Προσθήκη πόρων στο έργο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η προσθήκη πόρων στα έργα πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

 • Δημιουργία ομάδας     Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Δημιουργία ομάδας"μπορείτε να αναζητήσετε εταιρικοί πόροι που διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για να ολοκληρώσουν τις εργασίες για το έργο σας.

 • Σχέδιο πόρων     Κατά την προετοιμασία ενός έργου, πριν ετοιμαστεί ένα λεπτομερές σχέδιο έργου με εργασίες και αντιστοιχίσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο πόρων που θα αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις πόρων για το έργο σε υψηλό επίπεδο. Το σχέδιο βοηθά όταν πρέπει να ενημερώσετε τους διαχειριστές πόρων και τους υπεύθυνους τμημάτων για την προσεχή εργασία, αλλά δεν γνωρίζετε τις συγκεκριμένες εργασίες και τους πόρους που θα αποτελούν το σχέδιο έργου.

  Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλλετε σχέδια πόρων χρησιμοποιώντας το Microsoft Office Project Web Access. Τα σχέδια πόρων δεν είναι ορατά στο Microsoft Office Project Professional 2007 και τα σχέδια δεν περιορίζουν τη διαθεσιμότητα πόρων μέσα στο Project.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη πόρων σε ένα έργο χρησιμοποιώντας Δημιουργία ομάδας

Δημιουργία σχεδίου πόρων για μια πρόταση έργου

Προσθήκη πόρων σε ένα έργο με χρήση της δυνατότητας "Δημιουργία ομάδας"

 1. Στην ενότητα "Γρήγορη εκκίνηση", κάντε κλικ στην επιλογή Έργα.

 2. Επιλέξτε τη γραμμή για το έργο, για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια ομάδα και στη συνέχεια,κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία ομάδας.

 3. Στη σελίδα Δημιουργία ομάδας, μια λίστα με πόρους στην αριστερή πλευρά εμφανίζει όλους τους πόρους που έχετε δικαίωμα προβολής μέσα στον κώδικα δομή ανάλυσης πόρων για την εταιρεία σας. Η λίστα στα δεξιά εμφανίζει τους πόρους που έχουν ήδη αντιστοιχιστεί στο έργο σας.

 4. Επιλέξτε τους πόρους που θέλετε να εκχωρήσετε στο έργο από τα αριστερά και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Για να επιλέξετε τον πόρο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στον πόρο.

 5. Για να δημιουργήσετε στα αριστερά, μια λίστα που περιλαμβάνει μόνο τους πόρους που διαθέτουν τις δεξιότητες που αντιστοιχούν σε έναν πόρο στη δεξιά λίστα, επιλέξτε τον πόρο από τη δεξιά λίστα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιστοίχιση.

  Η εύρεση πόρων με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ χρήσιμη όταν το έργο σας περιλαμβάνει γενικοί πόροι και θέλετε να βρείτε πραγματικούς πόρους (άτομα) με τις ίδιες δεξιότητες για να αντικαταστήσετε τους γενικούς πόρους.

 6. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τον πόρο στα δεξιά με τον πόρο της αριστερής λίστας, επιλέξτε και τους δύο πόρους και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντικατάσταση. Εάν ο πόρος έχει πραγματικές τιμές πραγματικής εργασίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έργο.

 7. Στην περιοχή Τύπος κράτησης, επιλέξτε Δεσμευμένος, εάν θέλετε να δεσμεύσετε τον πόρο στο έργο ή επιλέξτε Προτάθηκε, εάν δεν έχετε ακόμη εξουσιοδότηση για να δεσμεύσετε τον πόρο στο έργο.

  Συμβουλή: Για να δείτε ένα γράφημα που εμφανίζει τη διαθεσιμότητα των επιλεγμένων πόρων πριν να τους προσθέσετε στο χρονοδιάγραμμά σας, επιλέξτε τους πόρους στα αριστερά και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Γράφημα.

 8. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση αλλαγών για να προσθέσετε τους νέους πόρους στο έργο.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φίλτρο για να βλέπετε μόνο ένα υποσύνολο των πόρων στη σελίδα Δημιουργία ομάδας:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές προβολής Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή φίλτρο.

 2. Από τη λίστα Φίλτρο, επιλέξτε το φίλτρο που θέλετε να εφαρμοστεί.

