Πρόσθεση ή αφαίρεση χρόνου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να προσθέσετε δύο διαφορετικές χρονικές τιμές μαζί, για να λάβετε ένα σύνολο. Εναλλακτικά, πρέπει να αφαιρέσετε μία τιμή ώρας από έναν άλλον για να υπολογίσετε τον συνολικό χρόνο εργασίας που αφιερώθηκε σε ένα έργο.

Όπως βλέπετε στις παρακάτω ενότητες, Excel διευκολύνει την πρόσθεση ή αφαίρεση χρόνου.

Πρόσθεση χρόνου

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μάθετε πόσες ώρες και λεπτά, θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν δύο εργασίες. Υπολογίζετε ότι η πρώτη εργασία θα διαρκέσει 6 ώρες και 45 λεπτά και η δεύτερη 9 ώρες και 30 λεπτά.

Ακολουθεί ένας τρόπος για να το ορίσετε το φύλλο εργασίας.

 1. Πληκτρολογήστε 6:45 στο κελί B2και πληκτρολογήστε 9: 30 στο κελί B3.

 2. Στο κελί B4, πληκτρολογήστε = B2 + B3 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Άθροισμα χρόνου για δύο εργασίες

  Το αποτέλεσμα είναι 16:15-16 ώρες και 15 λεπτά — για την ολοκλήρωση δύο εργασίες.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε χρόνους με χρήση της συνάρτησης Αυτόματης άθροισης για την άθροιση αριθμών. Επιλέξτε το κελί B4 και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική , επιλέξτε Αυτόματη Άθροιση. Ο τύπος θα μοιάζει κάπως έτσι: =SUM(B2:B3). Πατήστε το πλήκτρο Enter για να λάβετε το ίδιο αποτέλεσμα, 16 ώρες και 15 λεπτά.

Που έχει αρκετά εύκολο, αλλά υπάρχει ένα επιπλέον βήμα αν τις ώρες σας μέχρι να προσθέσετε περισσότερες από 24. Χρειάζεται να εφαρμόσετε μια ειδική μορφή για το αποτέλεσμα του τύπου.

Για να προσθέσετε άνω των 24 ωρών:

 1. Στο κελί B2 πληκτρολογήστε 12:45και στο κελί Β3 πληκτρολογήστε 15:30.

 2. Πληκτρολογήστε =B2+B3 στο κελί Β4 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Το άθροισμα χρόνων που υπερβαίνει τις 24 ώρες επιστρέφει το τελείως απρόσμενο αποτέλεσμα 4:15

  Το αποτέλεσμα είναι 4:15, που είναι όχι αυτό που ίσως περιμένατε. Αυτό συμβαίνει επειδή ο χρόνος για την εργασία 2 είναι στην ώρα 24 ωρών. 15:30 είναι ίδια με 3:30.

 3. Για να εμφανίσετε την ώρα ως περισσότερο από 24 ώρες, επιλέξτε το κελί B4.

 4. Στην καρτέλα κεντρική , στην ομάδα κελιά , επιλέξτε Μορφοποίησηκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση κελιών.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, το κουμπί "Μορφοποίηση" και το κουμπί "Μορφοποίηση κελιών" στο μενού

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών , επιλέξτε προσαρμοσμένη στη λίστα κατηγορία .

 6. Στο πλαίσιο Τύπος , στο επάνω μέρος της λίστας των μορφές, πληκτρολογήστε [h]: mm; @ και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Σημειώστε την άνω και κάτω τελεία μετά [h] και ένα ελληνικό ερωτηματικό μετά mm.

Το αποτέλεσμα είναι 28 ώρες και 15 λεπτά. Η μορφή θα είναι στη λίστα Τύπος την επόμενη φορά που χρειάζεστε.

Αφαίρεση χρόνων

Ακολουθεί ένα ακόμη παράδειγμα: ας υποθέσουμε ότι εσείς και οι φίλοι σας γνωρίζουν τόσο την έναρξη και λήξη φορές στο εθελοντικές έργου, και θέλετε να μάθετε πόσος χρόνος στο σύνολο.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να λάβετε το χρόνο που πέρασε — που είναι η διαφορά μεταξύ δύο φορές.

 1. Στο κελί B2, πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης και συμπεριλάβετε "ένα" για ΠΜ ή "p" για Μ.Μ. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Στο κελί C2, πληκτρολογήστε την ώρα λήξης, όπως "ένα" ή "p" ανάλογα με την περίπτωση, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πληκτρολογήστε τις άλλες ώρες έναρξης και λήξης για τους φίλους σας, χαράς και Leslie.

 4. Στο κελί D2, αφαιρέστε την ώρα λήξης από την ώρα έναρξης, πληκτρολογώντας τον τύπο = C2-Β2, και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  Η μια ώρα αφαιρείται από την άλλη για να υπολογιστεί ο χρόνος που μεσολάβησε

 5. Στο πλαίσιο Μορφοποίηση κελιών , κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη στη λίστα κατηγορία .

