Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων του OneDrive για επαγγελματικές δραστηριότητες

Σημείωση: Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για το προηγούμενο OneDrive για επιχειρήσειςεφαρμογή συγχρονισμού (groove.exe). Στις περισσότερες περιπτώσεις, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη νεότερη εφαρμογή συγχρονισμού του OneDrive (onedrive.exe). Ποια εφαρμογή του OneDrive;

Πρόβλημα


Τα διαγνωστικά του OneDrive για την επιχείρηση (SPOneDriveForBusiness) εντοπίζουν ορισμένες προβληματικές συνθήκες και συλλέγουν πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Microsoft OneDrive για θέματα επιχείρησης. Αυτό το διαγνωστικό υποστηρίζει το OneDrive για επαγγελματικές 2013 και το OneDrive για επιχειρηματικούς 2015.

Λύση

Σε αυτό το άρθρο περιγράφονται οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέγονται από έναν υπολογιστή που προσπαθεί να συνδεθεί με το OneDrive για την επιχείρηση.

Απαιτούμενα δικαιώματα

Οι κανόνες στο πακέτο διαγνωστικών χρησιμοποιούν τον τοπικό λογαριασμό διαχειριστή του υπολογιστή-πελάτη.

Αποτελέσματα δήλωσης

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αρχεία που συλλέγονται κατά την εκτέλεση του SPOneDriveForBusiness και περιγράφει τις πληροφορίες που περιέχει κάθε αρχείο.

Περιγραφή

Όνομα αρχείου

Περιέχει την κατάσταση κάθε κανόνα που εκτελείται, συμπεριλαμβανομένων των προβληματικών συνθηκών που εντοπίστηκαν.

ResultReport. XML

Αυτός είναι ένας μετασχηματισμός XLST που μορφοποιεί τα αποτελέσματα στο αρχείο ResultReport. XML. Δεν περιέχει δεδομένα πελατών.

Results. xsl

Περιέχει πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση της δήλωσης. Περιέχει επίσης χρονισμούς για κάθε κανόνα που εκτελείται. Μπορεί να περιέχει δεδομένα πελατών. Ωστόσο, κάθε προσπάθεια έχει γίνει για να μειώσετε το ποσό.

SPOneDriveForBusiness. 0. debugreport. XML

Περιέχει πρόσθετες πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων για την εκτέλεση της δήλωσης. Μπορεί να περιέχει δεδομένα πελατών. Ωστόσο, κάθε προσπάθεια έχει γίνει για να μειώσετε το ποσό.

STDOUT. log

Σάρωση αποθέματος των εγκατεστημένων εφαρμογών του Office.

<όνομα_υπολογιστή>_ROIScan. log και

<όνομα_υπολογιστή>_ROIScan. XML

Αρχείο CAB ανίχνευσης του OneDrive για επαγγελματικούς λόγους.

<όνομα_υπολογιστή>_SPO_<τοπικές ρυθμίσεις>_OneDriveTrace. cab

Αρχεία καταγραφής ανίχνευσης συμβάντων του OneDrive για επαγγελματικές δραστηριότητες (αρχεία καταγραφής δακτυλίων).

