Μορφοποίηση

Προσθήκη υδατογραφήματος στο Excel

Προσθήκη υδατογραφήματος στο Excel

Το Microsoft Excel δεν διαθέτουν κάποιο ενσωματωμένο υδατογράφημα. Ωστόσο, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσομοιώσετε την εμφάνιση ενός υδατογραφήματος. Σε αυτό το θέμα περιγράφεται πώς μπορείτε να δημιουργήσετε υδατογραφήματα με εικόνες, όπως ένα λογότυπο εταιρείας και η χρήση μιας εικόνας ως φόντο του φύλλου εργασίας.

Το Excel δεν υποστηρίζει τη δημιουργία υδατογραφημάτων κειμένου. Τα υδατογραφήματα του Excel δεν υποστηρίζουν επίσης διαδικασίες όπως η επικόλληση σε μπλοκ κειμένου από το Microsoft Word ως υδατογράφημα κειμένου. Μπορείτε να δημιουργήσετε το κείμενο που θέλετε για το υδατογράφημα σε ένα προσαρμοσμένο γραφικό σε μια τυπική μορφή αρχείου εικόνας όπως .PNG, .JPG ή .BMP και θα το εισαγάγετε στην κεφαλίδα του φύλλου εργασίας του Excel. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εικόνα ως υδατογράφημα όσες φορές θέλετε στα φύλλα εργασίας του Excel.

 1. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα γραφικών που προτιμάτε, όπως τη Ζωγραφική της Microsoft, για να δημιουργήσετε το αρχείο εικόνας με το κείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως υδατογράφημα.

 2. Στο Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Το Excel αλλάζει σε προβολή διάταξης σελίδας.

  Εμφανίζει το κουμπί "Κεφαλίδες και υποσέλιδα" στην καρτέλα "Εισαγωγή".

 3. Εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση κάτω από την καρτέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

  Τμήμα γραμμής εργαλείων σχεδίασης του Excel

 4. Η κεφαλίδα εμφανίζεται ακριβώς επάνω από τη γραμμή 1 του φύλλου εργασίας, σε τρεις ενότητες.

  Εμφανίζει την κεφαλίδα επάνω από τη γραμμή 1.

 5. Κάντε κλικ στην αριστερή, την κεντρική ή τη δεξιά ενότητα για την κεφαλίδα. Στην κορδέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

  Εμφανίζει το κουμπί "Εικόνα" στην κορδέλα "Σχεδίαση".

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.Στην κεφαλίδα, θα δείτε την ένδειξη &[Εικόνα].Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εικόνα στην κεφαλίδα.

  Εικόνα που έχει εισαχθεί σε κεφαλίδα

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την κεφαλίδα. Το υδατογράφημα με το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν δημιουργήσετε δεδομένα σε μια νέα σελίδα στο ίδιο φύλλο εργασίας, το υδατογράφημα εμφανίζεται στη νέα σελίδα.

  Λογότυπο εταιρείας

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του υδατογραφήματος μετά την εισαγωγή του στο Excel. Σε λειτουργία διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο δρομέα μπροστά από το σύμβολο "&" στην ένδειξη & [Εικόνα]. Στην κορδέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Μέγεθος για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας του υδατογραφήματος στο φύλλο εργασίας. Για άλλες ρυθμίσεις υδατογραφήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία ιδιοτήτων γραφικών για υδατογραφήματα.

  • Θα βλέπετε το υδατογράφημα μόνο όταν βρίσκεστε σε προβολή διάταξης σελίδας ή σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Επίσης, το υδατογράφημα εμφανίζεται μόνο στο τρέχον φύλλο εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε κάθε φύλλο εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας.

Όταν μοιράζετε εκτυπώσεις ενός φύλλου εργασίας και θέλετε οι χρήστες να γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για την τελική έκδοση, μπορείτε να προσθέσετε τη λέξη "ΠΡΟΧΕΙΡΟ" στο φόντο όλων των εκτυπωμένων σελίδων του φύλλου εργασίας σας.

Σημείωση: Θα βλέπετε το υδατογράφημα μόνο όταν βρίσκεστε σε προβολή διάταξης σελίδας ή σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Επίσης, το υδατογράφημα εμφανίζεται μόνο στο τρέχον φύλλο εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε κάθε φύλλο εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας.

