Πρόγραμμα εκμάθησης: Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 1

Απόσπασμα:    Στο τέλος του προηγούμενου προγράμματος εκμάθησης, Ενσωμάτωση δεδομένων Internet και ορισμός προεπιλογών για το Power View, το βιβλίο εργασίας του Excel είχε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο δεδομένων και ήταν έτοιμο για τη δημιουργία αναφορών. Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις διαφορετικές αναφορές του Power View, να μάθετε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους καθώς και να μάθετε τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε πολλά περισσότερα.

Οι ενότητες σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης είναι οι εξής:

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών γραφημάτων χάρτη

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών γραφημάτων πίτας

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών γραφημάτων ράβδων και στηλών

Σημείο ελέγχου και κουίζ

Στο τέλος αυτού του προγράμματος εκμάθησης υπάρχει ένα κουίζ που μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε τι έχετε μάθει.

Αυτή η σειρά χρησιμοποιεί δεδομένα που περιγράφουν τα Ολυμπιακά μετάλλια, τις διοργανώτριες χώρες και διάφορα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Τα προγράμματα εκμάθησης σε αυτήν τη σειρά είναι τα εξής:

 1. Εισαγωγή δεδομένων στο Excel 2013 και δημιουργία μοντέλου δεδομένων

 2. Επέκταση σχέσεων μοντέλου δεδομένων με χρήση του Excel 2013 Power Pivot και του DAX

 3. Δημιουργία αναφορών του Power View βάσει χάρτη

 4. Ενσωμάτωση δεδομένων από το Internet και ορισμός προεπιλογών του Power View

 5. Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 1

 6. Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 2

Προτείνουμε να τα ακολουθήσετε με τη σειρά.

Αυτά τα προγράμματα εκμάθησης χρησιμοποιούν το Excel 2013 με ενεργοποιημένο το Power Pivot. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Excel 2013, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Excel 2013. Για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση του Power Pivot, ανατρέξτε στο θέμα Πρόσθετο Power Pivot.

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών γραφημάτων χάρτη

Η δημιουργία αναφορών στο Power View είναι διασκεδαστική και εύκολη. Οι αναφορές που δημιουργείτε είναι αλληλεπιδραστικές και επιτρέπουν σε αυτούς που τις προβάλλουν να κάνουν κλικ σε στοιχεία δεδομένων και να αποκτούν νέα επίγνωση των δεδομένων σας.

Σε αυτή την ενότητα, θα δημιουργήσετε ένα νέο γράφημα χάρτη, θα το επεκτείνετε και, στη συνέχεια, θα δημιουργήσετε γραφήματα ράβδων και πίτας που παρουσιάζουν τα δεδομένα με ενδιαφέρουσες τρόπους. Στην πορεία, θα προσθέσετε ορισμένους νέους υπολογισμούς στο μοντέλο δεδομένων ώστε οι αναφορές να έχουν την εμφάνιση που θέλετε. Ας ξεκινήσουμε.

Δημιουργία αλληλεπιδραστικού γραφήματος χάρτη

Σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα εκμάθησης, δημιουργήσατε μια βασική αναφορά χάρτη για να εμφανίσετε τις διοργανώτριες πόλεις των Ολυμπιακών Αγώνων. Αποφασίζετε ότι υπάρχουν πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτό το μοντέλο δεδομένων και θέλετε να τις δείτε με διαφορετικούς τρόπους. Για να ξεκινήσετε, θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα προβολή χάρτη του Power View, προκειμένου να εμφανίσετε το πλήθος των μεταλλίων που έχει κερδίσει κάθε χώρα ή περιοχή, τον τύπο του μεταλλίου και, στη συνέχεια, τα αποτελέσματα ανά θερινή ή χειμερινή ολυμπιάδα.

 1. Στο Excel, επιλέξτε το φύλλο εργασίας Power View1. Το φύλλο σας θα μοιάζει με την παρακάτω οθόνη, με βάση την εργασία που ολοκληρώσατε στα προηγούμενα προγράμματα εκμάθησης και ανάλογα με το σημείο του καμβά όπου κάνετε κλικ.

  Αναφορά του Power View στο βιβλίο εργασίας

  Δημιουργήστε μια νέα αναφορά του Power View επιλέγοντας POWER VIEW > Εισαγωγή > Power View από την κορδέλα. Δημιουργείται ένα κενό φύλλο αναφοράς του Power View. Μετονομάστε την αναφορά σε Χάρτης, κάνοντας δεξί κλικ στην καρτέλα στο κάτω μέρος, και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Μετονομασία από το μενού που εμφανίζεται.

 2. Αναπτύξτε τον πίνακα Medals στα πεδία του Power View και επιλέξτε NOC_CountryRegion. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα μετάλλια, επιλέξτε το πεδίο Medal. Ο πίνακας που δημιουργεί το Power View μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.
  νέος πίνακας του Power View βασισμένος στον πίνακα Medals

  Ωχ! Δεν είναι αυτό που θέλετε. Αυτή η αναφορά εμφανίζει τον τύπο των μεταλλίων που κέρδισε κάθε χώρα ή περιοχή, ενώ εσείς θέλετε το πλήθος των μεταλλίων. Σε προηγούμενη εκμάθηση, χρησιμοποιήσατε έναν τύπο DAX για να προσδιορίσετε το ποσοστό των μεταλλίων που απονεμήθηκαν, έτσι αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε DAX για να υπολογίσετε το πλήθος των μεταλλίων.

