Προσθήκη πεδίου σε φόρμα ή έκθεση

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα τα πεδία σε μια φόρμα ή έκθεση με τη χρήση της λίστας πεδίων. Όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα πεδίο στη λίστα πεδίων (ή εάν σύρετε ένα πεδίο από τη λίστα στη φόρμα ή έκθεση), Microsoft Access 2010 δημιουργεί αυτόματα το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου για να εμφανίσετε το πεδίο — για παράδειγμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή το πλαίσιο ελέγχου — και, στη συνέχεια, συνδέει το στοιχείο ελέγχου σε αυτό το πεδίο.

Εάν δεν έχετε μια υπάρχουσα φόρμα ή έκθεση για να προσθέσετε ένα πεδίο, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις φόρμες ή Εισαγωγή στις εκθέσεις , για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη πεδίου σε μια φόρμα ή έκθεση με τη χρήση της λίστας πεδίων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο Λίστα πεδίων

Προσθήκη πεδίου σε μια φόρμα ή έκθεση χωρίς τη χρήση της λίστας πεδίων

Προσθήκη πεδίου σε μια φόρμα ή έκθεση με τη χρήση της λίστας πεδίων

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ σε φόρμα ή την έκθεση που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης.

  Εάν δεν εμφανίζεται η λίστα πεδίων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπαρχόντων πεδίων.
   -OR-

  • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+F8.

 2. Στη λίστα πεδίων, βρείτε τον πίνακα που περιέχει το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη λίστα των πεδίων σε κάθε πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί συν (+) ή σύμβολο μείον (-) δίπλα στο όνομα του πίνακα.

  Σημείωση: Εάν η βάση δεδομένων δεν περιέχει όλους τους πίνακες, η λίστα πεδίων είναι κενή.

 3. Αφού βρείτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε, κάντε ένα από τα εξής για να προσθέσετε τη φόρμα ή την έκθεση:

  • Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο.

  • Σύρετε το πεδίο από τη λίστα πεδίων στη φόρμα ή έκθεση.

  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε διάφορα πεδία, και στη συνέχεια σύρετε ταυτόχρονα όλα πεδία στη φόρμα ή στην έκθεση.

   Σημείωση: Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πεδία στην ενότητα πεδίων που είναι διαθέσιμα για αυτήν την προβολή της λίστας πεδίων.

  • Μπορείτε να προσθέσετε μια περιοχή πεδίων από τη λίστα πεδίων στη φόρμα ή έκθεση, κάνοντας τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο της περιοχής.

  • Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο τελευταίο πεδίο στην περιοχή.

   Access επιλέγει τα πεδία που επιλέξατε, καθώς και όλα τα πεδία στο μεταξύ.

  • Σύρετε όλα τα επιλεγμένα πεδία στη φόρμα ή στην έκθεση.

   Σημείωση: Αυτήν την τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πεδία στην ενότητα πεδίων που είναι διαθέσιμα για αυτήν την προβολή της λίστας πεδίων.

 4. Η Access δημιουργεί το κατάλληλο στοιχείο ελέγχου για να εμφανίσετε κάθε πεδίο και επίσης συνδέει το στοιχείο ελέγχου στο πεδίο. Επιπλέον, η Access δημιουργεί μια συνημμένη ετικέτα για το στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε την ετικέτα, κάνοντας κλικ μία φορά για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή ξανά για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής στην ετικέτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε την ετικέτα με τον ίδιο τρόπο που θα μπορείτε να επεξεργαστείτε κείμενο σε ένα έγγραφο.

 5. Αν θέλετε ένα πεδίο να εμφανίζεται με διαφορετικό τύπο στοιχείο ελέγχου από τον τύπο που η Access δημιουργεί αυτόματα, μπορείτε να αλλάξετε το στοιχείο ελέγχου με έναν άλλο τύπο. Ωστόσο, μπορείτε να το αλλάξετε μόνο με έναν τύπο στοιχείου ελέγχου που είναι κατάλληλος για αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε ένα σύνθετο πλαίσιο με ένα πλαίσιο κείμενο, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε ένα σύνθετο πλαίσιο με ένα κουμπί εντολής.

