Προώθηση κλήσεων (εταιρικές υπηρεσίες φωνής)

Σημείωση:  Οι δυνατότητες προώθησης κλήσεων και τηλεφωνητή είναι διαθέσιμες μόνο αν οι παράμετροι του οργανισμού σας έχουν ρυθμιστεί να υποστηρίζουν αυτές τις δυνατότητες. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τις δυνατότητες του Office Communicator 2007 που είναι ενεργοποιημένες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες προώθησης κλήσεων του Office Communicator για την προώθηση κλήσεων σε τηλεφωνητή, σε άλλον αριθμό ή σε άλλη επαφή. Οι δυνατότητες προώθησης κλήσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αν ταξιδεύετε ή αν εργάζεστε από το σπίτι, επειδή είναι δυνατή η προώθηση των κλήσεων στην τρέχουσα θέση σας. Εάν είστε εκτός γραφείου, οι κλήσεις μπορούν να προωθηθούν αυτόματα σε έναν συνεργάτη και έτσι δεν χάνονται οι σημαντικές κλήσεις.

Όταν ρυθμίζετε τις επιλογές στην προώθηση κλήσεων, όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται αυτόματα στον προορισμό που επιλέγετε. Στις εισερχόμενες κλήσεις δεν υλοποιείται ήχος κλήσης ή ειδοποίηση κλήσης στον υπολογιστή σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προώθηση κλήσεων σε τηλεφωνητή

Προώθηση κλήσεων σε υπάρχοντα αριθμό

Προώθηση κλήσεων σε νέο αριθμό

Προώθηση κλήσεων σε επαφή

Προώθηση κλήσεων σε τηλεφωνητή

  • Στο κύριο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί προώθησης κλήσεων, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προώθηση κλήσεων σε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Τηλεφωνητής.

Τα στοιχεία τηλεφωνητή εμφανίζονται σε δύο σημεία στο Office Outlook: στον φάκελο Εισερχόμενα και στο στοιχείο Φάκελοι αναζήτησης, στην επιλογή Τηλεφωνητής.

Αρχή της σελίδας

Προώθηση κλήσεων σε υπάρχοντα αριθμό

  • Στο κύριο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί προώθησης κλήσεων, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προώθηση κλήσεων σε και, κατόπιν, επιλέξτε έναν αριθμό.

Οι αριθμοί που εμφανίζονται στο μενού Προώθηση κλήσεων σε βασίζονται σε αριθμούς τηλεφώνου που παραμετροποιείτε στην καρτέλα Τηλέφωνα στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Communicator. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Ρύθμιση επιλογών τηλεφώνου.

Αρχή της σελίδας

Προώθηση κλήσεων σε νέο αριθμό

  1. Στο κύριο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί προώθησης κλήσεων, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προώθηση κλήσεων σε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Νέος αριθμός.

  2. Στο πλαίσιο Αριθμός τηλεφώνου, εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου για προώθηση κλήσεων. Για οδηγίες μορφής κατά την εισαγωγή ενός νέου αριθμού, δείτε την ενότητα Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου.

Αρχή της σελίδας

Προώθηση κλήσεων σε επαφή

  1. Στο κύριο παράθυρο του Office Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί προώθησης κλήσεων, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προώθηση κλήσεων σε και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Επαφή.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή επαφής, κάντε διπλό κλικ σε μια επαφή από τη λίστα επαφών ή εισαγάγετε το όνομα του ατόμου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο "Αναζήτηση" και, κατόπιν, κάντε διπλό κλικ στην επαφή από το παράθυρο "Αποτελέσματα αναζήτησης".

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημαντικό:  Οι επιλογές "Προώθηση κλήσεων σε και Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού αποκλείει η μία την άλλη. Εάν ρυθμίσετε τον Communicator στην προώθηση κλήσεων, απενεργοποιήστε πρώτα τη ρύθμιση Ταυτόχρονη κλήση πρόσθετου αριθμού. Εάν ρυθμίσετε τον Communicator στην ταυτόχρονη κλήση ενός πρόσθετου αριθμού, απενεργοποιούνται όλες οι τυχόν ενεργές ρυθμίσεις Προώθηση κλήσεων σε.

Σημείωση:  Αν προωθήσετε μια κλήση σε μια επαφή που χρησιμοποιεί τον Office Communicator 2005, η επαφή που λαμβάνει την προωθημένη κλήση θα δει το δικό σας όνομα επαφής στον κατάλογο κλήσεων και όχι το όνομα του καλούντα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×