Πρόβλεψης τάσεων στα δεδομένα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να επεκτείνετε μια σειρά τιμών που ταιριάζουν μια απλή γραμμική τάση ή μια εκθετική τάση γεωμετρικής προόδου χρησιμοποιώντας το λαβή συμπλήρωσης.

Λαβή συμπλήρωσης

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες για να μάθετε πώς μπορείτε να εμφανίσετε και πρόβλεψης τάσεων και δημιουργία μιας προβολής.

Δημιουργία μιας σειράς τάσης από τα δεδομένα σας

Δημιουργία μιας σειράς γραμμική τάση βέλτιστης προσαρμογής

Σε μια σειρά γραμμικής τάσης, η τιμή βήματος — η διαφορά μεταξύ της αρχικής τιμής και την επόμενη τιμή στη σειρά — προστίθεται στην τιμή έναρξης και, στη συνέχεια, προστίθεται σε κάθε επόμενη τιμή.

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον δύο κελιά που περιέχουν τις τιμές έναρξης της τάσης.

  Για να αυξήσετε την ακρίβεια της σειράς τάσης, επιλέξτε περισσότερες από δύο τιμές έναρξης.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στην κατεύθυνση του είτε αύξουσες ή φθίνουσες τιμές.

  Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει C1:E1 κελιών και οι τιμές έναρξης σε αυτά τα κελιά είναι 3, 5 και 8, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης προς τα δεξιά για να συμπληρώσετε με αύξουσες τάσης ή σύρετέ τον προς τα αριστερά για να συμπληρώσετε με φθίνουσες τιμές.

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο πώς δημιουργείται τη σειρά, από το μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη για να συμπληρώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σειρά.

Δημιουργία μιας σειράς τάσης γεωμετρικής

Σε μια σειρά τάση γεωμετρικής προόδου, η τιμή έναρξης πολλαπλασιάζεται με την τιμή βήματος για να λάβετε την επόμενη τιμή στη σειρά. Το γινόμενο που προκύπτει και κάθε επόμενο γινόμενο πολλαπλασιάζεται στη συνέχεια με την τιμή βήματος.

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον δύο κελιά που περιέχουν τις τιμές έναρξης της τάσης.

  Για να αυξήσετε την ακρίβεια της σειράς τάσης, επιλέξτε περισσότερες από δύο τιμές έναρξης.

 2. Κρατήστε πατημένο το στοιχείο ΕΛΈΓΧΟΥ και σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στην κατεύθυνση που θέλετε να συμπληρώσετε με αύξουσες ή φθίνουσες τιμές.

  Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει C1:E1 κελιών και οι τιμές έναρξης σε αυτά τα κελιά είναι 3, 5 και 8, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης προς τα δεξιά για να συμπληρώσετε με αύξουσες τάσης ή σύρετέ τον προς τα αριστερά για να συμπληρώσετε με φθίνουσες τιμές.

 3. Αφήστε το στοιχείο ΕΛΈΓΧΟΥ και το κουμπί του ποντικιού και, στη συνέχεια, στο μενού με βάση τα συμφραζόμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Τάση γεωμετρικής προόδου.

  Το Excel υπολογίζει την τάση γεωμετρικής προόδου αυτόματα και συνεχίζει τη σειρά των επιλεγμένων κελιών.

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο πώς δημιουργείται τη σειρά, από το μενού Επεξεργασία, τοποθετήστε το δείκτη για να συμπληρώσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σειρά.

Εμφάνιση της σειράς τάσης, χρησιμοποιώντας μια γραμμή τάσης σε γράφημα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμή τάσης και κυλιόμενος μέσος σε δισδιάστατων γραφήματα για να εμφανίσετε τάσεις γραφικά και να αναλύσετε προβλήματα πρόβλεψης (γνωστό και ως ανάλυση παλινδρόμησης). Ένα κυλιόμενο μέσο όρο εξομαλύνει ανάληψη διακυμάνσεις σε δεδομένα και εμφανίζει το μοτίβο ή τάσης περισσότερα με σαφήνεια. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση παλινδρόμησης, το οποίο υπολογίζει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών, μπορείτε να επεκτείνετε μια γραμμή τάσης σε ένα γράφημα πέρα από τα πραγματικά δεδομένα για να γίνει πρόβλεψη μελλοντικών τιμών.

 1. Στο γράφημά σας, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης ή κυλιόμενο μέσο όρο.

 2. Στην καρτέλα " Σχεδίαση γραφήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου γραφήματος και επιλέξτε γραμμή τάσης.

  Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης μόνο σε γραφήματα, 2-Δ, περιοχή, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή γραφήματα φυσαλίδων.

 3. Κάντε κλικ στο είδος της γραμμής τάσης ή κυλιόμενο μέσο όρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Εάν προσθέσετε έναν κυλιόμενο μέσο όρο σε ένα γράφημα xy (διασποράς), του κυλιόμενου μέσου όρου βασίζεται στη διάταξη των τιμών x σχεδίασης του γραφήματος. Για να λάβετε το αποτέλεσμα που θέλετε, ίσως χρειαστεί να ταξινομήσετε τις τιμές x πριν από την προσθήκη ενός κυλιόμενου μέσου όρου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμή τάσης και κυλιόμενος μέσος σε δισδιάστατων γραφήματα για να εμφανίσετε τάσεις γραφικά και να αναλύσετε προβλήματα πρόβλεψης (γνωστό και ως ανάλυση παλινδρόμησης). Ένα κυλιόμενο μέσο όρο εξομαλύνει ανάληψη διακυμάνσεις σε δεδομένα και εμφανίζει το μοτίβο ή τάσης περισσότερα με σαφήνεια. Χρησιμοποιώντας την ανάλυση παλινδρόμησης, το οποίο υπολογίζει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών, μπορείτε να επεκτείνετε μια γραμμή τάσης σε ένα γράφημα πέρα από τα πραγματικά δεδομένα για να γίνει πρόβλεψη μελλοντικών τιμών.

 1. Στο γράφημά σας, κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης ή κυλιόμενο μέσο όρο.

 2. Στο μενού " γράφημα ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γραμμής τάσης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπος.

  Σημείωση: Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης μόνο σε γραφήματα, 2-Δ, περιοχή, γραμμής, στήλης, γραμμής, μετοχών, xy (διασποράς) ή γραφήματα φυσαλίδων.

 3. Κάντε κλικ στο είδος της γραμμής τάσης ή κυλιόμενο μέσο όρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Εάν επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Πολυωνυμική

  Στο παράθυρο διαλόγου σειρά, εισαγάγετε τον αριθμό για τη μέγιστη δύναμη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ανεξάρτητη μεταβλητή.

  Κυλιόμενος μέσος

  Στο πλαίσιο περίοδος, εισαγάγετε τον αριθμό των περιόδων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό του κυλιόμενου μέσου όρου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Εάν προσθέσετε έναν κυλιόμενο μέσο όρο σε ένα γράφημα xy (διασποράς), του κυλιόμενου μέσου όρου βασίζεται στη διάταξη των τιμών x σχεδίασης του γραφήματος. Για να λάβετε το αποτέλεσμα που θέλετε, ίσως χρειαστεί να ταξινομήσετε τις τιμές x πριν από την προσθήκη ενός κυλιόμενου μέσου όρου.

Δείτε επίσης

Συνάρτηση FORECAST

Συνάρτηση TREND

Συνάρτηση GROWTH

Συνάρτηση LINEST

Συνάρτηση LOGEST

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×