Προστασία σημειώσεων με κωδικό πρόσβασης στο OneNote για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να διατηρήσετε ασφαλείς τις προσωπικές σας σημειώσεις και πληροφορίες από τα αδιάκριτα βλέμματα, προστατεύοντας οποιαδήποτε από τις ενότητες των σημειωματαρίων του OneNote με κωδικό πρόσβασης. Όταν μια ενότητα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, όλες οι σελίδες της είναι κλειδωμένες μέχρι να εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Προστασία μιας ενότητας στο σημειωματάριό σας με κωδικό πρόσβασης

Κάντε τα εξής:

 1. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο Control κάντε κλικ στην ενότητα που θέλετε να προστατεύσετε, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Προστασία με κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προστασία αυτής της ενότητας.

 2. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να εφαρμόσετε.

 3. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον στο πλαίσιο Επαλήθευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

  Προειδοποίηση: Επιλέξτε και πληκτρολογήστε τους κωδικούς πρόσβασής σας με προσοχή. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, κανείς δεν θα μπορεί να ξεκλειδώσει τις σημειώσεις σας, ούτε καν η Τεχνική υποστήριξη της Microsoft. Σημειώστε τους κωδικούς πρόσβασης και διατηρήστε τους σε ασφαλές σημείο εάν πιστεύετε ότι μπορεί να τους ξεχάσετε.

Κλείδωμα όλων των προστατευμένων ενοτήτων στο σημειωματάριό σας

Για να διατηρεί ασφαλείς τις σημειώσεις σας, το OneNote κλειδώνει αυτόματα τις ενότητες με προστασία κωδικού πρόσβασης έπειτα από μερικά λεπτά αδράνειας. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε το OneNote ώστε να κλειδώνει όλες τις προστατευμένες ενότητες στο Σημειωματάριο ταυτόχρονα (για παράδειγμα, προτού απομακρυνθείτε από τον Mac ή το παραδώσετε σε κάποιον άλλο).

Κάντε τα εξής:

 • Κάντε Control + κλικ στην καρτέλα της ενότητας προστατευμένη (αλλά τη δεδομένη στιγμή ξεκλείδωτη), τοποθετήστε το δείκτη για να Προστασία με κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα όλων ενότητες που προστατεύονται με.

  Συμβουλή: Για να κλειδώσετε αμέσως όλες τις ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης στο τρέχον σημειωματάριό σας, πατήστε Option-Command-L.

Ξελείδωμα μιας προστατευμένης ενότητας στο σημειωματάριό σας

Για να μπορέσετε να προβάλετε τις σελίδες σε μια προστατευμένη ενότητα του σημειωματάριου, πρέπει να την ξεκλειδώσετε με τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

Κάντε τα εξής:

 1. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο Control κάντε κλικ στην προστατευμένη ενότητα που θέλετε να ξεκλειδώσετε, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Προστασία με κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα ενότητας.

 2. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης για την ενότητα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ξεκλείδωμα.

  Συμβουλή: Για να ξεκλειδώσετε γρήγορα οποιαδήποτε ενότητα που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στην καρτέλα της και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή-Option-Command-U.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης μιας προστατευμένης ενότητας σημειωματάριου

Εάν ο κωδικός πρόσβασης για μια προστατευμένη ενότητα στο σημειωματάριό σας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, αντιληφθήκατε ότι κάποιος σάς έχει παρακολουθήσει να πληκτρολογείτε τον κωδικό πρόσβασης), μπορείτε εύκολα να τον αλλάξετε σε κάτι άλλο και να διατηρήσετε τις σημειώσεις σε αυτή την προστατευμένη ενότητα.

Κάντε τα εξής:

 1. Εάν είναι απαραίτητο, ξεκλειδώστε πρώτα την προστατευμένη ενότητα της οποίας τον κωδικό πρόσβασης θέλετε να αλλάξετε.

 2. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο Control κάντε κλικ στην καρτέλα της προστατευμένης ενότητας, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Προστασία με κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

 3. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Παλιός κωδικός πρόσβασης.

 4. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, στο πλαίσιο Νέος κωδικός πρόσβασης.

 5. Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον στο πλαίσιο Επαλήθευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

  Προειδοποίηση: Επιλέξτε και πληκτρολογήστε τους κωδικούς πρόσβασής σας με προσοχή. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, κανείς δεν θα μπορεί να ξεκλειδώσει τις σημειώσεις σας, ούτε καν η Τεχνική υποστήριξη της Microsoft. Σημειώστε τους κωδικούς πρόσβασης και διατηρήστε τους σε ασφαλές σημείο εάν πιστεύετε ότι μπορεί να τους ξεχάσετε.

Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης από μια προστατευμένη ενότητα σημειωματάριου

Εάν δεν χρειάζεστε πλέον την προστασία μιας συγκεκριμένης ενότητας σημειωματάριου, μπορείτε να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασής της.

Κάντε τα εξής:

 1. Εάν είναι απαραίτητο, ξεκλειδώστε πρώτα την προστατευμένη ενότητα της οποίας τον κωδικό πρόσβασης θέλετε να καταργήσετε.

 2. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο Control κάντε κλικ στην καρτέλα της προστατευμένης ενότητας, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Προστασία με κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση κωδικού πρόσβασης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση κωδικού πρόσβασης.

Ορισμένες σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης

 • Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να εφαρμοστούν σε μία ή περισσότερες ενότητες σημειωματάριου ταυτόχρονα, αλλά όχι απευθείας σε ένα ολόκληρο σημειωματάριο.

 • Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο Caps Lock είναι απενεργοποιημένο πριν να εφαρμόσετε ή να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

 • Το OneNote για Mac χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση AES 128 bit για να ασφαλίσει τις ενότητες με προστασία κωδικού πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, κανείς δεν θα μπορεί να ξεκλειδώσει τις σημειώσεις σας, ούτε καν η Τεχνική υποστήριξη της Microsoft. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν εφαρμόζετε ή αλλάζετε κωδικούς πρόσβασης. Σημειώστε τους κωδικούς πρόσβασης και διατηρήστε τους σε ασφαλές σημείο εάν πιστεύετε ότι μπορεί να τους ξεχάσετε.

 • Οι ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης και είναι κλειδωμένες δεν περιλαμβάνονται στις αναζητήσεις σημειωματάριου. Για να συμπεριλάβετε τις σημειώσεις που βρίσκονται μέσα σε μια προστατευμένη ενότητα σε μια αναζήτηση, πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε την ενότητα.

 • Για να διατηρήσει ασφαλείς τις σημειώσεις σας, το OneNote κλειδώνει αυτόματα τις ενότητες με προστασία κωδικού πρόσβασης έπειτα από μερικά λεπτά αδράνειας.

 • Αν και η προστασία με κωδικό πρόσβασης βελτιώνει την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών, δυσχεραίνοντας την ανάγνωση των σημειώσεών σας από άλλα άτομα χωρίς την άδειά σας, η προστασία δεν είναι απολύτως ασφαλής. Κάποιος που έχει φυσική πρόσβαση στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας μπορεί να είναι σε θέση να βρει τον τρόπο για να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να αποφεύγετε να διατηρείτε πολύ ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία στο OneNote (για παράδειγμα, αριθμούς μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή κωδικούς πρόσβασης για οικονομικούς λογαριασμούς).

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×