 6. Στη λίστα Τύπος , κάντε κλικ στην επιλογή ω: λλ (για ώρες και λεπτά) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Τώρα βλέπουμε ότι ο Αλέξανδρος εργάστηκε 3 ώρες και 45 λεπτά.

  Χρόνοι που μεσολάβησαν στη στήλη D

 7. Για να λάβετε τα αποτελέσματα για χαράς και Leslie, αντιγράψτε τον τύπο, επιλέγοντας το κελί D2 και σύροντας κελί D4.

  Η μορφοποίηση στο κελί D2 αντιγράφεται μαζί με τον τύπο.

Για να αφαιρέσετε χρόνου που υπερβαίνει τις 24 ώρες:

Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε έναν τύπο για να αφαιρέσετε τη διαφορά μεταξύ των δύο φορές το άθροισμα περισσότερο από 24 ώρες.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Γίνεται αναφορά στο παραπάνω παράδειγμα, επιλέξτε το κελί B1 και σύρετε στο κελί B2, έτσι ώστε να μπορείτε να εφαρμόσετε τη μορφή και στα δύο κελιά ταυτόχρονα.

 2. Στο πλαίσιο Μορφοποίηση κελιών , κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη στη λίστα κατηγορία .

 3. Στο πλαίσιο Τύπος , στο επάνω μέρος της λίστας των μορφές, πληκτρολογήστε μ/εεεε ω: λλ πμ/μμ.

  Παρατηρήστε το κενό διάστημα στο τέλος της εεεε και στο τέλος της mm.

  Στη νέα μορφή θα είναι διαθέσιμη όταν τα χρειάζεστε στη λίστα Τύπος .

 4. Στο κελί B1, πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης, συμπεριλαμβανομένων των ημέρα/μήνας/έτος και την ώρα χρησιμοποιώντας "ένα" ή "p" για πμ και μμ.

  Χρόνος που μεσολάβησε άνω των 24 ωρών

 5. Στο κελί B2, κάντε το ίδιο για την ημερομηνία λήξης.

 6. Στο κελί B3, πληκτρολογήστε τον τύπο =(B2-B1) * 24.

Το αποτέλεσμα είναι 31.5 ώρες.

Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε και να αφαιρέσετε περισσότερο από 24 ώρες στο Excel Web App, αλλά δεν μπορείτε να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού.

Πρόσθεση χρόνου

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μάθετε πόσες ώρες και λεπτά θα απαιτηθούν για να ολοκληρωθούν δύο εργασίες. Υπολογίζετε ότι η πρώτη εργασία θα διαρκέσει 6 ώρες και 45 λεπτά και η δεύτερη 9 ώρες και 30 λεπτά.

 1. Στο κελί B2 πληκτρολογήστε 6:45 και στο κελί Β3 πληκτρολογήστε 9:30.

 2. Πληκτρολογήστε =B2+B3 στο κελί Β4 και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άθροισμα χρόνου για δύο εργασίες

Θα χρειαστούν 16 ώρες και 15 λεπτά για να ολοκληρωθούν οι δύο εργασίες.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε χρόνους με τη χρήση της δυνατότητας "Αυτόματη Άθροιση". Κάντε κλικ στο κελί B4. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Αυτόματη Άθροιση. Ο τύπος θα μοιάζει κάπως έτσι: =SUM(B2:B3). Πατήστε το πλήκτρο Enter για να λάβετε το αποτέλεσμα, 16 ώρες και 15 λεπτά.

Αφαίρεση χρόνων

Ας υποθέσουμε ότι εσείς και οι φίλοι σας ξέρετε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης σε μια εθελοντική δραστηριότητα και θέλετε να ξέρετε πόσο χρόνο αφιερώσατε. Με άλλα λόγια, θέλετε το χρόνο που μεσολάβησε ή τη διαφορά μεταξύ δύο χρονικών στιγμών.

 1. Στο κελί B2 πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης, αφήστε ένα διάστημα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε "π" για πμ ή "μ" για μμ και πατήστε το πλήκτρο Enter. Στο κελί C2, πληκτρολογήστε την ώρα και το γράμμα "π" ή "μ", ανάλογα με την περίπτωση, και πατήστε το πλήκτρο Enter. Πληκτρολογήστε τις άλλες ώρες έναρξης και λήξης για τους φίλους σας, το Λεωνίδα και τη Στέλλα.

 2. Στο κελί D2, αφαιρέστε την ώρα λήξης από την ώρα έναρξης, πληκτρολογώντας τον τύπο: =C2-Β2, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

Η μια ώρα αφαιρείται από την άλλη για να υπολογιστεί ο χρόνος που μεσολάβησε

Τώρα βλέπουμε ότι ο Αλέξανδρος εργάστηκε 3 ώρες και 45 λεπτά.

 1. Για να υπολογίσετε τα αποτελέσματα για το Λεωνίδα και τη Στέλλα, αντιγράψτε τον τύπο κάνοντας κλικ στο κελί D2 και σύροντας στο κελί D4. Η μορφοποίηση στο κελί D2 αντιγράφεται μαζί με τον τύπο.

Χρόνοι που μεσολάβησαν στη στήλη D

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×