 3. Επιλέξτε ένα πεδίο από τη λίστα Όνομα πεδίου και μια δοκιμή από τη λίστα Δοκιμή. Στη λίστα Τιμή, επιλέξτε μια τιμή για δοκιμή ή μια περιοχή τιμών, πληκτρολογώντας δύο τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (,).

 4. Εάν το φίλτρο περιέχει περισσότερες από μία γραμμές κριτηρίου, επιλέξτε έναν τελεστή από τη στήλη Ή/ΚΑΙ για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή.

 5. Για να ελέγξετε αν το φίλτρο θα επιστρέψει έγκυρα αποτελέσματα στους πόρους, κάντε κλικ στην εντολή Επαλήθευση φίλτρων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμοστεί το φίλτρο στη λίστα πόρων.

Σημείωση: Ενδέχεται να μην μπορούν οι διαχειριστές έργων να προβάλλουν και να εκχωρούν όλους τους εταιρικούς σας πόρους. Εάν χρειάζεστε δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια ομάδα απευθυνθείτε στο διαχειριστής διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σχεδίου πόρων για μια πρόταση έργου

 1. Στη Γρήγορη εκκίνηση, στην περιοχή έργα, κάντε κλικ στην επιλογή προτάσεις και δραστηριότητες.

 2. Επιλέξτε το έργο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο πόρων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Σχέδιο πόρων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές προβολής Εικόνα κουμπιού .

 4. Στα πλαίσια Περιοχή ημερομηνίας και Μονάδες, πληκτρολογήστε μια περιοχή ημερομηνίας, καθώς και τις χρονικές μονάδες ώρας για να εμφανίζονται στο τμήμα χρονικής φάσης του πίνακα του σχεδίου πόρων.

 5. Στο πλαίσιο Μονάδες εμφάνισης, υποδείξτε αν θέλετε οι τιμές στον πίνακα πόρων να εμφανίζουν ώρες, ημέρες ή ΠΑ (Πλήρης απασχόληση).

 6. Για να προσδιορίσετε τον τρόπο παρουσίασης της σύνοψης των εκχωρήσεων πόρων στις αναφορές που μπορείτε να δημιουργήσετε στο Project Web Access, στην ενότητα Υπολογισμός χρήσης πόρων από, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Σχέδιο πόρων      Εάν θέλετε να υπολογίσετε τη διαθεσιμότητα των πόρων από όλες τις εκχωρήσεις μέσα στο έργο, αλλά όχι από το σχέδιο πόρων του έργου, κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή.

  • Σχέδιο πόρων      Εάν θέλετε να υπολογίσετε τη διαθεσιμότητα πόρων, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες πόρων στο σχέδιο πόρων, κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή.

  • Σχέδιο έργου έως      Εάν θέλετε να υπολογίσετε τη διαθεσιμότητα πόρων από όλες τις εκχωρήσεις μέσα στο έργο μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή. Η χρήση πόρων από το σχέδιο πόρων θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της διαθεσιμότητας πόρων μετά από την καθορισμένη ημερομηνία.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση συνολικής εργασίας για να εμφανίζονται οι συνολικές ώρες στον πίνακα του σχεδίου πόρων αντί για τις τιμές χρονολογικής φάσης.

 8. Στο πλαίσιο Στοιχεία ανά σελίδα, πληκτρολογήστε τον μέγιστο αριθμό γραμμών που θα εμφανίζονται στον πίνακα του σχεδίου πόρων.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή για να εφαρμοστεί η ρύθμιση στο πλέγμα πόρου χωρίς να αποθηκευτεί.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση για να δημοσιευτεί το σχέδιο ώστε να εμφανίζεται ως πρόταση έργου στο Κέντρο έργων.

  Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε μια πρόταση χωρίς να δημοσιευτεί, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση. Τα άλλα μέλη της ομάδας δεν θα μπορούν να δουν την πρόταση στο Κέντρο έργων.

Γιατί δεν μπορώ να εκτελέσω ορισμένες ενέργειες στο Project Web Access;

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε στο Project Web Access, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ή να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες. Επίσης, αυτό που βλέπετε σε ορισμένες σελίδες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που τεκμηριώνονται εάν διαχειριστή του διακομιστή σας προσαρμοσμένη Project Web Access και δεν έχει αλλάξει προσαρμογή της Βοήθειας, ώστε να ταιριάζει με.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×