<όνομα_υπολογιστή>_SPO_<τοπικές ρυθμίσεις>_OneDriveSpwLogs. cab

Περιέχει τα αρχεία καταγραφής συμβάντων της εφαρμογής

<όνομα_υπολογιστή>_evtx_<τοπικές ρυθμίσεις>_EventLogs. cab

Αναφορά του OneDrive για την επιχείρηση AppCrash

<όνομα_υπολογιστή>_cab_<τοπικές ρυθμίσεις>_OneDriveWerReport. cab

Περιέχει το αρχείο Groove. exe. log

<όνομα_υπολογιστή>_log_<τοπικές ρυθμίσεις>_OneDriveGrooveExeLog. cab

Περιέχει το αρχείο MSOSYNC. exe. log

<όνομα_υπολογιστή>_log_<τοπικές ρυθμίσεις>_OneDriveMsosyncExeLog. cab

Περιέχει τα αρχεία καταγραφής MSO

<όνομα_υπολογιστή>_log_<τοπικές ρυθμίσεις>_OneDriveMsoLogs. cab

Περιέχει την αναφορά του AppCrash της Εξερεύνησης των Windows

<όνομα_υπολογιστή>_cab_<τοπικές ρυθμίσεις>_ExplorerWerReport. cab

Περιέχει την αναφορά MSOSync AppCrash

<όνομα_υπολογιστή>_cab_<τοπικές ρυθμίσεις>_MSOSyncWerReport. cab

Περιέχει πληροφορίες για την αντιμετώπιση ενός σφάλματος διπλότυπου εγγράφου

<όνομα_υπολογιστή>_cfg_<τοπικές ρυθμίσεις>_OneDriveDuplicateDocumentError. txt

Περιέχει την έκδοση του προϊόντος και του αρχείου για κάθε

διαδικασία εκτέλεσης

<όνομα_υπολογιστή>_cfg_<τοπικές ρυθμίσεις>_ProcessListReport. txt

Κανόνες του OneDrive για επιχειρηματικούς λόγους

Προαπαιτούμενα

Για να εγκαταστήσετε αυτό το πακέτο, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή το Windows PowerShell 2,0. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο πλαίσιο διαχείρισης των Windows (Windows PowerShell 2,0, WinRM 2,0 και BITS 4,0).

Οι παρακάτω έλεγχοι εκτελούνται από το πακέτο αντιμετώπισης προβλημάτων του OneDrive για την επιχείρηση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ κανόνα

Τίτλος

Περιγραφή

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Προβλήματα συγχρονισμού με το SharePoint Online όταν ο φάκελος του OneDrive για επιχειρήσεις (πρώην SkyDrive Pro) έχει αποκλείσει τις επεκτάσεις ονόματος αρχείου

Περιορισμοί και περιορισμοί κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint με τον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επαγγελματικές

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Προβλήματα συγχρονισμού με το SharePoint Online όταν ο φάκελος του OneDrive για επαγγελματικές υποθέσεις έχει αποκλείσει τους χαρακτήρες αρχείου

Μη έγκυρα ονόματα αρχείων και τύποι αρχείων στο OneDrive, το OneDrive για την επιχείρηση και το SharePoint

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

Το OneDrive για την επιχείρηση δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή-πελάτη

Εγκαταστήστε την έκδοση των Windows για τη νέα εφαρμογή συγχρονισμού του OneDrive

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Τα ονόματα αρχείων δεν μπορούν να έχουν περισσότερους από 128 χαρακτήρες για να προστεθεί το αρχείο σε έναν συγχρονισμένο φάκελο βιβλιοθήκης για αποστολή στο SharePoint Online

Περιορισμοί και περιορισμοί κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint με τον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επαγγελματικές

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Τα ονόματα φακέλων δεν μπορούν να έχουν περισσότερους από 250 χαρακτήρες για να προστεθεί ο φάκελος σε έναν συγχρονισμένο φάκελο βιβλιοθήκης για αποστολή στο SharePoint Online

Περιορισμοί και περιορισμοί κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint με τον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επαγγελματικές

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Διαδρομή που δεν συμφωνεί μεταξύ των τύπων εγκατάστασης του Office και του OneDrive.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Έκδοση που δεν συμφωνεί μεταξύ των τύπων εγκατάστασης του Office και του OneDrive.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Σφάλματα συγχρονισμού του OneDrive μετά τη ρύθμιση παραμέτρων της διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) στη βιβλιοθήκη

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

Σφάλματα συγχρονισμού του OneDrive για την αλλαγή του ονόματος αρχείου κατά την αποστολή των αρχείων στο SharePoint Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

Σφάλματα συγχρονισμού κενού διαστήματος του OneDrive κατά την προσπάθεια συγχρονισμού της βιβλιοθήκης εγγράφων.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

Αρχικά σφάλματα συγχρονισμού του OneDrive, όταν ο χρήστης επιχειρεί να συγχρονίσει μια βιβλιοθήκη εγγράφων που διαθέτει διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Δεν είναι δυνατός ο συγχρονισμός ενός αρχείου στο SharePoint Online, λόγω μιας περισπωμένης (~) στην αρχή του ονόματος αρχείου.