 3. Στο Power Pivot, στην καρτέλα Medals, επιλέξτε το κελί κάτω από τη στήλη Medals. Εάν δεν υπάρχουν κελιά διαθέσιμα κάτω από τις στήλες, η περιοχή υπολογισμού ενδέχεται να μην εμφανίζεται. Για να εμφανίσετε την περιοχή υπολογισμού, επιλέξτε Κεντρική > Προβολή > Περιοχή υπολογισμού. Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο DAX στο κελί.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Σημείωση:Μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους DAX σε οποιοδήποτε κελί στην περιοχή υπολογισμού και να κάνετε το πεδίο υπολογισμού διαθέσιμο από αυτόν τον πίνακα σε εργαλεία προγράμματος-πελάτη, όπως τα εργαλεία του Power View ή τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες. Η επιλογή του κελιού κάτω από το πεδίο Medal είναι απλώς ένας καλός τρόπος για να παρακολουθείτε ποια στήλη υπολογίζεται.

 4. Πίσω στο Excel, το μοντέλο δεδομένων ενημερώνεται. Στο φύλλο εργασίας Χάρτης, το παράθυρο Πεδία Power View εμφανίζουν τώρα το πεδίο "Πλήθος Medal". Επειδή το πεδίο "Πλήθος Medal" είναι υπολογιζόμενο πεδίο, ένα μικρό εικονίδιο αριθμομηχανής εμφανίζεται δίπλα στο πεδίο. Έχοντας επιλεγμένο τον πίνακα που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα, καταργήστε την επιλογή του πεδίου Medal και επιλέξτε "Πλήθος Medal". Καλύτερα τώρα. Η οθόνη σας εμφανίζει τώρα πόσα μετάλλια έχει κερδίσει κάθε χώρα ή περιοχή, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  Ο πίνακας του Power View αλλάζει σε "Πλήθος Medal"

 5. Επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Χάρτης για να εμφανίσετε τον πίνακα ως χάρτη. Αλλάξτε το μέγεθος του χάρτη για τον κάνετε μεγαλύτερο. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από οποιαδήποτε φυσαλίδα στο χάρτη, εμφανίζονται πρόσθετες πληροφορίες, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. Δοκιμάστε το.
  Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού επάνω από δεδομένα σε χάρτες του Power View

Δημιουργία αλληλεπιδραστικού γραφήματος πίτας σε ένα χάρτη

Τώρα που έχετε την απεικόνιση χάρτη, είναι ώρα να την κάνετε πιο ενδιαφέρουσα. Στα παρακάτω βήματα, θα αλλάξετε τις φυσαλίδες σε αλληλεπιδραστικά γραφήματα πίτας, με λίγα μόνο κλικ.

 1. Στο Power View, από το παράθυρο Πεδία Power View, σύρετε το πεδίο Medal στο πεδίο ΧΡΩΜΑ. Τώρα κάθε φυσαλίδα στο χάρτη μετατρέπεται σε γράφημα πίτας, με το μέγεθος κάθε ενότητας να βασίζεται στον τύπο του μεταλλίου που απονεμήθηκε. Όταν επιλέγετε το χάρτη, εμφανίζονται εργαλεία περιήγησης που σας επιτρέπουν να κάνετε μεγέθυνση ή μετατόπιση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
  Εφαρμογή χρώματος σε απεικονίσεις χάρτη του Power View

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από οποιοδήποτε από τα γραφήματα πίτας. Εμφανίζονται πληροφορίες, ανάλογα με τη φέτα όπου τοποθετήσατε το δείκτη του ποντικιού. Στην επόμενη οθόνη, θα τοποθετήσω το δείκτη του ποντικιού επάνω από την κόκκινη φέτα για την Ισπανία (ESP) και η θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το τμήμα της φυσαλίδας. Σημειώστε, επίσης, ότι η φυσαλίδα επεκτείνεται, για να επιτρέψει ευκολότερη περιήγηση σε άλλες φέτες.
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απεικονίσεις - απλώς τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω

Τώρα έχετε ένα αλληλεπιδραστικό χάρτη που σας επιτρέπει να κάνετε μεγέθυνση, σμίκρυνση και κατάδειξη στοιχείων δεδομένων για τη λήψη περισσότερων πληροφοριών.

Παρατηρήστε ότι τα μετάλλια κατατάσσονται αλφαβητικά, από προεπιλογή. Θέλετε η σειρά να είναι ως εξής: χρυσό, ασημένιο, χάλκινο. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να ταξινομήσετε το πεδίο Medal με βάση μια άλλη τιμή.

Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης ενός πεδίου

Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης από την προεπιλεγμένη, πρέπει να συσχετίσετε το πεδίο Medal με ένα άλλο πεδίο και, στη συνέχεια, να ταξινομήσετε με βάση το συσχετισμένο πεδίο. Δεν υπάρχουν συσχετισμένα πεδία σε αυτό το σημείο, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε ένα. Υπάρχουν ορισμένα βήματα για να το κάνετε αυτό, αλλά μόλις τα ολοκληρώσετε, θα δείτε πόσο βολικό και εύκολο είναι να κάνετε το μοντέλο δεδομένων να συμπεριφέρεται όπως εσείς θέλετε.