Πρόχειρο

 1. Κάντε δεξί κλικ σε αυτή τη σύνδεση (ΠΡΟΧΕΙΡΟ), κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εικόνας ως ή Αποθήκευση προορισμού ως... και αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το παράδειγμα εικόνας για το υδατογράφημά σας.

 2. Στο Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Το Excel αλλάζει σε προβολή διάταξης σελίδας.

  Εμφανίζει το κουμπί "Κεφαλίδες και υποσέλιδα" στην καρτέλα "Εισαγωγή".

 3. Εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση κάτω από την καρτέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

  Τμήμα γραμμής εργαλείων σχεδίασης του Excel

 4. Η κεφαλίδα εμφανίζεται ακριβώς επάνω από τη γραμμή 1 του φύλλου εργασίας, σε τρεις ενότητες.

  Εμφανίζει την κεφαλίδα επάνω από τη γραμμή 1.

 5. Κάντε κλικ στην αριστερή, την κεντρική ή τη δεξιά ενότητα για την κεφαλίδα. Στην κορδέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

  Εμφανίζει το κουμπί "Εικόνα" στην κορδέλα "Σχεδίαση".

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.Στην κεφαλίδα, θα δείτε την ένδειξη &[Εικόνα].Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εικόνα στην κεφαλίδα.

  Εικόνα που έχει εισαχθεί σε κεφαλίδα

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την κεφαλίδα. Το νέο υδατογράφημα "ΠΡΟΧΕΙΡΟ" εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν δημιουργήσετε δεδομένα σε μια νέα σελίδα στο ίδιο φύλλο εργασίας, το υδατογράφημα εμφανίζεται στη νέα σελίδα. Το υδατογράφημα δεν εμφανίζεται σε άλλα φύλλα εργασίας του ίδιου βιβλίου εργασίας. Κάθε φύλλο εργασίας απαιτεί το δικό του υδατογράφημα.

  Υδατογράφημα ΠΡΟΧΕΙΡΟ

  Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του υδατογραφήματος μετά την εισαγωγή του στο Excel. Σε λειτουργία διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο δρομέα μπροστά από το σύμβολο "&" στην ένδειξη & [Εικόνα]. Στην κορδέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Μέγεθος για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας του υδατογραφήματος στο φύλλο εργασίας. Για άλλες ρυθμίσεις υδατογραφήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία ιδιοτήτων γραφικών για υδατογραφήματα.

Όταν θέλετε οι εκτυπώσεις φύλλων εργασίας να περιέχουν την εμπορική επωνυμία της εταιρείας σας, μπορείτε να προσθέσετε ένα γραφικό λογότυπου εταιρείας ως υδατογράφημα σε όλες τις εκτυπωμένες σελίδες του φύλλου εργασίας σας.

Λογότυπο εταιρείας

Σημείωση: Θα βλέπετε το υδατογράφημα μόνο όταν βρίσκεστε σε προβολή διάταξης σελίδας ή σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Επίσης, το υδατογράφημα εμφανίζεται μόνο στο τρέχον φύλλο εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε κάθε φύλλο εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας.

 1. Στο Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Το Excel αλλάζει σε προβολή διάταξης σελίδας.

  Εμφανίζει το κουμπί "Κεφαλίδες και υποσέλιδα" στην καρτέλα "Εισαγωγή".

 2. Εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση κάτω από την καρτέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

  Τμήμα γραμμής εργαλείων σχεδίασης του Excel

 3. Η κεφαλίδα εμφανίζεται ακριβώς επάνω από τη γραμμή 1 του φύλλου εργασίας, σε τρεις ενότητες.

  Εμφανίζει την κεφαλίδα επάνω από τη γραμμή 1.

 4. Κάντε κλικ στην αριστερή, την κεντρική ή τη δεξιά ενότητα για την κεφαλίδα. Στην κορδέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

  Εμφανίζει το κουμπί "Εικόνα" στην κορδέλα "Σχεδίαση".

 5. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.Στην κεφαλίδα, θα δείτε την ένδειξη &[Εικόνα].Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εικόνα στην κεφαλίδα.

  Εικόνα που έχει εισαχθεί σε κεφαλίδα

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την κεφαλίδα. Το υδατογράφημα με το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν δημιουργήσετε δεδομένα σε μια νέα σελίδα στο ίδιο φύλλο εργασίας, το υδατογράφημα εμφανίζεται στη νέα σελίδα.

