Προσθήκη πλαισίου ομάδας ή στοιχείου ελέγχου πλαισίου σε φύλλο εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο ομάδας ή ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου για να ομαδοποιήσετε σχετικά στοιχεία ελέγχου (όπως κουμπιά επιλογής, πλαίσια ελέγχου ή στενά συσχετισμένα περιεχόμενα) σε μια ενιαία οπτική ενότητα.

Πληροφορίες σχετικά με τα πλαίσια ομάδας και τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου

Τα πλαίσια ομάδας και τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου είναι ορθογώνια αντικείμενα με προαιρετικές ετικέτες. Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο ομάδας ή ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου για να οργανώσετε οπτικά σχετικά στοιχεία σε μια φόρμα. Για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή παραγγελιών πελατών ομαδοποιήστε το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό λογαριασμού ενός πελάτη. Ή σε μια φόρμα παραγγελίας, ομαδοποιήστε μια λίστα διαθέσιμων ειδών.

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ομάδας γραμμής εργαλείων φόρμας
Πλαίσιο ομάδας (στοιχείο ελέγχου φόρμας)
Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ομάδας ActiveX
Στοιχείο ελέγχου πλαισίου (στοιχείο ελέγχου ActiveX)

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την.

Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, Προσαρμογή κορδέλας.

 2. Στη λίστα Κύριες καρτέλες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και επιλέξτε OK.

 1. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή πλαίσιο ομάδας Εικόνα κουμπιού .

Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 1. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου ομάδας.

 2. Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τις λαβές (τα τετράγωνα πλαίσια που βρίσκονται στις πλευρές του πλαισίου ομάδας) για να αλλάξετε το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου.

 3. Τοποθετήσετε σχετικά στοιχεία ελέγχου στο Πλαίσιο ομάδας.

Για παράδειγμα:

 • Πλαίσια ελέγχου, όπως μια λίστα σχετικών προϊόντων για αγορά.

 • Ετικέτες και πλαίσια κειμένου, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.

 • Κουμπιά επιλογής που επισημαίνουν ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών, όπως Μικρό, Μεσαίο ή Μεγάλο μέγεθος.

 • Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου και μετά επιλέξτε Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, Προσαρμογή κορδέλας.

  2. Στη λίστα Κύριες καρτέλες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και επιλέξτε OK.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Περισσότερα στοιχεία ελέγχου, κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Microsoft Forms 2.0 Frame από τη λίστα διαθέσιμων στοιχείων ελέγχου στον υπολογιστή σας.

 4. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του στοιχείου ελέγχου πλαισίου.

 5. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 6. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση στη Βοήθεια της Visual Basic. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες ιδιότητες.

  Σύνοψη ιδιοτήτων ανά λειτουργική κατηγορία

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου θα φορτώνεται όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου με τα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη κίνηση, μετακίνηση αλλά χωρίς αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονα, πλάγια, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου που το προσδιορίζει ή το περιγράφει.

Caption (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Το ύψος ή το πλάτος σε στιγμές.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το χρώμα του περιγράμματος.

BorderColor (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Την οπτική εμφάνιση του περιγράμματος (επίπεδο, υπερυψωμένο, βυθισμένο, εγχάρακτο ή προεξοχή).

SpecialEffect (Φόρμα)

Εικόνα:

Το bitmap που εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Picture (Φόρμα)

Τη θέση μιας εικόνας φόντου (επάνω αριστερά, επάνω δεξιά, στο κέντρο κ.ο.κ.).

PictureAlignment (Φόρμα)

Τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας φόντου στο στοιχείο ελέγχου (περικοπή, παραμόρφωση ή μεγέθυνση).

PictureSizeMode (Φόρμα)

Εάν θέλετε να παραθέσετε πολλαπλά αντίγραφα της εικόνας στο στοιχείο ελέγχου.

PictureTiling (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Ειδικά για το πλαίσιο:

Τον τύπο περιγράμματος που χρησιμοποιείται, μία γραμμή ή κανένα.

BorderStyle (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει κατακόρυφες γραμμές κύλισης, οριζόντιες γραμμές κύλισης ή και τις δύο.

ScrollBars (Φόρμα)

Την ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιείται όταν ο χρήστης βγαίνει από το τελευταίο στοιχείο ελέγχου σε ένα πλαίσιο ή μια σελίδα (σε όλες τις φόρμες ή στην τρέχουσα φόρμα).

Cycle (Φόρμα)

Εάν παραμένουν ορατές οι γραμμές κύλισης ενώ δεν απαιτούνται.

KeepScrollBarsVisible (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος, σε στιγμές, της συνολικής περιοχής που μπορεί να προβληθεί με μετακίνηση των γραμμών κύλισης.

ScrollHeight, ScrollWidth (Φόρμα)

Την απόσταση, σε σημεία, του αριστερού ή του επάνω άκρου της λογικής φόρμας από το αριστερό ή το επάνω άκρο του πλαισίου.

ScrollLeft, ScrollTop (Φόρμα)

Έκταση αλλαγής του μεγέθους μιας εικόνας στο πλαίσιο.

Zoom (Φόρμα)

Σημείωση: 

 • Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε συχνά το στοιχείο ελέγχου πλαισίου, προσθέστε το σε ένα φύλλο εργασίας "Αποθηκευμένα στοιχεία ελέγχου" και μετά αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας για να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Την επόμενη φορά που θα χρειαστείτε το στοιχείο ελέγχου πλαισίου, ανοίξτε αυτό το φύλλο εργασίας και μετά αντιγράψτε το στοιχείο ελέγχου πλαισίου στη φόρμα του φύλλου εργασίας που επεξεργάζεστε.

 • Όλα τα κουμπιά επιλογής σε ένα πλαίσιο είναι αμοιβαία αποκλειόμενα από προεπιλογή.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εναλλαγής μέσα σε ένα πλαίσιο για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία από μια σχετική ομάδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα παραγγελίας που περιέχει μια λίστα διαθέσιμων στοιχείων με ένα κουμπί εναλλαγής πριν από κάθε στοιχείο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×