 1. Στο Excel, εισαγάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας, μετά το φύλλο Population. Μετονομάστε το φύλλο σε MedalValue. Πληκτρολογήστε τα εξής δεδομένα στο φύλλο εργασίας MedalValue. Μπορείτε επίσης να τα αντιγράψετε και να τα επικολλήσετε σε αυτό.

Medal

MedalValue

Gold

1

Silver

2

Bronze

3

 1. Μορφοποιήστε τα δεδομένα ως πίνακα (ενώ βρίσκεστε σε ένα από τα κελιά, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + A και, στη συνέχεια, Ctrl + T για να μορφοποιήσετε τα δεδομένα ως πίνακα). Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε Ο πίνακάς μου έχει κεφαλίδες στο παράθυρο Δημιουργία πίνακα. Στην περιοχή ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Ιδιότητες > Όνομα πίνακα, ονομάστε τον πίνακα MedalValue.

 2. Ενώ βρίσκεστε ακόμη στο Excel, επιλέξτε Power Pivot > Πίνακες > Προσθήκη στο μοντέλο δεδομένων για να προσθέσετε τον πίνακα στο μοντέλο δεδομένων.

 3. Στο Power Pivot, επιλέξτε "Προβολή διαγράμματος". Μετακινήστε τον πίνακα MedalValue δίπλα στον πίνακα Medals. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν μετακινήσετε άλλους πίνακες για να κάνετε χώρο. Στον πίνακα Medals, σύρετε το πεδίο Medal στο πεδίο Medal του πίνακα MedalValue για να δημιουργήσετε μια σχέση. Επιλέξτε τη γραμμή μεταξύ αυτών των πινάκων για να επισημάνετε τη σχέση που δημιουργήσατε. Η προβολή διαγράμματος μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.
  δημιουργία σχέσης μεταξύ των πινάκων Medals και MedalValue

 4. Στην Προβολή δεδομένων στο Power Pivot, επιλέξτε τον πίνακα Medals. Κάντε κύλιση προς τα δεξιά και επιλέξτε τη στήλη με τον τίτλο Προσθήκη στήλης. Στη γραμμή τύπων, πληκτρολογήστε τον εξής τύπο DAX.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  Η συνάρτηση RELATED επιστρέφει μια τιμή από έναν άλλο πίνακα του μοντέλου δεδομένων. Μπορείτε να ταξινομήσετε μόνο βάσει στηλών που βρίσκονται στον ίδιο πίνακα, επομένως οι τιμές του πίνακα MedalValue πρέπει να υπάρχουν στον πίνακα Medals. Η συνάρτηση RELATED επιτρέπει την εξαγωγή ενός πεδίου του πίνακα MedalValue στον πίνακα Medals. Μετονομάστε τη στήλη σε Medal Value.

 5. Τώρα πρέπει να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο το Power View (και άλλα εργαλεία προγράμματος-πελάτη) πρέπει να ταξινομήσουν το πεδίο Medal. Επιλέξτε τη στήλη Medal και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κεντρική > Ταξινόμηση και φιλτράρισμα > Ταξινόμηση κατά στήλη. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε τη στήλη Medal Value βάσει της οποίας θα ταξινομήσετε τη στήλη Medal, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  το παράθυρο "Ταξινόμηση κατά στήλη"

 6. Πίσω στο Excel, η νέα σειρά ταξινόμησης αντικατοπτρίζεται αυτόματα στην απεικόνιση χάρτη που δημιουργήσατε νωρίτερα, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  η απεικόνιση χάρτη, ταξινομημένη με τον τρόπο που θέλετε

Απεικονίσεις φίλτρων με τη χρήση αναλυτή

Τώρα που έχετε μια απεικόνιση χάρτη των Ολυμπιακών αγωνισμάτων, θέλετε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα με βάση το είδος των αγώνων (θερινοί/χειμερινοί). Μπορείτε να το κάνετε εύκολα με τους αναλυτές.

 1. Στο Power View, σύρετε το στοιχείο Season από τον πίνακα Medals στο παράθυρο Πεδία Power View επάνω στον καμβά της αναφοράς. Δημιουργείται ένας πίνακας με τα πεδία Season. Ο πίνακας πιθανά θα επικαλύπτει το χάρτη σας, επομένως αλλάξτε το μέγεθος του χάρτη και μετακινήστε τον πίνακα Season δίπλα στο χάρτη.

 2. Έχοντας επιλεγμένο τον πίνακα Season, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Αναλυτής > Αναλυτής από την κορδέλα. Ο χάρτης μπορεί τώρα να φιλτραριστεί βάσει του αναλυτή Season. Δοκιμάστε το. Στην αναλυτή, κάντε κλικ στο στοιχείο Summer και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Winter. Παρατηρήστε ότι ο χάρτης ενημερώνεται αμέσως με τις επιλογές που κάνετε.

