Προσθήκη τμήματος Web σύννεφου ετικετών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν χρησιμοποιείτε μια τοποθεσία μου, και μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες περιεχομένου στο SharePoint και άλλες τοποθεσίες Web, στη συνέχεια, είστε ήδη εξοικειωμένοι με ετικέτα σύννεφων. Μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα σύννεφο ετικετών σε σελίδες σε άλλους τύπους των τοποθεσιών του SharePoint, προσθέτοντας ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών στη Σχεδίαση σελίδας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να προσθέσετε ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών στην αρχική σελίδα μιας τοποθεσίας ομάδας του SharePoint, ώστε τα μέλη της ομάδας μπορούν να δουν τις ετικέτες που χρησιμοποιούν αποτελούν συνολικά με ετικέτα σχετικό περιεχόμενο.

Για να δείτε το Σύννεφο ετικετών στην τοποθεσία μου, μεταβείτε στη σελίδα του προφίλ σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σύνδεση ετικέτες και σημειώσεις.

Σε αυτό το άρθρο

Προσθήκη τμήματος Web σύννεφου ετικετών

Πώς ένα τμήμα Web σε μια τοποθεσία ομάδας σύννεφου ετικετών διαφέρει από ένα τμήμα Web στην τοποθεσία μου σύννεφου ετικετών

Αλλαγή των που οι ετικέτες εμφανίζονται στο σύννεφο ετικετών

Περιορισμός του αριθμού των στοιχείων που εμφανίζονται σε ένα σύννεφο ετικετών

Αλλαγή της εμφάνισης του Τμήματος Web σύννεφου ετικετών

Διαγραφή ετικετών σε ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών

Μετακίνηση, ελαχιστοποίηση ή διαγραφή Τμήματος Web σύννεφου ετικετών

Προσθήκη τμήματος Web σύννεφου ετικετών

Για να επεξεργαστείτε μια σελίδα ή φόρμα που πρέπει να έχετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα μελών του SharePoint < όνομα τοποθεσίας > για την τοποθεσία.

Για να προσθέσετε ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Από μια σελίδα, στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

 2. Κάντε κλικ στη σελίδα όπου θέλετε να προσθέσετε ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τμήματος Web.
  Εντολή "Τμήμα Web"

  Σημείωση: Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, ενδεχομένως να μην διαθέτετε δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 3. Στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινωνικής συνεργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 4. Στην περιοχή Τμήματα Web, κάντε κλικ στην επιλογή " Σύννεφο ετικετών ".
  Το Σύννεφο ετικετών Τμήματος Web που εμφανίζεται στη σελίδα. Από προεπιλογή, το Σύννεφο ετικετών περιέχει αρχικά όλες τις ετικέτες που έχουν εκχωρηθεί σε περιεχόμενο στην τοποθεσία μου. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ετικέτες που εμφανίζονται στο cloud ετικέτα όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα αλλαγή που οι ετικέτες εμφανίζονται στο cloud ετικέτα.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση & κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Πώς ένα τμήμα Web σε μια τοποθεσία ομάδας σύννεφου ετικετών διαφέρει από ένα τμήμα Web στην τοποθεσία μου σύννεφου ετικετών

Σημειώστε τις ακόλουθες διαφορές στην συμπεριφορά του σύννεφου ετικετών στην τοποθεσία μου και σε ένα σύννεφο ετικετών προστεθεί σε έναν άλλο τύπο τοποθεσίας, όπως μια τοποθεσία ομάδας:

 • Οι ετικέτες στο σας Σύννεφο ετικετών "η τοποθεσία μου" προβάλλονται μόνο από εσάς. Βλέπετε μόνο ετικέτες για περιεχόμενο που έχετε προσθέσει προσωπικά ετικέτα. Σε μια τοποθεσία ομάδας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο cloud ετικέτα τμήμα Web, μπορείτε να δείτε τις ετικέτες που έχετε προσθέσει άλλα μέλη της ομάδας.

 • Ετικέτες που εμφανίζονται σε ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών προέρχονται από τις ετικέτες στην τοποθεσία μου και, προαιρετικά, η συλλογή των ετικετών που προέρχονται από άλλα μέλη της ομάδας οι τοποθεσίες μου. Με άλλα λόγια, όταν προσθέτετε tag περιεχομένου σε οποιαδήποτε τοποθεσία, την ετικέτα πρώτα τοποθετείται στο cloud ετικέτας από την τοποθεσία μου. Άλλες τοποθεσίες, όπως τοποθεσίες ομάδων, έλξη αυτές τις ετικέτες από την τοποθεσία μου στο σύννεφο ετικετών τμήματα Web που έχουν προστεθεί τους σχέδια σελίδας.

 • Στην τοποθεσία σας μου, όπου θα είναι πάντα ο αποστολέας Απενεργοποίηση όλων των ετικετών στο cloud ετικέτα στη σελίδα του προφίλ σας, μπορείτε να κάνετε κλικ ετικετών σας Σύννεφο ετικετών για να δείτε όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει ετικέτα και δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτές τις ετικέτες. Σε μια τοποθεσία ομάδας, μια ετικέτα σε ένα σύννεφο μπορεί να προέρχονται με οποιονδήποτε αριθμό τα μέλη της ομάδας. Ως αποτέλεσμα, κάνοντας κλικ σε μια ετικέτα ανοίγει ένα έγγραφο προφίλ ετικέτας, το οποίο παραθέτει όλο το περιεχόμενο που σχετίζεται με την ετικέτα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχετε και άλλες ετικέτες, καθώς και μια λίστα με άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε για παρακολούθηση της ετικέτας στην τροφοδοσία ειδήσεών σας, να ενημερώσετε την ενότητα "Ερωτήσεις" του προφίλ σας ή να προβάλετε μια λίστα με άλλα άτομα που παρακολουθούν αυτήν την ετικέτα.

