Προσθήκη πίνακα σε διαφάνεια

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα σε μια διαφάνεια με τη δημιουργία του απευθείας στο PowerPoint. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε έναν πίνακα από Word ή Excel.

Δεν είναι δυνατή για να μετατρέψετε το υπάρχον κείμενο διαφάνειας σε έναν πίνακα. Εισαγάγετε έναν κενό πίνακα και, στη συνέχεια, να προσθέσετε κείμενο σε αυτό.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

53 δευτερόλεπτα

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Πίνακας.

  Εμφανίζει την επιλογή "Πίνακας" στην καρτέλα "Εισαγωγή" στην κορδέλα στο PowerPoint

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε τον αριθμό γραμμών και στηλών που θέλετε.

  • Επιλέξτε Εισαγωγή πίνακα και πληκτρολογήστε έναν αριθμό στις λίστες Αριθμός στηλών και Αριθμός γραμμών.

   Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή πίνακα" στο PowerPoint

 4. Για να προσθέσετε κείμενο στα κελιά του πίνακα, κάντε κλικ μέσα σε ένα κελί και πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Μετά την εισαγωγή του κειμένου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από τον πίνακα.

  Συμβουλές: 

  • Για να προσθέσετε γρήγορα μια νέα γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και πατήστε το πλήκτρο TAB.

  • Για να προσθέσετε γραμμές ή στήλες, κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στη μικρή γραμμή εργαλείων και επιλέξτε πού θέλετε να εισαγάγετε τη γραμμή ή στήλη.

  • Για να διαγράψετε γραμμές ή στήλες, κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στη μικρή γραμμή εργαλείων και επιλέξτε τι θα θέλατε να διαγράψετε.

Αρχή της σελίδας

 1. Στο Word, κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διάταξη > Επιλογή > Επιλογή πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Αντιγραφή.

 3. Στην παρουσίαση του PowerPoint, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τον πίνακα και από την Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Επικόλληση.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε έναν πίνακα από την παρουσίαση του PowerPoint σε φύλλο εργασίας του Excel ή σε έγγραφο του Word.

Αρχή της σελίδας

 1. Για να αντιγράψετε μια ομάδα κελιών από ένα φύλλο εργασίας του Excel, κάντε κλικ στο επάνω αριστερό κελί της ομάδας που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού για να επιλέξετε τις επιθυμητές γραμμές και τις στήλες.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Αντιγραφή.

 3. Στην παρουσίαση του PowerPoint, επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να αντιγράψετε την ομάδα κελιών και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Επικόλληση.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε έναν πίνακα από την παρουσίαση του PowerPoint σε φύλλο εργασίας του Excel ή σε έγγραφο του Word.

Αρχή της σελίδας

Όταν εισαγάγετε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel στην παρουσίασή σας, γίνεται ενσωματωμένου αντικειμένου OLE. Εάν αλλάξετε την θέμα (χρώματα, γραμματοσειρές και εφέ) της παρουσίασής σας, το θέμα δεν ενημερώνει το υπολογιστικό φύλλο που έχετε εισαγάγει από το Excel. Επίσης, δεν θα μπορείτε να επεξεργαστείτε τον πίνακα χρησιμοποιώντας τις επιλογές του PowerPoint.

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να εισαγάγετε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Πίνακας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπολογιστικό φύλλο του Excel.

 3. Για να προσθέσετε κείμενο σε ένα κελί πίνακα, κάντε κλικ μέσα στο κελί και πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

  Μετά την εισαγωγή του κειμένου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από τον πίνακα.

  Συμβουλή: Για να επεξεργαστείτε το υπολογιστικό φύλλο του Excel αφού καταργήσετε την επιλογή του, κάντε διπλό κλικ στον πίνακα.

Αφού προσθέσετε έναν πίνακα στην παρουσίασή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία πίνακα στο PowerPoint για να κάνετε μορφοποίηση, στυλ ή άλλους τύπους αλλαγών στον πίνακα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να επεξεργαστείτε που προσθέσατε σε παρουσίαση του PowerPoint, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της εμφάνισης ενός πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών πίνακα

Μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα σε μια διαφάνεια, προσθήκη ή κατάργηση γραμμών και στηλών, και εφαρμόσετε βασική μορφοποίηση πίνακα στο PowerPoint 2016 για Mac.

Εισαγωγή πίνακα

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

 3. Στο μενού " Εισαγωγή πίνακα ", κάντε ένα από τα εξής:

  • Μετακινήστε το δρομέα επάνω από το πλέγμα, μέχρι να επισημάνετε τον αριθμό των στηλών και γραμμών που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή για να εισαγάγετε τον πίνακα.

   Εισαγωγή ενός πίνακα με το πλέγμα

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πίνακα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν αριθμό στα πλαίσια αριθμός στηλών και αριθμός γραμμών.

   Εισαγωγή επιλογής μενού πίνακα

 4. Για να προσθέσετε κείμενο στα κελιά του πίνακα, κάντε κλικ σε ένα κελί και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Μετά την εισαγωγή του κειμένου σας, κάντε κλικ έξω από τον πίνακα.

Συμβουλές: 

 • Για να προσθέσετε γρήγορα μια νέα γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και πατήστε το πλήκτρο TAB.

 • Για να προσθέσετε στήλες ή γραμμές, πατήστε Ctrl + κλικ ή κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί, τοποθετήστε το δείκτη για να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

 • Για να διαγράψετε γραμμές ή στήλες, πατήστε Ctrl + κλικ ή κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί, τοποθετήστε το δείκτη για να διαγράψετε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε μια επιλογή.

Μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακα σε μια διαφάνεια με τη δημιουργία του απευθείας στο PowerPoint Online. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε από Word Online, Το Outlook στο Web ή τις εφαρμογές υπολογιστή του Office (Word, Excel, PowerPoint ).

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Πίνακας.

 3. Στο πλέγμα αναπτυσσόμενη λίστα, χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών και στηλών που θέλετε.

  Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Πίνακας.

  Έναν κενό πίνακα προστίθεται στη διαφάνεια.

 4. Για να προσθέσετε κείμενο στα κελιά του πίνακα, κάντε κλικ μέσα σε ένα κελί και πληκτρολογήστε το κείμενό σας. Μετά την εισαγωγή του κειμένου, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από τον πίνακα.

  • Για να προσθέσετε γρήγορα μια νέα γραμμή στο τέλος ενός πίνακα, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής και πατήστε το πλήκτρο TAB.

  • Για να προσθέσετε γραμμές ή στήλες, κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στη μικρή γραμμή εργαλείων και επιλέξτε πού θέλετε να εισαγάγετε τη γραμμή ή στήλη.

  • Για να διαγράψετε γραμμές ή στήλες, κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στη μικρή γραμμή εργαλείων και επιλέξτε τι θα θέλατε να διαγράψετε.

 1. Στο Word Online, κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε διάταξη > επιλογή > Επιλογή πίνακα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Πρόχειρο, επιλέξτε Αντιγραφή.

 3. Στην παρουσίασή σας PowerPoint Online, επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε να αντιγράψετε τον πίνακα στο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε έναν πίνακα από την παρουσίασή σας PowerPoint Online σε ένα έγγραφο Word Online.

Μπορείτε να αντιγράψετε μια ομάδα κελιών ή ένα ολόκληρο φύλλο εργασίας από Excel Online σε PowerPoint Online.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×