 3. Για να καταργήσετε την επιλογή του αναλυτή και να δείτε όλα τα αποτελέσματα, κάντε κλικ στο εικονίδιο Απαλοιφή φίλτρου επάνω από τον πίνακα αναλυτή. Εμφανίζεται μόνο όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην απεικόνιση. Το εικονίδιο Απαλοιφή φίλτρου μοιάζει με μικρή γόμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.
  το εικονίδιο "Απαλοιφή φίλτρου" στο Power View

Φιλτράρισμα άλλων απεικονίσεων με χρήση του χάρτη

Εκτός από το να χρησιμοποιήσετε αναλυτές για να φιλτράρετε το χάρτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να φιλτράρετε αλληλεπιδραστικά άλλους πίνακες που συμπεριλαμβάνετε στην αναφορά.

 1. Στο Power View, από τον πίνακα Events, σύρετε το στοιχείο Sport στον καμβά της αναφοράς. Δημιουργείται ένας πίνακας που ονομάζεται Sports. Σύρετε επίσης το στοιχείο "Πλήθος Medal", από τον πίνακα Medals, επάνω στον πίνακα Sports. Η αναφορά σας μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.

  προσθήκη του πίνακα Sports στην αναφορά του Power

  Σημείωση: Εάν εμφανίζονται κενά στα δεδομένα σας και θέλετε να τα καταργήσετε, χρησιμοποιήστε το παράθυρο Φίλτρα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να καταργήσετε τα κενά από τον πίνακα Sports. Εάν το παράθυρο "Φίλτρα" είναι συμπτυγμένο, αναπτύξτε το παράθυρο Φίλτρα, επιλέξτε τον πίνακα Sports, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην ένδειξη Sports, επιλέξτε (Όλα) για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία και, στη συνέχεια επιλέξτε (Κενά) για να αποκλείσετε τα κενά από την απεικόνιση.

 2. Όταν κάνετε κλικ στα γραφήματα πίτας στο χάρτη, η απεικόνιση του πίνακα Sports φιλτράρεται με βάση την επιλογή σας καθώς και με βάση τυχόν αναλυτές που έχουν επιλεγεί. Τα γραφήματα πίτας που δεν έχουν επιλεγεί είναι αχνά, όπως και οι μη επιλεγμένες φέτες της ίδιας πίτας. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ στο στοιχείο Winter του αναλυτή Season, μεγεθύνετε και κάντε κλικ στο πορτοκαλί τμήμα του γραφήματος πίτας της Φινλανδίας, ο πίνακας Sports προσαρμόζεται αυτόματα και αμέσως. Η Φινλανδία έχει κερδίσει 95 ασημένια μετάλλια, 11 από αυτά στο δίαθλο, 18 στο χόκεϊ στον πάγο και ούτω καθεξής. Η παρακάτω οθόνη δείχνει τα αποτελέσματα.

  οι αναλυτές, οι πίνακες και οι χάρτες είναι αλληλεπιδραστικοί στο Power View

Δημιουργία αλληλεπιδραστικού γραφήματος ράβδων

Περιμένετε όμως, υπάρχει και συνέχεια. Ίσως έχει ενδιαφέρον να δείτε την κατανομή των μεταλλίων, στην απεικόνιση χάρτη, με βάση την απεικόνιση του πίνακα Sports. Και αντί για αριθμούς, θέλετε να τη δείτε ως γράφημα ράβδων.

 1. Επιλέξτε την απεικόνιση του πίνακα Sport. Από την κορδέλα, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Γράφημα ράβδων > Ομαδοποιημένη ράβδος. Η απεικόνιση Sport μετατρέπεται σε γράφημα ράβδων.

 2. Από τον αναλυτή Season, επιλέξτε Summer. Παρατηρήστε πώς το γράφημα ράβδων Sports αλλάζει για να απεικονίσει τις κατηγορίες αθλημάτων που αποτελούν μέρος των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

 3. Στο γράφημα ράβδων Sport, κάντε κλικ δίπλα στο στοιχείο Fencing. Παρατηρήστε ότι οι άλλες ράβδοι στο γράφημα είναι αχνές, αλλά παραμένουν ορατές. Παρατηρήστε επίσης ότι στην απεικόνιση Χάρτης, τα γραφήματα πίτας αλλάζουν ώστε να εμφανίζουν μόνο τα μετάλλια που απονεμήθηκαν για τις επιλογές του γραφήματος ράβδων Sport. Οι χώρες ή περιοχές που δεν έχουν κερδίσει μετάλλια στην ξιφασκία εμφανίζονται αχνές. Η παρακάτω οθόνη εμφανίζει το πώς θα μοιάζει η αναφορά του Power View.

  πολλές απεικονίσεις είναι αλληλεπιδραστικές στο Power View

 4. Κάντε κλικ σε ορισμένες από τις άλλες ράβδους του γραφήματος Sports και δείτε με ποιον τρόπο το Power View ενημερώνει αμέσως τα γραφήματα χάρτη και ράβδων ανάλογα με την επιλογή σας.

Για να δείτε αυτές τις απεικονίσεις σε βίντεο, παρακολουθήστε το βίντεο που ακολουθεί:

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών γραφημάτων πίτας

Είδατε πώς η απεικόνιση χάρτη μπορεί να συμπεριλάβει γραφήματα πίτας, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αλληλεπιδραστικά γραφήματα πίτας στο Power Προβολή εκτός χαρτών. Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε πώς να δημιουργήσετε αλληλεπιδραστικά γραφήματα πίτας, πώς να κάνετε λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων μέσα σε κάθε πίτα και πώς να δημιουργήσετε φέτες. Ας ξεκινήσουμε.