  Λογότυπο εταιρείας

  Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του υδατογραφήματος μετά την εισαγωγή του στο Excel. Σε λειτουργία διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο δρομέα μπροστά από το σύμβολο "&" στην ένδειξη & [Εικόνα]. Στην κορδέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Μέγεθος για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας του υδατογραφήματος στο φύλλο εργασίας. Για άλλες ρυθμίσεις υδατογραφήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία ιδιοτήτων γραφικών για υδατογραφήματα.

Όταν θέλετε να γνωρίζουν οι χρήστες ότι το φύλλο εργασίας περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες που δεν πρέπει να κοινοποιηθούν, προσθέστε τη λέξη "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ" ως υδατογράφημα σε όλες τις εκτυπωμένες σελίδες του φύλλου εργασίας σας.

Εμπιστευτικό

Σημείωση: Θα βλέπετε το υδατογράφημα μόνο όταν βρίσκεστε σε προβολή διάταξης σελίδας ή σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Επίσης, το υδατογράφημα εμφανίζεται μόνο στο τρέχον φύλλο εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε κάθε φύλλο εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε αυτή τη σύνδεση (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ), κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εικόνας ως ή Αποθήκευση προορισμού ως και αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.Αυτή είναι η εικόνα που θα χρησιμοποιήσετε για το υδατογράφημα.

 2. Στο Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Το Excel αλλάζει σε προβολή διάταξης σελίδας.

  Εμφανίζει το κουμπί "Κεφαλίδες και υποσέλιδα" στην καρτέλα "Εισαγωγή".

 3. Εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση κάτω από την καρτέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

  Τμήμα γραμμής εργαλείων σχεδίασης του Excel

 4. Η κεφαλίδα εμφανίζεται ακριβώς επάνω από τη γραμμή 1 του φύλλου εργασίας, σε τρεις ενότητες.

  Εμφανίζει την κεφαλίδα επάνω από τη γραμμή 1.

 5. Κάντε κλικ στην αριστερή, την κεντρική ή τη δεξιά ενότητα για την κεφαλίδα. Στην κορδέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα.

  Εμφανίζει το κουμπί "Εικόνα" στην κορδέλα "Σχεδίαση".

 6. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε διπλό κλικ σε αυτήν.Στην κεφαλίδα, θα δείτε την ένδειξη &[Εικόνα].Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εικόνα στην κεφαλίδα.

  Εικόνα που έχει εισαχθεί σε κεφαλίδα

 7. Πατήστε το πλήκτρο Tab ή κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από την κεφαλίδα. Το νέο υδατογράφημα "ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ" εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας που εμφανίζεται τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν δημιουργήσετε δεδομένα σε μια νέα σελίδα στο ίδιο φύλλο εργασίας, το υδατογράφημα εμφανίζεται στη νέα σελίδα.

  Υδατογράφημα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

  Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του υδατογραφήματος μετά την εισαγωγή του στο Excel. Σε λειτουργία διάταξης σελίδας, κάντε κλικ στο δρομέα μπροστά από το σύμβολο "&" στην ένδειξη & [Εικόνα]. Στην κορδέλα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση εικόνας. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Μέγεθος για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας του υδατογραφήματος στο φύλλο εργασίας. Για άλλες ρυθμίσεις υδατογραφήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία ιδιοτήτων γραφικών για υδατογραφήματα.

Εικόνα φόντου

Μπορείτε γρήγορα να πειραματιστείτε με εικόνες φόντου για το φύλλο εργασίας σας στο Excel. Σε αντίθεση με τα υδατογραφήματα, το φόντο είναι ορατό σε κανονική προβολή στο φύλλο εργασίας σας και δεν είναι ορατό σε λειτουργία διάταξης σελίδας.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Διάταξη σελίδας > Φόντο.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου επιλογής αρχείου, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Η εικόνα παρατίθεται αυτόματα στο φόντο του φύλλου εργασίας. Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας, το φόντο δεν εισάγεται στην ενότητα κεφαλίδας του φύλλου εργασίας, κάτι που μπορείτε να κάνετε για ένα υδατογράφημα.

  Σημειώσεις: 

  • Το φόντο εμφανίζεται μόνο στο τρέχον φύλλο εργασίας. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα υδατογράφημα στο ίδιο φύλλο εργασίας με το φόντο, το υδατογράφημα εμφανίζεται επάνω από το φόντο στο φύλλο εργασίας σας. Τόσο το φόντο όσο και το υδατογράφημα είναι ορατά (εκτός και αν το υδατογράφημα έχει το ίδιο μέγεθος με την εικόνα φόντου).

