Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη υπερ-σύνδεσης σε σχέδιο

Οι υπερ-συνδέσεις σεVisio διαφέρουν από τις άλλες εφαρμογές τουOffice. Στο Visio, εκχωρείτε μια υπερ-σύνδεση σε ένα σχήμα αντί για κείμενο. 

Οποιοδήποτε σχήμα μπορεί να λάβει μια υπερ-σύνδεση ή πολλές υπερ-συνδέσεις. Οι υπερ-συνδέσεις μπορούν να συνδεθούν με μια άλλη σελίδα ή σχήμα στο τρέχον σχέδιο, μια σελίδα ή ένα σχήμα σε ένα άλλο σχέδιο, ένα έγγραφο εκτός από έναVisio σχέδιο, μια τοποθεσία Web, μια τοποθεσία FTP ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να κάνετε μια υπερ-σύνδεση να μοιάζει με μια παραδοσιακή σύνδεση που βασίζεται σε κείμενο, ανατρέξτε στο θέμα προσομοίωση μιας υπερ-σύνδεσης κειμένου παρακάτω. 

Προσθήκη υπερ-σύνδεσης σε σχήμα

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχει αποθηκευτεί το τρέχον σχέδιο και το αρχείο στο οποίο συνδέεστε.

 2. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να συνδέσετε.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή , στην ομάδα συνδέσεις , επιλέξτε υπερ-σύνδεση.

  (Συντόμευση πληκτρολογίου: CTRL + K)

  Ορισμός της υπερ-σύνδεσης για ένα σχήμα στο παράθυρο διαλόγου "υπερ-συνδέσεις".
 4. Στο πλαίσιο διεύθυνση , κάντε ένα από τα εξής:

  • Αφήστε το πλαίσιο κενό εάν θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση με μια άλλη σελίδα ή σχήμα στο τρέχον σχέδιο. Στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 5.

  • Πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς ένα αρχείο στον υπολογιστή ή το δίκτυό σας.

  • Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση μιας τοποθεσίας Web, μιας τοποθεσίας FTP ή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ξεκινώντας από το http://, το FTP://ή το ταχυδρομείο :, αντίστοιχα).

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και μεταβείτε σε μια τοποθεσία Web ή αρχείο.

   Συμβουλή: Εάν δεν βλέπετε το αρχείο που θέλετε, δοκιμάστε να επιλέξετε έναν διαφορετικό τύπο αρχείου από τη λίστα αρχεία τύπου .

 5. Για να συνδεθείτε σε μια συγκεκριμένη σελίδα ή σχήμα σε μια σελίδα ή για να επιλέξετε ένα επίπεδο ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση δίπλα στην επιλογή δευτερεύουσα διεύθυνσηκαι, στο παράθυρο διαλόγου υπερ-σύνδεση , κάντε τα εξής:

  1. Επιλέξτε τη σελίδα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  2. Πληκτρολογήστε το όνομα του σχήματος με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

   Για να λάβετε το όνομα του σχήματος, στην καρτέλα προγραμματιστής , κάντε κλικ στην επιλογή όνομα σχήματος. Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα προγραμματιστής , μπορείτε να την προσθέσετε στην κορδέλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματιστής".

  3. Επιλέξτε το επίπεδο ζουμ που θέλετε.

 6. Για να συνδεθείτε με ένα συγκεκριμένο σελιδοδείκτη σε μια ιστοσελίδα, στο πλαίσιο δευτερεύουσα διεύθυνση , πληκτρολογήστε το όνομα του σελιδοδείκτη.

  Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα σελιδοδείκτη, αφήστε το πλαίσιο δευτερεύουσας διεύθυνσης κενό.

 7. Στο πλαίσιο Περιγραφή , πληκτρολογήστε ένα όνομα για την υπερ-σύνδεση. Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται ως το όνομα της σύνδεσης στο μενού συντόμευσης του σχήματος.

 8. Για να δημιουργήσετε μια σχετική υπερ-σύνδεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση σχετικής διαδρομής για υπερ-σύνδεση .

  Μια σχετική υπερ-σύνδεση καθορίζει τη θέση του αρχείου στο οποίο συνδέεστε, σε σχέση με τη θέση του τρέχοντος σχεδίου σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια σχετική υπερ-σύνδεση, μην επιλέξετε την επιλογή Χρήση σχετικής διαδρομής για την υπερ-σύνδεση .

 9. Για να προσθέσετε μια άλλη υπερ-σύνδεση σε αυτό το ίδιο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες για τη νέα σύνδεση.

Προσομοίωση υπερ-σύνδεσης κειμένου

Για να κάνετε υπερ-σύνδεση που μοιάζει περισσότερο με παραδοσιακή υπερ-σύνδεση κειμένου, χρησιμοποιήστε ένα σχήμα πλαισίου κειμένου στο σχέδιό σας:

 1. Επιλέξτε εισαγωγή > πλαισίου κειμένουκαι, στη συνέχεια, σχεδιάστε το πλαίσιο στον καμβά.

  Ένα σημείο εισαγωγής που αναβοσβήνει εμφανίζεται στο κέντρο του πλαισίου, έτοιμο για να εισαγάγετε κείμενο.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται ως σύνδεση.

 3. Επιλέξτε την κεντρική καρτέλα και χρησιμοποιήστε τις επιλογές της ομάδας " γραμματοσειρά " για να μορφοποιήσετε το κείμενο με τον τρόπο που θέλετε.

 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή , στην ομάδα συνδέσεις , επιλέξτε σύνδεση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου υπερ-συνδέσεις , πληκτρολογήστε τη διεύθυνση σύνδεσης στο πλαίσιο διεύθυνση .

 6. Στο πλαίσιο Περιγραφή , πληκτρολογήστε το κατάλληλο κείμενο (παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 2).

  Αυτό το όνομα χρησιμοποιείται ως το όνομα της σύνδεσης στο μενού συντόμευσης του σχήματος όταν κάποιος κάνει δεξί κλικ στο σχήμα.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετάβαση σε υπερ-σύνδεση

 • Ctrl + κλικ σε ένα επιλεγμένο σχήμα για να ακολουθήσετε την υπερ-σύνδεση.

  Εάν είναι επιλεγμένο ένα διαφορετικό σχήμα, όταν πατάτε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + κλικ στο σχήμα προστίθεται η επιλογή και δεν ακολουθείται η υπερ-σύνδεση.

 • Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη διεύθυνση URL της υπερ-σύνδεσης ή στο όνομα (από το πλαίσιο Περιγραφή ) στο μενού συντόμευσης.

  Σημείωση: Εάν αποθηκεύσατε το σχέδιο ως ιστοσελίδα ή εάν βρίσκεστε σε προβολή πλήρους οθόνης, απλώς κάντε κλικ στο σχήμα για να ακολουθήσετε τη σύνδεση.

Αλλαγή ή Διαγραφή υπερ-σύνδεσης

 1. Επιλέξτε το σχήμα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.

  (Συντόμευση πληκτρολογίου: πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + K)

 3. Για να αλλάξετε μια υπερ-σύνδεση, επιλέξτε την υπερ-σύνδεση στη λίστα υπερ-συνδέσεων, κάντε τις αλλαγές που θέλετε στα πλαίσια διεύθυνση, δευτερεύουσα διεύθυνσηκαι Περιγραφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να διαγράψετε μια υπερ-σύνδεση, επιλέξτε την υπερ-σύνδεση στη λίστα υπερ-συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×