Προσθήκη σημειώσεων σε μια εργασία ή στο χρονοδιάγραμμα έργου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να συμπεριλάβετε επιπλέον πληροφορίες ή πληροφορίες υποστήριξης, μπορείτε να προσθέσετε μια σημείωση ένα εργασία, πόρων, ανάθεση ή σε ολόκληρο το έργο. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε ένα αρχείο, όπως ένα σχεδιασμού έργου εγγράφων σε μια λέξη έγγραφο, με τη σημείωση.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη σημείωσης σε εργασία, πόρο ή ανάθεση

Προσθήκη σημείωσης για ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα του έργου

Προσθήκη απλής σημείωσης έργου

Προσθήκη σύνθετης σημείωσης έργου

Προσθήκη σημείωσης σε εργασία, πόρο ή ανάθεση

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια προβολή εργασίας, πόρου ή χρήσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια σημείωση εργασίας, επιλέξτε μια εργασία και, στη συνέχεια, στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή σημειώσεις.

   (Στο Project 2007, κάντε κλικ στο μενού του έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις εργασιών.)

  • Για να προσθέσετε μια σημείωση πόρου, επιλέξτε έναν πόρο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα Πόροι, στην ομάδα Ιδιότητες και κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις.

   (Στο Project 2007, κάντε κλικ στο μενού του έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις πόρων.)

  • Για να προσθέσετε μια σημείωση ανάθεσης, επιλέξτε την ανάθεση η οποία εμφανίζεται κάτω από τον πόρο ή την εργασία στην προβολή χρήσης. Στην καρτέλα Μορφή, στην ομάδα Αναθέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις.

   (Στο Project 2007, κάντε κλικ στο μενού του έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις ανάθεσης.)

 3. Στο πλαίσιο Σημειώσεις, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της σημείωσης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, επιλέξτε το και μετά κάντε κλικ στα κουμπιά Γραμματοσειρά μορφοποίησης, Στοίχιση αριστερά, Στο κέντρο, Στοίχιση δεξιά ή Λίστα με κουκκίδες.

 5. Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα γραφικό ή ένα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αντικειμένου Κουμπί 'Κατάργηση υπερ-σύνδεσης' .

Σημειώσεις: 

 • Για να δείτε τη σημείωση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη της σημείωσης Εικόνα κουμπιού στη στήλη δεικτών Επικεφαλίδα στήλης "Δείκτες" της προβολής σας. Για να δείτε ολόκληρη μια μεγάλη σημείωση, κάντε διπλό κλικ στο δείκτη της σημείωσης.

 • Για να εκτυπώσετε όλες τις σημειώσεις του έργου κατά την εκτύπωση μιας προβολής, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας. (Στο Project 2007, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Διαμόρφωση σελίδας.) Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σημειώσεων. Σημειώσεις εκτυπώνονται στην τελευταία σελίδα της εκτύπωσης.

 • Για να διαγράψετε μια σημείωση, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Σημειώσεις και μετά πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη σημείωσης για ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα του έργου

Έχετε δύο επιλογές για να προσθέσετε μια σημείωση σε ένα έργο:

 • Μπορείτε να προσθέσετε μια απλή σημείωση έργου στις ιδιότητες έργου. Η απλή σημείωση είναι μόνο κείμενο, χωρίς μορφοποίηση.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μια σύνθετη σημείωση έργου στην εργασία σύνοψης έργου. Οι σύνθετες σημειώσεις έργου σάς δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση γραμματοσειρών και παραγράφων και να προσθέσετε αντικείμενα στη σημείωσή σας, όπως για παράδειγμα εικόνες ή έγγραφα.

Προσθήκη απλής σημείωσης έργου

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.

  (Στο Project 2007, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Ιδιότητες, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη παράλειψη στο βήμα 3.)

 2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες έργου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη.

 3. Στο πλαίσιο Σχόλια, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της σημείωσης και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Το κείμενο που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Σχόλια εμφανίζεται ως σημείωση στην εργασία σύνοψης έργου.

Προσθήκη σύνθετης σημείωσης έργου

Μπορείτε να προσθέσετε πιο σύνθετες σημειώσεις στην εργασία σύνοψης έργου, η οποία από προεπιλογή δεν εμφανίζεται στο γράφημα Gantt.

 1. Εάν η εργασία σύνοψης έργου δεν εμφανίζεται αυτήν τη στιγμή στο σχέδιό σας, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

  2. Κάντε κύλιση στην ενότητα Επιλογές εμφάνισης για αυτό το έργο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εργασίας σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  (Στο Project 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία > Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση εργασίας σύνοψης έργου στην ενότητα Επιλογές διάρθρωσης.)

 2. Επιλέξτε την εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή σημειώσεις.

  (Στο Project 2007, κάντε κλικ στο μενού του έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις εργασιών.)

 3. Στο πλαίσιο Σημειώσεις, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της σημείωσης.

 4. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, επιλέξτε το και μετά κάντε κλικ στα κουμπιά Γραμματοσειρά μορφοποίησης, Στοίχιση αριστερά, Στο κέντρο, Στοίχιση δεξιά ή Λίστα με κουκκίδες.

 5. Για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα γραφικό ή ένα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αντικειμένου Κουμπί 'Κατάργηση υπερ-σύνδεσης' .

Σημειώσεις: 

 • Για να δείτε τη σημείωση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη της σημείωσης Εικόνα κουμπιού στη στήλη δεικτών Επικεφαλίδα στήλης "Δείκτες" της εργασίας σύνοψης έργου. Για να δείτε ολόκληρη μια μεγάλη σημείωση, κάντε διπλό κλικ στο δείκτη της σημείωσης.

 • Για να εκτυπώσετε όλες τις σημειώσεις του έργου κατά την εκτύπωση μιας προβολής, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας. (Στο Project 2007, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Διαμόρφωση σελίδας.) Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σημειώσεων. Σημειώσεις εκτυπώνονται στην τελευταία σελίδα της εκτύπωσης.

 • Για να διαγράψετε μια σημείωση, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Σημειώσεις και μετά πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×