Δημιουργία αλληλεπιδραστικού γραφήματος πίτας

 1. Επιλέξτε την καρτέλα "Χάρτης" στο Excel, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή POWER VIEW > Εισαγωγή > Power View. Δημιουργείται μια νέα καρτέλα. Μετονομάστε την καρτέλα σε Πίτα.

 2. Από το παράθυρο Πεδία Power View, επιλέξτε Year από τον πίνακα Medals. Το Power View αθροίζει τα δεδομένα, επειδή είναι αριθμοί. Για να αποτραπεί αυτό, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην ένδειξη Year στην περιοχή ΠΕΔΙΑ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πλήθος (διακριτές), όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη.

  επιλέξτε Πλήθος (διακριτές) στο παράθυρο "Πεδία Power View"

 3. Στη συνέχεια, από τα Events, επιλέξτε Sport. Δημιουργείται ένας πίνακας στον καμβά της αναφοράς. Για να αλλάξετε την απεικόνιση σε πίτα, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Άλλο γράφημα > Πίτα. Η παρακάτω οθόνη εμφανίζει το γράφημα πίτας.

  Όπως βλέπετε, αυτό το γράφημα πίτας είναι πραγματικά πολύπλοκο

 4. Το γράφημα πίτας είναι υπερβολικά πολύπλοκο. Αποφασίζετε ότι θέλετε να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ώστε να εμφανίζονται μόνο τα χειμερινά σπορ. Πρώτα, κάντε κλικ στο εικονίδιο βέλους στο συμπτυγμένο παράθυρο Φίλτρα. Το παράθυρο Φίλτρα αναπτύσσεται. Κάντε κλικ στην επιλογή ΠΡΟΒΟΛΗ στο παράθυρο Φίλτρα, έτσι ώστε όλα τα φίλτρα που σύρετε εκεί να εφαρμόζονται σε όλες τις αναφορές στην προβολή. Σύρετε το στοιχείο Season από τον πίνακα Medals στο παράθυρο Φίλτρα. Επιλέξτε Winter από το φίλτρο Season, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  Τώρα είναι καλύτερα - τα γραφήματα πίτας δεν πρέπει να είναι πολύ πολύπλοκα

 5. Όπως και η απεικόνιση Χάρτης, το γράφημα πίτας είναι αλληλεπιδραστικό. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιαδήποτε φέτα της πίτας και εμφανίζονται πληροφορίες. Εάν κάνετε κλικ σε οποιαδήποτε φέτα, ή σε οποιοδήποτε χρώμα στο υπόμνημα, η συγκεκριμένη κατηγορία αθλημάτων επισημαίνεται. Στην επόμενη οθόνη, κάντε κλικ στην επιλογή Skating και θα επισημανθούν οι αντίστοιχες πληροφορίες υπομνήματος και η αντίστοιχη φέτα στο γράφημα πίτας, ενώ όλες οι υπόλοιπες φέτες και στοιχεία υπομνήματος παραμένουν αχνά.

  Τα γραφήματα πίτας του Power View είναι αλληλεπιδραστικά - απλώς κάντε κλικ σε ένα στοιχείο υπομνήματος

Για να καταργήσετε την επισήμανση, κάντε ξανά κλικ στο επιλεγμένο κομμάτι ή κάντε κλικ στην κενή περιοχή της απεικόνισης.

Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον γράφημα πίτας και δημιουργήθηκε εύκολα. Με το Power View μπορείτε όμως να δημιουργήσετε πιο ενδιαφέροντα γραφήματα πίτας, με την απεικόνιση πολλαπλών επιπέδων βάθους που ενυπάρχουν σε ιεραρχίες.

Δημιουργία γραφήματος πίτας λεπτομερούς ανάλυσης με τη χρήση ιεραρχιών

Ας δημιουργήσουμε ένα άλλο γράφημα πίτας, όπου θα χρησιμοποιήσετε μια ιεραρχία που δημιουργήσατε σε προηγούμενη εκμάθηση.

 1. Στο παράθυρο Πεδία Power View, στον πίνακα Events, κάντε κλικ στην επιλογή Sport για να καταργήσετε την επιλογή της και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή SDE. SDE είναι η ιεραρχία Κατηγορία αθλήματος/Άθλημα/Αγώνισμα που δημιουργήσατε στο προηγούμενο πρόγραμμα εκμάθησης.

 2. Το γράφημα πίτας εμφανίζεται αμετάβλητο, αλλά εάν κάνετε διπλό κλικ στη φέτα Skiing του γραφήματος πίτας, το Power View πραγματοποιεί λεπτομερή ανάλυση στο επόμενο επίπεδο της ιεραρχίας. Τώρα, το γράφημα πίτας βασίζεται στα αθλήματα μέσα στα σπορ. Παρατηρήστε ότι το υπόμνημα παραθέτει τώρα τα αθλήματα μέσα στην κατηγορία σκι, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  Γραφήματα πίτας του Power View που χρησιμοποιούν ιεραρχίες για να σας επιτρέψουν να κάνετε διερεύνηση των δεδομένων

  Παρατηρήστε επίσης το επάνω βέλος που εμφανίζεται στα αριστερά του εικονιδίου φίλτρου, στην επάνω δεξιά γωνία της απεικόνισης. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα επάνω για να κάνετε γενίκευση της ιεραρχίας, η οποία σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζει ένα γράφημα πίτας των κατηγοριών αθλημάτων.