Αλλαγή του τύπου ενός στοιχείου ελέγχου με άλλον τύπο

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε στοιχεία ελέγχου σε αντικείμενα web (αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για να είναι συμβατή με τη δημοσίευση στις υπηρεσίες Access Services δυνατότητα).

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση σε προβολή σχεδίασης, κάνοντας δεξιό κλικ στο παράθυρο περιήγησης, και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να αλλάξετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε.

  Αν το μενού Αλλαγή σε δεν είναι διαθέσιμο, δεν υπάρχουν άλλοι τύποι στοιχείων ελέγχου που να είναι κατάλληλοι για το συγκεκριμένο πεδίο. Διαφορετικά, η Access εμφανίζει μια λίστα με τους τύπους στοιχείων ελέγχου.

 3. Κάντε κλικ σε έναν από τους διαθέσιμους τύπους στοιχείων ελέγχου για να αλλάξετε το στοιχείο ελέγχου σε αυτόν τον τύπο.

  Το στοιχείο ελέγχου παραμένει δεσμευμένο με το πεδίο, αλλά ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε κάποιες ιδιότητες προκειμένου ο νέος τύπος στοιχείου ελέγχου να λειτουργήσει με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων για ένα στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για να το επιλέξετε και κατόπιν πατήστε F4.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παράθυρο Λίστα πεδίων

Η παρακάτω λίστα περιέχει συμβουλές σχετικά με την εργασία με τη λίστα πεδίων που μπορεί να είναι χρήσιμες για εσάς, καθώς προσθέτετε πεδία στη φόρμα ή την έκθεση. Για να εμφανίσετε τη λίστα πεδίων, ανοίξτε μια φόρμα ή έκθεση σε προβολή διάταξης ή προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + F8.

 • Εάν η ιδιότητα φόρμας ή έκθεσης της Προέλευσης εγγραφών είναι κενό και σύρετε ένα πεδίο από τη λίστα πεδίων στη φόρμα ή έκθεση, Access συμπληρώνει αυτόματα τη φόρμα ή την ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της έκθεσης για εσάς.

 • Εάν η ιδιότητα φόρμας ή έκθεσης της Προέλευσης εγγραφών είναι μια πρόταση SELECT ή ένα όνομα πίνακα, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των παρακάτω δύο μελών την εμφάνιση της λίστας πεδίων:

  • Όλα τα πεδία της βάσης δεδομένων    Εμφανίζει την ενότητα Πεδία διαθέσιμα για αυτήν την προβολή, την ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες (αν υπάρχουν τέτοιοι πίνακες), και την ενότητα Πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες (αν υπάρχουν τέτοιοι πίνακες).

  • Μόνο πεδία προέλευσης εγγραφών    Εμφανίζει μόνο την ενότητα Πεδία διαθέσιμα για αυτήν την προβολή.

   Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο καταστάσεων, επιλέξτε Εμφάνιση μόνο των πεδίων στην τρέχουσα προέλευση εγγραφών ή Εμφάνιση όλων των πινάκων στο επάνω μέρος της λίστας πεδίων.

   Σημείωση: Εάν έχετε ορίσει την ιδιότητα φόρμας ή έκθεσης της Προέλευσης εγγραφών σε ένα αποθηκευμένο ερώτημα, η λίστα πεδίων εμφανίζει μόνο την ενότητα πεδίων που είναι διαθέσιμα για αυτήν την προβολή (δεν υπάρχει επιλογή Εμφάνιση όλων των πινάκων στο επάνω μέρος της λίστας πεδίων). Για να επεξεργαστείτε την προέλευση εγγραφών, κάντε δεξί κλικ σε ένα από τα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προέλευσης εγγραφών.

