Πρόγραμμα εκμάθησης: Βελτιστοποίηση του μοντέλου δεδομένων σας για αναφορές Power View

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Δημιουργήσατε ένα μοντέλο δεδομένων στο πρόγραμμα εκμάθησης: εισαγωγή δεδομένων στο Excel και δημιουργία μοντέλου δεδομένων, μαζί μεταφοράς δεδομένων από διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων και σε πολλούς πίνακες. Τώρα μπορείτε να βελτιώσετε το μοντέλο δεδομένων, ώστε να μπορεί να είναι βάση εξελιγμένο αναφορών του Power View.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα εκμάθησης: εισαγωγή δεδομένων στο Excel και δημιουργία μοντέλου δεδομένων.

 2. Στο Excel, επιλέξτε Power Pivot > Διαχείριση για να ανοίξετε το παράθυρο του Power Pivot.

Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Power Pivot, ανατρέξτε στο θέμα Έναρξη του πρόσθετου Power Pivot στο Excel 2013 για οδηγίες.

Ορισμός προεπιλεγμένων πεδίων

Στο παράθυρο του Power Pivot

Στο φύλλο Power View στο Excel

Ορισμός συμπεριφοράς πίνακα

Στο παράθυρο του Power Pivot

Στο φύλλο Power View στο Excel

Δημιουργία προεπιλεγμένων συγκεντρώσεων

Στο παράθυρο του Power Pivot

Στο φύλλο Power View στο Excel

Προσθήκη περιγραφών

Στο παράθυρο του Power Pivot

Στο φύλλο Power View στο Excel

Ορισμός προεπιλεγμένων πεδίων

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Στο παράθυρο του Power Pivot

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα του πίνακα DimProduct.

 2. Στην καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε Προεπιλεγμένο σύνολο πεδίων.

Τα προεπιλεγμένα πεδία είναι εκείνα που προστίθενται σε ένα φύλλο του Power View όταν κάνετε κλικ στο όνομα του πίνακα αντί να αναπτύξετε τον πίνακα και να επιλέξετε συγκεκριμένα πεδία.

Σημείωση:  Το παράθυρο διαλόγου παραθέτει όλα τα πεδία στον πίνακα, ακόμα και αυτά που έχουν επισημανθεί για απόκρυψη από τα εργαλεία υπολογιστή-πελάτη. Αν προσθέσετε ένα από τα κρυφά πεδία στο προεπιλεγμένο σύνολο πεδίων, θα συνεχίσει να μην εμφανίζεται στα εργαλεία υπολογιστή-πελάτη.

 1. Επιλέξτε και προσθέστε τα εξής πεδία:

  • Όνομα_προϊόντος

  • Κατηγορία_προϊόντος

  • Υποκατηγορία_προϊόντος

  • Κόστος_μονάδας

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Στο φύλλο Power View στο Excel

 1. Επιστρέψτε στο φύλλο Power View στο Excel. Εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο ενημερώνει ότι η αναφορά Power View χρειάζεται ανανεωμένα δεδομένα. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση:  Στη συνέχεια αυτής της εκμάθησης, κάθε φορά που αλλάζετε το μοντέλο δεδομένων στο Power Pivot, θα πρέπει να ανανεώνετε τα δεδομένα στα φύλλα του Power View.

 1. Κάντε κλικ στο κενό φύλλο (χωρίς να επιλέξετε το χάρτη που προσθέσατε στην άλλη εκμάθηση) και κάντε κλικ στο όνομα πίνακα DimProduct.

Το Power View προσθέτει έναν πίνακα με αυτά τα τέσσερα πεδία.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το γιατί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προεπιλεγμένου συνόλου πεδίων για αναφορές Power View.

Ορισμός συμπεριφοράς πίνακα

Στο παράθυρο του Power Pivot

 1. Επιστρέψτε στο παράθυρο του Power Pivot και στην καρτέλα πίνακα DimProduct.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Συμπεριφορά πίνακα.

 3. Για το στοιχείο Αναγνωριστικό γραμμής, κάντε κλικ στην επιλογή "Κλειδί_προϊόντος".

Αν δεν βλέπετε αναγνωριστικό γραμμής, δεν μπορείτε να ορίσετε καμία από τις άλλες τιμές σε αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Σημείωση:  Το παράθυρο διαλόγου παραθέτει όλα τα πεδία στον πίνακα, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου "Κλειδί_προϊόντος", το οποίο έχει επισημανθεί για απόκρυψη από τα εργαλεία υπολογιστή-πελάτη. Αν ορίσετε ένα από τα κρυφά πεδία ως προεπιλεγμένη ετικέτα, θα συνεχίσει να μην εμφανίζεται στα εργαλεία υπολογιστή-πελάτη.

 1. Για το στοιχείο Διατήρηση μοναδικών γραμμών, επιλέξτε "Όνομα_προϊόντος".

 2. Για το στοιχείο Προεπιλεγμένη ετικέτα, επιλέξτε "Όνομα_προϊόντος".