 3. Κάντε διπλό κλικ στη φέτα Ski Jumping και το γράφημα πίτας αναλύεται περαιτέρω σε ένα άλλο επίπεδο στην ιεραρχία, δηλαδή στα αγωνίσματα. Εμφανίζονται τα αγωνίσματα για το Ski Jumping και το υπόμνημα εμφανίζει τα αγωνίσματα, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο στην ιεραρχία.
  διπλό κλικ σε γραφήματα πίτας του Power View για εμβάθυνση σε ιεραρχικά δεδομένα

 4. Για να επιστρέψετε σε υψηλότερα επίπεδα στην ιεραρχία, το οποίο ονομάζεται επίσης γενίκευση, κάντε κλικ στο επάνω βέλος, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. Όταν εμφανίζεται το ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία, το επάνω βέλος δεν εμφανίζεται πλέον.
  το εικονίδιο γενίκευσης στο Power View

Χρήση φετών για εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών

Μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερες λεπτομέρειες σε γραφήματα πίτας.

 1. Από τον πίνακα Medals στο παράθυρο Πεδία Power View, σύρετε το στοιχείο Gender στην περιοχή ΦΕΤΕΣ. Κάθε φέτα στο γράφημα πίτας αποκόπτεται τώρα για να δείξει τον τρόπο διαίρεσης των δεδομένων με βάση το φύλο. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιοδήποτε κομμάτι στο γράφημα πίτας και τα στοιχεία που παρέχονται εμφανίζονται με βάση το φύλο.

 2. Κάντε διερεύνηση με βάση το πεδίο Skiing και μετά με βάση το πεδίο Alpine Skiing. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στην κάτω φέτα του αγωνίσματος downhill και θα δείτε ότι γυναικείες ομάδες έχουν λάβει μέρος στο αγώνισμα της κατάβασης 16 φορές, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  Τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού επάνω από φέτες γραφήματος πίτας του Power View για περισσότερες πληροφορίες

Συνδυασμός φίλτρων γραφημάτων ράβδων με άλλες απεικονίσεις

Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλά διαφορετικά φίλτρα στα γραφήματα πίτας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και άλλες απεικονίσεις για να φιλτράρετε τα γραφήματα πίτας και η αλληλεπίδραση είναι δυνατή σε όλα τα γραφήματα στην προβολή.

 1. Κάντε κλικ στον καμβά αναφοράς του Power View έξω από το γράφημα πίτας. Από το παράθυρο Πεδία Power View, επιλέξτε Population από τον πίνακα Population και, στη συνέχεια, επιλέξτε Country Name από τον πίνακα Population, για να εμφανίσετε το όνομα της χώρας ή της περιοχής

 2. Ας φιλτράρουμε την προβολή σε έναν μικρό αριθμό από χώρες ή περιοχές. Για να εμφανίσετε την περιοχή φίλτρων, μπορείτε είτε να επιλέξετε Περιοχή φίλτρων από την κορδέλα του POWER VIEW είτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο "Φίλτρα" που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια απεικόνιση, κοντά στην επάνω αριστερή γωνία. Η επιλογή Περιοχή φίλτρων και το εικονίδιο "Φίλτρα" εμφανίζονται στην παρακάτω οθόνη.
  το εικονίδιο "Φίλτρα" εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε μια απεικόνιση του Power View

 3. Από τα Φίλτρα, επιλέξτε μόνο τις ακόλουθες χώρες ή περιοχές: Austria, Canada, Chile, Czech Republic, France και Germany.

 4. Ας το μετατρέψουμε αυτό σε ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στις επιλογές ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Γράφημα ράβδων > Ομαδοποιημένη ράβδος.

 5. Κάντε κλικ σε μία από τις ράβδους στο γράφημα ράβδων. Παρατηρήστε πώς ενημερώνονται τα δεδομένα ανάλογα με την επιλογή σας, επισημαίνοντας τις αντίστοιχες πληροφορίες. Κάντε κλικ στην επιλογή Canada στο γράφημα ράβδων. Η αναφορά σας μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.

  δυναμικά δεδομένα σε απεικονίσεις γραφήματος πίτας του Power View

  Κάντε κλικ σε άλλες επιλογές και δείτε πώς το γράφημα πίτας αλλάζει αμέσως ανάλογα με την επιλογή σας.