 • Εάν έχετε ορίσει την ιδιότητα φόρμας ή έκθεσης της Προέλευσης εγγραφών σε πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετε ένα πεδίο από την ενότητα πεδίων που είναι διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες της λίστας πεδίων για φόρμα ή την έκθεση, οι αλλαγές πρόσβασης στην Προέλευση εγγραφών της φόρμας ή αναφοράς σε μια πρόταση SELECT που περιλαμβάνει το πεδίο που προσθέτετε. Εάν η Access δεν μπορεί να καθορίσει τον τρόπο για να συσχετίσετε με τους πίνακες, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή σχέσης, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την κατάλληλη σχέση.

 • Εάν σύρετε ένα πεδίο από την ενότητα πεδίων που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες της λίστας πεδίων για φόρμα ή την έκθεση, η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός σχέσης. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το πλαίσιο διαλόγου για να καθορίσετε μια σχέση μεταξύ του άλλου πίνακα και τη φόρμα ή προέλευση εγγραφών της έκθεσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι ποια πεδία για να εισαγάγετε στο παράθυρο διαλόγου, που μπορεί να θέλετε να κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο και, στη συνέχεια, εξετάστε τις σχέσεις πινάκων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός για τις σχέσεις πινάκων ή Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

  Είναι πιθανό ότι ένα πεδίο στην ενότητα πεδία διαθέσιμα σε άλλους πίνακες της λίστας πεδίων είναι έμμεσα που σχετίζονται με την προέλευση εγγραφών της φόρμας ή έκθεσης μέσω ενός από τους πίνακες στην ενότητα πεδία διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες. Εάν πρόκειται για την περίπτωση, η μεταφορά ενός πεδίου από έναν από τους σχετιζόμενους πίνακες στη φόρμα ή έκθεση μπορεί να προκαλέσει έναν ή περισσότερους πίνακες για να μετακινηθείτε από την ενότητα πεδίων που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες στην ενότητα πεδία διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες.

 • Εάν η προέλευση εγγραφών της φόρμας ή έκθεσης είναι μια πρόταση SELECT ή ένα αποθηκευμένο ερώτημα, μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε την προέλευση εγγραφών στη λειτουργία δόμησης ερωτημάτων κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο στη λίστα πεδίων και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προέλευσης εγγραφών. Εάν η προέλευση εγγραφών είναι ένας πίνακας, αυτή η εντολή ενεργοποιεί τη λειτουργία δόμησης ερωτημάτων στον πίνακα. Η Access σας ρωτά εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που βασίζεται σε πίνακα. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αλλάξετε την προέλευση εγγραφών σε ένα ερώτημα ή όχι, για να αφήσετε την προέλευση εγγραφών που δεν έχουν αλλάξει.

 • Μπορείτε να ανοίξετε έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, κάνοντας κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πίνακα δίπλα στο όνομα του πίνακα ή κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα του πίνακα στη λίστα πεδίων και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Άνοιγμα πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 • Σε μια βάση δεδομένων προγράμματος-πελάτη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα πεδίων για να προσθέσετε μια Πεδίο αναζήτησης σε έναν πίνακα, κάνοντας τα εξής:

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε πίνακες σε βάσεις δεδομένων web (βάσεις δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για να είναι συμβατή με τη δημοσίευση στις υπηρεσίες Access Services δυνατότητα).

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πίνακα δίπλα στον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το πεδίο Αναζήτηση.

  Ο πίνακας εμφανίζεται σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 • Σύρετε ένα πεδίο από τη λίστα πεδίων στο φύλλο δεδομένων.

 • Ξεκινά η εκτέλεση του "Οδηγού αναζήτησης". Ακολουθήστε τις υποδείξεις του οδηγού. Στην τελευταία σελίδα, κάντε κλικ στο κουπί Τέλος.

