Προσθήκη συνόλων δεδομένων σε σχήματα

Προσθήκη συνόλων δεδομένων σε σχήματα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν ορισμένα σχήματα θα περιέχουν παρόμοια δεδομένα τύποι (όπως ονόματα, Αναγνωριστικό, ημερομηνίες, ή περιγραφές), προσθέστε σύνολα δεδομένων για να κάνετε τα πεδία δεδομένων συνεπή για κάθε σχήμα. Προσθήκη συνόλων δεδομένων σε σχήματα του σχεδίου, ή πρωτότυπα σχήματα σε ένα προσαρμοσμένο στάμπο.

Αφού προστεθούν τα σύνολα δεδομένων, μπορείτε να προσθέσετε δεδομένα στα σχήματα στο σχέδιο, όπως περιγράφεται στην Προσθήκη δεδομένων σε σχήματα.

Σημειώσεις: 

 • Να προσθέσετε μόνο τα σύνολα δεδομένων σε σχήματα που δεν θα λαμβάνετε δεδομένα που έχουν εισαχθεί από μια εξωτερική προέλευση, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel, βάση δεδομένων της Access ή SQL Server ή άλλη προέλευση δεδομένων. Σχήματα που λαμβάνετε δεδομένα που έχουν εισαχθεί λαμβάνουν τα πεδία δεδομένων των δεδομένων που έχουν εισαχθεί και προσθήκη πεδίων μπορεί να προκαλέσει εισαγωγή αποτυχία.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή δεδομένων σε σχήματα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων σε σχήματα στο σχέδιό σας.

 1. Κάντε κλικ στα σχήματα στα οποία θέλετε να προστεθούν τα σύνολα δεδομένων.

 2. Κάντε δεξί κλικ τα επιλεγμένα σχήματα, τοποθετήστε το δείκτη σε δεδομένα και κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα σχήματος για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο Σχήμα δεδομένων και κάντε κλικ στην επιλογή σύνολα δεδομένων σχήματος.

  Σύνολα δεδομένων σχήματος

 3. Σε σύνολα δεδομένων σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Προσθήκη συνόλου δεδομένων σχήματος

 4. Προσθήκη συνόλου δεδομένων σχήματος, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σύνολο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Δημιουργία ενός νέου συνόλου, εάν θέλετε να ορίσετε πεδία δεδομένων από την αρχή. Για παράδειγμα, αυτό μπορείτε να το κάνετε εάν εισάγετε μια εικόνα ως νέο σχήμα ή σχεδιάζετε ένα νέο σχήμα.

  • Δημιουργία ενός νέου συνόλου από το επιλεγμένο σχήμα στο Visio, για να χρησιμοποιήσετε τα σύνολα δεδομένων που συνοδεύουν τα περισσότερα σχήματα. Για παράδειγμα, τα σχήματα στα στάμπο "Διάγραμμα ροής" περιλαμβάνουν σύνολα δεδομένων που περιέχουν πεδία όπως κόστος, ημερομηνία λήξης ή κάτοχος.

  • Δημιουργία ενός νέου συνόλου από ένα υπάρχον σύνολο, εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα σύνολο δεδομένων που υπάρχει ήδη για το συγκεκριμένο σχήμα.

   Πλαίσιο "Προσθήκη συνόλου δεδομένων σχήματος"

   Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στο πλαίσιο σύνολα δεδομένων σχήματος, εάν το σχήμα που προσθέτετε ένα σύνολο δεδομένων για να είναι στη σελίδα σχεδίου, κάντε κλικ στην επιλογή επιλεγμένα σχήματα στο σχέδιο. Εάν είναι σε ένα προσαρμοσμένο στάμπο, κάντε κλικ στην επιλογή επιλεγμένα σχήματα στο στάμπο.

 6. Για να αντικαταστήσετε το υπάρχον σύνολα δεδομένων με το επιλεγμένο σύνολα, επιλέξτε Κατάργηση υπαρχόντων συνόλων δεδομένων. Για να προσθέσετε τα επιλεγμένα σύνολα δεδομένων και να διατηρήσετε την υπάρχουσα σύνολα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση υπαρχόντων συνόλων δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν τα επιλεγμένα σχήματα είναι σε ένα στάμπο που δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία, το Visio σάς ζητά να αντιγράψετε τα σχήματα σε ένα νέο στάμπο.

 7. Επιλέξτε Εφαρμογή.

Δημιουργία ή αλλαγή ενός συνόλου δεδομένων

Εάν ένα σχήμα έχει ήδη σύνολα δεδομένων ή εάν δημιουργείτε ένα νέο σύνολο δεδομένων, να κάνετε αλλαγές σε σύνολα δεδομένων σχήματος.

 1. Κάντε κλικ στα σχήματα με τα σύνολα δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε δεξί κλικ στα επιλεγμένα σχήματα, τοποθετήστε το δείκτη σε δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δεδομένα σχήματος για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Δεδομένα σχήματος, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο Σχήμα δεδομένων και κάντε κλικ στην επιλογή σύνολα δεδομένων σχήματος.

  Πλαίσιο "Σύνολα δεδομένων σχήματος"

 3. Επιλέξτε το όνομα του συνόλου δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε τις ιδιότητες των πεδίων του επιλεγμένου συνόλου δεδομένων — για παράδειγμα, για να αλλάξετε το πεδίο "ημερομηνία" του μορφοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός.

  • Για να καταργήσετε ένα σύνολο δεδομένων από το επιλεγμένο σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  • Για να αλλάξετε το όνομα του συνόλου δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

 4. Εάν κάνατε κλικ στην επιλογή Ορισμός, σε σύνολα δεδομένων σχήματος, κάντε κλικ σε μια ιδιότητα στη λίστα Ιδιότητες και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πεδία στο Ορισμός δεδομένων σχήματος για να ορίσετε και να μορφοποιήσετε.

  Πλαίσιο "Ορισμός δεδομένων σχήματος"

  Εάν δημιουργείτε ένα νέο σύνολο δεδομένων, η λίστα Ιδιότητες παρουσιάζει πιθανώς έναν τύπο κενό δεδομένων που ονομάζεται Property1. Επιλέξτε το και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πεδία στην Ορισμός δεδομένων σχήματος για να ορίσετε την ιδιότητα λεπτομέρειες, όπως το τύπο, Μορφοποίηση ή αρχική τιμή. Εάν θέλετε, προσθέστε μια γραμμή εντολών για να περιγράψετε το σκοπό της τα δεδομένα του σχήματος.

  Για να προσθέσετε μια άλλη ιδιότητα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα και, στη συνέχεια, επαναλάβετε το βήμα 4.

  Συμβουλή: Εάν δεν είστε βέβαιοι τι τύπο δεδομένων θα περιέχει η ιδιότητα, είναι πιο απλός για να ορίσετε τον τύπο σε συμβολοσειρά, επειδή να μπορεί να δέχεται τα δεδομένα από όλους τους άλλους τύπους (αν και δεν θα γίνει αναγνώριση των στοιχείων αυτά τα δεδομένα ως οτιδήποτε εκτός από μια συμβολοσειρά).

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×