  • Εάν τα αποτελέσματα του φόντου δεν είναι αυτά που θέλετε, κάντε κλικ στις επιλογές Διάταξη σελίδας > Κατάργηση φόντου.

Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις γραφικών για τα υδατογραφήματα, όπως το κατακόρυφο κεντράρισμα για το υδατογράφημα στη σελίδα, η ρύθμιση φωτεινότητας και αντίθεσης και η αλλαγή μεγέθους ή κλίμακας του υδατογραφήματος στη σελίδα του φύλλου εργασίας. Καμία από αυτές τις ρυθμίσεις δεν ισχύει για τα γραφικά φόντου.

Για να ορίσετε ιδιότητες γραφικών για τα υδατογραφήματα και το φόντο:

Κεντράρισμα του υδατογραφήματος

 1. Στο Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Κεφαλίδες και υποσέλιδα. Το Excel αλλάζει σε προβολή διάταξης σελίδας.

  Εμφανίζει το κουμπί "Κεφαλίδες και υποσέλιδα" στην καρτέλα "Εισαγωγή".

 2. Εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση κάτω από την καρτέλα Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

  Τμήμα γραμμής εργαλείων σχεδίασης του Excel

 3. Η κεφαλίδα εμφανίζεται ακριβώς επάνω από τη γραμμή 1 του φύλλου εργασίας, σε τρεις ενότητες. Το υδατογράφημα εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας.

  Εμφανίζει την κεφαλίδα επάνω από τη γραμμή 1.

 4. Για να κεντράρετε το υδατογράφημα ανάμεσα στο επάνω και το κάτω άκρο της σελίδας, επιλέξτε την κεφαλίδα και βεβαιωθείτε ότι ο δρομέας βρίσκεται μπροστά από το "&" στην ένδειξη &[Εικόνα]. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter όσες φορές χρειάζεται για να πετύχετε την κατακόρυφη στοίχιση που θέλετε. Δεν είναι δυνατή καμία ρύθμιση από τα αριστερά προς τα δεξιά.

  Τοποθετήστε το δρομέα στην κεφαλίδα με αυτόν τον τρόπο

Ρύθμιση της φωτεινότητας και της αντίθεσης για το υδατογράφημα

 1. Στην προβολή διάταξης σελίδας, επιλέξτε την κεφαλίδα και βεβαιωθείτε ότι ο δρομέας βρίσκεται μπροστά από το "&" στην ένδειξη &[Εικόνα].

 2. Στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση > Μορφοποίηση εικόνας.

  Μορφοποίηση φόντου στο Excel

 3. Στην καρτέλα Εικόνα, στην περιοχή Έλεγχος εικόνας, επιλέξτε Υδατογράφημα στο πλαίσιο Χρώμα. Αυτό ρυθμίζει το επίπεδο για τη Φωτεινότητα σε 85% και την Αντίθεση σε 15%. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα και την αντίθεση όπως εσείς θέλετε. Για να διατηρήσετε τη βέλτιστη ισορροπία της εικόνας, βεβαιωθείτε ότι το άθροισμα των δύο επιπέδων είναι 100%, για παράδειγμα, 80% και 20% ή 67% και 33%.

 4. Στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση > Μορφοποίηση εικόνας.

Αλλαγή του μεγέθους ή της κλίμακας του υδατογραφήματος

 1. Επιλέξτε την κεφαλίδα και βεβαιωθείτε ότι ο δρομέας βρίσκεται μπροστά από το "&" στην ένδειξη &[Εικόνα].

  Τοποθετήστε το δρομέα στην κεφαλίδα με αυτόν τον τρόπο

 2. Στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση > Μορφοποίηση εικόνας.

  Μορφοποίηση φόντου στο Excel

 3. Στην καρτέλα Μέγεθος, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας αλλάζοντας τις τιμές στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων Κλείδωμα αναλογιών και Σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της εικόνας για να ελέγξετε την κλίμακα.

Σημείωση: Θα βλέπετε το υδατογράφημα το Excel μόνο όταν βρίσκεστε σε προβολή διάταξης σελίδας ή σε προεπισκόπηση εκτύπωσης. Επίσης, το υδατογράφημα εμφανίζεται μόνο στο τρέχον φύλλο εργασίας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα υδατογράφημα σε κάθε φύλλο εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×