Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προτεινόμενα πρότυπα και διαγράμματα του Visio

Το Visio είναι ένα εργαλείο διαγραμμάτων που διευκολύνει και διαισθητικό τη δημιουργία διαγραμμάτων ροής, διαγραμμάτων, γραφημάτων org, σχεδίων ορόφων, μηχανολογικών σχεδίων και άλλων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα πρότυπα με την οικεία εμπειρία του Office. Αποκτήστε πρόσβαση σε ορισμένα από τα ανώτερα πρότυπα και τα δείγματα διαγραμμάτων του Visio εδώ ή ζητήστε τα από αυτά που θέλετε. Για να δείτε τα εκατοντάδες πρότυπα και τα δείγματα διαγραμμάτων που είναι διαθέσιμα, μπορείτε να ανοίξετε ένα πρότυπο στην εφαρμογή Visio ή στο Visio για το Web.

Σημείωση: Δεν έχετε το Visio ακόμα; Συγκρίνετε προγράμματα και τιμές για το Visio εδώ.

Πρότυπο διαλειτουργικού διαγράμματος ροής για διαδικασία έγκρισης πίστωσης

Διαδικασία έγκρισης πίστωσης

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Διαλειτουργικό διάγραμμα ροής για διαδικασία έγκρισης πίστωσης.

Ένα πρότυπο για την αγορά ενός διαγράμματος ροής ιδιοτήτων

Ροή αγοράς ιδιοτήτων

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα διάγραμμα διαγράμματος ροής που απαριθμεί τα βήματα για την αγορά μιας ιδιότητας.

Πρότυπο βασικού διαγράμματος για ένα μείγμα μάρκετινγκ

Μίγμα μάρκετινγκ

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα πρότυπο διαγράμματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία στρατηγικών μάρκετινγκ που επηρεάζουν τους πελάτες για την αγορά των προϊόντων μιας εταιρείας.

Λεπτομερές Πρότυπο διαγράμματος δικτύου για ένα διάγραμμα δικτύου αστεριών.

Διάγραμμα δικτύου αστεριών

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Μια λεπτομερής τοπολογία δικτύου για ένα διάγραμμα δικτύου αστεριών.

Ένα βασικό πρότυπο δικτύου για ένα σχέδιο δικτύου του Office.

Σχέδιο δικτύου του Office

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα βασικό πρότυπο δικτύου για ένα μικρό διάγραμμα δικτύου του Office ή της ομάδας.

Πρότυπο διαγράμματος διεργασίας για μια διαδικασία καταρράκτη SDLC.

Διαδικασία καταρράκτη SDLC

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα διάγραμμα διεργασίας για ένα μοντέλο διεργασίας καταρράκτη ενός κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού.

Ένα πρότυπο διαγράμματος μπλοκ ενός υπολογιστή.

Διάγραμμα μπλοκ υπολογιστή

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα πρότυπο διαγράμματος μπλοκ για ένα διάγραμμα μπλοκ ενός υπολογιστή

Ένα πρότυπο διαγράμματος SDL για μια διαδικασία παιχνιδιού SDL.

Διαδικασία παιχνιδιού SDL

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα πρότυπο διαγράμματος γλώσσας προδιαγραφών και περιγραφής για μια διαδικασία παιχνιδιού SDL.

Πρότυπο για τα διαγράμματα Azure (Επαναφορά τοποθεσίας Azure)

Επαναφορά τοποθεσίας Azure

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα πρότυπο διαγράμματος Azure για ένα διάγραμμα αρχιτεκτονικής αποκατάστασης τοποθεσίας Azure και σχήματα δικτύου Microsoft Azure.

Λήψη προτύπου διεργασίας κρατήσεων θεάτρου

Διαδικασία κράτησης θεάτρου

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Αυτό το πρότυπο διαγράμματος ροής εμφανίζει τα βήματα για την αγορά εισιτηρίων θεάτρου από μια ηλεκτρονική υπηρεσία και τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες ενέργειες επηρεάζουν την εμπειρία Web του χρήστη.

Δημιουργία διαγραμμάτων ροής, διαγραμμάτων από επάνω προς τα κάτω, διαγραμμάτων παρακολούθησης πληροφοριών, διαγραμμάτων σχεδιασμού διεργασιών και διαγραμμάτων πρόβλεψης δομής.

Βασικό διάγραμμα ροής

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα κατακόρυφο διάγραμμα ροής που χρησιμοποιείται καλύτερα για διεργασίες από επάνω προς τα κάτω ή συστήματα που περιλαμβάνουν ιεραρχίες ή έχουν πολλές διεργασίες στοιχείων.

Ένα διαλειτουργικό διάγραμμα ροής που χρησιμοποιείται καλύτερα για μια διεργασία που περιλαμβάνει εργασίες που είναι κοινόχρηστες σε ρόλους ή συναρτήσεις.

Διαλειτουργικό διάγραμμα ροής

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα διαλειτουργικό διάγραμμα ροής που χρησιμοποιείται καλύτερα για μια διεργασία που περιλαμβάνει εργασίες που είναι κοινόχρηστες σε ρόλους ή συναρτήσεις.

Οργανόγραμμα που χρησιμοποιείται καλύτερα για να εμφανίζει τα επίπεδα ιεραρχίας και τις σχέσεις αναφοράς, σε μια ελκυστική, σύγχρονη μορφή.