 • Μπορείτε να αποσυνδέσετε το παράθυρο εργασιών λίστα πεδίων από τη δεξιά πλευρά της περιοχής εργασίας της Access, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή τίτλου της λίστας πεδίων, μέχρι να μετατραπεί σε ένα δείκτη μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης και, στη συνέχεια, σύροντας τη λίστα πεδίων προς τα αριστερά. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη λίστα οπουδήποτε στην περιοχή εργασίας ή μπορείτε να την αγκυρώσετε στην αριστερή πλευρά της περιοχής εργασίας, σύροντάς το προς τα αριστερά.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίου σε μια φόρμα ή έκθεση χωρίς τη χρήση της λίστας πεδίων

Χρήση της λίστας πεδίων είναι σε γενικές γραμμές, ο ευκολότερος τρόπος για να προσθέσετε ένα πεδίο σε μια φόρμα ή έκθεση. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα πεδίο, δημιουργείτε για πρώτη φορά ένα στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, σύνδεσή της σε ένα πεδίο. Η παρακάτω διαδικασία σάς δείχνει πώς.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα ή έκθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης.

  Οδηγών στοιχείων ελέγχου    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το οδηγών στοιχείων ελέγχου για να δημιουργήσετε κουμπιά εντολών, πλαίσια λίστας, δευτερεύουσες φόρμες, σύνθετα πλαίσια και ομάδες επιλογών. Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου που μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται και να λειτουργεί το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, δημιουργεί το στοιχείο ελέγχου και ορίζει ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου με βάση τις απαντήσεις σας. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στη συλλογή στοιχείου ελέγχου. Εάν δεν επισημαίνεται η Χρήση οδηγών στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ για να την επισημάνετε.

  Εικόνα κουμπιού

  Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε στοιχεία ελέγχου χωρίς τη χρήση οδηγών, κάντε κλικ στο στοιχείο Χρήση Οδηγών στοιχείων ελέγχου, ώστε να μην είναι επιλεγμένο.

  Εικόνα κουμπιού

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη συλλογή στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο εργαλείο για τον τύπο του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να καθορίσετε το όνομα ενός εργαλείου, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω του. Η Access εμφανίζει το όνομα του εργαλείου.

 3. Κάντε κλικ στη φόρμα ή την έκθεση όπου θέλετε να τοποθετήσετε το στοιχείο ελέγχου.

 4. Αν επιλέξατε Χρήση Οδηγών στοιχείων ελέγχου και το στοιχείο ελέγχου που τοποθετείτε έχει έναν συσχετισμένο οδηγό, ο οδηγός ξεκινά και σας καθοδηγεί στις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε για το στοιχείο ελέγχου.

 5. Εάν το στοιχείο ελέγχου δεν τοποθετηθεί σωστά την πρώτη φορά, μπορείτε να το μετακινήσετε ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

  1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου για να το επιλέξετε. Εάν υπάρχει μια ετικέτα που σχετίζεται με το στοιχείο ελέγχου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ετικέτα για να το επιλέξετε καθώς και.

  2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο στοιχείο ελέγχου, μέχρι να μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης Δείκτης μετακίνησης .

  3. Κάντε κλικ και σύρετε το στοιχείο ελέγχου στη θέση που θέλετε.

Αν χρησιμοποιήσετε έναν οδηγό στοιχείων ελέγχου, ο οδηγός μπορεί να περιέχει βήματα που θα σας βοηθήσουν να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο. Εάν ο οδηγός δεν συνδέσει το στοιχείο ελέγχου σε πεδίο και το στοιχείο ελέγχου είναι του τύπου με δυνατότητα εμφάνισης δεδομένων (για παράδειγμα, ένα πλαίσιο κειμένου ή ένα σύνθετο πλαίσιο), πρέπει να εισαγάγετε ένα όνομα πεδίου ή έκφραση στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου για το στοιχείο ελέγχου, πριν να είναι δυνατό να εμφανίσει δεδομένα. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου σε πεδίο.

 1. Εμφανίστε το φύλλο ιδιοτήτων για το στοιχείο ελέγχου κάνοντας κλικ στο στοιχείο ελέγχου, και κατόπιν πατήστε F4.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα του φύλλου ιδιοτήτων, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στην ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου και επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου. Επίσης μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια έκφραση στο πλαίσιο Προέλευση στοιχείου ελέγχου.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκφράσεις, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας έκφρασης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×