Προσθήκη πόρων στο έργο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένας πόρος ορίζεται παραδοσιακά οποιοδήποτε από τα άτομα, εξοπλισμό και υλικά που χρησιμοποιούνται για να ολοκληρώσετε τις εργασίες που αποτελούν ένα έργο.

Άλλοι τύποι πόρων που μπορείτε να προσθέσετε στο έργο σας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Εταιρικοί πόροι     Κάθε εταιρικός πόρος αποτελεί μέρος μιας λίστας πόρων για ολόκληρη την εταιρεία. Επομένως, καθένας από αυτούς τους πόρους μπορεί να είναι κοινόχρηστος για πολλαπλά έργα. Συνήθως, τη λίστα των εταιρικών πόρων τη διαχειρίζεται ένας διαχειριστής και κάθε διαχειριστής έργου προσθέτει αυτούς τους πόρους στο έργο του, όπως απαιτείται.

 • Μη εταιρικοί πόροι     Ένας μη εταιρικός πόρος ή τοπικός πόρος δεν αποτελεί μέρος της λίστας πόρων για ολόκληρη την εταιρεία. Κανένας άλλος διαχειριστής έργου δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει στο έργο του τους δικούς σας μη εταιρικούς πόρους.

 • Γενικοί πόροι     Οι γενικοί πόροι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αναγκών σε προσωπικό για ένα έργο, όπως ξυλουργών και εμφανιστών ή μιας ομάδας πόρων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη εταιρικών πόρων στο έργο σας

Προσθήκη μη εταιρικών πόρων στο έργο σας

Προσθήκη γενικών εταιρικών πόρων στο έργο σας

Προσθήκη γενικών μη εταιρικών πόρων στο έργο σας

Προσθήκη εταιρικών πόρων στο έργο

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας από την εταιρεία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ομάδας από την εταιρεία, στο πλαίσιο Υπάρχοντα φίλτρα, κάντε κλικ στο φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε. Η φιλτραρισμένη λίστα των εταιρικών πόρων εμφανίζεται στη στήλη Εταιρικός πόρος. Πόροι που έχουν ήδη εκχωρηθεί στην ομάδα του έργου σας παρατίθενται στη στήλη Πόρος έργου.

 3. Εάν θέλετε να αναζητήσετε πόρους που είναι διαθέσιμοι για εργασία σε καθορισμένο αριθμό ωρών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαθέσιμοι για εργασία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ωρών που πρέπει να είναι διαθέσιμος για εργασία ένας πόρος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα στα πλαίσια Από και Έως.

 4. Στη στήλη Εταιρικός πόρος, κάντε κλικ στον εταιρικό πόρο που θέλετε να προσθέσετε στο έργο σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Για να επιλέξετε πολλούς πόρους, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε έναν από τους πόρους.

  • Για να βρείτε εταιρικούς πόρους που ταιριάζουν με τις δεξιότητες και άλλα χαρακτηριστικά ενός υπάρχοντος πόρων της ομάδας σας, επιλέξτε τον πόρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε, στην περιοχή Πόρων έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ταιριάζουν με.

  • Για να αντικαταστήσετε έναν υπάρχοντα πόρο με έναν εταιρικό πόρο, στη στήλη Πόρος έργου, επιλέξτε τον πόρο ή τον γενικό πόρο που θέλετε να αντικαταστήσετε. Στην περιοχή Εταιρικός πόρος, επιλέξτε τον νέο εταιρικό πόρο και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

   Όταν αντικαθιστάτε έναν πόρο, ο πόρος που αντικαταστάθηκε δεν καταργείται εάν έχει ολοκληρώσει πραγματικό όγκο εργασίας. Ο πόρος που τον αντικατέστησε αντιστοιχίζεται στον υπόλοιπο όγκο εργασίας.

 5. Για να προσθέσετε έναν προτεινόμενος πόρος στην ομάδα έργου, στη στήλη Βιβλίο, κάντε κλικ στην επιλογή Προτεινόμενοι.

 6. Για να προβάλλετε ένα γράφημα της διαθεσιμότητα του επιλεγμένου πόρου, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφήματα.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Η προσθήκη ενός εταιρικού πόρου στο έργο σας, σας επιτρέπει μόνο να αντιστοιχίσετε τον πόρο σε μια εργασία του έργου σας. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις ιδιότητες των εταιρικών πόρων, όπως σε τιμές πληρωμών ή η σε διαθεσιμότητα.

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε πόρους στη λίστα των διαθέσιμων εταιρικών πόρων, πρέπει να εισαγάγετε τους πόρους. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή πόρων, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μη εταιρικών πόρων στο έργο

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων.

 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Εισαγωγή.

 3. Στο πεδίο Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε ένα όνομα πόρου όγκου εργασίας, υλικού ή γενικού πόρου.

 4. Εάν θέλετε να ορίσετε ομάδες πόρων, στη συνέχεια, στο πεδίο " ομάδα " για το όνομα πόρου, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας.

 5. Καθορίστε τον τύπο του πόρου.

  • Για να καθορίσετε ότι πρόκειται για έναν πόρος εργασίας, στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Όγκος εργασίας.