Οργανόγραμμα

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Οργανόγραμμα που χρησιμοποιείται καλύτερα για να εμφανίζει τα επίπεδα ιεραρχίας και τις σχέσεις αναφοράς, σε μια ελκυστική, σύγχρονη μορφή.

Δημιουργήστε διαγράμματα ελέγχου για λογιστική, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση οικονομικών πληροφοριών, διαχείριση χρημάτων, διαγράμματα αποφάσεων και οικονομικά αποθέματα.

Βασικός έλεγχος

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα βασικό διάγραμμα ελέγχου που χρησιμοποιείται καλύτερα για μια απλή διαδικασία που πρέπει να ικανοποιεί ένα στοιχείο λήψης απόφασης για να ολοκληρωθεί.

Ένα βασικό πρότυπο διαγράμματος για ένα οικιακό δίκτυο.

Βασικό οικιακό δίκτυο

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Χρησιμοποιείται καλύτερα για τη σχεδίαση ενός οικιακού δικτύου με ενσύρματες και ασύρματες συσκευές σε διαφορετικά δωμάτια.

Ένα λεπτομερές διάγραμμα δικτύου που χρησιμοποιείται καλύτερα για την εμφάνιση ενός εταιρικού δικτύου για μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση.

Αναλυτικό δίκτυο

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το πρότυπο στο Visio για το Web. Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα λεπτομερές διάγραμμα δικτύου που χρησιμοποιείται καλύτερα για την εμφάνιση ενός εταιρικού δικτύου για μια μεσαίου μεγέθους επιχείρηση.

Δημιουργήστε σχηματικά διαγράμματα, Μονογραμμικές και καλωδιώσεις και σχεδιαγράμματα. Περιέχει σχήματα για διακόπτες, ηλεκτρονόμους, διαδρομές μετάδοσης, ημιαγωγούς, κύκλωμα και σωλήνες.

Βασικές ηλεκτρικές

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα βασικό ηλεκτρικό διάγραμμα που χρησιμοποιείται καλύτερα για τη σχεδίαση ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος που μπορεί να περιλαμβάνει συσκευές ημιαγωγών.

Ένα πρότυπο διαγράμματος για μια εκτεταμένη λωρίδα χρόνου μπλοκ

Εκτεταμένη λωρίδα χρόνου μπλοκ

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Χρησιμοποιείται καλύτερα για την παρακολούθηση των ορόσημων, των συμβάντων, των εργασιών και των φάσεων κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Χρησιμοποιείται επίσης για τη δημιουργία χαρτών πορείας προϊόντων.

Βέλτιστη χρήση για την εμφάνιση ενός συστήματος στο οποίο μια κλάση έχει σχέσεις σύνθεσης και συνάθροισης

Κλάση UML με διασύνδεση

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Διάγραμμα κλάσης UML που χρησιμοποιείται καλύτερα για να εμφανίσει ένα σύστημα στο οποίο μια κλάση έχει σχέσεις σύνθεσης και συνάθροισης

Χρησιμοποιείται καλύτερα για να δείχνει πώς τα μέρη ενός απλού συστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους

Βασική ακολουθία UML

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα βασικό διάγραμμα ακολουθίας UML που χρησιμοποιείται καλύτερα για να δείχνει πώς τα μέρη ενός απλού συστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους

Χρησιμοποιείται καλύτερα για την εμφάνιση των αλληλεπιδράσεων ενός χρήστη με συμβάντα και διεργασίες.

Βασική υπόθεση χρήσης UML

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Ένα βασικό διάγραμμα υπόθεσης χρήσης UML που χρησιμοποιείται καλύτερα για την εμφάνιση των αλληλεπιδράσεων ενός χρήστη με συμβάντα και διεργασίες.

Λήψη προτύπου ροής εργασίας BPMN σε διαλειτουργικό

Διαλειτουργικό γράφημα BPMN

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Εμφάνιση της σχέσης μεταξύ μιας διεργασίας και των οργανωτικών ή λειτουργικών μονάδων σε μια ροή διεργασίας HR. Αυτή είναι μια ροή εργασίας BPMN επιπέδου 2.

Λήψη ιεραρχικής οργάνωσης ChartTemplate

Ιεραρχικό οργανόγραμμα

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Δημιουργήστε ένα οργανόγραμμα με ιεραρχία πολλών επιπέδων. Δοκιμάστε διαφορετικές διατάξεις που ταιριάζουν με το διάγραμμά σας σε εκτυπώσιμο χώρο.

Λήψη προτύπου διαγράμματος Ethernet LAN

Διάγραμμα LAN Ethernet

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Δημιουργία λεπτομερών διαγραμμάτων φυσικής, λογικής και αρχιτεκτονικής δικτύου με χρήση ενός ολοκληρωμένου συνόλου σχημάτων δικτύου και εξοπλισμού υπολογιστών.

Λήψη προτύπου κάτοψης

Κάτοψη

Ζητήστε αυτό το πρότυπο για το Visio για το Web Κάντε κλικ για να κάνετε λήψη του προτύπου για την εφαρμογή υπολογιστή Visio.

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρότυπο για να δημιουργήσετε λεπτομερή και ακριβή σχέδια δαπέδου και κτηρίων.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×