 6. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων, όπως ακριβώς προηγουμένως. Κάντε διπλό κλικ σε οποιαδήποτε φέτα Skiing στο γράφημα πίτας, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο άθλημα Alpine Skiing και το γράφημα πίτας ανταποκρίνεται εμφανίζοντας όλα τα αγωνίσματα του αλπικού σκι. Το φιλτράρισμα αποτελεσμάτων με κλικ στο γράφημα ράβδων λειτουργεί με τον ίδιο σε αυτό το επίπεδο της ιεραρχίας. Κάντε κλικ στο στοιχείο France και το γράφημα πίτας φιλτράρει τα αγωνίσματα με βάση τη Γαλλία, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  χρησιμοποιήστε πολλές απεικονίσεις του Power View για εντυπωσιακές, αλληλεπιδραστικές αναφορές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους απεικονίσεων για να φιλτράρετε τα γραφήματα πίτας και στο Power View είναι όλες αλληλεπιδραστικές. Επίσης, όταν δημοσιεύετε αναφορές σε μια τοποθεσία επιχειρηματικής ευφυΐας [όρος] στο SharePoint, οι αναφορές του Power View παραμένουν αλληλεπιδραστικές σε οποιονδήποτε έχει δικαιώματα προβολής τους.

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών γραφημάτων ράβδων και στηλών

Είδατε ότι τα γραφήματα ράβδων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το φιλτράρισμα άλλων απεικονίσεων, όπως ένα γράφημα πίτας. Σε αυτήν την ενότητα, θα μάθετε πώς να δημιουργείτε συναρπαστικά αλληλεπιδραστικά γραφήματα ράβδων και στηλών.

 1. Επιλέξτε POWER VIEW > Εισαγωγή > Power View για να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά του Power View. Μετονομάστε την αναφορά σε Ράβδοι και στήλες.

 2. Από τον πίνακα Medals, επιλέξτε "Πλήθος Medals" και, στη συνέχεια, επιλέξτε επίσης NOC_CountryRegion από τον πίνακα Medals. Από την κορδέλα, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Γράφημα στηλών > Ομαδοποιημένη στήλη. Η απεικόνιση έχει πάρα πολλές καταχωρήσεις, οπότε ας φιλτράρουμε την προβολή για να εμφανίσουμε μόνο τις χώρες ή περιοχές που έχουν κερδίσει τουλάχιστον 200 μετάλλια. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο εικονίδιο φίλτρου και, στη συνέχεια, αλλάξτε την κατάσταση λειτουργίας του φίλτρου σε "Για προχωρημένους", κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δεξιού βέλους δίπλα στη γόμα, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  το εικονίδιο "Φίλτρο για προχωρημένους" στο Power View

 3. Για να κάνετε το γράφημα πιο ενδιαφέρον, σύρετε το πεδίο Medal από τον πίνακα Medals επάνω στην απεικόνιση.

 4. Στη συνέχεια, συμπεριλάβετε έναν αναλυτή. Κάντε κλικ στον καμβά της αναφοράς έξω από το γράφημα, επιλέξτε Medal από τον πίνακα Medals και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Αναλυτής από την κορδέλα. Η αναφορά σας μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.

  Γραφήματα στηλών στο Power View

 5. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ωστόσο, αποφασίζετε ότι θα ήταν καλύτερο ως σωρευμένη στήλη. Επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Γράφημα στηλών > Σωρευμένη στήλη. Αυτό φαίνεται καλύτερο και η αναφορά σας τώρα μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.

  Γράφημα σωρευμένων στηλών Power View

 6. Τώρα ας προσθέσουμε έναν άλλο αναλυτή, με βάση την εποχή των αγώνων (θερινοί/χειμερινοί). Κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή του καμβά της αναφοράς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Season από τον πίνακα Medals. Στη συνέχεια, επιλέξτε Αναλυτής από την κορδέλα. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Winter, θα παρατηρήσετε ότι δεν υπάρχουν καταχωρήσεις - φαίνεται ότι καμία χώρα ή περιοχή δεν κέρδισε περισσότερα από 200 μετάλλια σε χειμερινούς αγώνες. Στο παράθυρο "Φίλτρα", κάντε κλικ στην επιλογή ΓΡΑΦΗΜΑ, αλλάξτε το φίλτρο "Πλήθος Medals" σε τουλάχιστον 30 μετάλλια και θα δείτε τα εξής αποτελέσματα.

  Φιλτράρισμα γραφήματος σωρευμένων στηλών στο Power View

 7. Αυτό το γράφημα είναι επίσης αλληλεπιδραστικό. Στο υπόμνημα Medal, κάντε κλικ στο στοιχείο Silver. Επισημαίνονται τα αποτελέσματα για τα ασημένια μετάλλια και τα υπόλοιπα αποτελέσματα εμφανίζονται αχνά, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  Τα γραφήματα στηλών του Power View είναι αλληλεπιδραστικά

 8. Παρόλο που αυτό είναι ένα γράφημα στηλών, είναι εύκολο να το μετατρέψετε σ γράφημα ράβδων. Επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Γράφημα ράβδων > Ομαδοποιημένη ράβδος από την κορδέλα. Θα δείτε το ίδιο γράφημα, στραμμένο στο πλάι σε γράφημα ράβδων, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. Το γράφημα ράβδων είναι το ίδιο αλληλεπιδραστικό όπως και τα άλλα γραφήματα.

  η αλλαγή απεικονίσεων του Power View είναι εύκολη

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αλληλεπίδρασης με αυτά τα γραφήματα ράβδων και στηλών. Εξερευνήστε τους μόνοι σας και θα καταλάβετε.