Δεν υπάρχουν εικόνες σε αυτά τα δεδομένα, επομένως, δεν μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη εικόνα.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Στο φύλλο Power View στο Excel

 1. Επιστρέψτε στο φύλλο Power View στο Excel και ανανεώστε τα δεδομένα.

Σημειώστε ότι στη λίστα πεδίων και στο πλαίσιο "Πεδία", το Όνομα προϊόντος έχει δίπλα του ένα εικονίδιο σε μορφή κάρτας. Αυτό δείχνει ότι είναι πεδίο προεπιλεγμένης ετικέτας.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα που δημιουργήσατε με τα προεπιλεγμένα πεδία στην προηγούμενη ενότητα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Πίνακας και κάντε κλικ στην επιλογή Κάρτα.

Σημειώστε τις κάρτες περιέχει τα ίδια πεδία με τον πίνακα, αλλά αυτά είστε διάταξη παρόμοια με διαφορετικό τρόπο. Σημείωση το πεδίο μπορούμε να εγκαταστήσουμε ως προεπιλεγμένη ετικέτα, όνομα προϊόντος, εμφανίζεται πιο ευδιάκριτα από το κείμενο στα άλλα πεδία. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του άλλου κειμένου στο επόμενο βήμα.

 1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Στυλ κάρτας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξήγηση.

Τώρα, ολόκληρο το κείμενο εμφανίζεται μεγάλο.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το γιατί να ρυθμίζετε τις παραμέτρους των ιδιοτήτων συμπεριφοράς πίνακα για αναφορές του Power View.

Δημιουργία προεπιλεγμένων συγκεντρώσεων

Στο παράθυρο του Power Pivot

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα πίνακα FactSales.

 2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κάτω από τη στήλη UnitPrice στην Περιοχή υπολογισμού.

 3. Στην καρτέλα "Κεντρική", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Αυτόματη άθροιση > Μέσος όρος.

 4. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πεδίο υπολογισμού που υπολογίζει το μέσο όρο της τιμής μονάδας ενός προϊόντος, με βάση το περιβάλλον υπολογισμού – της θέσης του πεδίου σε μια απεικόνιση.

Στο φύλλο Power View στο Excel

 1. Επιστρέψτε στο φύλλο Power View στο Excel και ανανεώστε τα δεδομένα.

 2. Αναπτύξτε τον πίνακα FactSales στη Λίστα πεδίων.

 3. Σημειώστε ότι υπάρχουν διαφορετικά εικονίδια δίπλα από τα πεδία. Το πεδίο UnitPrice έχει ένα σύμβολο Σίγμα (Σ) δίπλα του. Το πεδίο Sum ή UnitPrice έχει ένα μικρό σύμβολο αριθμομηχανής. Αυτό είναι το υπολογιζόμενο πεδίο. Κάντε κλικ στον κενό καμβά και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πεδία UnitPrice και Sum of UnitPrice.

 4. Οι δύο τιμές είναι ίδιες.

 5. Στην περιοχή Πεδία, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο UnitPrice. Σημειώστε ότι υπάρχουν οι διάφορες επιλογές: Άθροισμα, Μέσος όρος, κ. λπ. Κάντε κλικ στην επιλογή Μέσος όρος.

 6. Στην περιοχή Πεδία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο πεδίο Άθροισμα ΤιμώνΜονάδας. Παρατηρήστε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τη συνάθροιση επειδή έχετε καθορίσει τη συγκέντρωση για αυτό το πεδίο στο Power Pivot.

  Συμβουλή:  Να έχετε υπόψη ότι κατά την ανάπτυξη το μοντέλου δεδομένων σας: Το Power View μπορεί να εκτελέσει πολλούς απλούς υπολογισμούς με ευκολία, επιδεικνύοντας μεγάλη ευελιξία. Αφήστε λοιπόν το Power View να εκτελέσει απλούς υπολογισμούς. Δημιουργήστε μόνο τους πιο πολύπλοκους υπολογισμούς στο μοντέλο του Power Pivot.

Προσθήκη περιγραφών

Μπορείτε να προσθέσετε περιγραφές σε πεδία και πίνακες του Power Pivot. Εμφανίζονται στο Power View.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Στο παράθυρο του Power Pivot

 1. Στον πίνακα DimProduct, επιλέξτε τη στήλη ProductName, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγραφή.

 2. Πληκτρολογήστε “Αυτό είναι το όνομα του προϊόντος” ή οτιδήποτε άλλο θέλετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα του πίνακα Geography και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγραφή.

 4. Πληκτρολογήστε “Αυτή είναι η θέση” ή οτιδήποτε άλλο θέλετε.

Στο φύλλο Power View στο Excel

 1. Επιστρέψτε στο φύλλο Power View στο Excel και ανανεώστε τα δεδομένα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο όνομα πίνακα Geography και στο πεδίο ProductName για να δείτε τις περιγραφές που προσθέσατε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×