Προσθήκη υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους στο Word

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους στα έγγραφά σας για να κάνετε επεξηγήσεις, σχόλια ή αναφορές σε κάτι που αναφέρθηκε σε ένα έγγραφο. Συνήθως, οι υποσημειώσεις εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και οι σημειώσεις τέλους στο τέλος του εγγράφου ή της ενότητας.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

Το Word εισάγει ένα σημάδι παραπομπής στο κείμενο και προσθέτει την υποσημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε την υποσημείωση.

 2. Επιλέξτε Αναφορές > Εισαγωγή υποσημείωσης.

  Εντολή "Εισαγωγή υποσημείωσης"

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+F για να εισαγάγετε μια υποσημείωση.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της υποσημείωσης.

Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στο σημείο του εγγράφου σας, κάντε διπλό κλικ στο σημάδι υποσημείωσης.

Το Word εισάγει ένα σημάδι παραπομπής στο κείμενο και προσθέτει τη σημείωση τέλους στο τέλος του εγγράφου.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τη σημείωση τέλους.

 2. Επιλέξτε Αναφορές > Εισαγωγή σημείωσης τέλους.

  Εισαγωγή σημείωσης τέλους

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+D για να εισαγάγετε μια σημείωση τέλους.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο της σημείωσης τέλους.

Συμβουλή: Για να επιστρέψετε στο σημείο του εγγράφου σας, κάντε διπλό κλικ στο σημάδι υποσημείωσης.

Αφού προσθέσετε τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται.Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή αριθμού ή το σημείο όπου εμφανίζονται στο έγγραφό σας.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Υποσημειώσεις.

  Άνοιγμα του πλαισίου προσαρμογής υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Υποσημείωση και σημείωση τέλους, κάντε τις επιλογές που θέλετε:

  • Στην περιοχή Θέση, επιλέξτε Υποσημειώσεις ή Σημειώσεις τέλους και επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται η υποσημείωση ή η σημείωση τέλους.

  • Στην περιοχή Μορφή, επιλέξτε μια Μορφή αριθμού, ορίστε τον αριθμό που θέλετε στο πεδίο Έναρξη από και, στη συνέχεια, επιλέξτε εάν η Αρίθμηση πρέπει να είναι Συνεχής, Επανέναρξη ανά ενότητα ή Επανέναρξη ανά σελίδα.

 3. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές — σε ολόκληρο το έγγραφο ή στην ενότητα που βρίσκεστε — και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Μπορείτε να μετατρέψετε τις υποσημειώσεις σε σημειώσεις τέλους ή τις σημειώσεις τέλους σε υποσημειώσεις.

Συμβουλή: Για να δείτε όλες τις υποσημειώσεις ή τις σημειώσεις τέλους ταυτόχρονα, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Πρόχειρο και, στη συνέχεια, στις επιλογές Αναφορές > Εμφάνιση σημειώσεων. Στο παράθυρο Σημειώσεις που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εγγράφου, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από το στοιχείο Υποσημειώσεις και επιλέξτε Όλες οι υποσημειώσεις ή Όλες οι σημειώσεις τέλους και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στις υποσημειώσεις ή στις σημειώσεις τέλους που θέλετε να μετατρέψετε.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Υποσημειώσεις.

 2. Επιλέξτε Υποσημειώσεις ή Σημειώσεις τέλους > Μετατροπή.

  Κουμπί "Μετατροπή"

 3. Επιλέξτε έναν τρόπο μετατροπής.

  Πλαίσιο "Μετατροπή σημειώσεων"

  Σημείωση: Η δυνατότητα Εναλλαγή υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους σάς επιτρέπει να μετατρέπετε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους την ίδια στιγμή.

 4. Επιλέξτε OK > Εισαγωγή.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε την υποσημείωση που διαθέτει μια διαχωριστική γραμμή στο κάτω μέρος της σελίδας σας ή μια σημείωση τέλους στο τέλος του εγγράφου σας. Πρέπει να διαγράψετε τον αριθμό αναφοράς ή το σημάδι στο σώμα του κειμένου. Εάν διαγράψετε τον ίδιο τον αριθμό αναφοράς για μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους, το Word κάνει εκ νέου αρίθμηση των υπαρχουσών σημειώσεων.

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας.

 2. Στην καρτέλα Αναφορές, στην ομάδα Υποσημειώσεις, επιλέξτε Επόμενη υποσημείωση (προεπιλεγμένη ρύθμιση) ή επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος και επιλέξτε Επόμενη σημείωση τέλους.

 3. Επιλέξτε την υποσημείωση ή τη σημείωση τέλους και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×