πιο σύνθετη από μια Προέλευση που υποβάλλει ερωτήματα σε μια συγκεκριμένη λίστα. Επίσης, εάν το ερώτημά σας χρησιμοποιεί Πρόσθετα φίλτρα, η πολυπλοκότητά του αυξάνεται. Η πολυπλοκότητα του ερωτήματος αυξάνεται ανάλογα με τους τύπους των στηλών της τοποθεσίας και τις συνθήκες που χρησιμοποιείτε. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

  • Ένα ερώτημα που είναι πιο σύνθετο από ένα ερώτημα το οποίο τα φίλτρα σε μια στήλη τοποθεσίας του τύπου Ναι/Όχιφίλτρα σε μια στήλη τοποθεσίας του τύπου πολλές γραμμές κειμένου .

  • Ένα φίλτρο που χρησιμοποιεί μια συνθήκη περιέχει είναι πιο σύνθετο από ένα ερώτημα που χρησιμοποιεί μια συνθήκη ισούται με.

  • Πολλές συνθήκες Ή αυξάνουν την πολυπλοκότητα του ερωτήματος.

Ρύθμιση παραμέτρων ερωτήματος στο τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP)

Τις επιδόσεις της το CQWP επηρεάζεται επίσης από όπου είναι αποθηκευμένο το περιεχόμενό σας. Εάν το περιεχόμενό σας είναι αποθηκευμένο σε πολλές τοποθεσίες, το συνολικό ποσό των στοιχείων λίστας που περιλαμβάνει το τμήμα Web για την επεξεργασία θα επηρεάζουν τις επιδόσεις. Για παράδειγμα, στην κεντρική τοποθεσία της εταιρείας σας, που θέλετε να εμφανιστούν τα πιο πρόσφατες ειδήσεις στοιχεία από λίστες που διατηρούνται σε πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες. Κάθε λίστα που περιέχει στοιχεία 1000. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει το CQWP ερώτημα σε 3000 στοιχείων.

Υποβολή ερωτήματος σε πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες

Σε αυτό το παράδειγμα, εάν το ερώτημα είναι απλό, η απόδοση του τμήματος Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) είναι πιθανότατα καλή, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ποσότητα των στοιχείων είναι μικρότερη από 5000. Ωστόσο, εάν το ερώτημα είναι σύνθετο, το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα απόδοσης, ακόμα και όταν η συνολική ποσότητα των στοιχείων είναι μερικές χιλιάδες.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του τμήματος Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) είναι η αύξηση του περιεχομένου σας. Μια λύση που λειτουργεί καλά σήμερα ενδέχεται να μην ισχύει για το περιεχόμενό σας στο μέλλον. Εάν αναμένετε μεγάλη αύξηση στον αριθμό των τοποθεσιών ή στον όγκο του περιεχομένου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο τμήματα Web για να εμφανίσετε περιεχόμενο που βασίζεται σε πληροφορίες από την περιήγηση στην τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, όταν ο επισκέπτης μεταβαίνει σε μια σελίδα, το τμήμα Web σε αυτήν τη σελίδα εκδίδει αυτόματα ένα ερώτημα, το οποίο περιέχει πληροφορίες από την περιήγηση στην τοποθεσία σας. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται στο τμήμα Web. Εάν δεν έχετε πολύ περιεχόμενο και το ερώτημα είναι απλό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά τμήματα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) για να εμφανίσετε το περιεχόμενό σας. Ωστόσο, επειδή πρέπει να συντηρείτε κάθε τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) ξεχωριστά, το κόστος συντήρησης μπορεί γρήγορα να αυξηθεί.

Χρησιμοποιώντας το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) με διαχειριζόμενη περιήγηση και μια σελίδα κατηγοριών, το κόστος συντήρησης θα παραμείνει το ίδιο, καθώς το περιεχόμενό σας αυξάνεται. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε μια νέα κατηγορία περιήγησης στο περιεχόμενό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια σελίδα κατηγοριών για να εμφανίσετε το περιεχόμενο που ανήκει στη νέα κατηγορία περιήγησης. Επομένως, ακόμη και αν το περιεχόμενο αυξάνεται, θα χρειαστεί να συντηρήσετε μόνο την ίδια ποσότητα σελίδων.

Δείτε αυτά τα πρόσθετα άρθρα για περισσότερες πληροφορίες:

Στο παράδειγμα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο τέσσερα τμήματα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) μπορούν να αντικατασταθούν από ένα τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) σε μια κατηγορία σελίδων.

Σύνθετη αρχιτεκτονική τοποθεσίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) για να εμφανίσετε περιεχόμενο από άλλες συλλογές τοποθεσιών. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συντάξετε περιεχόμενο σε μία συλλογή τοποθεσιών και να εμφανίσετε αυτό το περιεχόμενο σε μια άλλη συλλογή τοποθεσιών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP). Το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) μπορεί να εμφανίζει περιεχόμενο μόνο από μία συλλογή τοποθεσιών.

Υποβολή ερωτήματος για περιεχόμενο σε άλλη συλλογή τοποθεσιών

Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με το τμήμα Web που θα χρησιμοποιήσετε, τότε το τμήμα Web αναζήτησης περιεχομένου (CSWP) είναι πιθανότατα η καλύτερη επιλογή στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό το τμήμα Web είναι πιο ευέλικτο από το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP) και θα σας προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα απόδοσης εάν σκοπεύετε να επεκτείνετε το περιεχόμενό σας με την πάροδο του χρόνου.

Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου (CQWP), συνιστάται να κάνετε τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσετε εάν το τμήμα Web καλύπτει τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις όσον αφορά την απόδοση και τη συντήρηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση περιεχομένου και τμήματα Web ερωτήματος περιεχομένου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×