Περιορισμοί και περιορισμοί κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint με τον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επαγγελματικές

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Επιστρέφει τον αριθμό έκδοσης του OneDrive για επιχειρηματικούς

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Επιλέξτε τον κατάλογο του OneDrive για επαγγελματική για μη υποστηριζόμενους φακέλους

Περιορισμοί και περιορισμοί κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint με τον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επαγγελματικές

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Επιλέξτε τον κατάλογο του OneDrive για επαγγελματικούς λόγους για το όριο μεγέθους αρχείου

Περιορισμοί και περιορισμοί κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint με τον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επαγγελματικές

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Επιλέξτε τον κατάλογο του OneDrive για επαγγελματικούς λόγους για το μέγιστο όριο στοιχείων

Περιορισμοί και περιορισμοί κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint με τον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επαγγελματικές

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Επιλέξτε συγχρονισμένες λίστες και βιβλιοθήκες του SharePoint για το μέγιστο όριο στοιχείων

Περιορισμοί και περιορισμοί κατά το συγχρονισμό βιβλιοθηκών του SharePoint με τον υπολογιστή σας μέσω του OneDrive για επαγγελματικές

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Βεβαιωθείτε ότι το SignInOptions έχει την τιμή "προεπιλογή"

Ο συγχρονισμός του OneDrive για επαγγελματικά ταξίδια επιστρέφει το σφάλμα "δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την καθορισμένη τοποθεσία του SharePoint"

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Βεβαιωθείτε ότι το UseOnlineContent έχει την τιμή "προεπιλογή"

Σφάλμα "αυτή η δυνατότητα έχει απενεργοποιηθεί από το διαχειριστή σας" στο Office 2013 και το 2016

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Επιλέξτε τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο και τη συνολική χωρητικότητα του τοπικού υπολογιστή

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Επιλέξτε για μεικτή εγκατάσταση του MSI και του ClickToRun

Πώς μπορείτε να μεταβείτε από μια εγκατάσταση MSI του OneDrive για επιχειρήσεις (πρώην SkyDrive Pro) αυτόνομα σε μια εγκατάσταση με ένα κλικ προς εκτέλεση του OneDrive για επιχειρήσεις (πρώην SkyDrive Pro) αυτόνομη

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Ανίχνευση του ελέγχου ETL για μη έγκυρο σφάλμα χαρακτήρα Unicode

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Στατιστικά στοιχεία καταλόγου για το φάκελο του OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Ελέγχου για το όριο χαρακτήρων ονόματος αρχείου για αρχεία του Excel

Μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε ή αποθηκεύετε ένα αρχείο στο Microsoft Excel: "το όνομα του αρχείου δεν είναι έγκυρο"

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Επιλέξτε εάν το μέγεθος αρχείου του κεντρικού πίνακα υπερβαίνει τα 2 GB

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Επιλέξτε τη σειρά αναγνωριστικών επικάλυψης εικονιδίων κελύφους

Οι επικαλύψεις εικονιδίων συγχρονισμού λείπουν από το OneDrive και το OneDrive για την επιχείρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια λειτουργικά συστήματα μπορούν να εκτελέσουν τα διαγνωστικά πακέτα της Microsoft Support, ανατρέξτε στο θέμα πληροφορίες σχετικά με τις αυτοματοποιημένες υπηρεσίες αντιμετώπισης προβλημάτων της Microsoft και την υποστήριξη διαγνωστικών πλατφόρμας.


Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε στην κοινότητα της Microsoft.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×