  • Για να καθορίσετε ότι αυτός ο πόρος είναι έναν πόρο υλικού, στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή υλικό. Στο πεδίο " Ετικέτα υλικού ", πληκτρολογήστε την ετικέτα (για παράδειγμα, μέτρα, τόνουςή πλαίσια) για τον πόρο.

  • Για να καθορίσετε ότι πρόκειται για έναν πόρο κόστους, στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Κόστος.

 6. Στο το μέγιστο. Μονάδες πεδίων για τον πόρο, πληκτρολογήστε τον αριθμό των συνολικό μονάδες ότι αυτός ο πόρος είναι διαθέσιμο για αυτό το έργο. Η τιμή μέγιστες μονάδες καθορίζει τον όγκο αυτού του πόρου είναι διαθέσιμο για αυτό το έργο — για παράδειγμα, με μερική απασχόληση ή πολλαπλά γραφήματα.

  Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πόρο που είναι διαθέσιμες για το έργο σας δύο ημέρες της εβδομάδας, μπορείτε να εισαγάγετε μια τιμή μέγιστων μονάδων 40%. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μέγιστες μονάδες για να καθορίσετε πολλές διαθεσιμότητα μιας ανάθεσης πόρου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πόρο με το όνομα μηχανικούς, ένας πόρος που αντιπροσωπεύει τρεις διαφορετικούς μηχανικούς στην ομάδα σας. Μπορείτε να εισαγάγετε τις μέγιστες μονάδες για μηχανικούς ως 300%. Μπορείτε να προγραμματίσετε τους τρεις μηχανικούς για πλήρη απασχόληση κάθε φορά, χωρίς να τον πόρο μηχανικών την υπερ-ανάθεση.

  Μπορείτε να εισαγάγετε μέγιστες μονάδες ως ποσοστό (50%, 100%, 300%), ή ως δεκαδικό (0,5, 1, 3).

Σημείωση: 

 • Για να δημιουργήσετε έναν πόρο προϋπολογισμού, επιλέξτε τον πόρο, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες πόρων Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προϋπολογισμός.

 • Μπορείτε να προσθέσετε έναν πόρο εργασίας και σχετικές πληροφορίες, χρησιμοποιώντας το βιβλίο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MAPI, από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή από τον διακομιστή Project Server του Microsoft Office. Στο Φύλλο πόρου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Νέος πόρος από και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων, Υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή Project Server. Επιλέξτε τον πόρο και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 • Εάν εσείς (ή κάποιος άλλος διαχειριστής έργου) επιθυμείτε κοινή χρήση πόρων, μπορείτε να προσθέσετε πόρους από τους χώρος συγκέντρωσης πόρων.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη γενικών εταιρικών πόρων στο έργο

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 2. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας από την εταιρεία.

  Εάν υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 εταιρικοί πόροι, μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των πόρων, χρησιμοποιώντας εταιρικούς κωδικοί διάρθρωσης. Οι κώδικες περιγραφής καθορίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις τις εταιρείας σας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού για να αναπτύξετε την Προσαρμογή φίλτρων.

 4. Στην περιοχή Προσαρμογή φίλτρων, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά στη στήλη Όνομα πεδίου, κάντε κλικ στην επιλογή Όμοια στη στήλη Δοκιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε Ναι στη στήλη Τιμές.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή φίλτρου για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις του φίλτρο στη λίστα των εταιρικών πόρων.

 6. Εάν θέλετε να αναζητήσετε πόρους που είναι διαθέσιμοι για εργασία σε καθορισμένο αριθμό ωρών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαθέσιμοι για εργασία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ωρών που πρέπει να είναι διαθέσιμος για εργασία ένας πόρος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα στα πλαίσια Από και Έως.

 7. Στη στήλη Εταιρικός πόρος, επιλέξτε τον γενικό πόρο που θέλετε να προσθέσετε στο έργο σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Για να επιλέξετε πολλούς πόρους, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε έναν από τους πόρους.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μη εταιρικών γενικών πόρων στο έργο

 1. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

 2. Στο πεδίο Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε ένα όνομα πόρου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες πόρων Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γενικά.

 5. Στην καρτέλα Πεδία προσαρμογής, στην περιοχή Πεδία προσαρμογής, εισαγάγετε τιμές για τα πεδία που απαιτούνται γι' αυτόν τον πόρο.

  Εφόσον τα πεδία προσαρμογής είναι μοναδικά για κάθε εταιρεία, ανατρέξτε στον διαχειριστή σας για να πάρετε απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη χρήση τους.

Σημείωση: 

 • Μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε γενικό πόρο στη λίστα των εταιρικών πόρων. Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε άλλες ιδιότητες για αυτόν τον πόρο, όπως ημερολόγια και σύνολα ικανοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

 • Αργότερα, όταν θα είστε έτοιμοι να αντικαταστήσετε έναν γενικό πόρο με έναν εταιρικό πόρο που διαθέτει το σωστό σύνολο ικανοτήτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία ομάδας ή τον Οδηγό αντικατάστασης πόρου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×