 • Εφόσον προέρχονται από ετικέτες σε ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών σας (ή άλλων χρηστών) η τοποθεσία μου, μπορείτε να διαγράψετε ετικέτες μόνο από το Σύννεφο ετικετών στην τοποθεσία μου. Μπορείτε και άλλα μέλη της ομάδας να διαγράψετε ετικέτες απευθείας από ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Αλλαγή των που οι ετικέτες εμφανίζονται στο σύννεφο ετικετών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συλλογή τις ετικέτες που εμφανίζονται στο cloud ετικέτα, ενημερώνοντας τις ιδιότητες Σύννεφο ετικετών.

Για να προσαρμόσετε τη συλλογή ετικέτα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Στη σελίδα, τοποθετήστε το δείκτη για να το τμήμα Web σύννεφου ετικετών, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.
  Μενού "Επεξεργασία" για ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών

 2. Στις ιδιότητες του Τμήματος Web, στην περιοχή Ρύθμιση παραμέτρων σύννεφου ετικετών, κάντε κλικ στο κάτω βέλος στην περιοχή Εμφάνιση ετικετών για να δείτε τις επιλογές:

  • Για να ορίσετε το τμήμα Web σύννεφου ετικετών, έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο ετικέτες που προέρχονται από κάθε μέλος της ομάδας της τοποθεσίας μου, κάντε κλικ στην επιλογή από τον τρέχοντα χρήστη.
   Αυτήν την επιλογή σας επιτρέπει να δείτε μόνο αυτές τις ετικέτες που προέρχονται από την τοποθεσία μου στην έκδοση της τοποθεσίας ομάδας. Άλλα μέλη της ομάδας θα βλέπουν μόνο ετικέτες από την τοποθεσία μου.

  • Για να ορίσετε το τμήμα Web σύννεφου ετικετών, έτσι ώστε το συγκεντρώνει όλες τις ετικέτες από την ετικέτα σύννεφων στις τοποθεσίες μου όλων των μελών της ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή από όλους τους χρήστες.

  • Για να ορίσετε το τμήμα Web σύννεφου ετικετών, έτσι ώστε να εμφανίζεται μόνο οι ετικέτες που σχετίζονται με το περιεχόμενο στην τρέχουσα τοποθεσία, κάντε κλικ στην επιλογή στην περιοχή τρέχουσα διεύθυνση URL από όλους τους χρήστες.
   Αυτήν την επιλογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συλλογή από συγκεκριμένο περιεχόμενο στην τοποθεσία της ομάδας ετικέτες μέλη της ομάδας.

   Σημείωση: Το εύρος του περιεχομένου εξαρτάται από το σημείο όπου είναι βρίσκονται. Για παράδειγμα, το περιεχόμενο σε μια κεντρική σελίδα εμφανίζεται για ολόκληρη την τοποθεσία, ενώ περιεχομένου σε μια σελίδα βιβλιοθήκη θα εμφανίσει μόνο σε αυτήν τη βιβλιοθήκη.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Περιορισμός του αριθμού των στοιχείων που εμφανίζονται σε ένα σύννεφο ετικετών

Από προεπιλογή, ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών εμφανίζει έως και 50 ετικέτες. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον αριθμό, καθώς και να προαιρετικά εμφανίζει τον αριθμό των φορών που έχει ανατεθεί μια ετικέτα στο περιεχόμενο. Εάν ο αριθμός των ετικετών σε ένα σύννεφο ετικετών υπερβαίνει το όριο, το Σύννεφο ετικετών αυτόματα παρέχει προτίμηση σε αυτήν τη στιγμή πιο δημοφιλή τις ετικέτες και αποκρύπτει όλες τις άλλες ετικέτες μέχρι το όριο.

 1. Στη σελίδα, τοποθετήστε το δείκτη για να το τμήμα Web σύννεφου ετικετών, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τμήματος Web.

 2. Στις ιδιότητες του Τμήματος Web, στην περιοχή Ιδιότητες σύννεφου ετικετών, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στην περιοχή Μέγιστος αριθμός στοιχείων.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Αλλαγή της εμφάνισης του Τμήματος Web σύννεφου ετικετών

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή την εμφάνιση και διάταξη του Τμήματος Web σύννεφου ετικετών, καθώς και ρυθμίσεις για προχωρημένους, όπως η ρύθμιση μιας διεύθυνσης URL βοήθειας και τη ρύθμιση επιλογών εξαγωγής, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της εμφάνισης ενός Τμήματος Web.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Διαγραφή ετικετών σε ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ετικέτες απευθείας από ένα τμήμα Web σύννεφου ετικετών, επειδή οι ετικέτες προέρχονται από τα μέλη της ομάδας οι τοποθεσίες μου. Για να διαγράψετε μια ετικέτα στο cloud ετικέτας, πρέπει να το κάνετε στην τοποθεσία μου. Επιπλέον, μπορείτε να διαγράψετε μόνο ετικέτες που προέρχονται από την τοποθεσία μου. Εάν το τμήμα Web σύννεφου ετικετών περιέχει ετικέτες που έχουν εισαχθεί από άλλα μέλη της ομάδας, μόνο τα μέλη της ομάδας να διαγράψετε αυτές τις ετικέτες τους μου τοποθεσίες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×