Σημείο ελέγχου και κουίζ

Επανάληψη αυτών που μάθατε

Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης μάθατε πώς να δημιουργείτε αλληλεπιδραστικά γραφήματα χάρτη, πίτας, ράβδων και στηλών, με λίγα μόνο κλικ. Μάθατε επίσης πώς οι ιεραρχίες μπορούν να κάνουν τις αναφορές σας πιο αλληλεπιδραστικές και ότι κάνουν ελκυστικές στους θεατές τις αναφορές λόγω του βάθους τους.

Μάθατε επίσης να τοποθετείτε πολλές απεικονίσεις σε μία αναφορά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι απεικονίσεις φιλτράρουν, αλληλεπιδρούν και δομούνται μεταξύ τους.

Στο επόμενο πρόγραμμα εκμάθησης σε αυτήν τη σειρά, θα δημιουργήσετε πιο συναρπαστικές αναφορές του Power View, συμπεριλαμβανομένων αναφορών που περιλαμβάνουν κίνηση, και θα εμφανίσετε πώς αλλάζουν τα δεδομένα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την πάροδο του χρόνου. Είναι πολύ διασκεδαστικές και εύκολες στη δημιουργία, και είναι ακόμη πιο διασκεδαστικές οι αντιδράσεις των ατόμων που βλέπουν τις αναφορές που δημιουργείτε.

Εδώ θα βρείτε μια σύνδεση για το επόμενο πρόγραμμα εκμάθησης, ώστε να δοκιμάσετε να δημιουργήσετε αυτές τις αναφορές μόνοι σας:

Πρόγραμμα εκμάθησης 6: Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 2

ΚΟΥΙΖ

Θέλετε να δείτε τι θυμάστε από αυτά που μάθατε; Αυτή είναι η ευκαιρία σας. Το ακόλουθο κουίζ επισημαίνει δυνατότητες, δεξιότητες ή απαιτήσεις που μάθατε σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης. Στο κάτω μέρος της σελίδας, θα βρείτε τις απαντήσεις. Καλή επιτυχία!

Ερώτηση 1: Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές όσον αφορά την ταξινόμηση των τιμών σε ένα πεδίο;

Α: Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης ενός πεδίου, πρέπει να συσχετίσετε το πεδίο με ένα άλλο πεδίο και, στη συνέχεια, να διαγράψετε το αρχικό πεδίο.

Β: Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης ενός πεδίου, σε καμία περίπτωση.

Γ: Εάν θέλετε να ταξινομήσετε κατά ένα σχετικό πεδίο, το σχετικό πεδίο πρέπει να υπάρχει στο μοντέλο δεδομένων.

Δ: Κανένα από τα παραπάνω.

Ερώτηση 2: Τι λειτουργίες παρέχει ένας αναλυτής;

Α: Οι αναλυτές αντιγράφουν δεδομένα από ένα πεδίο σε ένα άλλο.

B: Οι αναλυτές αποκόπτουν τα δεδομένα κατά το ήμισυ και κρατούν τα μισά για τον εαυτό τους.

Γ: Οι αναλυτές φιλτράρουν τις απεικονίσεις με βάση τα δεδομένα στο πεδίο ή τα πεδία του αναλυτή.

Δ: Κανένα από τα παραπάνω.

Ερώτηση 3: Όταν χρησιμοποιείτε μια ιεραρχία σε αναφορά απεικόνισης, τι από τα παρακάτω είναι πιθανό;

Α: Τίποτα - δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ιεραρχίες σε απεικονίσεις.

Β: Μπορείτε να εμβαθύνετε στα επίπεδα της ιεραρχίας και η απεικόνιση αλλάζει αυτόματα ώστε να αντικατοπτρίζει το τρέχον επίπεδο της ιεραρχίας.

Γ: Μπορείτε να κάνετε διερεύνηση στα επίπεδα μιας ιεραρχίας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε γενίκευση.

Δ: Και το Β και το Γ.

Ερώτηση 4: Στο παράθυρο Φίλτρα, ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

Α: Η μεταφορά ενός πεδίου στην περιοχή ΓΡΑΦΗΜΑ του παραθύρου Φίλτρα φιλτράρει όλες τις αναφορές στο φύλλο του Power View.

B: Η μεταφορά ενός πεδίου στην περιοχή ΠΡΟΒΟΛΗ του παραθύρου Φίλτρα φιλτράρει όλες τις αναφορές στο φύλλο του Power View.

Γ: Πρέπει να σύρετε το ίδιο πεδίο και στις δύο περιοχές ΓΡΑΦΗΜΑ και ΠΡΟΒΟΛΗ του παραθύρου Φίλτρα για να φιλτράρετε όλες τις απεικονίσεις στο φύλλο του Power View.

Δ: Δεν μπορείτε να σύρετε πεδία στο παράθυρο Φίλτρα.

Απαντήσεις κουίζ

 1. Σωστή απάντηση: Γ

 2. Σωστή απάντηση: Γ

 3. Σωστή απάντηση: Β

 4. Σωστή απάντηση: Β

Σημειώσεις: Τα δεδομένα και οι εικόνες σε αυτή τη σειρά προγραμμάτων εκμάθησης βασίζονται στα εξής:

 • Olympics Dataset © από την Guardian News & Media Ltd.

 • Εικόνες σημαιών από το CIA Factbook (cia.gov)

 • Πληθυσμιακά δεδομένα από την Παγκόσμια Τράπεζα (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms από τους Thadius856 και Parutakupiu

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×